Sqtcre01cqj0124hbnzj

Ny chans till treårigt stöd för kulturaktörer i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 14:38 CET

Nu öppnar en ny ansökningsomgång för ”Kulturstrategiskt utvecklingsstöd”. Stödet delas ut av Västra Götalandsregionen och innebär ekonomisk support för kulturaktörer i tre år. Målet är att skapa ett spännande kulturliv som engagerar alla Västra Götalands invånare.

Jr3xvpoul7xxpeoi6axr

10 miljoner kronor till ung och fri kultur i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 15:58 CET

Sedan årsskiftet styr M, MP, FP, C och KD i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Idag beslutade nämnden om en uppdaterad budget för kulturen 2015. Den stora nyheten är 10 miljoner kronor extra till kultur för barn och unga, samt det fria kulturlivet.

Yrqqvtcmqii61hpfbxuy

Äldre får robotar – för att gå på museum

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:33 CET

​Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill använda teknik för att utveckla kulturlivet – och kultur för att göra människor friskare. Därför beviljar nämnden ekonomiskt stöd till ett projekt där äldre får ta del av museernas utbud med hjälp av robotar.

Yenydkq7xqo751lzwzg

Unikt kulturavtal tecknat mellan VGR och Litauen

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 09:33 CET

​Västra Götalandsregionens kulturnämnd har upprättat ett samarbetsavtal på kulturområdet. Avtalet är tecknat mellan VGR och Region Vilnius. Målet är att parterna ska stärkas genom en kulturell dialog som involverar både institutioner och det fria kulturlivet.

Kydtabycw40doby3nvwe

​VGR beviljar 10 miljoner till kulturprojekt – för ett kulturliv som angår fler

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 16:36 CET

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ger två gånger om året stöd till olika utvecklingsprojekt. Idag blev det klart vilka som får dela på höstens 10 miljoner kronor och kulturnämnden visade tydligt att satsningen på ett brett kulturliv som angår fler fortsätter.

Z6tyvukvrigdcyltiqgu

VGR:s nya kulturnämnd utsedd av fullmäktige

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 12:55 CET

Igår bestämdes det vilka politiker som ska ingå i Västra Götalandsregionens olika nämnder. Beslutet togs på regionfullmäktiges möte i Vänersborg och politikerna börjar sina nya uppdrag efter årsskiftet. För kulturnämndens del blev det många nya namn, men även flera bekanta profiler.

Jt9ewx6uk3orwsb8blcj

Litteratur och fria kulturlivet prioriteras i VGR:s nya kulturbudget

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 13:36 CEST

Nu är det klart hur Sveriges största regionala kulturbudget fördelas. Den generella ökningen är 1,8 procent och litteraturen, konsten samt det fria kulturlivet får extra tillskott. Det politiska läget gör dock att budgeten kan komma att revideras efter årsskiftet.

T8jtn71r0limqrp5kp7p

Vem får kulturstöd från VGR? - Kreaktor skapar transparens och kontaktyta

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 14:30 CEST

Vad är en Kreaktor? Inget mindre än en smart internetsida kopplad till Västra Götalandsregionens databaser. Kreaktor låter alla se vilka organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd för att skapa kultur. Dessutom kan nya samarbeten uppstå genom en unik matchningsfunktion.

Lcybmtbjcq6thgtrbbx9

Digital injektion till kulturlivet - VGR:s konferens lockar toppnamn

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 12:41 CEST

Västra Götalandsregionens arbete för att inspirera kulturaktörer att arbeta med ny digital teknik har premierats av Kulturrådet. 16-17 oktober markerar en milstolpe i arbetet genom Agera Digitalt, en tvådagars konferens i Göteborg som lockar internationella pionjärer och över hundra kulturskapare.

Hitc3cvcumvjs4uljd0q

Landskap i fokus när VGR samarrangerar internationell mötesplats

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 14:21 CEST

9-11 oktober står Marstrand värd för Scandinavian Landscape Forum 2014, en internationell arena för möten och kunskap kring landskapet som perspektiv. Västra Götalandsregionen är en av arrangörerna och regionens politiker ser landskap som en nyckelfråga.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Västra Götalandsregionens kultursekretariat

Västra Götaland är Sveriges största kulturregion

Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Kultursekretariatet är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och stimulera kulturlivet i Västra Götaland.

Adress

  • Västra Götalandsregionens kultursekretariat
  • Kultursekretariatet, Regionens hus
  • 462 80 Vänersborg
  • Sverige