Jt9ewx6uk3orwsb8blcj

Litteratur och fria kulturlivet prioriteras i VGR:s nya kulturbudget

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 13:36 CEST

Nu är det klart hur Sveriges största regionala kulturbudget fördelas. Den generella ökningen är 1,8 procent och litteraturen, konsten samt det fria kulturlivet får extra tillskott. Det politiska läget gör dock att budgeten kan komma att revideras efter årsskiftet.

T8jtn71r0limqrp5kp7p

Vem får kulturstöd från VGR? - Kreaktor skapar transparens och kontaktyta

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 14:30 CEST

Vad är en Kreaktor? Inget mindre än en smart internetsida kopplad till Västra Götalandsregionens databaser. Kreaktor låter alla se vilka organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd för att skapa kultur. Dessutom kan nya samarbeten uppstå genom en unik matchningsfunktion.

Lcybmtbjcq6thgtrbbx9

Digital injektion till kulturlivet - VGR:s konferens lockar toppnamn

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 12:41 CEST

Västra Götalandsregionens arbete för att inspirera kulturaktörer att arbeta med ny digital teknik har premierats av Kulturrådet. 16-17 oktober markerar en milstolpe i arbetet genom Agera Digitalt, en tvådagars konferens i Göteborg som lockar internationella pionjärer och över hundra kulturskapare.

Hitc3cvcumvjs4uljd0q

Landskap i fokus när VGR samarrangerar internationell mötesplats

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 14:21 CEST

9-11 oktober står Marstrand värd för Scandinavian Landscape Forum 2014, en internationell arena för möten och kunskap kring landskapet som perspektiv. Västra Götalandsregionen är en av arrangörerna och regionens politiker ser landskap som en nyckelfråga.

Nnznemqqv5hiylh3jfbh

Nya litteraturstöd för essä och översättning - VGR:s kulturnämnd satsar miljonbelopp

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 11:30 CEST

Västra Götalandsregionen fortsätter sin satsning på litteratur genom ett Sverigeunikt stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik. Samtidigt beslutar kulturnämnden att inrätta ett översättningsstöd på en halv miljon kronor årligen till författare med invandrarbakgrund.

Px1fqwt8i7byyvnig3uc

Fler gästateljéstipendier för kulturarbetare i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:44 CEST

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser fyra helt nya internationella gästateljéstipendier för 2015. Stipendierna är en del i en internationell satsning och kan sökas av kulturarbetare som bor i regionen.

Cdyxt3onqsszchj1niyt

Västsvenskt turism- och klimatarbete på export

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 11:17 CEST

Tillsammans med Länsstyrelsen och Västarvet har Västra Götalandsregionen tagit fram och infört nya metoder för kulturturism. De nya modellerna för kvalitets- och klimatarbete har skapats inom ramen för EU-projektet CHARTS. Nästa vecka presenteras resultaten på en europeisk konferens i Grekland.

Nfvczryveioxyfgeikai

Kulturministerns pensionsbesked kritiseras av VGR:s kulturpolitiker

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 16:28 CEST

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth meddelade igår hur hon disponerat 60 miljoner kronor till scenkonsten av medel som hon menar frigörs genom Riksdagens beslut om ett nytt pensionsavtal. Två av Västra Götalandsregionens kulturpolitiker är dock kritiska till beskedet.

Hzcmibslif2ez8j5zxtn

Ökat inflytande nationellt och i Europa – det är målet för VGR:s kulturnämnd i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 10:47 CEST

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen deltar vid politikerveckan i Almedalen 1-2 juli 2014. Genom debatter om den omdiskuterade kultursamverkansmodellen och EU:s öppna samordningsmetod, där svenska regioner är utestängda vill VGR stärka kulturaktörernas möjligheter.

Cely9t8iw05nqwyvknk2

VGR:s kulturnämnd finansierar regionalt projekt om minoriteter i Folkteaterns regi

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 11:13 CEST

600 000 kronor i stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd gör att Folkteatern kan medverka i ett projekt för att lyfta minoriteters röster. Projektet kommer resultera regionala turnéer och är ett samarbete mellan flera regionala verksamheter.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Västra Götalandsregionens kultursekretariat

Västra Götaland är Sveriges största kulturregion

Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Kultursekretariatet är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och stimulera kulturlivet i Västra Götaland.

Adress

  • Västra Götalandsregionens kultursekretariat
  • Kultursekretariatet, Regionens hus
  • 462 80 Vänersborg
  • Sverige