Skip to main content

Viking Line skapar sommarhattar och väskor av gamla uniformer

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 11:32 CEST

Viking Line lanserar produkter tillverkade av gamla bordsdukar ochuniformsjackor. Kollektionen Trashtag for Viking Line, formgiven av de finskadesignprofilerna Anniina Nurmi och Outi Pyy, omfattar väskor, sommarhattar ochportmonnäer. Rederiet stärker därmed sin profil som en av miljöföregångarna isjöfartsbranschen.

De återvunna produkterna, tillverkade avföretaget Touchpoint, kommer till försäljningombord på Viking Grace i månadsskiftetmaj-juni. Omkring 1 000 av besättningens gamlavita uniformsjackor och metervis av bordsdukarhar använts vid tillverkningen.

Uniformer och bordsdukar har i kombination medrenskinn och andra tillbehör skapat en ny ochmodern så kallad trash design. Genom attåtervinna material i tillverkningen av nyadesignprodukter hedrar Viking Line de grönavärden som utmärker speciellt Viking Grace.

– Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder unika produkter framtagna av finska formgivare. Produkternaär begränsade till antalet, så det gäller att vara snabb om man vill komma över en del av Viking Lineshistoria, säger Wilhelm Hård av Segerstad, hotellchef på Viking Line.Mer än 80 procent av allt material i Trashtag for Viking Line–kollektionen är återvunnet. Touchpoint är enlämplig samarbetspartner eftersom bolaget har erfarenhet av liknande projekt. Touchpoint har dessutomtillverkat besättningens arbetskläder ombord på Viking Grace.

Även heltäckningsmattor har fått nytt liv
Heltäckningsmattorna på Viking Cinderella och Viking XPRS byttes ut i början av 2014. I ett projekt medmattleverantören Desso togs nästan 5 000 kvadratmeter av de gamla mattorna tillvara för att användassom råvara för helt nya heltäckningsmattor. Genom återvinning och nya tillverkningsmetoder lyckadesman uppnå ett i stort sett slutet kretslopp.

Båda projekten är en central del av Viking Lines pågående och målmedvetna miljöarbete. Bland annatunderstödjer och samarbetar rederiet med Baltic Sea Action Group. Samtidigt utvecklar rederietfortlöpande innovativa miljölösningar för flaggskeppet Viking Grace.

Viking Line är ett nordiskt företag som länkar samman länderna runt Östersjön genom att bedriva en miljömässigt hållbar, regelbunden och lönsam passagerar- och frakttrafik. Vi strävar efter att leverera oslagbara upplevelser till alla våra gäster genom att erbjuda kryssningar, konferens- och ruttresor i en trivsam miljö till våra destinationer. Vår flotta består av fartygen Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS och Viking Grace.