Media-no-image

Tävling ska hjälpa VINNOVA hitta guldkornen

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 09:43 CEST

VINNOVA investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser VINNOVA en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Tävlingen görs för att förbättra VINNOVAs processer för att få in eller hitta de bästa projekten att finansiera inom forskning och innovation.

- Det kan handla om nya tekniska system, men också om nya metoder, koncept eller annat. Vi vet inte själva vad slutresultatet blir, vi utmanar leverantörerna att komma med nya lösningar som gör att vi kan arbeta smartare och bli bättre på att hitta de bästa projekten, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Tävlingen är utlagd på webbplatsen elance.com, som är en global kanal med åtta miljoner anslutna leverantörer. I det första steget är alla välkomna att lämna förslag. Därefter kommer leverantörer att väljas ut i olika omgångar där de får finansiering för att utveckla sina idéer och i det sista steget ta fram en prototyp. 
 
 - Vi vill föregå med gott exempel och inspirera andra myndigheter att bjuda in leverantörer för att få fram nya lösningar på de behov som finns. Det behövs mer innovation och nytänkande inom offentlig sektor, för att utveckla verksamheterna och för att medborgarna ska få ut mer för sina skattepengar, säger Charlotte Brogren.

För mer information:
Pascal Denize, handläggare, 08-473 31 05


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

VINNOVA investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser VINNOVA en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Läs vidare »
Kz1ci32h9pz1abn9fvbi

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 09:27 CEST

I en pilotsatsning får fem nystartade svenska teknikbolag möjlighet att delta i ett affärsutvecklings- och valideringsprogram i Silicon Valley. Under fyra veckor får entreprenörerna hjälp med att utveckla sin affärsstrategi och chansen att möta potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Media-no-image

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 09:16 CEST

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Sekretariatet finns i Malmö och drivs av Research Match på uppdrag av VINNOVA. Det ska hjälpa svenska företag som vill delta när anläggningarna gör upphandlingar av utrustning, varor och tjänster. Upphandlingarna kan innefatta alltifrån högteknologisk utrustning och byggprojekt till leveranser av enklare varor och tjänster. Det nya sekretariatet ska också medverka till att företag i Sverige utnyttjar anläggningarna för forskning i större utsträckning.

Exempel på forskningsanläggningar det handlar om är European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund, men även om anläggningar som finns i andra länder såsom CERN och  European Space Observatory (ESO).

- Sverige investerar betydande belopp i dessa stora forskningsanläggningar, men  svenska företag har varit underrepresenterade jämfört med företag i andra länder när det gäller att utnyttja de forsknings- och affärsmöjligheter som anläggningarna ger. Den funktion vi nu har startat ska bidra till att ändra på det, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA. 


För mer information:
Christian Hansen, 08-473 31 12, Christian.Hansen@VINNOVA.se

Kontakt med sekretariatet:
Ulrika Steiner, CEO, ulrika.steiner@researchmatch.se, 070-492 66 95
Staffan Lorin, CTO, staffan.lorin@researchmatch.se, 073-366 36 91
Hemsida (under uppbyggnad): www.researchmatch.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Läs vidare »
Media-no-image

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 09:42 CEST

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av VINNOVA.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar VINNOVA på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik. Testbäddsutlysningen kompletterar VINNOVAs övriga miljötekniksatsningar genom stöd till utveckling av testbäddar för svenska miljöteknikföretags behov av att testa och verifiera nya miljöinnovationer.


Vårens ansökningsomgång har resulterat i fyra nya projekt som får finansiering:

Transporterbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa, INNVENTIA, Stockholm,  3 miljoner
En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa. 

Energiförsörjning för gruvbrytning ur ett miljö- och energiperspektiv, AB Samarkand 2015, Ludvika, 1,5 miljoner
En nationell testbädd som skapas i Bergslagen för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning.

Rail Test Nordic RTN, McLead AB, Skellefteå, 1,5 miljoner
Mellan Jörn och Arvidsjaur projekteras landets första testbana för prov med höghastighetståg i vinterklimat

ELOV Energy-efficient LOw-emission Vehicle lab, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, 1,5 miljoner
Uppbyggnad av ny testanläggning i Borås för energieffektiva och lågemitterande fordon där också lufttryck simuleras.


För mer information:

Moa Eklund, handläggare, 08-473 32 89, Moa.Eklund@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av VINNOVA.

Läs vidare »
Media-no-image

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 11:17 CEST

Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning, en ny inkluderande stadsbyggnads¬process och återvinnings¬centraler som är öppna dygnet runt. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

Projekten får finansiering genom utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. De kommuner, landsting och andra aktörer som blivit beviljade medel får stöd för att planera, utveckla eller införa behovsdrivna innovativa lösningar i sina verksamheter. 

- Innovation erbjuder nya lösningar på välfärdens utmaningar och vi stödjer nu projekt i alla mognadsfaser, från planering av innovativa idéer till utveckling och användning av nyskapande lösningar. Projekten har stor potential att bidra till både ökad samhällsnytta och tillväxt, säger Daniel Forslund, chefsstrateg och ansvarig för Innovationskraft i offentlig verksamhet på VINNOVA.

I denna omgång får 13 planeringsprojekt, 13 utvecklingsprojekt och 2 införandeprojekt stöd med sammanlagt 22 miljoner kronor.

FRÖN Planering
SSynCAHD - Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 502 450
Digitala biblioteket - gemensam webbplattform för folkbibliotek, Stockholms kommun, 375 000
SymBIOs - att både kunna ge och få, Akademiska Sjukhuset, 250 000  
Värdebaserade ersättningsmodeller för högre kvalitet i psykiatrin, WeMind AB, 608 400
Planering för innovationsupphandling av grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 302 280 
Planeringsprojekt för etableringen av Växjö Återbruksby - Ett centrum för återbruk och cirkulär ekonomi, Växjö kommun, 503 108  
Läranderum - Ett publikt resurscentrum för öppna lärresurser, Malmö kommun, 360 000  
Automatiserade e-tjänster för effektivare förvaltning, Karlstads kommun, 350 000
Länkade geodata - att öppna upp guldgruvan av offentliga geodata för innovation, Lantmäteriet, 494 790  
D3D - Digitala 3Dimentionella objekt för återanvändning, Luleå tekniska universitet, 419 819
Matkasse i hemvården, Lidköpings kommun, 69 000  
ÅVC 24, Avfallshantering Östra Skaraborg, 240 000  
Aktivitetsbaserad användbarhet, Uppsala universitet, 365 000

FRÖN Utveckling
Förkommersiell upphandling av en måltidstjänst i Söderhamn, Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, 198 000
Fastighetsspecifik information om natur- och kulturvärden, Fas 2 - tjänstedesignad vidareutveckling, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1 200 000
KunskapsCentrum för äldres munhälsa, Örebro läns landsting, 680 000  
Utveckling av informativa 3D kartor/sjökort i moderna applikationer, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 371 600
Matchningsverktyg för internationell studentrekrytering på nya marknader – Pilotprojekt Sydkorea, Svenska institutet, 1 400 000  
ATrAPP (ADHD Tracking Application), en applikation för monitorering av behandling vid ADHD, SLSO/Norra Stockholms Psykiatri, 584 225
Förbränning av rötslam och avfall med efterföljande fosforåtervinning, Lidköpings Värmeverk AB, 176 500  
Designa mobila gränssnitt/vyer av ledningssystemet anpassat för chefer och medarbetare inom vård och omsorg, Lidingö kommun, 104 597  
Hydrografi i nätverk, Lantmäteriet, 2 000 000  
Konsten att skapa stad, Nacka kommun, 2 500 000  
Ersättningsmodell inom diagnostiska nätverk, Stockholms läns landsting, 1 588 550 kr 
Ersättningsmodell för virtuella hälsorum, Jämtlands läns landsting, 1 391 003  
1177 Sjukvårdsrådgivning - Videostöd för ökad kvalitet och tillgänglighet, Stockholms läns landsting, 3 000 000

FRÖN Införande
Ny partnerskapsmodell mellan sjukvård och privat aktör för ökad innovationstakt och vårdflödesförbättring, Karolinska Universitetssjukhuset, 1 350 999
Interaktiv guide för kliniska studier inom cellterapi, Karolinska Universitetssjukhuset, 295 500

Nästa omgång av utlysningen FRÖN öppnar den 26 augusti 2014.´
Läs mer: vinnova.se/fron
  
  
  
  
 


För mer information:
Daniel Forslund, 08-473 31 50, Daniel.Forslund@VINNOVA.se
Nina Widmark, 08-4733052, nina.widmark@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning, en ny inkluderande stadsbyggnadsprocess och återvinningscentraler som är öppna dygnet runt. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

Läs vidare »
Media-no-image

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 13:32 CEST

Ett implantat för behandling av hjärtsvikt som laddas trådlöst genom huden, ny teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband och en produkt som hindrar radon i inomhusluften. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas.

- Små företag har ofta svårt att få finansiering för innovationsprojekt i tidiga skeden med hög risk och där fyller vårt stöd ett viktigt behov. De projekt vi nu finansierar kan leda till framgångsrika produkter och tjänster i framtiden som bidrar till tillväxt och nya jobb, säger Carl Naumburg, programledare på VINNOVA.

Bland projekten som VINNOVA nu finansierar finns bland annat utveckling av teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband genom att omväxlande komplettera den befintliga ADSL-anslutningen med inkommande data från satellit.

Ett annat exempel är en IT-plattform som hjälper företag i tillverkningsindustrin att hålla ordning på vilken reservdel som passar till vilken produkt, något som kan göra eftermarknaden mer lönsam och underlätta för företagen att erbjuda sina industriprodukter som tjänster.

Ett tredje exempel är en ny typ av hjärtpump som understödjer cirkulationen vid hjärtsvikt och som kommer att kunna laddas trådlöst genom huden. 

Andra exempel på projekt är utveckling av en absorptionsduk som hindrar radon i inomhusluften, diarrévaccin för barn, en ny metod för att utvinna energi ur vågkraft och en ny lösning för omhändertagande av slam där näringsämnen återförs till kretsloppet utan att tungmetaller följer med.


Följande 61 företag får dela på sammanlagt 77 miljoner kronor:

Cad-Quality i Sverige AB, Dalarnas län, 700 000 kr, BIMeye – för ett obrutet informationsflöde, från idé till förvaltning
Ekonomiska föreningen för Dream Foundry, Gävleborgs län, 200 000 kr, Way of Life gör steget för ungdomar inom kultur- och nöjesbranschen ut i arbetslivet roligare, genom att låta individen själv driva fram idéer, projektering och evenemang.
TAWI AB, Hallands län, 1 660 000 kr, Ny metod för effektiva och ergonomiska vakuumlyft.
ECRIS AB, Jönköpings län, 400 000 kr, REinCARnate - Design och nytänkande för innovativ bilåtervinning.
Taxicaller Nordic AB, Kronobergs län, 546 000 kr, Det smarta taxisystemet
Netrounds Solutions AB, Norrbottens län, 280 000 kr, Kvalitetssäkring och monitorering av framtidens mjukvarubaserade datanätverk.
ProDevelopment i Sverige AB, Norrbottens län, 300 000 kr, Utveckling av ett larmsystem för överlast på tak för olika typer av byggnader och olika kravnivåer för säkerhet.
Anolytech AB, Skåne län, 503 785 kr, Säkerställa miljövänlig desinfektion till industriell djuruppfödning.
Ctrap AB, Skåne län, 394 000 kr, Stopp för radon från blåbetong.
Digital Health Guide IRL AB, Skåne län, 400 000 kr, Individuell hälsoutveckling genom öppen innovation!
EkoBalans Fenix AB, Skåne län, 1 716 650 kr, Slamförädling genom pyrolys med samtidig avskiljning av kadmium och destruktion av smittämnen och organiska miljögifter.
Flocell AB, Skåne län, 496 000 kr, En unik fällningsmetod för VA-verk som ger förbättrad rening, minskad miljöbelastning, slamproduktion  och driftskostnad.
Medetect AB, Skåne län, 2 586 000 kr, Ny banbrytande teknik för  mikroskopibaserad vävnadsanalys och diagnostik.
OCO Nordic AB, Skåne län, 114 000 kr, Projektet syftar till att skapa effektiva produkter och metoder för att hantera idag ofta eftersatt rengöring av system- och energikritiska komponenter i t.ex. värmeväxlare.
Sensefarm AB, Skåne län, 250 000 kr, Fälttester och marknadsanalys för gröna beslutsstödsystem.
Synergio AB,  Skåne län, 5 000 000 kr, Innovativt implantat för behandling av hjärtsvikt.
4C Strategies AB, Stockholms län, 1 890 000 kr, Affärskritiska beslut baserade på uppdaterad information, i realtid, avseende en organisations möjligheter, risker och rykte.
Actiwave AB, Stockholms län, 1 300 000 kr, Styrning av olinjära energieffektiva högtalare.
Apica AB, Stockholms län, 2 800 000 kr, Slutanvändarmonitorering och testning av såväl rena mobilapplikationer, mobila webbsidor och vanliga webbtjänster.
BioLamina AB, Stockholms län, 1 481 000 kr, Stamceller i stor skala öppnar stora möjligheter.
Brain Shuttle AB, Stockholms län, 495 000 kr, Utveckling av en unik teknologi för att öka proteinläkemedels selektiva upptag i hjärnan.
Cantemo AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Implementation av Cantemo Integration Layer™ för global App-utveckling.
Cirqle AB, Stockholms län, 200 000 kr, Lämna in begagnade kläder och få rabatt på nya.
Conemtech AB, Stockholms län, 3 000 000 kr, Robust referensklocka med multipla referenser för distribution av högprecisionstid i datanätverk med höga krav.
Cormorant Pharmaceuticals AB, Stockholms län, 730 290 kr, Utvärdering av metoder och markörer som kan användas för att styra behandling riktad mot cancerstamceller.
Cubiks Sweden AB, Stockholms län, 250 000 kr, Situationsbaserat onlinetest för screening och rekrytering.
Dyenamo AB, Stockholms län, 240 000 kr, kemikomponenttillverkning för solceller skalas upp.
EnginZyme AB, Stockholms län, 500 000 kr, Enzymkatalys för tillverkning av antivirala läkemedel.
Etvax AB, Stockholms län, 4 500 000 kr, Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister.
Helpo AB, Stockholms län, 353 000 kr, Framtidens självservice för bättre kundupplevelse och lönsamhet.
Konstpool AB, Stockholms län, 300 000 kr, Konstpool.se förenklar den administrativa processen för offentlig upphandling av kultur, mellan offentliga institutioner, näringsliv, stiftelser, ideella organisationer och privatpersoner.
LBC Games AB, Stockholms län, 488 000 kr, Ger publiken möjlighet att påverka spelupplevelsen för datorspelarna i den virtuella världen.
LeviVent AB, Stockholms län, 450 000 kr, Tekniska och ekonomiska utmaningarna med ny magnetisk fläktupphängning.
LocuSense AB, Stockholms län, 500 000 kr, Platt riktningskännande antenn för inomhuspositionering.
Peepoople AB, Stockholms län, 1 339 021 kr, Med sänkt materialkostnad får fler människor tillgång till Peepoo.
Screen9 AB, Stockholms län , 2 000 000 kr, Live Mixer i molnet.
Signifikant Svenska AB, Stockholms län, 3 290 000 kr, Integrerad IT-plattform för servicebaserade affärsmodeller för SMEs inom tillverkningsindustrin.
Tomologic AB, Stockholms län, 3 390 000 kr, Automatisk verifiering av skärplaner genom simulering av värmespridning i metall vid laserskärning.
United Services Sweden AB , Stockholms län, 800 000 kr, Minskade emissioner med hjälp av smutsavvisande beläggning på flygande och industriella gasturbiner.
Weld AB, Stockholms län, 244 000 kr, Programmering för icke-programmerare: bygg appar utan att koda.
Wfire AB, Stockholms län, 200 000 kr, Vill skapa en arena där chefer inom ett företag kan diskutera sina ledarutmaningar, få inspiration och konkreta råd.
Viscogel AB, Stockholms län, 244 000 kr, Ny stamcellsmatris för implantation.
VoltAir System AB, Stockholms län, 1 163 584 kr, Innovativ värmeväxling med prestanda i världsklass.
X Ware AB, Stockholms län, 800 000 kr, Utveckling av verktyg för att modellera och exekvera affärsprocesser i prestandakritiska integrationsnav.
Ekomarine Paint AB, Södermanlands län, 795 000 kr, Utveckling av en båtbottenfärg baserad på bolagets patenterade teknik helt utan negativa miljökonsekvenser.
APR Technologies AB, Uppsala län, 1 500 000 kr, Utveckling av framtidens kylsystem för LED och elektronik.
OSS-Q AB, Uppsala län, 2 205 000 kr, Läkningsbefrämjande teknik för skall-fixation.
Cellcomb i Karlstad AB, Värmlands län, 1 954 300 kr, Innovativa aktiva absorbenter för ökad hållbarhet av livsmedel ger betydande miljö- och effektivitetsvinster.
Bolagskompassen AB, Västra Götalands län, 473 000 kr, En pedagogisk metod/tjänst som gör det möjligt att snabbt och enkelt analysera valfritt bolag.
Burt AB, Västra Götalands län, 1 400 000 kr, Utveckla en lösning som länkar samman en persons alla surfenheter till en och samma beteendeprofil.
Cleanergy AB, Västra Götalands län, 1 961 300 kr, Biogaskraftens framtid.
Forsway Scandinavia AB, Västra Götalands län, 4 000 000 kr, Smartare bredband för glesbygd och tillväxtmarknader.
Imsson Naturteknik AB, Västra Götalands län, 499 800 kr, Ny vallskördemaskin ger lägre behov av konstgödsel, högre proteinhalt i fodret samt en mer rationell hantering.
Inkit AB, Västra Götalands län, 250 000 kr, Gravity pump - En ny pumpteknologi  inom Life-science.
Integrative Research Laboratories Sweden AB, Västra Götalands län, 3 762 500 kr, Ny princip för förbättrad behandling av Parkinsons sjukdom.
Robot Grader AB, Västra Götalands län, 630 000 kr, Optimal automatisk sortering av livsmedel till fast vikt.
Ten Medical design AB, Västra Götalands län, 228 000 kr, Utveckling av en tvättbar strålskyddsprodukt baserad på nytt innovativt material.
Vigor Wave Energy AB, Västra Götalands län, 3 700 000 kr, En enkel slang skapar konkurrenskraftig vågkraft.
Viscando AB, Västra Götalands län, 1 300 000 kr, Självkalibrerande 3D-system för trafikklassificering och trafikstatistik.
Artex AB, Östergötlands län, 1 400 000 kr, Utveckling av koncept för lokal luftrening integrerbart i  olika typer av applikationer.
Senionlab AB, Östergötlands län, 1 800 000 kr, Automatiserad inlärning av noder för storskalig inomhuspositionering.

Av företagen som får finansiering är 14 under 1 år gamla, 30 är 1-6 år och 17 har funnits i över 6 år. Nästa omgång av Forska&Väx stänger den 15 september och är även den öppen för nystartade företag.


För mer information:
Carl Naumburg, 08-473 31 72, Carl.Naumburg@VINNOVA.se 


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Ett implantat för behandling av hjärtsvikt som laddas trådlöst genom huden, ny teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband och en produkt som hindrar radon i inomhusluften. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

Läs vidare »
Media-no-image

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 08:52 CEST

En ny tjänst för sista minuten-köp av evenemangsbiljetter, sömnhörlurar med integrerad pulsmätare och mätutrustning för säkrare återupplivning av nyfödda. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA genom en satsning på nystartade innovativa företag.

Det är 15 företag får finansiering genom programmet VINN NU, som riktar sig till nystartade innovativa företag.

- Sverige behöver fler nya innovativa företag, som kan bli framtida tillväxtföretag. I denna omgång har vi riktat oss till nystartade bolag med unga i åldern 18-30 år i ledningen, säger Maria Kaaman, handläggare på VINNOVA.


Varje företag får 300 000 kronor:

Kostnadseffektiv avkastningsoptimering inom lantbruk genom precisionsstyrning av insatsvaror, AB AX TILL LIMPA, Bjärred, Kontaktperson: Johan Rickardsson, johanrickardsson@hotmail.com 


Mätutrustning för monitorering och säkrare återupplivning av nyfödda, Monivent AB, Göteborg, Kontaktperson: Maria Gustafsson, maria@monivent.se 


Feedback Note - Effektivare kommunikation mellan uppdragsgivare och webbutvecklare, Feedback Note AB, Stockholm, Kontaktperson: Axel Nordenström, axel@feedbacknote.com 


Framtagning av mjukvara för effektivisering vid återförsäljning av begagnade barnkläder, WE LOVE GOOD THINGS AB, Stockholm, Kontaktperson: Annelie Näs, annelie@kittat.se 

Skräddarsytt benchmarkstyrkort för aktörer inom det entreprenöriella ekosystemet, UBI INDEX AB, Stockholm, Kontaktperson: Ali Amin, ali@ubiindex.com 


Spontano - en ny innovativ tjänst för sista minuten-köp av evenemangsbiljetter, Spontano AB, Stockholm, Kontaktperson: Ludvig Linse , ludvig@spontano.se 

Careerdate - en online- och mobilplattform som möjliggör för redan anställda att arrangera events och spontana möten med potentiella kandidater, BEYOND HR AB, Stockholm, Kontaktperson Christoph Skrobol, christoph.skrobol@beyondhr.de 


En ny app som på ett pedagogiskt och lekfullt sätt lär barn att bygga och publicera sin egen hemsida, Codarica AB, Stockholm, Kontaktperson: Sanna Nilsson, sanna@codarica.com

Anatomia - ett digitalt hälsoverktyg för barn som genom spel som uppmuntrar lärande, egenvård och ansvarstagande, Exponential AB, Stockholm, Kontaktperson: Claudia Olsson, claudia.olsson@gmail.com 


EdQu - digitalt verktyg för utbildningssektorn som hjälper elever, lärare och annan personal att bättre förstå och förbättra sin verksamhet, Edqu AB, Stockholm, Kontaktperson: Karl Murray, karl.pauli.murray@gmail.com

30minMBA – sammanfattningar av management-litteratur i ljud och text på mobilen, Skillstar Ventures AB, Stockholm, Kontaktperson: Therese Gedda, therese@30minMBA.com 

 
Normative - app för etisk konsumtion genom att skanna streckkoden, Meta Mind AB, Lund, Kontaktperson: Kristian Rönn, kristian.ronn.89@gmail.com 

Carefox – IT-plattform för hemtjänsten, CAREFOX AB, Jönköping, Kontaktperson: Kristian Hyttinen kristian@carefox.se 

Mr Program – ett digitalt program som ger alla, oavsett bakgrund, språk, hörselförmåga eller motorisk förmåga möjlighet att lära sig grunderna inom vardaglig datoranvändning, ELOTS SVERIGE AB, Stockholm, Kontaktperson: Edvin Bernhardsson edvin@elots.se

Sömnhörlurar med integrerad pulsmätare, SammyAmir AB, Värnamo, Kontaktperson: Sammy Pergament, sammy@sammyamir.com


För mer information:
Maria Kaaman, 08-473 31 74, Maria.Kaaman@VINNOVA.se 


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

En ny tjänst för sista minuten-köp av evenemangsbiljetter, sömnhörlurar med integrerad pulsmätare och mätutrustning för säkrare återupplivning av nyfödda. Det är några av de projekt som får finansiering av VINNOVA genom en satsning på nystartade innovativa företag.

Läs vidare »
Media-no-image

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Pressmeddelanden   •   2014-06-16 09:07 CEST

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri.

- Det handlar om att stärka tillgången på duktiga forskare som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar. Det är viktigt för Sveriges framtida utveckling, säger Erik Litborn, som är ansvarig för programmet på VINNOVA. 

Över 100 forskare beräknas under 2013-2017 få möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska internationella samarbeten. Inledningsvis satsas 225 miljoner kronor, varav 125 miljoner från VINNOVA och knappt 100 miljoner från EU-kommissionen.

VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.

I denna tredje omgång får tretton forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

Thomas Kroneis - Göteborgs Universitet och Medical University of Graz, Österrike samt TATAA Biocenter, Sverige och Gilupi GmbH, Tyskland

Natasa Sladoje - Centre for Image Analysis, Uppsala universitet och University of Novi Sad, Serbien samt Vironova AB

Maria del Carmen Reguera Rodriguez - Lunds universitet och University of Birmingham, England

Johan Svenson - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och University of Tromsø, Norge samt Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry, Sverige

Ola Nilsson - Karolinska institutet och National Institutes of Health, USA

Nicolas Pichaud - Göteborgs Universitet och Université du Québec à Rimouski, Kanada

Maria Dimarogona - Sveriges lantbruksuniversitet och National Technical University of Athens, Grekland

Lorenz Roth - Kungliga tekniska högskolan och Southwest Research Institute, USA

Athanasios Giannetsos - Kungliga tekniska högskolan och Renault, Frankrike

Daniel Forsberg - SECTRA AB och Case Western Reserve University, USA

Stefan Bergquist - Volvo Technology AB och University of California, USA

Sofia Stensson - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och University of California, USA samt Lawrence Berkeley National Laboratory, USA

Astrid Linder - Statens väg- och transportforskningsinstitut och Monash University, Australien

Programmet förstärker även möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen sker i internationella samarbetsprojekt mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.
Läs mer om Mobility for Growth på www.VINNOVA.se/mobility


För mer information:
 Erik Litborn, VINNOVA, 08-473 31 98, Erik.Litborn@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Läs vidare »
Media-no-image

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 15:55 CEST

Tre fullskaliga projekt och 19 förstudier får finansiering genom VINNOVAs utlysning Mångfaldslabbet. Bland annat får Rättviseförmedlingen stöd för att utveckla en ny webbtjänst som ska ta fram statistik om vilka som syns och hörs i nyhetsmedia.

Utlysningen, som finns inom programmet Genus och mångfald för innovation, stöder projekt som utvecklar kunskap och metoder för innovationer utifrån ett normkritiskt perspektiv.

- Sverige är ett av världens mest innovativa länder och vi är även världsledande inom jämställdhet. Det är ingen slump.  Innovation, tolerans, jämställdhet och mångfald hänger ihop. Genom att ta in fler perspektiv och ifrågasätta det vi tar för givet kan vi också bli mer innovativa, säger Klara Adolphson, enhetschef Innovationsledning på VINNOVA.

Totalt handlar det om drygt 16 miljoner kronor som går till tre fullskaliga projekt och 19 förstudier.


Projekt som får finansiering:

RIKA 3.0, Luleå Tekniska Universitet, 4 miljoner
Projekt som i living lab-miljö ska utveckla en prototyp till nya inkluderande affärsmodeller för offentlig finansiering, något som ska bidra till jämställd/jämlik tillgång till offentlig finansiering.

Rättviseförmedlingens Räkna-projekt, Rättviseförmedlingen, 3,2 miljoner
Normen för vem som syns och hörs mest i media i dag är en vit man. Syftet med projektet är att ta fram en webbtjänst, Rättviseräknaren, som på ett enkelt och överskådligt sätt tar fram jämförbar statistik kring vilka som syns och hörs i nyhetsmedia.

SimChild, barnavårdsutredningar och datorbaserad simulering i socionomutbildningen, Högskolan i Jönköping, 4 miljoner
Projekt som med hjälp av datorbaserade simuleringar ska stärka blivande socionomers insikter om förekomsten av dolda diskrimineringsgrunder i barnavårdsarbetet och därmed stärka deras förmåga att genomföra professionella barnavårdsutredningar.


Förstudier som får finansiering:

Inkluderande idéhubbar - vägen till framtidens regionala innovationsstöd, Karlstads universitet, 300 000

FUNK
, Föreningen Furuboda Åhus, 245 000

Framtida Yrkesval: Inspiration och Innovation genom Normmedvetna Arbetsprocesser i Nya Samarbetssystem, Swerea IVF AB, 300 000

Women on Wheels, Living Cities Stockholm AB, 295 000

AB NORM, Lunds universitet, 300 000

Normkritiska vägar till ett värdigt åldrande, Stockholms universitet, 300 000

Samverkansmodell för utveckling av normkritiska tjänster inom modebranschen, Göteborgs universitet, 292 000

Effektiv experimentell innovation - en förstudie för behovsinventering och ett normkritiskt verktyg, Luleå tekniska universitet, 300 000

En normkritisk spelkultur, Blekinge tekniska högskola, 300 000

c.along - normkritiska samtalsformer, c.off, 215 000

Normkritisk kravställning för utveckling av tillgängliga tjänster inom e-hälsa, SICS East Swedish ICT AB, 300 000

Optimering av gynekologiska och urologiska undersökningar via användarcentrerade designmetoder, Uppsala universitet, 266 800

Innovationer för vardagspusslet, Stiftelsen Teknikdalen, 150 000

Få sex att funka!, Normkritisk sexualundervisning från ett funktionsnedsättningsperspektiv, Linnéuniversitetet, 300 000

Ökad mångfald på tekniska utbildningar, Kungliga tekniska högskolan, 300 000

Innovation för alla, Lotten & Company AB, 300 000

LASS-i ett index för mångfaldsdriven lönsamhet, Ampersand AB, 300 000

MEPublic Service, Föreningen Fanzingo, 299 000

Att göra bortom normen, Konstfack, 288 000


För mer information:
Klara Adophson, 08-473 30 77, Klara.Adolphson@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Tre fullskaliga projekt och 19 förstudier får finansiering genom VINNOVAs utlysning Mångfaldslabbet. Bland annat får Rättviseförmedlingen stöd för att utveckla en ny webbtjänst som ska ta fram statistik om vilka som syns och hörs i nyhetsmedia.

Läs vidare »
Aatppmnkeq8yhjswymxc

Konkurrensverket och VINNOVA samverkar om innovationsupphandling

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 10:01 CEST

Konkurrensverket och VINNOVA har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter lättare ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@VINNOVA.se
  • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • VINNOVA
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida