Skip to main content

​Mobil brandvakt höjer säkerheten hos VIDA Bruza

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2015 05:11 CEST

När sågverket VIDA Bruza i Hjältevad gör större arbeten i produktionen som går under benämningen Heta arbeten väljer man att använda APEAs mobila brandvakt som en säkerhet.

På VIDAs sågverk i Hjältevad sågas och hyvlas gran- och furutimmer till konstruktionsvirke och i maj behövde man göra ett större underhållsarbete som krävde Hett arbete. Magnus Petersson som är VD på Vida Bruza berättar:

Vi har installerat en transportör med nya funktioner. Det har krävt en del förarbete där vi också har jobbat med Heta arbeten. Vi har använt skärbrännare, vinkelslip och svets och då finns det risk att det sprids gnistor även långt bort från själva arbetsplatsen där mekanikerna arbetar. Vi har en tuff miljö med stora mängder spån som finns över hela lokalen. Självklart förbereder vi genom att städa och blötlägga, men 100 procent säker blir man aldrig på att täcka av allt. Dessutom är det två våningar där det kan börja brinna på de olika våningsplanen.

Den mobila brandvakten man använder kommer från företaget APEA Mobile Security Solutions som utvecklar mobila säkerhetslösningar till industrin. Grundare av APEA Mobile Security Solutions är Per-Olov Thorén och företaget har sitt säte i Lenhovda utanför Växjö. Som servicetekniker och resemontör under ett femtontal år funderade Per-Olov mycket över hur brandtillsynen vid Heta arbeten, där gnistor och öppen låga förekommer, skulle kunna förbättras. Lösningen blev ett mobilt brandlarm som monteras på plats där arbetet utförs. Det mobila brandlarmet är anpassat till en tuff industrimiljö, enkelt att rigga och kan användas av befintlig personal.

Innan arbetet påbörjas monteras den mobila brandvakten och kan sitta kvar så länge man vill, förklarar Per-Olov och poängterar den viktiga och kritiska tiden efter att arbetet är utfört. Risken för pyrbränder som plötsligt blossar upp är stor efter avslutat Hett arbete

Den mobila brandvakten består av en detektorplattform som står på ett stativ med tre ben och kan hissas upp till en höjd av 4,3 m. Varje mobilt kit består av fyra detektorplattformar och kan tillsammans övervaka 400 kvm.

Ibland kan svetsarbeten innebära en del rök, men våra mobila brandvakter känner skillnad mellan svets och brandrök. På så sätt undviker man fellarm, säger Per-Olov Thorén.

Under tiden Heta arbeten pågår har man monitorn inställd på HA, Hett arbete och när personalen lämnar lokalen sätts monitorn över på EB, efterbevakning. Då går systemet in i ett känsligare läge. Per-Olov förklarar:

Även om brandlarmet kan användas under hela arbetet gör det störst nytta under efterbevakningen, som ska pågå till dess att faran anses över.

Magnus Petersson på VIDA Bruza är nöjd efter de senaste veckornas Heta arbeten i sågen, där den nya transportören nu är i bruk. Två gånger utlöstes brandlarmet pga en gnista som låg och pyrde.

Vid båda tillfällena fanns det personal på plats och vi hade läget under kontroll, men det kunde ha skett under natten då ingen personal var på plats. Onekligen stärker APEAs mobila brandvakt vårt skydd, säger Magnus Petersson.

Sven-Åke Björnvik, VD på Sågtjänst i Växjö, är en samarbetspartner till APEA Mobile Security Solutions. Sågtjänst är ett medlemsägt bolag och ägarna är 95 sågverk från Åhus i söder till Kalix i norr.

Vi är en inköpsorganisation och köper in produktionsdelar till driften av sågverk och hyvlerier, berättar Sven-Åke. APEAs mobila brandvakt är en riktigt bra grej. Heta arbeten på sågverken är en känslig bit. Det räcker med att man kör en vinkelslip så kan det bli förödande gnistor.

Sven-Åke ser den mobila brandvakten främst som en avlastning och en kostnadsbesparing. Här har man alltid en vakt på plats.

Utan tvekan bör det spara kostnader för företaget när det gäller personal och för att inte tala om kostnaderna en eventuell brand kan innebära, säger Sven-Åke.

Kontakt:
P-O Thoren, VD APEA Mobile Security Solutions AB
Mobil: 073-078 43 00, e-post po@apea-hotworks.se

Fakta om Heta arbeten:

  • Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning som kan riskera att orsaka brand.
  • Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.
  • Heta arbeten finns i en mängd branscher t ex industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk.
  • De som utför Heta arbeten kallas hetarbetare. Innan Heta arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade.
  • En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat.
  • Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår. Även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat.
  • Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.
  • Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

APEA är ett Alumnibolag till Företagsfabriken i Kronoberg..

FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB - bygger på företag

Företagsfabriken hjälper entreprenörer med potential att växa och bygga ett framgångsrikt bolag. Konceptet ger entreprenörerna de rätta verktygen för att snabbare växa och uppnå tillväxt. På Företagsfabriken erhåller företagaren kvalificerad affärsutveckling, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice.

Företagsfabriken i Kronoberg AB finns placerad i Videum Science Park och ägs av Regionförbundet södra Småland, Videum AB och Linneus University Development.

www.foretagsfabriken.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.