Hzcmibslif2ez8j5zxtn

Ökat inflytande nationellt och i Europa – det är målet för VGR:s kulturnämnd i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-19 10:47 CEST

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen deltar vid politikerveckan i Almedalen 1-2 juli 2014. Genom debatter om den omdiskuterade kultursamverkansmodellen och EU:s öppna samordningsmetod, där svenska regioner är utestängda vill VGR stärka kulturaktörernas möjligheter.

Cely9t8iw05nqwyvknk2

VGR:s kulturnämnd finansierar regionalt projekt om minoriteter i Folkteaterns regi

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 11:13 CEST

600 000 kronor i stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd gör att Folkteatern kan medverka i ett projekt för att lyfta minoriteters röster. Projektet kommer resultera regionala turnéer och är ett samarbete mellan flera regionala verksamheter.

Gcd9bvuxi6kg5l1rbwow

Västra Götalandsregionens budget 2015 – Kulturnämndens uppdrag och tilldelning

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 12:09 CEST

Västra Götalandsregionens budget för 2015 beslutades på regionfullmäktiges sammanträde 9-10 juni 2014. I budgetdokumentet fastslås de ekonomiska ramarna för olika delar av regionens verksamhet, samt mål, prioriteringar och uppdrag. Vad innebär kommande års budget för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen?

Ywv9cbx5by9q2rnoj4kt

Sjuhärad ökar starkt när kulturnämnden i VGR fördelar sju miljoner kronor till kulturprojekt

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 17:12 CEST

68 kulturprojekt från alla delar av Västra Götaland blir verklighet, tack vare beslut om miljonstöd från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Extra glädjande är ett stort antal nya aktörer samt högt söktryck från Sjuhärad.

V0wvcuzaf2beg9rfdbk9

Västra Götalandsregionen blir fristad – tar ställning för demokrati och yttrandefrihet

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 16:35 CEST

Hotade författare, journalister och konstnärer ska kunna finna en trygg plats i Västra Götaland. För att detta ska bli verklighet beslutar nu Västra Götalandsregionen, genom sin kulturnämnd, att bli fristadsregion.

Apzsp7egwenhymym2he9

Carolina Falkholt Västra Götalandsregionens kulturpristagare 2014

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 13:19 CEST

Konstnären, graffitimålaren och musikern Carolina Falkholt tilldelas Västra Götalandsregionens kulturpris 2014. Prisutdelningen sker i samband med regionfullmäktiges sammanträde idag, 10 juni i Vänersborg.

Rgfpi2uzp56gbu5x5nuh

EU-projektet CHARTS presenteras på Mötesplats Norden

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 10:33 CEST

CHARTS är EU-projektet med 13 partners som ska stärka kulturturismen. Västra Götalandsregionen är svensk partner och ansvarar för kvalitetsutveckling. Projektet presenteras nu i samband med Mötesplats Norden där de nordiska länderna samlas i Kungälv 3-7 juni för att fira 200 år av fred.

Y1ec7p8aixrpbensnldh

Sju politiker om regional kulturpolitik - filmer från VGR lyfter kulturfrågorna inför valet

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 13:42 CEST

Västra Götalandsregionen är den största finansiären av kultur på regional nivå i Sverige. Men att regionen förvaltar några av landets främsta kulturaktörer genom en politiskt styrd organisation är inte känt för alla. Filmer där du lär känna Västra Götalandsregionens kulturnämnd ska därför sätta fokus på kulturen inför regionvalet i höst.

Mx6vhzrpsaug8mrmpafl

Skaraborgs kreativa karta har ritats - resultat av internationellt kulturprojekt presenteras 15 maj i Skövde

Pressmeddelanden   •   2014-05-08 08:58 CEST

Kreativa kraftfält är projektet som med hjälp av superdatorer och världsledande kulturforskare kartlagt var kreativiteten finns i Skaraborg. Detta för att maximera utvecklingsmöjligheterna för kulturlivet och Skaraborg. Nu bjuder Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen in till slutkonferens den 15 maj i Skövde där alla upptäckter och framsteg presenteras.

Towr42p3ncygxjjwuvmg

Ny filmutbildning och kompetenslyft för Västra Götalands folkhögskolor

Pressmeddelanden   •   2014-04-25 14:30 CEST

Idag blev det klart att folkhögskolorna i Västra Götaland får 700 000 kronor för att starta en helt ny filmutbildning och ett digitalt kompetenslyft värt en miljon kronor. Detta efter att Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutat om att disponera ytterligare medel inom folkbildningssektorn.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Västra Götalandsregionens kultursekretariat

Västra Götaland är Sveriges största kulturregion

Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet. Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Kultursekretariatet är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och stimulera kulturlivet i Västra Götaland.

Adress

  • Västra Götalandsregionens kultursekretariat
  • Kultursekretariatet, Regionens hus
  • 462 80 Vänersborg
  • Sverige