Skip to main content

Ny tvättrobot – bidrar till renare havsvatten och hamnbassäng

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 17:03 CEST

Viking Line bedriver passagerarfartygstrafik på ett hållbart sätt. Genom sittlångsiktiga och aktiva agerande har rederiet utvecklat ett miljöarbete som ärmer långtgående än vad föreskrifterna förutsätter. Det senaste steget iViking Lines miljöarbete är en ny tvättrobot utvecklad av GD-Diving Group isyfte att bidra till renare havsvatten.

I stället för giftiga bottenfärger använder Viking Line en så kallad isbrytarfärg på de delar avfartyget som ligger under vatten. Detta gör att dykare kan borsta fartygsbottnarna – en effektivoch utsläppssnål metod som rederiet använt sig av sedan slutet av 1980-talet.

GD-Diving Groups dykare har regelbundet skrubbat bottnarna påViking Lines fartyg. Tack vare GD-Diving Groups ambitiösautvecklingsarbete kan rederiet från och med i sommar samla in ochåtervinna nästan all den växtlighet som lossnar från bottnarna.

Växtligheten lösgörs med hjälp av nya borstanordningar och sugs in iett reningsaggregat där flera filter separerar växtligheten från vattnet.Det rena vattnet släpps tillbaka ut i havet och den organiska massantas till vara i säckar. Denna tvättrobot innebär en ny milstolpe för GDDivingGroups och rederiets gemensamma arbete för renarehavsvatten och hamnbassänger.

– Just nu undersöker vi tillsammans med våra samarbetspartners om borstavfallet kan användas iframställningen av biogas. Att återvinna organiskt avfall som biogas är Viking Lines förstahandsalternativtack vare de goda erfarenheterna vi haft av de separata insamlingarna av matavfall påM/S Mariella, Viking Grace och Viking XPRS, säger Susanna Airola, miljösamordnare Viking Line.

Rederiets övriga miljöarbete
De viktigaste delarna i Viking Lines långsiktiga miljöstrategi är att minska utsläppen i luften ochhavet samt bedriva en effektiv avfallshantering. Mängden direkta utsläpp i havet har elimineratsgenom att allt avlopps- och länsvatten pumpas i land under hamnbesöken.

För att minska luftutsläppen har fartygen ända sedan 1990-talet använt bränsle med låg svavelhalt.På en del av fartygen har Viking Line installerat teknik som minskar kväveoxidutsläppen, en del avfartygen använder landström medan de ligger i hamn. Ett av fartygen, nya Viking Grace, använderflytande naturgas som bränsle och alla rederiets fartyg optimerar sin bränsleanvändning för attminska avgasutsläppen.

Viking Line är ett nordiskt företag som länkar samman länderna runt Östersjön genom att bedriva en miljömässigt hållbar, regelbunden och lönsam passagerar- och frakttrafik. Vi strävar efter att leverera oslagbara upplevelser till alla våra gäster genom att erbjuda kryssningar, konferens- och ruttresor i en trivsam miljö till våra destinationer. Vår flotta består av fartygen Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS och Viking Grace.