EnviroChemie

AEROB RENING - Biologisk rening med Biomar® processen

Video   •  Aug 04, 2011 10:00 CEST

 
En aerob biologisk reningsanläggning är den vanligaste processen för att reducera syreförbrukande ämnen (BOD/COD/TOC) från avloppsvatten. Genom att lufta avloppsvattnet bygger man upp den microflora som är bäst lämpad för att rena avloppsvattnet. Biomar aeroba processer från EnviroChemie kan användas för de flesta typer av avloppsvatten.
Licens Creative Commons erkännande
Videolängd 1:01

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.