This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Skiss på Vimek DUO och BIO-paketet_SV_hires

Bild -

Skiss på Vimek DUO och BIO-paketet_SV_hires

  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .png
  • Storlek: 2480 x 1772, 2,5 MB
Ladda ner

Ämnen

Regioner


Vimek tillverkar kompakta, professionella och lätta skogsmaskiner för det skonsamma skogsbruket. Företaget, som har anor ända från 1900-talets början, omsätter cirka 160 miljoner kronor och har ett 30-tal medarbetare. Huvudkontoret och produktionsanläggningen finns i Vindeln, 50 km väster om Umeå. Vimek har återförsäljare runt om i Sverige samt i ett flertal andra länder runt om i världen. Vimek AB ägs av Cranab Group som är en del av italienska Fassi Group.