ViroPharma Incorported

DuoCort-A story about a pill

Video   •  Apr 14, 2010 11:38 CEST

 
DuoCort har utvecklat en förbättrad behandling för patienter med binjurebarksvikt, en ovanlig sjukdom som har orphan status i Europa och USA. Den nya produkten, som tas en gång om dagen är en så kallad dual release. Det innebär att den har ett yttre hölje som direkt frisätter läkemedel och en inre kärna som frisätter läkemedlet over dygnet för att härma kroppens egen frisättning av kortisol.
Licens © All rights reserved
Videolängd 2:48

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.