Media-no-image

KREATIVT BRÄNSLE

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:31 CEST

- en nationell konferens om kulturella och kreativa näringar

Nationell konferens bryter ny mark

Den 6-7 maj samlas utövare, företagare, tjänstemän och beslutsfattare till konferensen Kreativt bränsle i Borås. Ett samtal och en konferens om kulturella och kreativa näringar. Bland gästerna finns några av Sveriges och Europas ledande forskare inom området. De möter entreprenörer och utövare i ett unikt samtal. Vad är det som motiverar, engagerar och fyller tanken hos de kulturella och kreativa näringsutövarna? Vilka är kärnvärdena, målen och drivmedlen för att göra idéer till verklighet? Hur och på vilket sätt skapas tillväxt och arbetstillfällen? Över 20 olika programpunkter, ett 60- tal medverkande och 250 besökare kommer dessa dagar mötas i debatt, panelsamtal, workshops och ”meeting points”. Konferensen hålls på Textile Fashion Center.

Textil och mode är en självklarhet då konferensen hålls i Borås. Men konferensen rymmer konstnärliga uttryck från kammarmusik och glaskonst via film och dataspel till den ekonomiska betydelsen av musikfestivalen Way Out West.

Bland talarna finns filmregissören Ruben Östlund, Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf, forskaren Guido Ferilli från Milano och Johanna Nylander från Dataspelsbranschen.

Konferensen är ett samarrangemang med Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen som arrangörer. De Kulturella och kreativa näringarna är ett av Västra Götalandsregionens styrkeområden i den regionala tillväxtstrategin VG 2020. Regionen har arbetat långsiktigt och strategiskt med att utveckla och stärka detta område. Idag är VGR nationellt och internationellt verksamma inom många av de 15 branscher som inryms i begreppet. I en nyligen gjord undersökning står denna sektor för 7% av arbetsmarknaden. Tillväxtverket är en svensk myndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva miljöer där företag utvecklas. Tillväxtverket bygger kunskap och nätverk i hela landet bland annat kring växande näringar. Kulturella och kreativa näringar är ett sådant område.

Några röster

-För oss som tycker det är viktigt både med en stark kulturpolitik och en vettig politik för kulturföretagen är det glädjande att denna konferens nu hålls i Västra Götaland, säger Anna Johansen, Nätverkstan Kultur i Göteborg och en av konferensens talare.

-Hur kan man stärka sitt kulturföretagande till att bli en plattform för sitt konstnärliga skapande utan att den konstnärliga integriteten påverkas? Den frågeställningen är en viktig utgångspunkt för Kreativt Bränsle, säger Anders Persson, ansvarig för Kulturella och kreativa näringar på näringslivsavdelningen, Västra Götalandsregionen.

-Affärsutvecklingen inom de svenska kreativa och kulturella företagen är många gånger internationell redan från början och de exporterar mer än företag i genomsnitt gör. Tillväxtverket kan också se att det nationellt sker en högre grad av innovation i den här gruppen än hos många andra, säger Per-Olof Remmare från Tillväxtverket.

Konferensen börjar kl 11.00 den 6 maj på Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 A.

Kontaktperson

Kulturnämndens ordförande Västra Götalandsgregionen: Conny Brännström, tel: 070-341 05 65
Regionutvecklare kultur, Västra Götalandsgregionen: Lars Lundgren, tel: 070-235 08 82 Projektledare Entreprenörskap, Tillväxtverket: Per-Olof Remmare, tel: 08- 681 94 92 Ackreditering och anmälan: Marketplace Borås, Malin Davidson, tel: 070-438 34 69

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Den 6-7 maj samlas utövare, företagare, tjänstemän och beslutsfattare till konferensen Kreativt bränsle i Borås. Ett samtal och en konferens om kulturella och kreativa näringar. Bland gästerna finns några av Sveriges och Europas ledande forskare inom området. De möter entreprenörer och utövare i ett unikt samtal.

Läs vidare »
Vpyo4swoncsvgl06uupb

Kulturnämnden kraftsamlar för pilgrimsleder i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 11:00 CEST

Intresset för att vandra är högt i Sverige och i Västra Götaland. Nu ökar Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansträngningarna för att få till en fungerande infrastruktur kring länets pilgrimsleder.

Dwzr8pfkdkmovuhyrhqm

Västra Götalandsregionen satsar på internationella konstsamarbeten

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 16:15 CEST

Västra Götalandsregionen satsar på internationella konstresidens genom att stötta sex olika konstinstitutioner i Västra Götaland med totalt 730 000 kronor.

Iua02dis9tfhqmlokc5h

VGR tryggar framtiden för Göteborgs Lilla Filmfestival

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 16:10 CEST

Västra Götalandsregionen bidrar med en kvarts miljon kronor för att möjliggöra att Göteborgs Lilla Filmfestival kan arrangeras även 2016.

J7ytisqht3oyrpyt1tn8

Nya folkhögskolan i Borås får 400 000 kronor från VGR

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 09:30 CET

I Borås har en ny folkhögskola startats. Västra Götalandsregionen är en av de starkaste finansiärerna av folkbildning i Sverige och välkomnar den nya skolan genom ett startbidrag på 400 000 kronor.

Gzbzvjwgv6uxqnciqa27

Nu ska den fria dansen stärkas - VGR satsar nya pengar

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 09:00 CET

Dans är en unik konstform som spränger nations- och generationsgränser. Men förutsättningarna för professionell, fri dans i Västra Götaland behöver stärkas. Det anser kulturnämnden i Västra Götaland som därför satsar 500 000 kronor på den fria danskonsten.

Fb2scvbvdnuysv7rqxtj

Västragötalänningarna ska dansa sig friska - VGR satsar på hälsa genom kultur

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 10:35 CET

Går det att bugga bort åderbråcken eller bota nästäppan med en wienervals? Kanske inte, men VGR hoppas nå resultat när Närhälsan Kyrkbyn får 140 000 kronor till ett projekt med dansterapi ihop med Atalante och Integrationsnätverket i Göteborg.

Xfmb1k2prhx0tkzlgene

Tanum och Strömstad får 50 000 kronor från VGR till lässtöd för unga

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 10:30 CET

Västra Götalandsregionen instiftade 2013 ett stöd till kommuner som arbetar för ökat läsande bland unga. Nu är det beslutat att Tanum och Strömstad får 50 000 kronor från VGR för att fortsätta sin gemensamma satsning.

U4c4hooinawnrlri8ejv

Internationella kulturpersonligheter tar plats i VGR:s essäjury

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 16:50 CET

Västra Götalandsregionen har precis öppnat för ansökningar om stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik. Stödet är helt nytt och uppgår till 500 000 kronor per år. Idag blev det klart att en ytterst namnkunnig jury kommer fördela pengarna.

Wir2bhczcdrfrc9leqxa

Kulturstöd till unga ökar med 50 procent - VGR:s kulturnämnd trappar upp sin satsning

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 16:30 CET

Västra Götalandsregionen delar varje år ut en miljon kronor till ungdomar mellan 13 och 26 år som vill genomföra kulturprojekt. K-pengen, som stödet heter, har blivit populärt och nu skjuter VGR till 500 000 kronor extra.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Västra Götalandsregionens kultursekretariat

Västra Götaland är Sveriges största kulturregion

Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Kultursekretariatet är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och stimulera kulturlivet i Västra Götaland.

Adress

  • Västra Götalandsregionens kultursekretariat
  • Kultursekretariatet, Regionens hus
  • 462 80 Vänersborg
  • Sverige