Global Podcast Company (GPC) AB

Johan Rockström om hotet mot milleniemålen

Video   •   Dec 18, 2007 09:38 CET

 
Johan Rockström, VD Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre, - om hur de globala miljöförändringarna hotar millenniemålen; att halvera fattigdomen i världen. Klimatförändringar i kombination med utarmning av ekosystemen kommer att få stora konsekvenser för utvecklingsländernas möjligheter till utveckling. (föreläsningen hölls under Charity Rating konferens)
Licens All rights reserved (?)
Videolängd 20:55