Hzfl2mi3orvs7eekxpyo

Kulturnämnden välkomnar asylsökande med kultur

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 13:33 CEST

Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter en miljon kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna asylsökande till Västra Götaland. Och det ska gå fort. Inom två veckor vill kulturnämnden se ansökningar och förslag på insatser.

Vov3eg9je2fskvevkqb8

Kulturnämnden miljonsatsar på kultur och hälsa

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 12:00 CEST

Kulturnämnden satsar nästan två miljoner kronor på kultur inom vård och hälsa. Bland annat får Clownkliniken en halv miljon kronor för att trygga den regionala verksamheten även kommande år.

Pjaryps7xmfvvizawmwa

Festa Via 190 – Sveriges längsta gatufest invigs

Pressmeddelanden   •   2015-09-03 14:42 CEST

Lördagen den 5 september går startskottet för den första Festa Via 190, Sveriges längsta gatufest. Festa Via 190 sträcker sig 70 km genom fyra kommuner från nordöstra Göteborg till Nossebro. Den arrangeras för första gången 5-13 september 2015 med stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd med syfte att utveckla turism, kreativitet och företagande i området.

D4jjkojsi0vgie0leme8

Kulturnämnden i Almedalen - kan kulturen bli en kraft mot utanförskap?

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 10:30 CEST

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen deltar under politikerveckan i Almedalen 2015. I år vill nämnden visa hur kulturen kan bli svaret på samhällsutmaningar som social utslagning och orättvisor.

Q3orhfxmmzqawvgknkqw

Kulturnämnden stöttar Aeroseum

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 16:30 CEST

Kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde att bidra med 400 000 kronor för att Aeroseum ska kunna säkra sin fortsatta verksamhet.

Hozeg4zyae0ptacfbe7i

Kulturnämnden satsar 2 300 000 på insatser för barn och unga

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 16:00 CEST

Ökat arrangörsstöd, ungdomar ges möjlighet att möta havet och en satsning på ungas internationella mobilitet: tre satsningar som Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade om på sitt sammanträde den 17 juni på Bohusläns museum i Uddevalla.

Q0icyz421pnh286tpura

Kulturstipendiater delar på 930 000 kronor - utdelning på kulturnämndens sammanträde

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 15:15 CEST

Västra Götalandsregionens kulturnämnd delade ut stipendier under sitt nämndsammanträde den 17 juni på Bohusläns museum i Uddevalla. Tio kulturstipendiater, en Skaraborgsstipendiat samt sex arbetsstipendiater belönades med totalt 930 000 kronor.

S1aagjlcsbs6a5hzculg

Elva skribenter får 450 000 kronor av Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 12:30 CEST

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen stöttar elva essäister och kulturjournalister med totalt 450 000 kronor. Det är första gången som stödet delas ut.

Gqbdysdlsgzns2ovb8ga

Ruben Östlund och Erik Hemmendorff får Västra Götalandsregionens kulturpris 2015

Pressmeddelanden   •   2015-06-09 12:45 CEST

Filmskaparna Ruben Östlund och Erik Hemmendorff tilldelas Västra Götalandsregionens kulturpris 2015. Prisutdelningen sker i samband med regionfullmäktiges sammanträde idag, 9 juni i Vänersborg.

Media-no-image

KREATIVT BRÄNSLE

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:31 CEST

- en nationell konferens om kulturella och kreativa näringar

Nationell konferens bryter ny mark

Den 6-7 maj samlas utövare, företagare, tjänstemän och beslutsfattare till konferensen Kreativt bränsle i Borås. Ett samtal och en konferens om kulturella och kreativa näringar. Bland gästerna finns några av Sveriges och Europas ledande forskare inom området. De möter entreprenörer och utövare i ett unikt samtal. Vad är det som motiverar, engagerar och fyller tanken hos de kulturella och kreativa näringsutövarna? Vilka är kärnvärdena, målen och drivmedlen för att göra idéer till verklighet? Hur och på vilket sätt skapas tillväxt och arbetstillfällen? Över 20 olika programpunkter, ett 60- tal medverkande och 250 besökare kommer dessa dagar mötas i debatt, panelsamtal, workshops och ”meeting points”. Konferensen hålls på Textile Fashion Center.

Textil och mode är en självklarhet då konferensen hålls i Borås. Men konferensen rymmer konstnärliga uttryck från kammarmusik och glaskonst via film och dataspel till den ekonomiska betydelsen av musikfestivalen Way Out West.

Bland talarna finns filmregissören Ruben Östlund, Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, forskaren Guido Ferilli från Milano och Johanna Nylander från Dataspelsbranschen.

Konferensen är ett samarrangemang med Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen som arrangörer. De Kulturella och kreativa näringarna är ett av Västra Götalandsregionens styrkeområden i den regionala tillväxtstrategin VG 2020. Regionen har arbetat långsiktigt och strategiskt med att utveckla och stärka detta område. Idag är VGR nationellt och internationellt verksamma inom många av de 15 branscher som inryms i begreppet. I en nyligen gjord undersökning står denna sektor för 7% av arbetsmarknaden. Tillväxtverket är en svensk myndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverket bygger kunskap och nätverk i hela landet bland annat kring växande näringar. Kulturella och kreativa näringar är ett sådant område.

Några röster

-För oss som tycker det är viktigt både med en stark kulturpolitik och en vettig politik för kulturföretagen är det glädjande att denna konferens nu hålls i Västra Götaland, säger Anna Johansen, Nätverkstan Kultur i Göteborg och en av konferensens talare.

-Hur kan man stärka sitt kulturföretagande till att bli en plattform för sitt konstnärliga skapande utan att den konstnärliga integriteten påverkas? Den frågeställningen är en viktig utgångspunkt för Kreativt Bränsle, säger Anders Persson, ansvarig för Kulturella och kreativa näringar på näringslivsavdelningen, Västra Götalandsregionen.

-Affärsutvecklingen inom de svenska kreativa och kulturella företagen är många gånger internationell redan från början och de exporterar mer än företag i genomsnitt gör. Tillväxtverket kan också se att det nationellt sker en högre grad av innovation i den här gruppen än hos många andra, säger Per-Olof Remmare från Tillväxtverket.

Konferensen börjar kl 11.00 den 6 maj på Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 A.

Kontaktperson

Kulturnämndens ordförande Västra Götalandsgregionen: Conny Brännström, tel: 070-341 05 65
Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsgregionen: Lars Lundgren, tel: 070-235 08 82 Projektledare Entreprenörskap, Tillväxtverket: Per-Olof Remmare, tel: 08- 681 94 92 Ackreditering och anmälan: Marketplace Borås, Malin Davidson, tel: 070-438 34 69

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Den 6-7 maj samlas utövare, företagare, tjänstemän och beslutsfattare till konferensen Kreativt bränsle i Borås. Ett samtal och en konferens om kulturella och kreativa näringar. Bland gästerna finns några av Sveriges och Europas ledande forskare inom området. De möter entreprenörer och utövare i ett unikt samtal.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Västra Götalandsregionens kultursekretariat

Västra Götaland är Sveriges största kulturregion

Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Kultursekretariatet är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och stimulera kulturlivet i Västra Götaland.

Adress

  • Västra Götalandsregionens kultursekretariat
  • Kultursekretariatet, Regionens hus
  • 462 80 Vänersborg
  • Sverige