Skip to main content

Jonsson Consulting samarbetar med Tysklands mest innovativa företag och flyttar till Videum Science Park

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 11:10 CET

Jonsson Consulting  Sweden AB (JCSAB) är ett konsult- och programvaruföretag som på olika sätt hjälper kunder att förenkla och förbättra sin verksamhetsstyrning, genom innovativa programvaror. JCSAB är återförsäljare i Norden och Baltikum av världsledande programvaror, med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

JCSAB har programvaror som hjälper kunder att öka försäljning och vinst (Phocas), hjälper projektledare och projektmedarbetare att kontrollera och styra projekt på ett tidseffektivt och hållbart sätt (Prios Foundation) som via kontorslokalsoptimering ökar produktivitet, trivsel och kreativitet hos de anställda samt minskar kostnader genom lägre sjukfrånvaro och rätt storlek på lokalerna (Workplace Analytics, WPA).

- Vi kom i kontakt med Videum och Videum Science Park när vi presenterade vår lösning för kontorslokaloptimering för dem hösten 2013, berättar VD Ove Jonsson. När vi var här fick vi i vår tur en inblick i den kreativa miljön och vi kom ganska snabbt tillbaka för att själva titta på lokal för vår verksamhet. Anledningen till att vi valde att flytta vår verksamhet till Videum är främst närheten och kopplingen till forskning och utveckling på miljö- och hållbarhetsområdet. Här finns också en kreativ miljö med möjlighet till utbyte och samverkan med företag verksamma inom olika branscher.

Den senaste och kanske mest spännande nyheten hos JCSAB är att vi nu är återförsäljare av IPoints innovativa världsledande programvaror för lag-, normuppfyllnad och hållbarhetsanalyser. IPoint blev under 2012 utsedda till Tysklands mest innovativa företag. Ökade nationella och internationella miljökrav med fler lagar och normer att följa, hållbarhet och företagens sociala ansvar är oerhört viktigt med tanke på de problem som finns i samhället och i vår miljö. Vi har verktygen för att nå en hållbar ekonomi, en hållbar ekologi och ett socialt hållbart samhälle, säger VD:n Ove Jonsson.

iPoints programvaror används idag främst för att; säkra att man följer lagar och normer på miljöområdet, göra hållbarhetsanalyser, kartlägga konfliktmineraler (social hållbarhet), samt för återvinningsanalyser av produkter (Cradle to Cradle/ Cirkulär ekonomi). Med hjälp av iPoint kan man också göra livscykelanalyser (LCA), från råvaruproduktion till att produkten återvinns/deponeras ur en mängd olika perspektiv, bl.a. med avseende på CO2 och vattenförbrukning. iPoint är unik så tillvida att man kan göra återvinningsanalyser och livscykelanalyser även på komplexa produkter som exempelvis bilar, och datorer.  

JCSAB har för tillfället två anställda och ett antal underkonsulter, men planerna är att inom kort expandera verksamheten. JCSAB flyttade in i Videum Science Park i mitten av januari.

Kontakt
Ove Jonsson VD 
Jonsson Consulting Sweden AB

070-640 54 89, oj@jonssonconsulting.se

Videum AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum förvaltar 113 000 kvm fastighetsyta och Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att vi äger ett eget slott. Det andra är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster, sammanlagt runt 110 och över 600 arbetstillfällen. Science Park erbjuder tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. Runt om på universitetsområdet och i Science Park, inom- och utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk. Dessa verk ägs av Videum och Statens konstråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera