Skip to main content

Vi bygger fliseldad panna i Raufoss

Nyhet   •   Feb 04, 2011 08:00 CET

I Raufoss Industripark visar vi hur en totalöversyn av fjärrvärmeanläggningen resulterar i en både ekonomisk och miljömässig vinst för industriparkens företag.

Grundlig utredning
Den befintliga fjärrvärmeinstallationen är idag baserad på olje- och elbaserade pannor. Vi har genomfört en omfattande och grundlig utredning av infrastrukturen i industriparken och framförallt statusen på det befintliga fjärrvärmesystemet.

Bästa alternativet
Slutsatsen är att en fliseldad panna är det bästa ekonomiska och miljömässiga alternativet. Förutom byggnationen av den nya pannan innebär installationen en omdragning av 1 500 meter fjärrvärmeledningar, samt tekniska anpassningar i varje fastighet.

Miljövinst
Den nya pannan kommer att stå för cirka 80 procent av värmeleveransen. Det medför en reducering av värmekostnaden med 20 procent, vilket i sin
tur innebär att industriparkens företag får lägre värmekostnader efter konverteringen. Utöver den ekonomiska besparingen finns en miljövinst, då
fliseldning generellt sett är mer miljövänligt än olja och el.

Byggnationen inleds våren 2011
Installationen av den nya pannan kommer också att medföra en mer effektiv drift. Detta tack vare nya fjärrvärmeledningar med bättre isolering och förbättrade styr och övervakningsfunktioner. Byggnationen av den nya värmepannan inleds våren 2011 och beräknas vara färdig att tas i bruk under 2012. Kontraktet är på 15 år från färdigställandet, det vill säga till 2027.

Raufoss Industripark är en av Norges största industriparker med mer än 40 olika företag som sysselsätter 2 500 personer. Här finns 300 byggnader spridda på 240 000 m².

Ulf Strindlöv, vd för Dalkia i Norge
+47 95 00 49 24