Skip to main content

​Året som gick - Videums årsredovisning 2016

Nyhet   •   Apr 25, 2017 08:55 CEST

Under 2016 färdigställdes Videums nya fastighet, Echo. Ett modernt hus, helt anpassat efter de verksamheter som finns i huset; Videums egen verksamhet och möteslokaler för science parks hyresgäster. Den strukturella förändringen av Videums fysiska miljö till en sammanhållen science park i kvarteret Uppfinnaren tog under året flera steg framåt. Försäljning genomfördes av mark väster om Framtidsvägen till vårt systerbolag Växjöbostäder i deras arbete med att skapa fler bostäder och utökad service på Campus. Videums ägare har under året fortsatt sin analys av verksamheten.

Science park

Under året låg vakansgraden i Videum Science Park mer eller mindre fast parkerad runt 2,5 %. Nya företag etablerar sig, andra växlar storlek och några avflyttar. Företag inom digitala sektorn håller tätpositionen och utgör ca 35 % av hyresgäststocken. Videums samarbete med universitet och andra science parks har fortsatt och den gemensamma projektansökan IBCOLL omfattade slutligen ett tjugotal science arks/innovationsmiljöer

verksamma i åtta länder runt Östersjön. Besked gällande ansökan kommer under andra kvartalet 2017. Projektet syftar till ett brett samarbete och erfarenhetsutbyte, där Videum är Lead Partner. Aktiviteterna i Videum Science Park har under året fortsatt att vara Business Breakfast, Forskarluncher, Videum Code Up och ungdomssatsningen Internet Camp med flera. Det tredimensionella Virtual Reality-projektet, Videum VR, påbörjades och har rönt stort intresse. Videum fyllde 30 år och detta celebrerades under två dagar med en rad seminarier, företagspitchar och en jubileumslunch. Företagsfabriken inledde projektet Bravo Entrepreneurial Hub. En mötesplats för entreprenörer som vill befinna sig i nära anslutning till inkubatorn i en mer fri form.

Fastigheter och mark

Förutom all viktig tid som lagts på det löpande underhållet och driften av Videums fastigheter har färdigställandet av hus Echo och projekteringen av husen Charlie och Epic tagit stor del av tiden i anspråk. Vidare var 2016 året då Linnéuniversitetet formulerade önskemål om en utbyggd polishögskola med färdigställande till vårterminen 2018.

Personal och praktikanter

Videum fortsätter att vara en relativt könsmässigt balanserad arbetsplats. Rent generellt är könsfördelningen på bolaget 60 % kvinnor och 40 % män. Under 2016 har Videums sjukfrånvaro sjunkit ned till 2,07 %, att jämföras med föregående års sjukfrånvaro på 2,19 %. Frisknärvaron var 63 %. Videum tog emot något färre praktikanter än föregående år, 11 stycken. Drygt 60 % av praktikanterna har varit kvinnor.

Året som kommer

Det kommande verksamhetsåret kommer innebära en rejäl byggsatsning på Campus. Förutom Videums egna byggprojekt; Charlie, Epic och hus O, pågår bostadsbyggnationer i direkt anslutning till Videums område. Videum ser ljust på framtiden. En sammanhållen science park i kvarteret Uppfinnaren kommer att öka interaktionsgraden i science park. Förutsättningarna för att idéer ska födas där människor möts blir därmed ännu bättre. Vidare kommer beskedet på Videums ansökan om IBCOLL. Vid ett positivt besked kommer Videum att rekrytera kompetenser till projektet. Videum fortsätter sitt arbete med uppskattade kunskapsaktiviteter och sociala arrangemang för hyresgästerna i science park.

David Svensson, VD Videum AB

(Inledning på Videums årsredovisning 2016)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera