Vidarkliniken blir Vidar Rehab

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 13:27 CEST

Stiftelsen Vidarkliniken driver rehabiliteringsverksamhet i slutenvård och dagrehabilitering. Rehabiliteringsverksamheten bytte den 14 juni namn och heter nu Vidar Rehab. I samband med namnbytet presenteras också en ny logotyp och en ny hemsida - www.vidarrehab.se.

-Namnbytet är ett naturligt utvecklingssteg för oss, då vårt erbjudande idag huvudsakligen handlar om rehabilitering efter cancerbehandling samt i samband med utmattningssyndrom och långvarig smärta, säger Ursula Flatters, t f verksamhetschef på Vidarkliniken/Vidar Rehab.

-Både vår verksamhet och omvärlden har förändrats under de mer än 30 år, som vi varit verksamma och det vill vi att namn, design och hemsida också ska uttrycka.

Namnen Vidarkliniken och Vidar Rehab kommer att leva vidare parallellt under en period och övergången till den nya designen kommer att ske stegvis på olika kontaktytor.

-Vi vill med namnbytet helt enkelt bli ännu tydligare med vilka vi är. Vår verksamhet går vidare med samma höga kvalitet och patientfokus som tidigare, menar Ursula Flatters.

Även Vidar Vårdcentral får en ny logotyp och hemsida, men behåller sitt namn. Inga ändringar vad gäller organisationsformer eller organisationsnummer har gjorts.

För ytterligare frågor:

Anders Kumlander, ordförande Vidarkliniken/Vidar Rehab – 070 787 02 74

Ursula Flatters, t f verksamhetschef Vidarkliniken/Vidar Rehab – 070-607 54 22

www.vidarrehab.se

www.vidarvardcentral.se

Vidar Rehab i Järna erbjuder integrativ, antroposofiskt inspirerad vård – en hälsoinriktad vårdform som kombinerar skolmedicinska behandlingar med kompletterande terapier. Omvårdnaden är individinriktad och fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa (s.k. salutogenes) i stället för på det sjuka.

Stiftelsen Vidarkliniken i Järna förnyas. Rehabiliteringsverksamheten bytte den 14 juni namn och heter nu Vidar Rehab. I samband med namnbytet presenteras också en ny logotype och en ny hemsida - www.vidarrehab.se.

Läs vidare »

Vidarkliniken tar avstånd ifrån Barnavårdscentralen Allvis informationskväll

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 20:33 CEST

I en DN-artikel idag, som även citeras i andra medier, beskrivs att föräldrar på en barnavårdscentral på Södermalm fått ”ovetenskaplig information” om vaccination av små barn.

Barnmorskan som hållit i informationen beskrivs som antroposof och därmed kopplas frågan felaktigt till Vidarkliniken och de verksamheter vi ansvarar för. Barnavårdscentralen beskrivs också som antroposofisk på Allvis hemsida och det sägs att den tidigare skulle ha varit ägd av Vidarstiftelen. Detta är helt felaktigt och vi har nu begärt att Allvis tar bort denna felaktiga information från sin hemsida.

När det gäller vaccinationer, som faller inom uppdraget för primärvården på Vidar Vårdcentral i Järna, som drivs i vår regi, står vi helt och hållet bakom Smittskyddsinstitutets och Socialstyrelsens riktlinjer. Vi ger fullständig och korrekt information samt utför vaccinationer enligt gällande riktlinjer och patienters önskemål. Vår vårdcentral har en nära dialog med Smittskydd Stockholm. Vidarkliniken erbjuder idag rehabilitering efter cancerbehandlingar, i samband med utmattningssyndrom samt vid svår smärtproblematik, till exempel fibromyalgi. Vi har ansökt om att få driva även MVC och BVC och skulle givetvis helt och hållet driva sådan verksamhet i enlighet med gällande riktlinjer.

För ytterligare information:

Ursula Flatters, läkare och medicinskt ansvarig, Vidarkliniken, 070- 607 54 32

Vidarkliniken - rehabiliteringssjukhuset och vårdcentralen som ger vård som berör och som präglas av respekt för varje människas unika behov och förmåga.
På uppdrag av landstingen erbjuder vi patienter från hela Sverige en läkande miljö.

Vidarkliniken tar avstånd ifrån Barnavårdscentralen Allvis informationskväll och tillhörande påståenden om ”ovetenskaplig information” om vaccination av små barn.

Läs vidare »

Vidarkliniken lever upp till alla krav enligt ny revision

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 08:33 CEST

Region Skåne offentliggjorde igår resultatet av den medicinska revision de genomfört av Vidarklinikens vård med anledning av att Stockholm Läns Landsting (SLL) riktat kritik mot Vidarkliniken utifrån en beställd genomgång av ett 30-tal journaler från några år tillbaka.

-Region Skånes revision visar att det inte finns några problem överhuvudtaget, säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M) till Sveriges Radio. Det är mycket tydligt i granskningen att de följer socialstyrelsens riktlinjer och de medicinska rekommendationer som finns. Vi har fortsatt förtroende för Vidarkliniken och det råder ingen tvekan om att avtalet ska fortsätta.

Region Skåne har ett avtal med Vidarkliniken för bland annat behandling av patienter med cancer, fibromyalgi och utmattningssyndrom. Region Skånes revision kommer att behandlas på nästa regionstyrelsemöte, men slutsatsen är redan klar.

-Det är självklart glädjande för oss att den grundliga revision som Skåne har gjort av vår verksamhet har kommit till denna slutsats, säger Ursula Flatters, medicinskt ledningsansvarig på Vidarkliniken. Vi har hela tiden haft patienternas stöd, men det är viktigt att även medicinsk expertis bekräftar värdet av det vi gör.

Vidarklinikens unika vård – baserad på en kombination av traditionell skolmedicin och kompletterande terapier med en hög grad av medinflytande, har under de drygt 30 år man verkat tagit emot cirka 30 000 patienter och många fler i öppen vård.

Många av patienterna som kommer till Vidarkliniken har länge behandlats i den gängse vården utan att bli bättre, men hittar vägen vidare och upplever en ökad livskvalitet, efter rehabilitering på Vidarkliniken.

De ekonomiska vinsterna för samhället då människor kommer i arbete igen efter lång sjukskrivning är stora. Forskning visar även att läkemedelsanvändningen minskar efter rehabilitering på Vidarkliniken. Klinikens patienter uppnår 30-50 procent lägre användning av smärtdämpande, lugnande och antidepressiva läkemedel enligt aktuell forskning i en samverkan mellan IC (Integrative Care Science Center), Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

De medicinska professionerna, som verkar på Vidarkliniken, är legitimerade och specialiserade och har därmed genomgått samma vetenskapliga skolning och utbildning, som krävs inom den övriga vården.

Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör den självklara grunden för verksamheten. Forskningen gör framsteg och vården gör ständigt nya erfarenheter i arbetet med patienterna. Skolmedicinen utgör grunden för all rehabilitering och vård.

Vidarkliniken har anmärkningsvärt goda resultat och hög patientnöjdhet utifrån gängse mätmetoder inom vården. Patienterna rankar till exempel klinikens primärvård som den tolfte bästa i Sverige baserat på landstingens enkät med svar från 110 000 patienter, rangordnat efter helhetsintryck. Den är också rankad som en av de två bästa vad gäller patienternas upplevelse av delaktighet i vården. Motsvarande höga patientnöjdhet gäller även slutenvården.

Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiska sjukhus. I bland annat Tyskland och Schweiz är antroposofisk vård en del av det offentliga sjukvårdssystemet.

En demonstration, initierad av tidigare patienter på Vidarkliniken, kommer idag klockan 14:30 att samlas vid Mynttorget vid riksdagen och gå till landstingshuset i Stockholm för att protestera mot Stockholms Läns Landstings uppsägning av sina största avtal med Vidarkliniken.

För ytterligare information:

Anders Kumlander, ordförande Vidarkliniken, 070 - 787 02 74

Ursula Flatters, medicinskt ledningsansvarig, Vidarkliniken, 070 - 607 54 22

Vidarkliniken - rehabiliteringssjukhuset och vårdcentralen som ger vård som berör och som präglas av respekt för varje människas unika behov och förmåga.
På uppdrag av landstingen erbjuder vi patienter från hela Sverige en läkande miljö.

Region Skåne har i ljuset av Stockholms läns landstings beslut att inte förnya stora avtal med Vidarkliniken initierat en egen medicinsk revision av vården på Vidarkliniken. Slutsatsen är mycket tydlig: "Region Skånes revision visar att det inte finns några problem överhuvudtaget", säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M)

Läs vidare »

Vidarkliniken anpassas till en ny verklighet

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 15:00 CET

​31 mars upphör Vidarklinikens avtal med SLL för stress- och smärtrehabilitering. Det innebär att ca 60 procent av nuvarande patienter inte kommer få landstingbetald rehabilitering. Ett varsel motsvarande 23 tjänster av totalt 51 är idag lagt, tidigare varsel omfattande 17 tjänster lades i november. En patientfond inrättas för att under en övergångsperiod möjliggöra vård för sökande patienter.

Inbjudan till pressträff om Vidarkliniken kl. 15:00 idag, torsdag

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 06:00 CET

Vidarkliniken bjuder in till pressträff på kliniken om verksamhetens framtid. Idag, torsdag 23/2 klockan 15:00.

Kommuniké från Vidarkliniken om dagens inslag i Sveriges Radios Ekot (160630)

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 12:35 CEST

I morgonens inslag i Ekot om Vidarklinikens verksamhet finns allvarliga felaktigheter.

Vidarklinikens läkare är legitimerade skolmedicinskt utbildade läkare med vidareutbildning i antroposofiskt inriktad sjukvård. Vi bedriver det som internationellt kallas integrativ vård där skolmedicin kombineras med naturbaserade läkemedel, som i första hand är till för att att bygga upp och stärka patienten.

Den antroposofiska vårdformen är en del av det offentliga sjukvårdssystemet i flera länder i Europa, exempelvis Tyskland och Schweiz, där även andra typer av integrativ vård är vanligt förekommande.

I Ekot hänvisas till en utvärdering som Stockholms läns landsting tagit del av kring Vidarklinikens verksamhet. I en motsvarande rapport av det internationella konsultföretaget EY (tidigare Ernst & Young) som kommer att presenteras för Stockholms läns landsting är slutsatsen dock en annan:

Kan klinikens kapacitet att ge patienter evidensbaserad vård sägas vara säkerställd avseende personalens kompetens och yrkeserfarenhet samt klinikens egna riktlinjer och uttalade förhållningssätt?

Vår samlade bedömning är att så är fallet. Det finns en hög närvaro och tillgänglighet till alla de kompetenser som arbetar med patienterna. Det finns tillgänglighet till både legitimerade yrkesgrupper och andra terapeuter. Ett visst frågetecken finns när det gäller tillgängligheten till och kapaciteten för fysioterapi.

Vi bedömer vidare att ledningssystemet följer föreskriften från Socialstyrelsen ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9).”
- EY, april 2016

”Jag hoppas att Anna Starbrink tar del av den sakinformation som kommer fram i den oberoende revisionsrapport EY just har slutfört. Vi ser fram emot fortsatt positiva och konstruktiva samtal med beslutsfattarna i Stockholms läns landsting i frågan”, kommenterar Ursula Flatters, specialist i allmänmedicin och styrelseledamot i Vidarkliniken.

För mer information, vänligen kontakta:

Ursula Flatters, styrelseledamot Vidarkliniken

tel. +46 70 607 54 22

Vidarkliniken - rehabiliteringssjukhuset och vårdcentralen som ger vård som berör och som präglas av respekt för varje människas unika behov och förmåga.

I morgonens inslag i Ekot om Vidarklinikens verksamhet finns allvarliga felaktigheter. Vidarklinikens läkare är legitimerade skolmedicinskt utbildade läkare med vidareutbildning i antroposofiskt inriktad sjukvård. Vi bedriver det som internationellt kallas integrativ vård där skolmedicin kombineras med naturbaserade läkemedel, som i första hand är till för att att bygga upp och stärka patienten.

Läs vidare »

Ny studie ger hopp åt människor med långvarig smärta

Nyheter   •   Jan 28, 2016 11:42 CET

Patienter med långvarig smärta är en grupp där behandlingen varierar och resultaten är sparsamma. En unik form av ”Multimodal rehabilitering” som innebär en kombination av fysiska, psykiska och socialt relaterade behandlingar har det integrativa antroposofiska sjukhuset, Vidarkliniken

Vidarkliniken replikerar DN Debatt om antroposofisk medicin

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 19:58 CET

I dagens DN riktar nobelpristagare och representanter från Kungliga Vetenskapsakademien kritik mot att införliva homeopatiska läkemedel i svensk läkemedelslagstiftning. Vad artikeln inte tydliggör är att homeopati och antroposofisk vård är två olika terapiinriktningar – vilket har stor betydelse för kommande lagstiftning. Nu svarar Vidarkliniken i en replik i DN.

Vidarkliniken besöks av nobelpristagaren Tu Youyou’s följe

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 15:50 CET

Idag besöks Vidarkliniken av nobelpristagaren i medicin Tu Youyou’s följe, som uttryckligen önskade ett besök på Vidarkliniken i samband med sin korta Sverigevistelse.

Vidarkliniken 30 år - Fenomenet Vidarkliniken: Utvecklingen och framtiden

Blogginlägg   •   Okt 26, 2015 13:34 CET

När Vidarkliniken startade för 30 år sedan bröts ny mark inom den svenska vården. Sjukhusets utveckling har sedan dess kantats främst av ett stort intresse från patienter, vård och samhälle, men även en del svårigheter. Vidarkliniken är ett fenomen som berör och mycket talar för att behovet av den vård som ges här kommer att öka framöver.

Om Vidar Rehab

Vidar Rehab - för hela människan

Vidar Rehab i Järna erbjuder integrativ, antroposofiskt inspirerad vård – en hälsoinriktad vårdform som kombinerar skolmedicinska behandlingar med kompletterande terapier. Omvårdnaden är individinriktad och fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa (s.k. salutogenes) i stället för på det sjuka.