Skip to main content

Strejkhotet är avblåst. Viking Lines fartyg trafikerar enligt normal turlista

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2015 09:17 CEST

Pressrelease 1.4.2015

Strejkhotet är avblåst
Hotet om en sympatistrejk som skulle drabba finskflaggade frakt- och passagerarfartyg i morgon är avblåst. Isbrytarföretaget Arctia Shipping och fackförbunden Sjömansunionen och Finlands maskinbefälsförbund har nått en uppgörelse. Viking Lines fartyg trafikerar enligt normal turlista.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressrelease 31.3.2015

Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund har meddelat att den pågående isbrytarstrejken möjligen kan utvidgas med en sympatistrejk med början på skärtorsdagen 2.4.2015 kl. 14 finsk tid. Enligt de uppgifter vi har lär stödåtgärderna påverka Viking Lines trafik. För Viking Lines del berör detta ca 87 000 resor. Dygnskryssningar från Stockholm med M/S Viking Cinderella och trafiken mellan Helsingfors och Tallinn med M/S Viking XPRS berörs inte.

Ifall sympatistrejken bryter ut skulle de finskflaggade fartygen Amorella, Viking Grace, Mariella, Gabriella och Rosella inte transportera frakt eller passagerare.

Viking Line är inte avtalspart i konflikten. Vi har ingen makt att påverka förhandlingarna och ser mycket allvarligt på situationen.

För kunder som har en resa bokad med Viking Line de närmaste dagarna så gäller följande: Fram till ett eventuellt strejkutbrott, gäller ordinarie om- och avbokningsregler. I tillfälle av eventuell strejk återbetalas resans pris.

Vi följer utvecklingen löpande, men utgår ifrån att parterna i konflikten når en uppgörelse så att sympatiåtgärden inte förverkligas.

Viking Line är ett nordiskt företag som länkar samman länderna runt Östersjön genom att bedriva en miljömässigt hållbar, regelbunden passagerar- och frakttrafik.