Security Solution Scandinavia AB

RISKsolution demonstrationsfilm

Video   •   Apr 28, 2011 09:43 CEST

 
Denna demonstrationsfilm visar nyttan med IT-stödet RISKsolution som är ett programstöd för riskhantering. Programstödet hjälper dig att genomföra riskanalyser och kostnadsuppskatta kritiska risker samt ta fram en prioriterad handlingsplan för dessa. Programmet har en grund i erkända regelverk och standarder.
Licens Creative Commons erkännande (?)
Videolängd 11:01