BelBin Assessment

En sammanfattning av Christers föreläsning för blivande psykologer om Belbins forskning.

Video   •   Aug 07, 2010 13:16 CEST

 
Christer har sedan 1998 föreläst för blivande psykologer på psykologen på Stockholms Universitet om Belbins forskning om "Varför vissa Management Team Presterar bättre än andra". Belbin släppte sin forskning 1981 där han fann att en kombination av olikhet presterar bättre än team sammansatt av likhet. Än idag finns det de som tror att bra chefer, säljare ser ut på ett stereotypt sätt.
License Creative Commons Attribution (?)
Video length 9:52