This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

vimek-404-bio-duo-20200206_152812-beskuren

Bild -

vimek-404-bio-duo-20200206_152812-beskuren

  • Licens: All rights reserved
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 3210 x 1960, 3,51 MB
Ladda ner

Vimek tillverkar kompakta, professionella och lätta skogsmaskiner för det skonsamma skogsbruket. Företaget, som har anor ända från 1900-talets början, omsätter cirka 160 miljoner kronor och har ett 30-tal medarbetare. Huvudkontoret och produktionsanläggningen finns i Vindeln, 50 km väster om Umeå. Vimek har återförsäljare runt om i Sverige samt i ett flertal andra länder runt om i världen. Vimek AB ägs av Cranab Group som är en del av italienska Fassi Group.