Media-no-image

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 13:22 CET

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av VINNOVA inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar VINNOVA på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Höstens ansökningsomgång har resulterat i åtta nya projekt som får finansiering med sammanlagt 15,5 miljoner kronor. Fem av projekten avser etablering respektive tillgängliggörande av testbäddar medan övriga tre handlar om test och verifiering.

Testbäddsprojekt
Materialåtervinning av plast, Swerea IVF, Mölndal, 2 miljoner
Återvinning av cellulosabaserad textil, Innovatum AB, Trollhättan, 2,5 miljoner
Green Cleaning, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Lund, 2,2 miljoner
Testbädd för ytbehandling och fogning av komposit- och multimaterial, Swerea IVF, Mölndal, 1,7 miljoner
PhD-papper - Processer för Hög-Deformerbara Papper, INNVENTIA, Stockholm, 2,75 miljoner

Test- och verifieringsprojekt
Injektering av grönlutslam i gråbergsupplag (pilotskala), Bergskraft Bergslagen AB, Kopparberg, 1 miljon
Test av storskaligt designad ny teknik för rening och bättre återföring av fosfor från avloppsvatten, Bioptech AB, Stockholm, 1,2 miljoner
Pharem Filtration System för rening av organiska miljögifter, Pharem Biotech AB, Uppsala, 2,4 miljoner


För mer information:

Moa Eklund, handläggare, 08-473 32 89, Moa.Eklund@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av VINNOVA inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

11,5 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 08:55 CET

Ett nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken, en ny typ av ställning för plasthandskar för att minska bakteriekontaminering i vården och musik som ett verktyg i demensvården. Det är några av de projekt för innovation i offentligt finansierad verksamhet som får finansiering av VINNOVA. 

Projekten får finansiering genom utlysningen ”FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet”. De kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra aktörer som blivit beviljade medel får stöd för att planera, utveckla eller införa behovsdrivna innovativa lösningar i sina verksamheter.

- Det behövs mer innovation inom offentligt finansierad verksamhet för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar inom välfärden och för att vi ska få ut mer för skattepengarna. Innovation som utvecklar verksamheten kan bidra både till höjd kvalitet för medborgarna och till lägre kostnader, säger Nina Widmark, ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

I denna omgång får 9 planeringsprojekt, 11 utvecklingsprojekt och 1 införandeprojekt stöd med sammanlagt 11,5 miljoner kronor.

Planering
SIR - Screening-Insats-Remiss. Metodpaket för alkohol- och narkotikascreening, insatser samt remissförfarande, Stockholms läns landsting, BUP. 226 000 kronor.

Social Impact Bonds för att finansiera projekt kring hemmasittare, Magelungen, Utveckling AB. 400 000 kronor.

Handläggningsstöd för fastighetsbildning baserad på virtuella 3D-modeller, Lantmäteriet. 477 000 kronor.

Ungas röster, Sollentuna kommun, Socialkontoret. 56 000 kronor.

Minnesbryggan, Stiftelsen Östergötlands museum. 175 000 kronor.

Förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data en utvärdering, Statistiska centralbyrån. 350 000 kronor.

Nytt sätt att visualisera prognoser vid osäkra väderlägen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 315 000 kronor.

Lämplig bilförare efter skada/sjukdom - kan en kortare screening visa vägen, Mobilitetscentrum i Göteborg. 327 000 kronor.

Omvårdnadsintensiv, planering av en organisationsmodell för en ökad patientsäkerhet på akutsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 274 000 kronor.

Utveckling
Självservice i socialtjänsten, Luleå kommun. 369 000 kronor.

Gemensamma biljett- och betallösningar, Stockholms läns landsting. 2 000 000 kronor.

Som hand i handske, Karolinska Universitetssjukhuset. 158 000 kronor.

IVAN - Introducing value based psychiatry and reimbursement models, WeMind AB. 1 325 000 kronor.

IDA- Instant field Documentation system and Availability, Kalmar läns museum. 185 000 kronor.

Målgruppsanpassade verktyg för att hindra mässlingsutbrott i Rinkeby och Tensta, Folkhälsomyndigheten. 832 000 kronor.

SAMSAS fas 2 - smart och hållbar praktikprocess, Göteborgsregionens kommunalförbund. 745 000 kronor.

Nya Förbandslådan - att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet, Försäkringskassan. 532 000 kronor.

Status Östergötland, Östergötlands läns landsting. 1 013 000 kronor.

Skol- och samhällsutveckling genom Samverkan Skola-Lokalsamhälle, Vansbro Kommun. 399 000 kronor.

Bas- Arbetsmarknadsintroduktion, Södertälje kommun. 746 000 kronor.

Införande
Musik som verktyg i demensvården - en webbaserad utbildning, Lidingö kommun. 575 000 kronor.

Nästa omgång av utlysningen FRÖN öppnar i augusti 2015.


För mer information:

Nina Widmark, 08 473 30 52, nina.widmark@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Ett nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken, en ny typ av ställning för plasthandskar för att minska bakteriekontaminering i vården och musik som ett verktyg i demensvården. Det är några av de projekt för innovation i offentligt finansierad verksamhet som får finansiering av VINNOVA.

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse: Är Sverige tillräckligt attraktivt för innovativa människor och företag?

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 09:24 CET

Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig innovativa människor och företag när den globala konkurrensen ökar? Den frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 2 december. En av de medverkande är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister.

Sverige rankas bland toppländerna när det gäller innovationskraft. Men den globala konkurrensen ökar och frågan är om Sverige är tillräckligt attraktivt för att kunna tävla om investeringar, företagsetableringar och talanger i framtiden? Vad kan Sverige lära av andra länder som är framgångsrika? Dessa frågor diskuteras på VINNOVAs årskonferens.

Mycket av den nya konkurrensen kommer från nya tillväxtländer och två av huvudtalarna är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister och Roberto dos Reis Alvarez från Brazilian Agency for Industrial Development.

Den nya regeringen i Sverige har också lånat idéer från Israel för sin innovationspolitik. Vid konferensen berättar Manuel Trajtenberg Chairman of Planning and Budgeting of Israeli' Higher Education om Israels recept för att trots sin lilla storlek bli ett av världens mest innovativa länder.

Medverkar gör även Sveriges framtidsminister Kristina Persson.

Läs hela programmet

Tid: tisdag 2 december, kl 10-16.30
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Media är välkomna. Möjlighet till enskilda intervjuer med medverkande kommer att finnas under dagen.

Konferensen webbsänds på www.VINNOVA.se


För mer information och anmälan för journalister:
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig innovativa människor och företag när den globala konkurrensen ökar? Den frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 2 december. En av de medverkande är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Är Sverige tillräckligt attraktivt för innovativa människor och företag?

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 13:04 CET

Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig innovativa människor och företag när den globala konkurrensen ökar? Den frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 2 december. En av de medverkande är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister.
 

Sverige rankas bland toppländerna när det gäller innovationskraft. Men den globala konkurrensen ökar och frågan är om Sverige är tillräckligt attraktivt för att kunna tävla om investeringar, företagsetableringar och talanger i framtiden? Vad kan Sverige lära av andra länder som är framgångsrika? Dessa frågor diskuteras på VINNOVAs årskonferens.

Mycket av den nya konkurrensen kommer från nya tillväxtländer och två av huvudtalarna är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister och Roberto dos Reis Alvarez från Brazilian Agency for Industrial Development.

Den nya regeringen i Sverige har också lånat idéer från Israel för sin innovationspolitik. Vid konferensen berättar Manuel Trajtenberg Chairman of Planning and Budgeting of Israeli' Higher Education om Israels recept för att trots sin lilla storlek bli ett av världens mest innovativa länder.

Medverkar gör även Sveriges framtidsminister Kristina Persson.

Läs hela programmet

Tid: tisdag 2 december, kl 10-16.30
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Media är välkomna. Möjlighet till enskilda intervjuer med medverkande kommer att finnas under dagen.

Konferensen webbsänds på www.VINNOVA.se


För mer information och anmälan för journalister:
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig innovativa människor och företag när den globala konkurrensen ökar? Den frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 2 december. En av de medverkande är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister.

Läs vidare »
Media-no-image

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:58 CET

Innovationstävlingar kan vara en effektiv metod för att hitta nya lösningar på komplexa problem. VINNOVA finansierar nu nio tävlingar som bland annat ska bidra till att fler reser kollektivt med buss, att unga får hälsosammare vanor och till att restvärme som annars kyls bort kommer till nytta.

VINNOVAs utlysning Innovationstävlingar ger stöd till organisationer för att ta fram nya produkter eller tjänster via tävlingsform. Satsningen görs inom programmet Öppen innovation. Att öppna upp innovationsprocesser och söka lösningar med hjälp av kompetens utanför den egna verksamheten har visat sig vara ett bra sätt att stimulera till ökad innovation.

Bland de innovationstävlingar som får finansieringen finns ”Sweden Robot Hack”, som i tävlingsform samlar talanger från dataspel, automation och visualisering för att lösa kontreta problem hos tillverkningsföretag. Ett annat exempel är Malmö kommun som tar sig an problemet med oattraktiva och dåligt fungerande sopsorteringslösningar i städer. Norrbottens läns landsting vill engagera unga tävlande i syfte att minska spridningen av könssjukdomar.

- Historiskt har tävlingar visat sig kunna leda till lösningar på svåra problem, såsom att navigera till havs och konservera mat. De projekt vi finansierar har verkligen potential att få effekt, säger Alexander Alvsilver, handläggare på VINNOVA.

Totalt får 9 projekt dela på 4 miljoner kronor.

Stugan: Begåvade unga spelutvecklare från hela världen tävlar om att förverkliga sina drömmars spel under en sommar i en svensk stuga. De 20 utvalda får tips av några av världens främsta spelutvecklare och äventyret kommer att kunna följas via YouTube.
500 000 kr, The game trail AB, Jana Karlikova, 072-248 06 50

Innovativ användning av restvärme: I Sverige kyls 150TWh värme bort per år. Hur kan restvärme användas smartast till annat än odling i till exempel den blivande stadsdelen Brunnshög?
500 000 kr, Sveriges Lantbruksuniversitet, Bengt Persson, 0708-11 73 03

SHINE - Sport and Health Innovation through New thinking and Entrepreneurship:
Mota folksjukdomar och stimulera till fysisk aktivitet genom kultur- eller naturupplevelser.
500 000 kr, Gymnastik- och idrottshögskolan, Johnny Nilsson, 0706-99 22 98

Framtidens avfallshantering i den täta hållbara staden: Nya lösningar för välfungerande och attraktiv avfallshantering i tät stadsmiljö för de som ska sortera, de som ska hämta och de som sköter om avfallsplatserna. Test- och utvecklingsområde utgörs av Norra Sorgenfri i Malmö.
500 000 kr, Malmö Kommun, Johanna Block, 040-34 20 35

Sweden Robot Hack: Mixa talang från automation, dataspel, affärer och visualisering för att skapa robotlösningar till tillverkningsföretag.
495 000 kr Mälardalens högskola, Anders Olsson, 073-960 73 76

Healthy Habits: Öka barns och ungdomars möjligheter att skaffa sig hälsosamma vanor för att röra sig oftare, sova bättre eller äta mer hälsosamt.
467 000 kr, Startup Studio Malmö, Erik Starck, 0734-16 81 33

Emmaus Sustainability Challenge: Fördubbla andelen insamlade kläder och förädla återanvändningen för mer och bättre bistånd.
350 000 kr, Emmaus Fredriksdal, Robert Larsson, 0413-54 08 15

Electricity Innovation Challenge 2015: Fördubbling av kollektivt resande genom mer attraktiva resor i elbussar.
500 000 kr, Viktoria Swedish ICT, Anders Hjalmarsson, 0707-56 78 70

Young Creative Challenge: "Befria Norrland från könssjukdomar." Norrbottens läns landsting försöker engagera unga tävlande att med kreativa metoder minska spridningen av framförallt klamydia.
88 752 kr, Piteå Science Park, Greta Wimander, 070-302 82 22

För mer information:

Alexander Alvsilver, handläggare, 08-473 30 55, Alexander.Alvsilver@VINNOVA.se

Karin Wallton, presskontakt, 08-473 32 43, Karin.Wallton@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Innovationstävlingar kan vara en effektiv metod för att hitta nya lösningar på komplexa problem. VINNOVA finansierar nu nio tävlingar som bland annat ska bidra till att fler reser kollektivt med buss, att unga får hälsosammare vanor och till att restvärme som annars kyls bort kommer till nytta.

Läs vidare »
Media-no-image

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 13:52 CET

Nya kraftfulla desinfektionsmedel mot smittspridning av bland annat ebolavirus, flytande vindkraft som storskaligt energialternativ samt utveckling av en ny metod för att laga betongsprickor med hjälp av bakterier. Det är några av de 75 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

-Små företag har ofta svårt att hitta finansiering för innovationsprojekt i tidiga skeden med hög risk. Vårt stöd ger företagen möjlighet att driva utvecklingsprojekt som i ett senare skede kan leda fram till innovationer med stor marknadspotential, säger Joachim Karlsson, enhetschef på VINNOVA.

Bland projekten som VINNOVA nu finansierar finns utprovning och utveckling av peroxidbaserade desinfektionsmedel som kan användas för sanering och minskad smittspridning av sjukdomar som till exempel ebola.

Ett annat exempel är utveckling av flytande vindkraft som ny industrigren och storskaligt energialternativ. Ett tredje exempel är en ny metod där bakterier används för att laga betongsprickor.

Andra exempel:
• Utveckling av ett system för medarbetarundersökningar drivet av spelifiering och moderna spelteorier
• Molnbaserad logistiktjänst för effektivare virkestransporter
• Intelligenta skruvförband med uppkoppling mot internet

Totalt har VINNOVA fått in 409 ansökningar och har efter utvärdering valt ut 75 projekt som får finansiering med sammanlagt 90 miljoner kronor.

Northcone AB, Dalarnas län, 991 000 kr, Kostnadseffektiv tillverkning av miljövänliga och eftergivliga belysningsstolpar i lackad plåt för reducerad miljöpåverkan och ökad krocksäkerhet.

Svenska Aerogel AB, Gävleborgs län, 2 787 000 kr, Uppskalad kostnadseffektiv tillverkningsprocess för nanoporöst material.

Quick Search Sweden AB, Hallands län, 500 000 kr, System för medarbetarundersökningar utformat med spelifiering och moderna spelteorier.

Swedish Adrenaline AB, Hallands län, 190 000 kr, Radarsensor för mätning av vitala livsfunktioner.

Bryne AB, Kronobergs län, 500 000 kr, Metod för friformstillverkning av metalliska filmer.

Norrhults Stålgjuteri AB, Kronobergs län, 471 000 kr, Förstudie av princip för effektiviserad tillverkning av stålgjutgods med samtidigt högre kvalitet.

Alligator Bioscience AB, Skåne län, 2 066 150 kr, En ny teknologi som lägger grunden för utveckling av läkemedel som kan bota cancer.

Bioprocess Control Sweden AB, Skåne län, 2 351 625 kr, Smarta datanätverk för optimering av biogasanläggningar.

Indienz AB, Skåne län, 345 000 kr, Bakterier fixar betongsprickor.

Red Glead Discovery AB, Skåne län, 346 350 kr, Ny metod för kiral analys av aminosyror som kan säkerställa kvalitet av peptidbaserade läkemedel.

Spectronic Medical AB, Skåne län, 2 300 000 kr, Effektivare cancerbehandling med mindre biverkningar genom MR-baserad stråldosplanering.

Strain Labs AB, Skåne län, 500 000 kr, ”Intelligenta” skruvförband, med integrerad uppkoppling mot sakernas internet, för övervakning i säkerhetskritiska applikationer.

Alfrek AB, Stockholms län, 500 000 kr, System som hjälper forskare i att ompaketera forskningsresultat till lösningar, för större tillgänglighet och enklare nyttiggörande.

Bambuser AB, Stockholms län, 680 000 kr, Ett moln-baserat verktyg där redaktörer kan hantera och publicera multimedia.

Brunkeberg Systems AB, Stockholms län, 600 000 kr, Innovativa glasfasader för renovering och nybyggnation av skyskrapor.

Cascade Drives AB, Stockholms län, 500 000 kr, Förstudie gällande elektromekanisk cylinder för integration i truckar och containerlyftar.

Effective Sourcing Effso AB, Stockholms län, 2 005 000 kr, Unika mjukvarumoduler med avancerade funktioner, för stora mängder inköpsdata för en internationell marknad.

EnginZyme AB, Stockholms län, 380 000 kr, Enzymkatalys för tillverkning av antivirala läkemedel.

Exponential AB, Stockholms län, 500 000 kr, Utveckling av ett digitalt spel för barn med kroniska diagnoser genom vilket de kan lära om sin hälsa och skapa bättre vanor för livet.

FundedByMe AB, Stockholms län, 1 500 000 kr, Utveckling av metod för crowd-lending, som komplement för finansiering av små och medelstora bolag.

Glionova AB, Stockholms län, 4 950 000 kr, Utveckling av nytt läkemedel som angriper en nyupptäckt svaghet i glioblastomtumörer och därigenom specifikt och effektivt dödar cancercellerna.

Gynius AB, Stockholms län, 1 510 000 kr, Utveckling av en mobilapplikation som möjliggör för säker och molnbaserad dokumentation av gynekologiska undersökningar och utredningar sexuella övergrepp.

Hexicon AB, Stockholms län, 2 716 393 kr, Utveckling av flytande vindkraft som ny industrigren och storskaligt energialternativ.

i2G Invent AB, Stockholms län, 422 000 kr, Sensor för rapportering av oönskade händelser under säkerhetsrelaterade fordon.

Ignitia AB, Stockholms län, 2 560 686 kr, Meteorologiskt beslutsstödsystem med hög precision för väderberoende verksamheter i Västafrika.

Influence AB, Stockholms län, 494 521 kr, Verktyg för att diagnostisera kunskapsintegration och innovationsförmåga i möten och grupper.

Innometrics AB, Stockholms län, 3 333 333 kr, Prognosverktyg för kundbeteenden med förbättrad kommunikation mot konsumenter och minskat spill i logistikkedjan.

Intelleqt Information Technologies Sthlm Sweden AB, Stockholms län, 500 000 kr, Automatiserat stöd för ackreditering av handelshögskolor och universitet.

JonDeTech Sensors AB, Stockholms län, 1 500 000 kr, Kostnadseffektiv miniatyriserad IR-sensor för beröringsfri registrering av närvaro, rörelse, värmeflöden och överhettning.

Leanathome by Jarlsdotter AB, Stockholms län, 485 000 kr, En app och visualiseringstavlor för hållbara hem.

Mimerse AB , Stockholms län, 500 000 kr, Programvara för behandling av fobier genom exponeringsterapi i virtuella verkligheter.

Mofe AB, Stockholms län, 280 280 kr, CRM-verktyg för arbetssökande med hjälp av spelifiering för stöd och ökad kontroll.

Nordic Ground Support Equipment AB, Stockholms län, 2 389 000 kr, Automatisk batteridriven flygplanstvätt.

Northlab Photonics AB, Stockholms län, 958 000 kr, Förenklad process för att göra optisk fiber ljuskänslig vid tillverkning av sensorer.

Onelab AB, Stockholms län, 498 100 kr, Ger patienter och läkare möjligheten att tillsammans följa hälsovärden över tid med hjälp av smart digital teknik.

Orexplore AB, Stockholms län, 1 970 240 kr, Innovativ detektorteknik för mineralanalys.

PrimeKey Solutions AB, Stockholms län, 2 360 000 kr, Integrerad och utökad säkerhet för affärskritiska applikationer.

Qwaya AB, Stockholms län, 3 213 252 kr, Dynamisk data-mining av annonsdata ur okända källor.
Smarteq Wireless AB, Stockholms län, 500 000 kr, Nästa generations multifunktionsantenn för buss.

Spontano AB, Stockholms län, 486 500 kr, Mobil lösning för att göra spontana evenemangsbokningar både sociala och personliga.

Tankeapoteket AB, Stockholms län, 200 000 kr, Metod för gränsöverskridande konversationer som stimulerar till nya insikter, ökad förståelse och innovation i samhället.

Toborrow AB, Stockholms län, 500 000 kr, Utveckling av riskanalysverktyg för små och medelstora företag, för att förenkla tillgången till lånefinansiering.

Toxcode AB, Stockholms län, 500 000 kr, Utveckling av ett deep sequencing-baserat stamcellstest för substanser, såsom läkemedel och miljökemikalier, för att med hjälp av mönsterigenkänning identifiera effekter under fosterutvecklingen och i självläkningsprocesser.

Volumental AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Lösning för 3D scanning av fötter för kundanpassning i massiva volymer.

Alron Chemical Co AB, Södermanlands län, 1 090 677 kr, Kraftfull miljöprofilerad desinficering för minskad smittspridning och sanering.

Front RK AB, Södermanlands län, 1 395 000 kr, Unikt integrerat fasad- och ventilationssystem för energirenovering av miljonprogramsområdet.

Vingfundament Terrawing AB, Södermanlands län, 415 000 kr, Nytt fundament till kontaktledning, järnväg.

Beactica AB, Uppsala län , 3 031 547 kr, Nya epigenetiska läkemedel mot cancer.

Emplicure AB, Uppsala län, 500 000 kr, Utveckling och utvärdering av ett innovativt plåster bestående av mikronålar avsedd att ge förbättrad smärtlindring till barn med en effektprofil anpassad för mindre kirurgiska ingrepp.

Icell Science AB, Uppsala län, 500 000 kr, Kurativ behandling som tillåter organ transplantation utan bruk av systemisk immunsuppression.

Consultec System AB, Västerbottens län, 1 325 000 kr, Beräkningsbaserad kontroll av trappors hållfasthet och funktion med inbyggd anpassning till EU-normer.

Creative Optimization Sweden AB, Västerbottens län, 800 000 kr, En plattform för planering och optimering av virkesbyten mellan skogsföretag.

Humanice AB, Västerbottens län, 380 000 kr, Förvaringsanordning för kontaminerat material, som radikalt minskar risken för brandmän att drabbas av yrkesrelaterade sjukdomar till följd av exponeringen av främmande ämnen från bränder.

Zordix AB, Västerbottens län, 1 000 000 kr, En interaktiv läromiljö för säkerhet i gruvor som ökar motivation och förbättrar attityder kring säkerhet.

ScorX AB, Västernorrlands län, 995 000 kr, Den digitala plattformen för hantering av noter inom hela den utövande musiksektorn även internationellt.

Avure Technologies AB, Västmanlands län, 200 000 kr, Varmformning av titan.

Mostphotos AB, Västmanlands län, 880 500 kr, Automatisk granskning, kategorisering och beskrivning för kommersiella bilder.

Proactive Health Partner AB, Västmanlands län, 2 701 000 kr, Ett unikt verktyg för arbetsgivare och chefer att driva ett lönsamt arbete inom personalhälsa och friskvård.

1928diagnostics AB, Västra Götalands län, 1 565 000 kr, Utveckling av en snabb och effektiv diagnostik av antibiotikaresistenta bakterieinfektioner.

Bakels Aromatic AB, Västra Götalands län, 3 195 000 kr, En pumpbar monoglyceridbaserad alfa-gel för den globala exportmarknaden inom industriell bakning.

Findwise AB, Västra Götalands län, 1 298 850 kr, Dialogverktyg för ‘människa-till-människa’ interaktion mellan person och sökmotor med förbättrat informationsflöde genom multimodal kommunikation.

Hot Disk AB, Västra Götalands län, 1 356 000 kr, Metod för mätning av värmetransportegenskaper hos nano strukturerade tunna skikt i halvledarkomponenter.

Jansson & Norin AB, Västra Götalands län, 185 500 kr, Förstudie för ett nytt digitalt format för juridiska avtal som är globalt och digitalt hanterbart.

Metapic Sweden AB, Västra Götalands län, 496 000 kr, Plattform för bloggare att skapa relevanta och direktlänkade tips till e-handlare som gagnar alla i kedjan.

Monocl AB, Västra Götalands län, 2 700 000 kr, Utveckling ett banbrytande analytics-verktyg som låter användaren hitta och utvärdera relevanta experter och opinionsledare inom Life Science-industrin och därigenom lägga grunden för långsiktiga affärsrelationer med dessa individer.

Nordic Medcom AB, Västra Götalands län, 263 500 kr, Projektet kommer att undersöka och verifiera de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för ett nytt koncept för säker och patientvänlig dialys.

Omnisys Instruments AB, Västra Götalands län, 1 935 000 kr, Mottagare för storskaligt kluster av radioteleskop.

Redoxis AB, Lund, Västra Götalands län, 878 858 kr, Ny modell för utvärdering av SLE som leder till lägre utvecklingskostnad och förkortat tid för djur analyser av ny behandling.

Revibe Energy AB, Västra Götalands län, 260 000 kr, Teknik för att med högre verkningsgrad tillvarata energi från industriella vibrationer.

Sioo Woodprotection AB, Västra Götalands län, 2 000 000 kr, Kiselbaserad träimpregnering – ett miljömässigt sunt och hållbart träskydd.

Swedish Oat Fiber AB, Västra Götalands län, 292 000 kr, Olja från svensk havre bidrar till hållbar och hälsosammare choklad.

Xvivo Perfusion AB, Västra Götalands län, 343 000 kr, Förstudien syftar till att utvärdera möjligheten att behandla lungcancer genom lokal behandling med en ny metod, in vivo lung perfusion.

Yolean AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Utveckla affärsmodeller och programvara för integrerad kunskapsutveckling baserad på Toyotas Checksheets filosofi.

Impact Coatings AB, Östergötlands län , 3 130 000 kr, Nästa generations beläggningar för användning i bränsleceller inom fordonsindustrin.

Invisense AB, Östergötlands län, 500 000 kr, Revolutionerande fuktmätning för bygg- och fastighetsbranschen.

För mer information:
Joachim Karlsson, enhetschef, 08-473 30 97, Joachim.Karlsson@VINNOVA.se
Karin Wallton, presskontakt, 08-473 32 43, Karin.Wallton@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nya kraftfulla desinfektionsmedel mot smittspridning av bland annat ebolavirus, flytande vindkraft som storskaligt energialternativ samt utveckling av en ny metod för att laga betongsprickor med hjälp av bakterier. Det är några av de 75 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som VINNOVA finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

Läs vidare »
Media-no-image

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 11:01 CET

Nya lösningar för det smarta hemmet där IT-tjänster delar på infrastruktur, utveckling av passivhus som fungerar i kallt klimat och ett nytt IT-verktyg för digitala bilder som ger kortare väntetider för provsvar och ökad patientsäkerhet. Det är några av de projekt som visat goda resultat och som nu får fortsatt finansiering av VINNOVA inom programmet Utmaningsdriven innovation. 


VINNOVA har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: Informationssamhället 3.0, Hållbara attraktiva städer, Framtidens hälsa och sjukvård och Konkurrenskraftig produktion.

Projekten som får finansiering består av breda samarbeten där högskolor och universitet, näringsliv och offentlig sektor samverkar.

- Innovation är ett kraftfullt sätt att möta svårlösta samhällsutmaningar. De projekt vi nu satsar på har nått goda resultat och vi ser möjligheter att de kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb. Inte minst inom hälsa och sjukvård där Sverige ligger långt framme, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

VINNOVA ger finansiering till projekt i tre olika steg inom Utmaningsdriven innovation, där det första steget handlar om initiering av projekt, i steg två utvecklas och testas lösningarna och i tredje steget ges följdinvesteringar till projekt som nått goda resultat, för att bland annat kunna vidareutveckla och testa lösningarna i större skala

Åtta projekt får nu finansiering inom det tredje steget inom programmet, med sammanlagt 95 miljoner kronor under två år. Dessutom får 33 projekt finansiering i steg 1 med sammanlagt 16 miljoner: läs mer på VINNOVAs webbplats.


Projekt som får finansiering i steg 3:


Informationssamhället 3.0

Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet, koordinator: Swedish ICT Research AB, 9,5 miljoner
Genom att dela på utrustning och inte installera onödigt många sensorer, routrar och annan infrastruktur i hemmen och i fastigheter går det att spara pengar och minska klimatpåverkan. Projektet ska visa hur hem och fastigheter med många IT-tjänster kan dela på infrastruktur. Ökat samarbete kring IT-lösningar minskar också tröskeln för nya aktörer att bidra med teknik och tjänster. Resultaten tas fram i tätt samarbete mellan tre akademiska parter, två kommuner och ett 20-tal företag, bland andra bostadsbolag och tjänsteleverantörer.
Kontaktperson: Claus Popp Larsen 070-688 19 42


Hållbara attraktiva städer

Attract (Attraktiva och hållbara livsmiljöer i kallt klimat), koordinator: Luleå tekniska universitet, 20 miljoner
Ska utveckla och testa lösningar som gör det möjligt att bygga hållbara, attraktiva lågenergihus och utemiljöer i kallt klimat, bland annat passivhus i subarktiskt klimat. Projektet utförs gemensamt av 15-talet företag, Gällivare och Kiruna kommuner och 40-talet forskare vid Luleå tekniska universitet.
Kontaktperson: Maria Viklander 070-330 14 86
Läs mer

Morgondagens kommunala avloppsvattenrening, koordinator:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 6 miljoner
Baserat på tidigare resultat ska projektet i fullstor skala demonstrera hur man kan rena allt utgående vatten från Simrishamns reningsverk med en metod som gör att vattnet kan återföras till grundvattnet. Även biogas kommer att produceras genom samrötning av slam och fiskrens. Projektet genomförs i tät samverkan mellan fyra företag, fyra universitet, två forskningsinstitut och en kommun.
Kontaktperson: Östen Ekengren 08-598 563 00
Läs merFramtidens hälsa och sjukvård

Smedpack3, koordinator: Innventia AB, 7 miljoner
Förfalskade läkemedel är ett växande problem över hela världen som skapar fara för människors liv och säkerhet. Projektet ska bidra i arbetet mot förfalskade läkemedel genom att implementera säkerhetsförseglingar, möta förfalskningsscenarier, utveckla appar och samarbeta med aktörer i Europa. Samarbetet utgörs av ett 20-tal företag, fem myndigheter, ett institut, två högskolor och handfull rad andra organisationer, bland andra intresseorganisationer.
Kontaktperson: Erik Blohm 0707-55 11 51

Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi – (DigiPat3), koordinator Sectra AB, 6,5 miljoner
En åldrande befolkning och krav på mer specialiserad cancerdiagnostik innebär stora utmaningar för landets patologiavdelningar, speciellt eftersom det redan nu råder brist på patologer. Projektet ska utveckla arbetsprocesser och IT-verktyg för digitala bilder, något som bland annat kan medverka till bättre ergonomi, kortare väntetider för provsvar och ökad patientsäkerhet genom högre precision i diagnoserna. Resultaten utvecklas i djup samverkan mellan nio landsting, fyra företag, två sjukhus och två akademiska organisationer.
Kontaktperson: Helene Fogelberg 013-235 200
Läs mer


´CELL HEALTH´ Implementering av strukturer och verktyg för cellterapibehandling i sjukvård, koordinator: Karolinska Universitetssjukhuset, 16 miljoner
Framtidens sjukvård står inför en rad utmaningar och det finns förväntningar att cellterapi kan utgöra en viktig byggsten inom en rad vitt skilda områden, till exempel cancer och Parkinson, men det krävs nya lösningar för att komma vidare. Projektet ska utveckla ett helhetskoncept kring cellterapi där spjutspetsforskning, verktyg och processer för cellproduktion är direkt kopplat till ett nätverk av specialiserade kliniker. Målet är föra in terapi i klinisk verksamhet, attrahera de bästa forskarna och bolagen och stärka Sveriges attraktionskraft som nav för utveckling av avancerade cellterapier. Projektet genomförs av ett sjukhus, ett forskningsinstitut, en science park och fyra företag.
Kontaktperson: Annika Thoresson 070-085 67 59

EXDIN (Expertdiagnostik i nätverk), koordinator RXEYE AB, 19 miljoner
I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och två företag.
Kontaktperson: Eva-Lena Engman 073-926 20 70


Konkurrenskraftig produktion

STREAM - Strömmen av information för smart effektiv automation, koordinator: SICS Swedish ICT Västerås AB, 10,5 miljoner
Svensk tillverkningsindustri är under stor global konkurrens. Många företag kämpar med frågan hur man kan skapa tjänster baserat på den stora mängd data som modern industriell utrustning samlar in. Projektet ska bland annat ta fram en generell IT-verktygslåda som tar tillvara på sådan data i syfte att till exempel minska energiförbrukningen och korta tiden det tar att producera en produkt. Projektet gör detta genom att samla åtta företag från tre värdekedjor, fyra akademiska parter och en myndighet.
Kontaktperson: Markus Bohlin 070-787 66 08
Läs mer


För mer information:
Karin Wallton, presskontakt, 08-473 32 43, Karin.Wallton@VINNOVA.se
Daniel Rencrantz, handläggare, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nya lösningar för det smarta hemmet där IT-tjänster delar på infrastruktur, utveckling av passivhus som fungerar i kallt klimat och ett nytt IT-verktyg för digitala bilder som ger kortare väntetider för provsvar och ökad patientsäkerhet. Det är några av de projekt som visat goda resultat och som nu får fortsatt finansiering av VINNOVA inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Media-no-image

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 09:05 CET

Ett nytt märkningssystem inom dataspelsbranschen som gör det möjligt för kunder att hitta normkritiska spel. Det är ett av de 19 projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA inom utlysningen Mångfaldslabbet.

Projekten som får finansiering ska genomföra förstudier, som är ett första steg för att senare kunna utveckla innovationer med utgångspunkt i en normkritisk metod.

Ett exempel är dataspelsbranschens förering som ska ta fram ett märkningssystem som gör det möjligt för kunder att hitta och premiera normkritiska spel, något som på sikt kan påverka spelutvecklingen.

Ett annat projekt ska drivas av Rikspolisstyrelsen, som vill utveckla normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel, för att hitta missbruk och försäljning bland unga kvinnor.

Ett tredje exempel är projektet Hotell funktionell som ska undersöka förutsättningarna för att planera, designa och driva ett hotell av och med personer med funktionsnedsättning.


Det är 19 projekt som får finansiering med sammanlagt fem miljoner kronor, varje projekt får mellan 150 000 och 300 000 kronor:

Normkritisk visuell kommunikation, Konstfack. Kontaktperson: Moa Matthis

Normkritisk innovation för ökad resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Kontaktperson: Heiti Ernits

Normkritisk innovation för inkludering av minoritetsägda leverantörer i myndigheters inköpsprogram, Luleå Tekniska Universitet. Kontaktperson: Arash Kordestani

Träffa rätt - jämställ narkotikaspan. Normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel. Rikspolisstyrelsen. Kontaktperson: Emma Ravald,

Normkritiska människorättsförsvarare, MR-Piloterna. Kontaktperson: Malin Fryknäs,

Digispace- -en förstudie till ett genusmedvetet digitalt makerspace vid Visualiseringscenter C., Norrköping Visualisering AB, Kontaktperson: Katarina Sperling

Hotell Funktionell, Föreningen Idrott för handikappade. Kontaktperson: Henrik Larsson

Hållbara innovationsmiljöer- roadmap för integrering av ett normkritiskt perspektiv. Kontaktperson: Ann-Sofie Däldehög
Vems kultur (VK)? Mittuniversitetet. Kontaktperson: Katarina L Gidlund, 

Skava mot normen. SHS moduler under besättning. Johanna Rosenqvist, Linnéuniversitetet

Ett normkritiskt märkningssystem i dataspelsbranschen. Spelplan-ASDG AB. Kontaktperson: Per Strömbäck

Att utveckla normbrytande och normkritisk innovation på Volvo - ett pilotprojekt. Linköpings universitet. Kontaktperson: Nina Lykke
NOIS - Normkritiskt innovationsstöd. Linköpings universitet. Kontaktperson: Johanna Nählinder

HIPPO -ridskolor med fokus på Hälsa Innovation Professionalism Publikt Omsättning. Sveriges tekniska forskningsinstitut AB. Kontaktperson: Pernilla Holgersson,

E-tjänster för alla, Örebro universitet. Kontaktperson: Karin Hedström

Normkritisk innovationsprocess, IGIS. Kontaktperson: Annika Svensson

Framtidshamnen. Berge consulting AB. Kontaktperson: Jacqueline Widström,

Normkritik ger verktyg i besöksnäringen, Realstars. Kontaktperson: Malin Roux Johansson

Normkritiskt volontärrekryteringsverktyg. FORUM – idéburna organisationer med social inriktning, Kontaktperson: Johan Dahlén


För mer information:
Klara Adolphsson, enhetschef, 08-473 30 77, Klara.Adolphson@VINNOVA.se 
Sophia Ivarsson, handläggare, 08-473 31 60, Sophia.Ivarsson@VINNOVA.se 


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Ett nytt märkningssystem inom dataspelsbranschen som gör det möjligt för kunder att hitta normkritiska spel. Det är ett av de 19 projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA inom utlysningen Mångfaldslabbet.

Läs vidare »
Media-no-image

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 08:55 CEST

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av VINNOVA med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer. 

Det handlar om forskning som med hjälp av innovation kan få Sverige att prestera bättre i förhållande till miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.

- Den kunskap som kommer fram genom projekten leder till innovationer som bidrar till ekologisk hållbarhet, samtidigt som det skapas nya affärmöjligheter och stärkt konkurrenskraft för Sverige, säger Rein Jüriado, handläggare på VINNOVA. 


15 projekt får finansiering med sammanlagt 57 miljoner kronor:

Affärsmodeller för Citylogistik, Linköpings universitet, 5 miljoner

Nya drivmedel och policyinstrument för sjöfarten; analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 2 miljoner

Mindre diesel med effektiva mätmetoder, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB, 1 miljon

Transportrelaterat CSR-arbete för ökad lönsamhet och innovation, Linköpings universitet, 3,5 miljoner

BRT (Bus Rapid Transit) -en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt, Kungliga tekniska högskolan, 5 miljoner

Optimal design of terminal airspace (ODESTA), Linköpings universitet, 4,7 miljoner

Policymodell för hållbara urbana transporter, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 4,1 miljoner

Blev det som det var tänkt? Metodutveckling för säkring av miljömålsuppfyllelse i väg- och järnvägsplaneringen, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 3,5 miljoner

OptiDrifT - optimerad gatudrift i tätort för förbättrad miljö, tillgänglighet och säkerhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 5 miljoner

Logistiklösning för slakterinäringen, Linköpings universitet, 4,1 miljoner

Deponier som gruvor 2.0 - utveckling av koncept, strategier och åtgärder för ökad lönsamhet och miljöprestanda, Linköpings universitet, 2,3 miljoner

Glasdeponier -  från usch till resurs!, Glafo AB, 4,3 miljoner

En uthållig och lönsam svensk fiskbransch: Ökat utbyte och värde av begränsade marina resurser, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, 5 miljoner

Swedish Algae Factory, Göteborgs Universitet, 3 miljoner

Utveckling av nya högupplösta vattenkartor för skoglig planering, Sveriges Lantbruksuniversitet, 4,5 miljoner


För mer information:
Rein Jüriado, 08-473 30 39, Rein.Juriado@VINNOVA.se (Transportprojekt)
Sebastian Axelsson, 08-473 31 71, Sebastian.Axelsson@VINNOVA.se (Miljöprojekt)


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av VINNOVA med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer. Det handlar om forskning som med hjälp av innovation kan få Sverige att prestera bättre i förhållande till miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.

Läs vidare »
Media-no-image

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 11:41 CEST

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola.

Projekten som nu får finansiering ska ta fram produkter eller tjänster inom digital teknik som utgår från elevers, lärares eller skolpersonals behov och som kan bidra till att undervisningen i skolan förbättras.

- Många skolor delar ut datorer eller läsplattor till eleverna, men om vi verkligen ska tillvarata möjligheterna med den digitala tekniken så behövs det innovation även av pedagogik och undervisningsmetoder, och det är en av anledningarna till att vi gör den här satsningen, säger Daniel Forslund, chefsstrateg på VINNOVA.


Det är 18 innovationsprojekt som får finansiering med sammanlagt 14 miljoner kronor: 

Quirkbug - every school a hackerspace, Sparklitech AB, Tom Tits, Ideofon, IDEA society, 500 000
Digitalt kit till teknikundervisningen, lekfullt med sugrör och sensorer.

Analysinstrument för uppföljning av elevers lärprocesser, Me Analytics AB, , 600 000
Uppföljningsverktyg för att kunna analysera grupper eller skolor i realtid. Baseras på aggregerad info från elevrapportering

Skaepiedidh - Framtidens skapande i skolan, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, AB Centek, 1,7 miljoner
Skaepiedidh är en webbaserad plattform för hantering av olika experiment och recept för skapande.

Utveckling av en modell för datalogiskt tänkande för svenska grundskolan, Linköpings universitet, 1,1 miljoner
Ta fram och testa modell/material för datalogiskt tänkande (computational thinking) för svensk skola.

Schackmemo, Utsiktstornet AB, Karolinska Institutet, 790 000
Ett webbaserat redskap som ska träna arbetsminne och koncentrationsförmåga. 

Digital skola för alla, Funka nu AB, 300 000
Läromedelsplattform för funktionsnedsatta

Integrerad professionell utveckling - metod och digitalplattform, Stockholms stad, Årstaskolan, 290 000
Digital plattform för kollegial träning och lärande. 

Framtidens skola är redan här - Digitala provsystem för bättre lärande, Stockholm institute of communication science – Stics AB, Handelshögskolan Stockholm, 1,4 miljoner
System för digitala prov, examinationer och utvärdering av kunskaper i skolan.

Teach Trail, Popdevelop AB, 350 000
Digital tjänst för att hitta, använda och integrera läromedelsresurser från internet

Digitalt hjälpmedel för elever inom matematik, Smartera AB, 300 000
Teknologi för att effektivisera inlärning av matematik.

GPSlektion.se, bygg lektioner med koordinater, Södertörns friskola, 90 000
Tjänst för att skapa gps-baserade lektioner

Innovativt verksamhetssystem för skolan, Föreningen sambruk, imCode partner, 1,8 miljoner
Öppen och modulär skolplattform baserad på öppen källkod.

Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, Karolinska institutet, Järfälla kommun, Trosa kommun, 2,2 miljoner
För tidig upptäckt av dyslexi genom mätning av ögonrörelser

Meningsfullt skrivande: Utveckling av universell digital pedagogik och skrivverktyg, Invigos AB, FOU-institutet för virtuella Lärmiljöer, Dyslexiförbundet, 500 000
Digitalt skrivverktyg, som lär och motiverar elever att skriva, beaktar särskilt behov hos elever med skrivsvårigheter.

Eqidz, Peppy Pals2, Eqidz AB, 300 000
Spel som utvecklar barns emotionella intelligens.

DidPack, ALVERA AB, Umeå Universitet, 790 000
Verktyg för didaktisk paketering av digitala lärresurser.

Geoskolan, Lantmäteriet, Geodatasekretariatet, Sweco Position, Gävle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning, Stockholms universitet, 500 000
Digital lärresurs baserad på geografisk information och interaktiva kartmiljöer med färdiga lektionsförslag.

MOSAIK: Möten, Omvärld, Samförstånd, Insikt, Kommunikation, Chalmers, Freinetskolan, Härryda kommun, 790 000
Applikationer som stödjer klassrumsdiskussioner med målet att eleverna ska kunna förstå och leva sig in i hur andra tänker.


VINNOVA stödjer även testmiljöer för digitalisering i skolan. Läs mer här: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2014/140924-Nya-testmiljoer-for-digitalisering-i-skolan-/


För mer information:
Daniel Forslund, 08-473 31 50, Daniel.Forslund@VINNOVA.se
Andreas Aurelius, 08-473 30 87, Andreas.Aurelius@VINNOVA.se


 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@VINNOVA.se
  • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • VINNOVA
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida