Media no image

Viati tilldelas ramavtal med Sundsvalls Kommun

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 10:03 CET

Viati har tilldelats ramavtal med Sundsvalls kommun avseende Verksamhetsutvecklingskonsulter. Ramavtalet löper 2 år från och med 2017-02-01 med option på 1 + 1 år.

- Det är kul att få förtroende som leverantör till Sundsvalls Kommun och det är viktigt för vår fortsatta satsning på att bli ett av de ledande IT-konsultbolagen i Sundsvall, säger Roland Ekström VD för Viati.

Viati har idag ramavtal med Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Landstinget i Västernorrlands län och SPV i Sundsvallsregionen.

För mera information kontakta Roland Ekström, VD, Viati Konsult AB, roland.ekstrom@viati.se, tel 070-557 52 75.

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 145 medarbetare och omsättningen under 2016 uppgick till 216 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se

Viati har tilldelats ramavtal med Sundsvalls Kommun.

Läs vidare »
Media no image

Viati tilldelas ramavtal med Region Östergötland

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 11:15 CET

Viati har tilldelats ramavtal med Region Östergötland avseende konsulttjänster inom IT. Ramavtalet omfattar åtta kompetensområden inom IT och avtalet löper till 2018-06-30 med 1 års optioner. Ramavtalets omfattning bedöms av Region Östergötland till ca 100 000 timmar.

- Det är alltid kul med nya ramavtal. Idag har vi 2-3 medarbetare bosatta i Östergötland och nu ser vi möjligheter till en större etablering, säger Roland Ekström VD för Viati.

Viati har idag ramavtal med bl a Bolagsverket, CSN, Domstolsverket, Göteborg Stad, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala Län, Landstinget i Västernorrlands län, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Riksgälden, SiS, SKL Kommentus Inköpscentral (Sveriges kommuner och landsting), SPV, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stockholms Stad och Trafikverket.

För mera information kontakta Roland Ekström, VD, Viati Konsult AB, roland.ekstrom@viati.se, tel 070-557 52 75.

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 145medarbetare och omsättningen under 2016 uppgick till 216 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se

Viati har tilldelats ramavtal med Region Östergötland avseende konsulttjänster inom IT.

Läs vidare »
Media no image

Viati tecknar avtal med Stockholm Stad

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 13:22 CET

Viati tecknar avtal med Stockholm Stad avseende utveckling, förvaltning och support av webbportal för visualisering av solcellsanläggningar. Avtalet sträcker sig över fem år.

- Det är kul att plocka in ytterligare ett helhetsåtagande i vår verksamhet, säger Jonas Jäderberg som är ansvarig för helhetsåtaganden på Viati.

Viati har idag helhetsåtaganden åt Trafikverket och Stockholm Stad samt några privata företag.

För mera information kontakta Jonas Jäderberg, Ansvarig Helhetsåtaganden, Viati Konsult AB, jonas.jaderberg@viati.se, tel 073-831 31 45.

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 140 medarbetare och omsättningen under senaste räkenskapsåret uppgick till 216 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se

Viati tecknar avtal med Stockholm Stad avseende utveckling, förvaltning och support av webbportal för visualisering av solcellsanläggningar.

Läs vidare »
Media no image

Viati tilldelas ramavtal med CSN

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 08:47 CEST

Viati har tilldelats ramavtal med CSN avseende IT- och Managementkonsulter. Ramavtalet omfattar alla tänkbara roller inom IT och avtalet löper 2 år från och med 2017-01-01 med option på 1 + 1 år. Viati är en av leverantörerna på nuvarande ramavtal inom IT och har idag ett flertal leveranser inom ramen för det, vilket gör det extra kul att vi fått fortsatt förtroende.

- Det är kul och ett kvitto på bra leveranser att få fortsatt förtroende som leverantör till CSN och det är viktigt för vår fortsatta satsning på att bli ett av de ledande IT-konsultbolagen i Sundsvall, säger Roland Ekström VD för Viati.

Viati har idag ramavtal med bl a Bolagsverket, CSN, Domstolsverket, Göteborg Stad, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala Län, Landstinget i Västernorrlands län, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Riksgälden, SiS, SKL Kommentus Inköpscentral (Sveriges kommuner och landsting), SPV, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stockholms Stad och Trafikverket. 

För mera information kontakta Roland Ekström, VD, Viati Konsult AB, roland.ekstrom@viati.se, tel 070-557 52 75.

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 135 medarbetare och omsättningen senaste räkenskapsåret uppgick till 216 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se

Viati har tilldelats ramavtal med CSN avseende IT- och Managementkonsulter.

Läs vidare »
Media no image

Viati tilldelas ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 08:48 CEST

Viati har tilldelats ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk (SPV) avseende konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT. Ramavtalet omfattar alla tänkbara roller inom IT och avtalet löper 4 år från och med 2017-01-01. Viati är en av leverantörerna på nuvarande ramavtal inom IT och har idag ett flertal leveranser inom ramen för det, vilket gör det extra kul att vi fått fortsatt förtroende.

- Det är kul och ett kvitto på bra leveranser att få fortsatt förtroende som leverantör till SPV och det är viktigt för vår fortsatta satsning på att bli ett av de ledande IT-konsultbolagen i Sundsvall, säger Roland Ekström VD för Viati.

För mera information kontakta Roland Ekström, VD, Viati Konsult AB, roland.ekstrom@viati.se, tel 070-557 52 75.

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 135 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 212 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se

Viati har tilldelats ramavtal med Statens Tjänstepensionsverk (SPV) avseende konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT.

Läs vidare »
Media no image

Viati tilldelas ramavtal med Trafikverket

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 14:08 CET

Viati har som en av fyra leverantörer tilldelats ramavtal med Trafikverket för konsulttjänster inom Trafikinformation väg och järnväg delområde Uppdragsledare. Avtalet löper från avtalstecknandet 2 år med option om förlängning på 1 + 1 år.  

- Trafikverket är vår största kund lokalt i Dalarna, så det är glädjande att vi får ytterligare ett ramavtal där vi kan erbjuda Trafikverket vår kompetens, säger Jonas Jäderberg VD för Viati Dalarna.

För mera information kontakta Jonas Jäderberg, VD, Viati Dalarna AB, jonas.jaderberg@viati.se, tel 073-831 31 45.

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 135 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 212 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se

Viati har som en av fyra leverantörer tilldelats ramavtal med Trafikverket för konsulttjänster inom Trafikinformation väg och järnväg delområde Uppdragsledare.

Läs vidare »
Media no image

Viati tilldelas ramavtal med Försäkringskassan

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2016 13:03 CET

Viati har tilldelats ramavtal med Försäkringskassans avseende resurskonsulter inom IT-infrastruktur. Ramavtalet omfattar en rad konsultroller inom infrastrukturområdet och har en beräknad volym på 45 miljoner kronor per år.  Avtalet löper fram till 2020-03-30. 

- Det är glädjande för vår satsning på att bli ett av de ledande IT-konsultbolagen i Sundsvall att vi tilldelats ramavtal med Försäkringskassan, säger Roland Ekström VD för Viati.

För mera information kontakta Roland Ekström, VD, Viati Konsult AB, roland.ekstrom@viati.se, tel 070-557 52 75.

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.


 Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Viati-koncernen har idag 135 medarbetare och omsättningen under 2015 uppgick till 212 MSEK. Besök oss gärna på www.viati.se

Viati har tilldelats ramavtal med Försäkringskassans avseende resurskonsulter inom IT-infrastruktur.

Läs vidare »
Ea7ldqy1tfrboazybkrj

Viati utsedd till Di Gasell för fjärde året i rad

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2014 09:26 CEST

Affärstidningen Dagens Industri har utsett Viati till gasell för fjärde året i rad.

Ea7ldqy1tfrboazybkrj

Mikael Bergvall blir ny vd på Viati Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2014 15:32 CEST

Mikael Bergvall har tillträtt sin tjänst som vd för Viati Sundsvall den 1 september 2014.

Om Viati

VI* TAR DIG TILL NÄSTA NIVÅ

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.
Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

Adress

  • Viati
  • Forskargatan 3
  • 781 70 Borlänge
  • Sverige

Länkar