Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

15:30-16:00 Att möta det sällsynta. Hur kan man skapa tillit i mötet mellan profession och individ? Att lyssna, att fråga och att närma sig varandra.

Video   •   Jun 28, 2016 14:13 CEST

 
I panelen: David Lega, kommunalråd i Göteborgs kommun och styrelseledamot Riksförbundet Sällsynta diagnoser Ewa Wiklund Jonsson, styrelseledamot Riksförbundet Sällsynta diagnoser och fd rektor Annica Harrysson, verksamhetschef Ågrenska AnnCatrin Röjvik, verksamhetschef Ågrenska
Licens All rights reserved (?)
Videolängd 1:35