Dkdm0wwd40kekndlepkn
Fbssrjr2fs5duideljec

Sverige tar över ordförandeskapet i internationellt nätverk för industriell forskning och innovation

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 13:48 CEST

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EUREKA, som är ett internationellt samarbetsnätverk för marknadsnära industriell forskning, teknisk utveckling och innovation. VINNOVA är svensk samordnare och ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Från eldriven båt till mobil industrirobot

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 09:49 CEST

En eldriven bärplansbåt, utveckling av mobil industrirobot för tillverkning av små serier och ett digitalt verktyg som ger husägare möjlighet att bygga om och renovera virtuellt i 3D. Det är några av de 113 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA nu finansierar.

VINNOVA finansierar inom utlysningen Innovationsprojekt i företag, innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Stödet ger företagen möjlighet att driva utvecklingsprojekt som i ett senare skede kan leda fram till innovationer med stor marknadspotential

- Innovation i små och medelstora företag är viktiga för att skapa ekonomisk tillväxt och för att få fram nya lösningar som behövs inom olika områden. Samtidigt har små företag ofta svårt att hitta finansiering för innovationsprojekt i tidiga skeden med hög risk och där spelar vårt stöd en viktig roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Ett av projekten som VINNOVA nu finansierar är utveckling av en eldriven bärplansbåt, där ett företag med hjälp av lätta konstruktionsmaterial och den senaste batteritekniken ska utveckla en prototyp som i framtiden kan innebära ett internationellt genombrott för eldrivna båtar.

Ett annat exempel handlar om en utveckling av en ny typ av mobil industrirobot som går snabbt och enkelt att programmera och som ska kunna användas för tillverkning av små serier.

Ett tredje exempel är ett digitalt verktyg som ger möjlighet för husägare att visualisera en ombyggnad eller renovering i 3D.

Andra exempel:

 • En ny antibakteriell ytbehandling för att minska antalet vårdrelaterade infektioner kopplade till medicintekniska produkter.
 • Utveckling av världsledande förlustfri JPEG bildkompression
 • Lösning för att enkelt kunna dela filer med full säkerhet och kontroll
 • Realtidsföljning med rörlig tv-kamera för grafisk visualisering av boll- och kastsporter
 • Liten actionkamera med tillhörande onlinetjänst
 • Miljövänlig lösningsmedelsfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller från lakningslösningar


Det är 113 projekt som får finansiering med sammanlagt 95 miljoner kronor. Se hela listan här


För mer information:

Carl Naumburg, 08-473 31 72, Carl.Naumburg@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

En eldriven bärplansbåt, utveckling av mobil industrirobot för tillverkning av små serier och ett digitalt verktyg som ger husägare möjlighet att bygga om och renovera virtuellt i 3D. Det är några av de 113 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA nu finansierar.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 09:37 CEST

Ytterligare 17 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri. Programmet har nyligen anpassats efter företagens behov av kortare perioder av forskningsmeritering utomlands. 

- Det handlar om att stärka tillgången på duktiga individer med internationell erfarenhet som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar. Det är viktigt för Sveriges framtida utveckling, säger Erik Litborn, som är ansvarig för programmet på VINNOVA.

Över 150 forskare beräknas under 2013-2018 få möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska internationella samarbeten. Inledningsvis satsas 225 miljoner kronor, varav 125 miljoner från VINNOVA och knappt 100 miljoner från EU-kommissionen.

VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.

I denna femte omgång får 17 forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

Helen Fagerlind - SAFER/Chalmers och Neuroscience Research and The George Institute for Global Health, Australien
Martin Andersson - Lunds universitet och Forschungszentrum Jülich GmbH, Tyskland
Tomas Strömberg - Linköpings universitet och Beckman Laser Institute and Modulated Imaging Inc, US samt Perimed AB
Fredrik Asplund – Kungliga Tekniska Högskolan och Rolls-Royce Plc, England, Tyskland och Norge
Petronella Kettunen - Göteborgs Universitet och Neuro-Bio Ltd., England
Jens Lagerstedt - Lunds universitet och Pfizer Inc, USA samt Zealand Pharma A/S, Danmark
Céline Heuzé - Göteborgs Universitet och University of Oxford, England
Jacqueline Lai - Göteborgs Universitet, Harvard Medical School, USA och University of British Columbia, Canada
Isabella Concina - Luleå tekniska universitet och University of Brescia, Italien
Elina Eriksson - Karolinska Institutet och University of Texas, USA
Hiroshi Nakato - Uppsala universitet och University of Minnesota, USA
Michelle Knowles - Uppsala universitet och University of Denver, USA
Joakim Ekström - Uppsala universitet och University of California, USA
Fabienne Cap - Uppsala universitet och University of Stuttgart, Tyskland
Patrik Henriksson - Stockholms Resilience Centre Stockholms universitet och WorldFish Center, Malaysia samt Leiden University, Nederländerna
Wadood Hamad - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och University of British Colombia, Canada
Saroj Kumar - Uppsala universitet och Canadian Light Source, Canada samt Uppsala Universitetssjukhus

Programmet förstärker även möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen sker i internationella samarbetsprojekt mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.
Läs mer om Mobility for Growth på VINNOVA.se/mobility


För mer information:

Erik Litborn, VINNOVA, 08-473 31 98, Erik.Litborn@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​Ytterligare 17 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Lediga rum hos äldre ska ge bostäder till unga

Pressmeddelanden   •   2015-06-09 09:01 CEST

 Minskad bostadsbrist genom matchning mellan seniorer och unga, budgetering i stadsplaneringen för barns rätt till lek och utveckling och förbättrad SFI-undervisning med hjälp av datorspel. Det är några av de projekt som får stöd genom VINNOVAs nya satsning på social innovation.

Genom satsningen på social innovation finansierar VINNOVA projekt som vill skapa sysselsättning, tillgängliggöra kunskap, främja sociala gemenskaper och öka människors livskvalitet genom inkludering.

- Vi behöver hitta nya sätta att utveckla samhället för att möta sociala behov och därför gör vi den här satsningen. Här finns många spännande projekt som innebär nytänkande på olika områden, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Ett av projekten som får finansiering är ”Ett tak, två generationer” där meningen är att seniorer som har lediga rum i sina bostäder ska kunna matchas mot unga som behöver bostad.

Ett annat exempel är ”Den lekfulla staden” som ska utveckla verktyg för att i stadsplaneringen budgetera barns rätt till lek, utveckling och medborgarinflytande.

Ytterligare ett projekt som handlar om att förbättra SFI-undervisningen med hjälp av datorspel.


Följande projekt får ett uppstartsstöd med 300 000 kronor vardera:

Skandinaviens första sociala supermarket, Stockholms stadsmission

Ska erbjuda mat till reducerat pris för personer i ekonomisk utsatthet, arbetsträning för personer utan arbete och samtidig minska matsvinn

Utrota hemlösheten, Lunds universitet
En ny modell och arbetssätt med bostäder, väntjänst och försäkringsfond för att ingen i Sverige ska behöva vara hemlös.

Uppskalning av bättre skolor, Bättre Skolor / Lyckoaktivist AB
Ska rusta lärare och elever med hjälp av kraftfulla evidensbaserade verktyg.

ImmuneTrack, Sinostream AB
Ska utveckla en ny lösning för att säkerställa att barn från låginkomstfamiljer inte missar livsviktiga vaccinationer.

Stärkande av minoritetsdrivna nätverk, We Link Sweden AB
Ska identifiera lösningar för att stärka de minoritetsdrivna nätverken i Stockholms län för att öka sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda.

LoopKoop, Hela människan Botkyrka-Salem
Ska skapa industri som återvinner textil genom socialt företagande.

Malmös favoriter, Stiftelsen Fryshuset, Stiftelsen KFUM söder
En långsiktig, modell för att arbeta med samhällets problemmakare och se dem som problemlösare.

Social innovation inom allmännyttan, Sustainable Innovation i Sverige AB
Projekt för att lösa sociala problem genom allmännyttan med en modell som aktiverar SABO:s medlemsföretag.

Ediabeat - Engaging for better health, Engaging Care Sweden AB
En spelifierad plattform för personer med diabetes med syfte att engagera och motivera diabetespatienter att ta bättre hand om sig själva.

Kvartersnära återvinningscentral och makerskultur. VA SYD
Ska anlägga en ny form av återvinningsstationer i Malmös miljonprogramområden som fokuserar på återbruk och reparation och där de boende involveras.

Gränsöverskridande entreprenörskap, Inclusive Business Sweden
Ska öka möjligheterna för utrikesfödda att starta företag, genom samverkan med aktörer i både Sverige och forna hemländer.

Brobyggarna, Helgalundens kommunikationsbyrå AB
Ska korta vägen till arbetsmarknad och utbildning för unga med psykisk ohälsa.

Garden cafés, IoU a Better World, Coompanion-kooperativ utveckling i Stockholms län
Ska sälja SmartMat via social franchising och ge människor i utsatta områden utbildning, praktik och arbete.

Seriöst spel för inlärning av svenska, Active Learning QAE AB
Förbättrad SFI-undervisning med hjälp av datorspel inspirerat av World of Warcraft, Minecraft och The Sims.

(Im)perfekta koreografier, c.off
Projekt för att öka förståelsen öfr hur social omsorg kan utvecklas genom konstnärliga metoder.

1 tak 2 generationer, Usify AB
Ska matcha seniorer med lediga rum i bostaden och unga som behöver bostad.

Norrskenet 2030, Söderhamns Kommun, Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn
Ska pröva tre nycklar till för hållbar omställning: social ekonomi, inkludering av grupper i utanförskap och innovativa synergier.

Småskalig konsumentstödd matproduktion
Ska koppla ihop småbrukare på landsbygden med konsumenter i städerna för att utveckla småskalig matproduktion som samtidigt kan öka sysselsättningen på landsbygden.

Värdebaserad upphandling, Serus AB
Utvecklad offentlig upphandling genom fokus på de sociala värden som ska uppnås.

MR-uppdraget, MR-piloterna ekonomisk förening
Ett digitalt läromedel i form av ett spel där unga kan uppmärksamma ansvariga på MR-brister.

Curly bracket, Johan Wendt AB
Projekt som vill göra produkter som lär främst barnen även vuxna computational thinking - att tänka i termer av datavetenskapliga beräkningar, för att alla ska kunna delta i ett samhälle som blir allt mer datoriserat.

Den lekfulla staden, Kvinnors Byggforum 
Ska utveckla verktyg för att budgetera barns rätt till lek, utveckling och medborgarinflytande i stadsplaneringen.


För mer information:
Anna Edwall, handläggare, 08-473 31 66, Anna.Edwall@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Minskad bostadsbrist genom matchning mellan seniorer och unga, budgetering i stadsplaneringen för barns rätt till lek och utveckling och förbättrad SFI-undervisning med hjälp av datorspel. Det är några av de projekt som får stöd genom VINNOVAs nya satsning på social innovation.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 10:19 CEST

För att förbättra lärandet i skolan behövs det innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. VINNOVA finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan.

VINNOVA gör en satsning på digitalisering för framtidens skola och ger nu stöd för etablering av testmiljöer som ska användas för att utveckla och testa IT-system och digitala arbetssätt i skolan. Testmiljöerna byggs upp gemensamt av skolor, forskare, företag och andra organisationer.

Följande fem testmiljöer får finansiering med sammanlagt 15 miljoner kronor, tre miljoner vardera:


SimGården - innovativ testmiljö med inriktning på simulering av körteknik i naturbruks- och yrkesutbildningar
En innovativ testmiljö med inriktning på simulering av körteknik, maskiner och tunga fordon. Utvecklingen av nya digitala produkter och arbetssätt ska resultera i en säkrare och effektivare undervisning vid naturbruks- och yrkesutbildningar, som leder till ökad anställbarhet för eleverna.
Koordinator: Västra Götalands läns landsting.
Projektledare: Jörgen Holmén.

Makerspace i skolan
Testmiljön syftar till att utveckla Sveriges utbildningssystem inom makerkultur, makerspace och programmering för att möta nuvarande och kommande behov när det gäller möjlighet till arbete och deltagande i samhället som medborgare.
Koordinator: Sollentuna kommun.
Projektledare: Lars Glimbert.

Läraktiv - digitala verktyg för aktivt lärande
Stöder lärare för bästa möjliga pedagogik med digitala verktyg och innehåll. Testmiljön ska testa, utveckla och introducera arbetsmetoder och verktyg för ett aktivt lärande, till exempel det flippade klassrummet.
Koordinator: Eskilstuna kommun.
Projektledare: Jan Hylén (Education Analytics AB).

iDAG - Innovativ testmiljö för framtidens Distansöverbryggande Arbetssätt i Sveriges största Gymnasieskola
Lapplands Gymnasium – Sveriges (till ytan) största gymnasieskola – ska bygga och driva en testmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas via partnerskap och smarta, inkluderande och transparenta innovationssystem, s.k Living Labs.
Koordinator: Lapplands kommunalförbund.
Projektledare: Jonas Wiandt.

IT för bättre lärande
En testmiljö för både interna och externa innovationer i syfte att öka kunskapen om vad som fungerar och stödja införandet i skolan och öppet dela erfarenheterna. Målet är bättre resultat med utgångspunkt i elevens lärande med fokus på införande, utvärdering och utrullning.
Koordinator: IT-gymnasiet i Sverige AB.
Projektledare: Petter Hallman (Academedia support AB)


För mer information:
Andreas Aurelius, 08-473 30 87, Andreas.Aurelius@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

För att förbättra lärandet i skolan behövs det innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. VINNOVA finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan.

Läs vidare »
Media-no-image

Över 160 miljoner till utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 09:16 CEST

Städer där invånarna kan resa fritt utan egen bil, nya metoder för att minska antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i världen och lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. Det är några av de 17 projekt som får finansiering av VINNOVA genom programmet Utmaningsdriven innovation.

VINNOVA har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård och Konkurrenskraftig produktion.

- Utmaningar är en viktig drivkraft för innovation. Jag ser stora möjligheter att de projekt vi stödjer kan utveckla hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som kan skapa tillväxt och nya jobb i Sverige, samtidigt som vi tar oss an stora samhällsproblem, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Finansiering ges till projekt i tre olika steg inom Utmaningsdriven innovation. VINNOVA investerar nu sammanlagt 73 miljoner kronor i nio projekt inom det andra steget inom programmet och 90 miljoner kronor i åtta projekt inom det tredje steget.


Framtidens hälsa och sjukvård

Noll vibrationsskador
Projektet ska arbeta med att få bort skadliga vibrationsskador i arbetsmiljöer. 22 parter under ledning av Hans Lindell och Swerea IVF (Steg 2).

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård
För att effektivisera akutsjukvården och samtidigt få patientsäkrare vård. 13 parter under ledning av Jimmy Johansson och Region Skåne (Steg 2).

Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet
Ska bidra till en mer jämlik och kostnadseffektiv vård som samtidigt ökar livskvalitén för kroniskt sjuka. 21 parter under ledning av Per-Olof Sjöberg och SICS Swedish ICT (Steg 3).

Hållbara attraktiva städer

Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i eller nära bostaden i miljonprogramområden
Ska bidra till nya arbetstillfällen, skapa nya mötesplatser och göra miljonprogramområden mer attraktiva. 9 parter under ledning av Ulrika Elveskog och Botkyrka kommun (Steg 2).

Delad energi är dubbel energi
Ska ge effektivare energiförsörjning i städer och dra nytta av restflöden. 12 parter under ledning av Ellen Corke och Malmö kommun (Steg 2).

C/O City
Handlar om att utveckla ekosystemet i staden för att gynna det attraktiva och hälsosamma livet. 11 parter under ledning av Christina Wikberger och Stockholms kommun (Steg 3).

Innovativa parkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer
För att skapa städer där invånarna kan resa fritt utan att behöva egen bil. 10 parter under ledning av Pelle Envall och Trafikutredningsbyrån (Steg 3).

Sensation III
Ska utveckla lösningar för att ge tidiga varningssignaler vid avvikelser i dricksvattenkvaliteten och i processvatten för att kunna hindra stor spridning av hälsoskadliga organismer. 30 parter under ledning av Gert Andersson och Acreo Swedish ICT (Steg 3).

Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor
För att skapa stadsmiljöer där hårdgjorda ytor kan användas för tunga transporter, hantering av stora vattenmängder och skapa gröna, attraktiva ytor. 23 parter under ledning av Björn Schouenborg och CBI Betonginstitutet (Steg 3).

Informationssamhället 3.0

Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar
Projektet ska arbeta med att möjliggöra för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar att kunna delta i viktiga samhällsfunktioner. 3 parter under ledning av Jan

Gulliksen och KTH (Steg 2)
GreenIoT: En energieffektiv IoT-plattform för öppen data och hållbar utveckling
System som möjliggör realtidsövervakning av stadens miljö och samtidigt ger tredjeparts leverantörer möjligheter att utveckla relaterade innovationer. 9 parter under ledning av Edith Ngai och Uppsala universitet (Steg 2).

Skola för alla, från första dagen i det nya landet
Ska bidra till att öka andelen elever med utländsk bakgrund som uppnår gymnasiebehörighet. 9 parter under ledning av Carl Hamilton och Komplementskolan (Steg 2).

Citizen Communication Platform
Ska stärka resurseffektiviteten, identiteten och ekonomin i lokalsamhällen. 15 parter under ledning av Hossein Shahrokni och Staden i mobilen (Steg 3).


Konkurrenskraftig produktion

Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden
För att gå ifrån slit-och-släng till cirkulära modeller där produkter, såsom möbler, återanvänds flera gånger. 20 parter under ledning av Lars Tööj och Industrial Development Center West Sweden (Steg 2).

Förpackningssystem för minskat matsvinn
Ska minska matsvinnet och därigenom ge ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan. 15 parter under ledning av Kristina Wickholm och Innventia (Steg 2).

Hållbar produktion av alkosensorer
Ska bidra till att minska antalet alkoholrelaterade trafikolyckor globalt. 9 parter under ledning av Christer Olofsson och SenseAir (Steg 3).

Skogsmetanol
Projekt som ska arbeta med att ersätta fossilbaserade råvaror med gröna skogsråvaror i kemikalier och samtidigt ställa om två viktiga industrier. 10 parter under ledning av David Blomberg och SP Processum (Steg 3).


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Städer där invånarna kan resa fritt utan egen bil, nya metoder för att minska antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i världen och lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. Det är några av de 17 projekt som får finansiering av VINNOVA genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Fb23tn8dvrm08gtkl0ig

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 10:57 CEST

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Gedyaziausjyoschisz9
Fbssrjr2fs5duideljec

Nytt supportkontor ska hjälpa företag att få medel från EU

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 08:13 CEST

VINNOVA och Tillväxtverket satsar nu på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

18 miljoner till utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 11:09 CEST

Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

Innovationer är nödvändiga för att kunna möta globala samhällsutmaningar, som klimatfrågan och de krav som en åldrande befolkning ställer på hälso- och sjukvården i många länder. Samtidigt innebär utmaningarna möjligheter att skapa tillväxt och ekonomisk utveckling.

VINNOVA har inom programmet Utmaningsdriven innovation identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård och Konkurrenskraftig produktion.

Fokus i det första steget i programmet är att utveckla en idé och att skapa en projektgrupp som kan ta sig an utvecklingsarbetet. Ofta krävs ett samarbete mellan företag, privata och offentliga aktörer och mellan olika forskningsområden.


Följande 36 projekt får finansiering med sammanlagt 18 miljoner kronor, varje projekt får som mest 500 000 kronor:

Framtidens hälsa och sjukvård
'Icke-infekterande urinvägskatetrar' genomförs av 3 parter under ledning av Umeå universitet och Madeleine Ramstedt.
'Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga' genomförs av 13 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Tim Nielsen.
'Health Sharing Co-operative (HSC)' genomförs av 3 parter under ledning av Göteborgs Universitet och Axel Wolf.
'Kvalitetssäkrad och tillgänglig rehabilitering genom internet (internetbaserad rehabilitering, IR)' genomförs av 4 parter under ledning av Danderyds sjukhus AB och Aniko Bartfai.
'Utmaningar för svensk alarmeringstjänst' genomförs av 4 parter under ledning av Lindholmen Science Park och Bosse Norrhem.
'Avancerad diagnostik i onkologi en test bädd för risk prediktion av prostata cancer' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Carl Borrebaeck.
'Förbättra hälsa, forskning och affärsmöjligheter genom evidensbaserade patientcentrerade hjälpmedel' genomförs av 6 parter under ledning av Göteborgs Universitet och Johan Cederlund.
'Smarta textilier ger hållbar arbetshälsa' genomförs av 4 parter under ledning av Kungliga Tekniska Högskolan och Kaj Lindecrantz.
'Proaktiv cancervård' genomförs av 5 parter under ledning av Lunds universitet och Fredrik Nilsson.


Hållbara attraktiva städer
'Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell' genomförs av 4 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Carina Loh Lindholm.
'Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten' genomförs av 8 parter under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Pernilla Arinder.
'Mobil Depå' genomförs av 11 parter under ledning av Viktoria Swedish ICT och Niklas Arvidsson.
'En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd' genomförs av 3 parter under ledning av Sustainable Innovation i Sverige och Thomas Sundén.
'Den Odlande Matbazaren - industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden' genomförs av 13 parter under ledning av Invest in Landskrona och Håkan Knutsson.
'Mat i kretslopp' genomförs av 5 parter under ledning av Stockholms kommun och Maria Lennartsson.
'Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter' genomförs av 6 parter under ledning av JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Ida Sylwan.
'God innemiljö i energieffektiva byggnader' genomförs av 7 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sarka Langer.
'Future City Flow' genomförs av 10 parter under ledning av Sweden Water Research och Marinette Hagman.
'Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder' genomförs av 6 parter under ledning av Findus Sverige och Matilda Olstorpe.
'GreenRoof Explore' genomförs av 3 parter under ledning av Visionskompaniet Arkitektur & Projekt och Tuva Sköld.
'Stadens hållbara ljudrum' genomförs av 7 parter under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet och Carola Wingren.
'ECO Governance' genomförs av 8 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Östen Ekengren.
'Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya' genomförs av 3 parter under ledning av Ericsson AB och Marcus Nyberg.
'Öppen kommunikation för smart fjärrvärme' genomförs av 5 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Peter Sandö.


Informationssamhället 3.0
'Fackverket 3.0 - Fler ledstänger för länkade öppna data' genomförs av 3 parter under ledning av Bobitek AB och Börje Lewin.
'VinterCykla!' genomförs av 4 parter under ledning av Luleå tekniska universitet och Arne Gylling.
'Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov' genomförs av 3 parter under ledning av SICS East Swedish ICT AB och Arne Jönsson.
'Precisa positioneringssystem för förbättrad vårdlogistik' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Karin Johansson-Mex.
'Batterilös IoT' genomförs av 4 parter under ledning av Uppsala universitet och Thiemo Voigt.
'Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter' genomförs av 4 parter under ledning av Lunds universitet och Martin Hell.
'Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar' genomförs av 3 parter under ledning av Lunds universitet och Karin Johansson-Mex.


Konkurrenskraftig produktion
'Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex)' genomförs av 3 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och David Palm.
'Fler mer hållbara kunderbjudanden' genomförs av 11 parter under ledning av Swerea IVF och Gunilla Clancy.
'Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer' genomförs av 7 parter under ledning av Swerea SICOMP och Angelika Bachinger.
'Nya lösningar för ökad tillgång till ekologiska vegetabiliska råvaror och produkter' genomförs av 7 parter under ledning av Chalmers Tekniska Högskola och Marie Alminger.
'ECOCOAL Biokol med ekologiska och sociala mervärden för globalt konkurrenskraftig industri' genomförs av 5 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Jenny Gode.


För mer information:

Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Wuxhbvficss3vrzuupfq
Fbssrjr2fs5duideljec

Pressinbjudan: Nytt svensk-finskt samarbete inom IT och telekom

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 10:28 CET

Ett närmare samarbete mellan innovationsmyndigheterna i Finland och Sverige ska öka möjligheterna för de båda länderna att vara världsledande inom informations- och kommunikationsteknik även i framtiden. Frågan tas nu upp vid en konferens i Stockholm.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • daniel.holmberg@VINNOVA.se
 • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

 • VINNOVA
 • Mäster Samuelsgatan 56
 • 101 58 Stockholm
 • Vår hemsida