Skip to main content

Tygbindor ska få afrikanska tjejer att gå klart skolan

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 07:38 CEST

Miljontals tjejer i Afrika går inte till skolan under mensen. Problemet gör att var tionde elev får bristande eller oavslutad utbildning – och svårare att försörja sig. Nu satsar Vi-skogen med stöd från Radiohjälpen på att få fler flickor att gå klart skolan.

Med start i höst kommer nittio skolor i Uganda och Rwanda med stöd av Vi-skogen att få tillgång till tvättbara mensskydd i tyg, så kallade Afripads. Brist på bindor är en viktig orsak till att uppskattningsvis 90 miljoner afrikanska flickor har liten eller obefintlig skolutbildning. Flickorna använder tygbitar eller löv som mensskydd. Inte sällan ger det upphov till infektioner. Och tjejerna vågar inte gå till skolan på grund av risk för generande läckage.

- Miljontals tjejer i Afrika går inte till skolan under mensen och många hoppar helt av sin skolgång. Nu ska vi se till att 20 000 skoltjejer får tillgång till riktiga bindor och därmed bidrar till att de får ökade möjligheter att gå klart skolan. Det är en viktig väg för att ta sig ur fattigdomen, säger Hanna Wetterstrand, handläggare på Vi-skogen.

Projektet stöds av Radiohjälpen som tilldelat Vi-skogen 900 000 kronor för att ge omkring 20 000 skolelever tillgång till hygienska bindor. I projektet ingår ett informationsarbete för att få de samarbetande skolorna att själva arbeta med problemet och sälja starkt subventionerade tygbindor även när projektet avslutas. Ett paket med fem tygbindor räcker för ett år och kostar 15 kronor. Det är en tiondel av kostnaden för vanliga bindor.

I stödet från Radiohjälpen ingår även stöd till sollampor för skolbarn. Majoriteten av skoltjejerna i regionen saknar elektricitet hemma och tvingas därför läsa läxorna i ljuset av en oljelampa. Även detta påverkar allvarligt barnens möjligheter att fullfölja sin utbildning. Med en soldriven lampa slipper barnen dessutom den farliga röken från oljelampan. Målet är att ge 17 000 skolflickor tillgång till billiga sollampor till 2013.

Skolorna kommer inledningsvis att köpa bindorna och sollamporna till ett rabatterat pris av Vi-skogen. De samarbetande företagen, Afripads respektive Barefoot, kommer parallellt att bedriva påverkansarbete för att få ländernas regeringar att satsa på förbättrad skolgång för flickor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Lundstedt, pressekreterare Vi-skogen
Telefon: 070 107 43 17
Mejl: marcus.lundstedt@viskogen.se

Vi-skogen arbetar med fattigdomsminskning runt Victoriasjön i Afrika. Det görs bland annat genom utbildning i s k agroforestry. Träd och grödor samplanteras vilket göder marken och ökar böndernas skördar. Träd gör familjer självförsörjande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy