Skip to main content

Studie visar halverad förskrivning av smärtläkemedel efter vård på Vidarkliniken

Nyhet   •  Apr 15, 2014 11:41 CEST

I en unik registerstudie har forskare nu visat att användningen av smärtlindrande läkemedel efter 90 dagar minskade till hälften för smärtpatienter som fått integrativ vård hos Vidarkliniken. I studien jämförde man också med motsvarande, matchade patienter som fått ”vanlig vård” där förskrivningen av smärtläkemedel istället nästan fördubblades. Skillnaderna ökade också över tid och var ännu större efter 180 dagar. Före vårdinsatserna uppvisade de båda patientgrupperna däremot inga signifikanta skillnader i förskrivning.

Studien visar även att antalet återbesök inom slutenvården tycks vara lägre för smärtpatienter som fick den integrativa vården.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE och bygger på data från Stockholms läns landsting och Socialstyrelsens läkemedelsregister. Den har gjorts av forskare anknutna till I C – Integrative Care Science Center, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Samueli Institute i USA samt universiteten i Coburg och Bad Tölz i Tyskland.

Läs mer om studien på I C:s hemsida.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera