Fb23tn8dvrm08gtkl0ig

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 10:57 CEST

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Gedyaziausjyoschisz9

Nytt supportkontor ska hjälpa företag att få medel från EU

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 08:13 CEST

VINNOVA och Tillväxtverket satsar nu på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Media-no-image

18 miljoner till utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 11:09 CEST

Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

Innovationer är nödvändiga för att kunna möta globala samhällsutmaningar, som klimatfrågan och de krav som en åldrande befolkning ställer på hälso- och sjukvården i många länder. Samtidigt innebär utmaningarna möjligheter att skapa tillväxt och ekonomisk utveckling.

VINNOVA har inom programmet Utmaningsdriven innovation identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård och Konkurrenskraftig produktion.

Fokus i det första steget i programmet är att utveckla en idé och att skapa en projektgrupp som kan ta sig an utvecklingsarbetet. Ofta krävs ett samarbete mellan företag, privata och offentliga aktörer och mellan olika forskningsområden.


Följande 36 projekt får finansiering med sammanlagt 18 miljoner kronor, varje projekt får som mest 500 000 kronor:

Framtidens hälsa och sjukvård
'Icke-infekterande urinvägskatetrar' genomförs av 3 parter under ledning av Umeå universitet och Madeleine Ramstedt.
'Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga' genomförs av 13 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Tim Nielsen.
'Health Sharing Co-operative (HSC)' genomförs av 3 parter under ledning av Göteborgs Universitet och Axel Wolf.
'Kvalitetssäkrad och tillgänglig rehabilitering genom internet (internetbaserad rehabilitering, IR)' genomförs av 4 parter under ledning av Danderyds sjukhus AB och Aniko Bartfai.
'Utmaningar för svensk alarmeringstjänst' genomförs av 4 parter under ledning av Lindholmen Science Park och Bosse Norrhem.
'Avancerad diagnostik i onkologi en test bädd för risk prediktion av prostata cancer' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Carl Borrebaeck.
'Förbättra hälsa, forskning och affärsmöjligheter genom evidensbaserade patientcentrerade hjälpmedel' genomförs av 6 parter under ledning av Göteborgs Universitet och Johan Cederlund.
'Smarta textilier ger hållbar arbetshälsa' genomförs av 4 parter under ledning av Kungliga Tekniska Högskolan och Kaj Lindecrantz.
'Proaktiv cancervård' genomförs av 5 parter under ledning av Lunds universitet och Fredrik Nilsson.


Hållbara attraktiva städer
'Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell' genomförs av 4 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Carina Loh Lindholm.
'Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten' genomförs av 8 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Pernilla Arinder.
'Mobil Depå' genomförs av 11 parter under ledning av Viktoria Swedish ICT och Niklas Arvidsson.
'En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd' genomförs av 3 parter under ledning av Sustainable Innovation i Sverige och Thomas Sundén.
'Den Odlande Matbazaren - industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden' genomförs av 13 parter under ledning av Invest in Landskrona och Håkan Knutsson.
'Mat i kretslopp' genomförs av 5 parter under ledning av Stockholms kommun och Maria Lennartsson.
'Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter' genomförs av 6 parter under ledning av JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Ida Sylwan.
'God innemiljö i energieffektiva byggnader' genomförs av 7 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sarka Langer.
'Future City Flow' genomförs av 10 parter under ledning av Sweden Water Research och Marinette Hagman.
'Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder' genomförs av 6 parter under ledning av Findus Sverige och Matilda Olstorpe.
'GreenRoof Explore' genomförs av 3 parter under ledning av Visionskompaniet Arkitektur & Projekt och Tuva Sköld.
'Stadens hållbara ljudrum' genomförs av 7 parter under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet och Carola Wingren.
'ECO Governance' genomförs av 8 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Östen Ekengren.
'Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya' genomförs av 3 parter under ledning av Ericsson AB och Marcus Nyberg.
'Öppen kommunikation för smart fjärrvärme' genomförs av 5 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Peter Sandö.


Informationssamhället 3.0
'Fackverket 3.0 - Fler ledstänger för länkade öppna data' genomförs av 3 parter under ledning av Bobitek AB och Börje Lewin.
'VinterCykla!' genomförs av 4 parter under ledning av Luleå tekniska universitet och Arne Gylling.
'Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov' genomförs av 3 parter under ledning av SICS East Swedish ICT AB och Arne Jönsson.
'Precisa positioneringssystem för förbättrad vårdlogistik' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Karin Johansson-Mex.
'Batterilös IoT' genomförs av 4 parter under ledning av Uppsala universitet och Thiemo Voigt.
'Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter' genomförs av 4 parter under ledning av Lunds universitet och Martin Hell.
'Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Karin Johansson-Mex.


Konkurrenskraftig produktion
'Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex)' genomförs av 3 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och David Palm.
'Fler mer hållbara kunderbjudanden' genomförs av 11 parter under ledning av Swerea IVF och Gunilla Clancy.
'Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer' genomförs av 7 parter under ledning av Swerea SICOMP och Angelika Bachinger.
'Nya lösningar för ökad tillgång till ekologiska vegetabiliska råvaror och produkter' genomförs av 7 parter under ledning av Chalmers Tekniska Högskola och Marie Alminger.
'ECOCOAL Biokol med ekologiska och sociala mervärden för globalt konkurrenskraftig industri' genomförs av 5 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Jenny Gode.


För mer information:

Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Wuxhbvficss3vrzuupfq

Pressinbjudan: Nytt svensk-finskt samarbete inom IT och telekom

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 10:28 CET

Ett närmare samarbete mellan innovationsmyndigheterna i Finland och Sverige ska öka möjligheterna för de båda länderna att vara världsledande inom informations- och kommunikationsteknik även i framtiden. Frågan tas nu upp vid en konferens i Stockholm.

Media-no-image

VINNOVA satsar 90 miljoner på innovationscheckar

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 10:06 CET

VINNOVA satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

Varje check är värd 100 000 kronor och kan användas av företagen för att köpa in kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer. Det kan till exempel handla om utveckling av innovativa affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. De kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Syftet är att etablerade små och medelstora företag ska kunna pröva en idé som de annars inte skulle vidareutveckla.

VINNOVA har efter en utlysning beslutat att ge i uppdrag till ALMI, Coompanion och IUC att förmedla checkarna under perioden 2015-2017. Dessa aktörer har även tidigare haft uppdraget. De tre förmedlarna har valts ut eftersom de tillsammans täcker hela Sverige och alla branscher och har nätverk av innovationscoacher kopplade till sig. Patent- och registreringsverket (PRV) bidrar med utbildning och information för coacherna inom immaterialrätt.

Budgeten omfattar upp till 90 miljoner kronor, 30 miljoner per år. Det täcker både innovationscheckar och ersättning till förmedlare. Checkarna kommer att finnas tillgängliga från och med april.


För mer information:

Lena Nyberg, handläggare, 08-473 31 13, Lena.Nyberg@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

VINNOVA satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

Läs vidare »
Gyiosmathzgtp7jkcd16

Charlotte Brogren fortsätter som generaldirektör för VINNOVA

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 11:30 CET

​Regeringen har i dag beslutat att förlänga Charlotte Brogrens anställning som generaldirektör för VINNOVA från och med den 1 september 2015 till den 31 augusti 2018.

Media-no-image

Pressinbjudan: NASA landar i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 10:40 CET

Tisdag den 3 februari medverkar den amerikanska rymdstyrelsen NASA vid en VINNOVA-konferens för att berätta om hur de tar hjälp av allmänheten för att utveckla innovationer och hitta lösningar på problem.

För att lyckas med sitt uppdrag måste NASA innovera varje dag. De har därför öppnat upp sina innovationsprocesser och tagit hjälp av allmänhetens bästa problemlösare.

På tisdag arrangerar VINNOVA konferensen Pristävlingar som drivkraft för innovation, där Jeffrey Davis, M.D., Director, Human Health and Performance, och Elizabeth E. Richard, Senior Strategist, Wyle Science, Technology and Integration vid NASA berättar om hur de arbetar med öppen innovation.

Tid: Tisdag den 3 februari kl 10.00 (keynote speach)
Plats: Hotel Sheraton, Stockholm

Media är välkomna.

Konferensen kommer även att webbsändas.

Läs mer om konferensen här


För mer information:
Sebastian Axelsson, 08-473 31 71, sebastian.axelsson@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​Tisdag den 3 februari medverkar den amerikanska rymdstyrelsen NASA vid en VINNOVA-konferens för att berätta om hur de tar hjälp av allmänheten för att utveckla innovationer och hitta lösningar på problem.

Läs vidare »
Duj05duvs3mfzdyeqwno

​Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 09:29 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse lägger parterna grunden för ett samarbete under de kommande tre åren.

Media-no-image

Nytt program för innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 10:49 CET

Från och med i år samlar VINNOVA stödet till innovation i små och medelstora företag i det nya programmet Innovationsprojekt i företag.

Det handlar om innovationsstöd riktat mot företag med upp till 250 anställda, som tidigare funnits i programmen Forska&Väx och VINN NU, som samlas i det nya programmet Innovationsprojekt i företag. Programmet har en budget på 150 miljoner kronor för 2015.

- Syftet med det nya programmet är att det ska bli enklare för företagen att hitta rätt och att vårt erbjudande ska bli tydligare och mer överskådligt, säger Kjell Håkan Närfelt, chefsstrateg på VINNOVA.

Företagen kan söka medel för innovativa utvecklingsprojekt som har möjlighet att nå framgång internationellt. Projekten ska vara i tidiga utvecklingsskeden, där det är svårt för företagen att hitta privat finansiering.

- I tidiga utvecklingsskeden är det osäkert och riskfyllt att satsa på innovativa projekt. Det gör att marknaden underinvesterar i denna typ av utvecklingsprojekt, genom vårt stöd kan utvecklingsprojekt genomföras som annars inte hade kommit igång, säger Kjell Håkan Närfelt.

Programmet är indelat i två delar, där den ena delen riktar sig till nystartade företag som kan få full finansiering med upp till en halv miljon kronor. I den andra delen kan alla typer av företag få finansiering av halva projektkostnaden med upp till fem miljoner kronor.

Ansökningar görs i konkurrens och VINNOVA anlitar externa branschkunniga experter för att bedöma vilka projekt som har störst potential.

I dag öppnade den första utlysningsomgången och ansökan måste göras senast den 24 mars. Fler utlysningsomgångar kommer under året.


För mer information:

Kjell Håkan Närfelt, 08-473 30 47, KjellHakan.Narfelt@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Från och med i år samlar VINNOVA stödet till innovation i små och medelstora företag i det nya programmet ”Innovationsprojekt i företag”.

Läs vidare »
Media-no-image

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 13:22 CET

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av VINNOVA inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar VINNOVA på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Höstens ansökningsomgång har resulterat i åtta nya projekt som får finansiering med sammanlagt 15,5 miljoner kronor. Fem av projekten avser etablering respektive tillgängliggörande av testbäddar medan övriga tre handlar om test och verifiering.

Testbäddsprojekt
Materialåtervinning av plast, Swerea IVF, Mölndal, 2 miljoner
Återvinning av cellulosabaserad textil, Innovatum AB, Trollhättan, 2,5 miljoner
Green Cleaning, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Lund, 2,2 miljoner
Testbädd för ytbehandling och fogning av komposit- och multimaterial, Swerea IVF, Mölndal, 1,7 miljoner
PhD-papper - Processer för Hög-Deformerbara Papper, INNVENTIA, Stockholm, 2,75 miljoner

Test- och verifieringsprojekt
Injektering av grönlutslam i gråbergsupplag (pilotskala), Bergskraft Bergslagen AB, Kopparberg, 1 miljon
Test av storskaligt designad ny teknik för rening och bättre återföring av fosfor från avloppsvatten, Bioptech AB, Stockholm, 1,2 miljoner
Pharem Filtration System för rening av organiska miljögifter, Pharem Biotech AB, Uppsala, 2,4 miljoner


För mer information:

Moa Eklund, handläggare, 08-473 32 89, Moa.Eklund@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av VINNOVA inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • ygdanpnimfel.holbcqdjiprxvhhrvdymbsgeryuzxg@VImmoiexNNbuOVA.hatgfkse
  • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • VINNOVA
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida