Skip to main content

Dalkia i förlängt avtal med TeliaSonera Sverige kontorsfastigheter

Nyhet   •   Nov 30, 2011 08:00 CET

Dalkia och TeliaSonera har förlängt avtalet avseende säkerhetstjänster och tillträdesadministration med ytterligare 1 år. Under 2011 har Dalkia varit starkt drivande i ett utvecklingsprojekt, som innebär stora kostnadsbesparingar i kombination med förbättrad säkerhet för TeliaSoneras stora kontorsetablering i Farsta.

Dalkias säkerhetsservice sköter drift och underhåll av större säkerhetsanläggningar i hela Sverige och ett flertal länder i Europa. Det här projektet innebär en investering i ny modern teknik för passerkontroll/inbrottslarm och CCTV-övervakning, vilket nu delvis ersätter manuell väktarövervakning. CCTV-övervakningen är kopplad till Dalkias driftcentral som övervakar grindpassagerna på anläggningen dygnet runt.

- Med denna lösning skapar vi förbättrad säkerhet med kraftigt reducerad driftskostnad och som en extra bonus, minskad miljöpåverkan, eftersom vi minskar patrulleringen med bil i området. Detta är ett mycket bra exempel på en äkta win-win lösning, där vi på Dalkia proaktivt driver utveckling mot nya driftslösningar och på så sätt skapar vi mervärde för vår kund, TeliaSonera, säger Magnus Carlsson, regionchef, Dalkia.

- Vi är glada över att förlänga avtalet tillsammans med Dalkia, som vi har ett långt samarbete med. Dalkias utvecklingsprojekt innebär stora kostnadsbesparingar i kombination med förbättrad säkerhet för Telia, säger Lars Hallsmar, Vice President Office Premises TeliaSonera.