Jmhzrxjivzvf8vcclw0w
Fbssrjr2fs5duideljec

Minskad sårbarhet mot IT-attacker - ett av nio nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 08:58 CEST

​Nya metoder för bättre träffsäkerhet i diagnos av prostatacancer, automatiserad sortering för återvinning av textilier och ett projekt som ska göra det lättare att skydda verksamheter från IT-angrepp. Det är några av de nio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Media-no-image

Från allergivänliga pälsdjur till övervakning med ljudigenkänning

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 10:13 CEST

Rehabilitering av stroke-patienter i virtual reality, övervakning genom ljudigenkänning istället för kameraövervakning, ny metod som förhindrar allergi vid kontakt med pälsdjur och 3D-visualisering av bostadsprojekt över internet. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Genom utlysningen Innovationsprojekt i företag finansierar Vinnova innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

- Innovation i små och medelstora företag är viktigt för att skapa tillväxt, nya jobb och för att få fram lösningar som utvecklar samhället. Små företag har ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av innovationsprojekt med hög risk och där spelar vårt stöd en viktig roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Ett av projekten ska utveckla datorbaserad rehabilitering i hemmet för strokepatienter, med teknik gör det möjligt för patienten att styra en virtuell hand som om det vore patientens egen.

Ett annat projekt ska utveckla digital läxhjälp, där artificiell intelligens kombineras med mänskliga lärare, något som kan ge fler elever tillgång till läxhjälp.

Ett tredje exempel är ett projekt som ska utveckla en lösning där igenkänning av ljud kan användas för övervakning av till exempel bostäder eller offentliga platser, istället för kameraövervakning.

Andra exempel på projekt som får finansiering:

 •  Ny metod som neutraliserar allergen i djurpäls och därmed gör det möjligt för pälsdjursallergiker att vistas tillsammans med hundar och katter.
 • Språkutvecklingsplattform som ska bedöma elevers texter och analysera språklig förmåga.
 • En webbaserad plattform för 3D-visualisering av bostadsprojekt med många samtidiga användare.
 • Ny teknik för avisning som ger högre flygsäkerhet hos ultralätta flygplan.
 • Digital etikett som ger möjlighet att minska matsvinnet genom övervakning av status hos färskförpackade livsmedel.

 • Det är 84 projekt som får finansiering med sammanlagt 65 miljoner kronor. Se hela listan här


  För mer information:
  Carl Naumburg, 08-473 31 72, carl.naumburg@vinnova.se

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  Rehabilitering av stroke-patienter i virtual reality, övervakning genom ljudigenkänning istället för kameraövervakning, ny metod som förhindrar allergi vid kontakt med pälsdjur och 3D-visualisering av bostadsprojekt över internet. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

  Läs vidare »
  Bk8hbmnpofhh6kggryuz
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Färs på insekter och korv på lupin

  Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 08:51 CEST

  Färs på syrsor och mjölmask, ”ädelost” gjord på bönor och korv på svenskodlad lupin. Det är exempel på produkter som du i framtiden kan hitta i din livsmedelsbutik. I en ny satsning på att få fram klimatsmart protein finansierar Vinnova nu 15 olika projekt som ska ta fram ätbara och välsmakande prototyper.

  Media-no-image
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Matbank ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter

  Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 10:19 CEST

  En matbank som ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter, en digital plattform som ger dig möjlighet att donera till lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som du shoppar på nätet och en metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovas satsning på social innovation.


  Genom satsningen på social innovation finansierar Vinnova projekt som vill skapa sysselsättning, tillgängliggöra kunskap, främja sociala gemenskaper och öka människors livskvalitet genom inkludering.

  - Initiativen vi nu stödjer har potential att utveckla innovationer som ger samhällsnytta, sprids och kommer till användning. Men det handlar också om nya affärsmodeller och nya sätt att finansiera social verksamhet, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

  Följande projekt får finansiering med mellan 300 000 och 500 000 kronor vardera för att utveckla och testa sociala innovationer:

  Our Normal, föreningen Familjevänner
  En digital kontaktförmedling som bidrar till ökat antal sociala kontakter mellan familjer med barn med funktionsvariationer. Ett match.com för familjer till barn med funktionsvariation!

  Diabetesberättelser – Pilot, Svenska diabetesförbundet tillsammans med ToldBy AB
  En digital, mobil stödtjänst som genom storytelling hjälper unga med diabetes att hantera de krisreaktioner som en diagnos innebär.

  Medicinsk tolk, Arildtuvan AB
  En tolkförmedling vill förbättra integrationen av vårdutbildade personer i asylprocessen och samtidigt höja kvaliteten på tolkningen i den svenska vården.

  Smart omsorg i Helsingborg, AB Helsingborgshem med Helsingborgs kommun
  Ett samarbete mellan allmännyttan och den kommunala omsorgen för användning av nya digitala omsorgstjänster i hemmet för att hantera det ökade vårdbehovet hos en åldrande befolkning.

  Språkcommunity för flyktingar och svenskar, Lingio AB, SUP46
  En språk-app och ett språkcommunity som möjliggör för personer med inhemsk språkkunskap att bli språkcoacher och hjälpa flyktingar i Europa att lära sig språket i sitt nya land. Initiativet drivs av Lingio AB.

  Uppskalning av Elevledarna, Didici Sverige, ProLab
  En metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat och samtidigt motverkar avhopp från skolan. Vinnova finansierar en uppskalning av projektet, som bland annat innefattar spridning till fler skolor.

  Stockholms Matbank, Stockholms Stadsmission, Matcentralen
  En central plattform och logistik för att distribuera matsvinn till ett stort nätverk av sociala verksamheter, och samtidigt skapa arbetstillfällen för personer som har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

  Plattform och digital mötesplats för gräsrotsprojekt, e-handel och online konsumenter, Hisekai
  En digital plattform och mötesplats som för samman gräsrotsorganisationer med webbutiker för att på så vis ge online-konsumenter möjlighet att följa, och donera till, lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som de shoppar på nätet.

  Aidhedge - för ett effektivt bistånd utan onödiga valutarisker, Azote AB
  Ett verktyg i form av en gratistjänst som hjälper välgörenhetsorganisationer att skydda sig från stora valutaförluster vid internationella pengatransaktioner. Initiativet drivs av Azote AB.


  För mer information
  Anna Edwall, 08-473 31 66, anna.edwall@vinnova.se

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  ​En matbank som ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter, en digital plattform som ger dig möjlighet att donera till lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som du shoppar på nätet och en metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovas satsning på social innovation.

  Läs vidare »
  Rnbknnqkcfntxozzmgun
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Pressinbjudan: 1000 deltagare, 44 länder, 800 matchmaking-möten - EUREKA Innovation Week 2016

  Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 16:00 CEST

  Nästa vecka samlas över 1000 innovatörer och representanter för forskningsintensiva företag från 44 länder i Stockholm för att diskutera smarta städer och globala samarbeten. Konferensen arrangeras av det svenska ordförandeskapet för EUREKA.

  Mhbm9bfmigbtjjayjv8x
  Fbssrjr2fs5duideljec

  3D-printing av mänsklig hud – ett av 36 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

  Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2016 08:34 CEST

  En lösning för att framställa hud genom 3D-printing, ett nytt soldrivet vattenreningskoncept och insekter som ett näringsriktigt, smakligt och grönt alternativ för mat och djurfoder. Det är några av de 36 nya projekt som Vinnova finansierar genom programmet Utmaningsdriven innovation.

  Media-no-image
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Åtta pilotprojekt visar vägen till framtidens digitala industri

  Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2016 13:51 CEST

  Flera av Sveriges största företag går nu samman i åtta pilotprojekt som på olika sätt banar väg för framtidens digitala industri. Vinnova finansierar projekten inom ramen för regeringsuppdraget att främja en digitaliserad svensk industri.

  Projekten är utvalda som exempel på vad digitaliserad industri kan innebära i praktiken.

  - Svensk industri visar på det här sättet ett stort engagemang i att ta tätposition inom digitalisering. De pilotprojekt vi nu satsar på bidrar till det tillsammans med andra insatser som vi gör, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

  Följande pilotprojekt får finansiering med sammanlagt 20,6 miljoner kronor:

  Digitalisering av komplett produktionsflöde en förutsättning för additiv tillverkning (DINA)
  3D-printing i produktionen gör kundanpassning till standard.
  Medverkande: Swerea SWECAST AB, Chalmers tekniska högskola AB, GKN Aerospace AB, Jernkontoret, Siemens AB, Swerea IVF AB, Swerea KIMAB
  Om projektet

  Uppkopplad energi
  Uppkopplad energi - kontroll på infrastrukturen för elproduktion i realtid så att man kan växla mellan sol och vind beroende på väder.
  Medverkande: SICS Swedish ICT, ABB, E.ON, Ericsson, Vattenfall
  Om projektet

  Smarta minifabriker för läkemedelstillverkning
  Småskalig läkemedelsproduktion som öppnar upp för individanpassade närproducerade mediciner.
  Medverkande: Lunds universitet, Modelon AB, Novo Nordisk A/S, Sobi AB
  Om projektet

  Gamification i industrin för ökat engagemang
  Ska visa hur designelement och speltänk kan appliceras för att lösa industriella problem och skapa mer engagemang i industrins kontrollrum.
  Medverkande: SICS Swedish ITC Västerås, ABB Corporate Research, Stora Enso (Skutskär)
  Om projektet

  The Mobile Control Room
  Mobilt kontrollrum som styr produktion på distans vid tillverkning av allt från papper till livsmedel
  Medverkande: ABB AB, Boliden AB, Ericsson AB
  Om projektet

  Transport Transparency
  Transparent transportsystem som stärker miljö och säkerhet på våra vägar.
  Medverkande: Viktoria Swedish ICT AB, Bilspeditions transportörförening, Coop Sverige, Cybercom, France Sped AB, HVF Transport AB, ICA AB, Intereast transport AB, Lunds Universitet, Scania CV AB, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Transportarbetarförbundet, Volvo Technology AB
  Om projektet

  Frontrow Forensics
  Trimmad och kundanpassad produktion av mode genom interaktiv video. Medverkande: Stockholms Universitet, Swedish Fashion Council, Association of Swedish Fashion Brands, H & M, Stockholm Fashion District, Ericsson, Nacka Kommun och SICS Swedish ICT
  Om projektet

  Lärandebaserad maskinoptimering-MachOp
  Lärande maskiner optimerar tillverkningen och ger minskat spill i tillverkning genom intelligenta processer.
  Medverkande: Chalmers tekniska högskola, Boxjoint, Carl Zeiss, Mälardalens högskola, Prodtex AB, Fraunhofer-Chalmers, Volvo Cars
  Om projektet


  För mer information:

  Ulf Holmgren, avdelningschef industriell utveckling och innovationsledning, 08-473 31 86, ulf.holmgren@vinnova.se

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  Flera av Sveriges största företag går nu samman i åtta pilotprojekt som på olika sätt banar väg för framtidens digitala industri. Vinnova finansierar projekten inom ramen för regeringsuppdraget att främja en digitaliserad svensk industri.

  Läs vidare »
  Media-no-image
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Satsning på ledande tillväxtmiljöer i Östergötland, Skåne och Mälardalen

  Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 12:45 CET

  Vinnova satsar på att etablera internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer i tre regioner. De regionala initiativen, som får finansiering i upp till tio år, handlar om visualisering och bildanalys i Östergötland, innovationer för hållbara städer i Skåne och automation i Mälardalen.

  Satsningarna får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

  - Syftet är att skapa ledande tillväxtmiljöer som kan locka till sig investeringar och skapa nya exportmöjligheter inom områden där regionerna ligger i framkant. Erfarenheten visar att den här typen av initiativ kan bli väldigt framgångsrika, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

  Nu har beslut tagits om tre nya initiativ som får finansiering av Vinnova under tio år. Den beslutade första etappen för 2016-2019 innebär cirka 20 miljoner kronor för respektive innovationsmiljö. De regionala aktörerna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

  Programmet Vinnväxt har pågått sedan 2001 och omfattar i dag 14 innovationsmiljöer runt om i landet.

  Följande initiativ får finansiering:

  Visual Sweden, Östergötland
  Ska etablera Östergötland som en nationellt och internationellt erkänd forsknings- och innovationsnod inom visualisering och bildanalys. Initiativet ska samla aktörerna inom området och bland annat skapa demonstratorer och synliggöra resultat och framgångar.
  Kontakt: Anders Ynnerman, 013-28 10 00, anders.ynnerman@liu.se /Anders Carlsson, 0705-38 89 08, anders.carlsson@visualsweden.se
  www.visualsweden.se

  Urban Magma, Skåne
  Region Skåne har satt som mål att Skåne 2020 ska vara internationellt ledande i att skapa och implementera innovationer för smarta hållbara städer. Det handlar om bli ledande i utvecklingen av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem, som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt och exportmöjligheter för svensk miljöteknik.
  Per Simonsson, 0766-34 75 63, per.simonsson@sbhub.se
  www.urbanmagma.se


  Future Automation Region, Mälardalen
  Automation är ett styrkeområde för Mälardalen och ett mål för satsningen är att automationsbranschen integreras i den nya digitala industriella revolutionen. Innovationsmiljön ska bland annat utveckla testbäddar och demonstratorer som gör det möjligt för automationsbolag att växa till internationell lyskraft.
  Karolina Winbo, 073-6620655, karolina.winbo@mdh.se
  www.automationregion.com


  För mer information:
  Lars-Gunnar Larsson, 08-473 31 37, lars-gunnar.larsson@vinnova.se

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  Vinnova satsar på att etablera internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer i tre regioner. De regionala initiativen, som får finansiering i upp till tio år, handlar om visualisering och bildanalys i Östergötland, innovationer för hållbara städer i Skåne och automation i Mälardalen.

  Läs vidare »
  Media-no-image
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Klimatsmart protein ska ersätta konventionell köttproduktion

  Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 08:44 CET

  Vinnova gör en ny satsning för att få fram klimatsmarta och hälsosamma alternativ till konventionell köttproduktion. Men för att slå igenom behöver maten också smaka gott. Därför ingår en smakprovning i satsningen, där gourmetkrögaren Tareq Taylor är en av de experter som ingår i panelen.

  Köttkonsumtionen ökar snabbt i många länder och animalieproduktionen står för nästan en femtedel av världens utsläpp av klimatgaser. En utveckling som inte är hållbar.

  Vinnova gör därför en ny satsning på att få fram klimatsmarta proteiner som ska bidra till att utveckla innovativ, hälsosam och god mat för framtiden. Det kan handla om mat från både växt- och djurriket som produceras på ett hållbart sätt.

  - Syftet med satsningen är också att öka den svenska livsmedelsbranschens konkurrenskraft genom att de nya produkterna baseras på råvaror som kan produceras kostnadseffektivt i Sverige , säger Sebastian Axelsson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

  I ett första steg ger Vinnova finansiering för att utveckla ätbara prototyper. Men för att konsumenterna ska välja de nya produkterna räcker det inte med att maten är klimatsmart och hälsosam, den måste också smaka gott. De projekt som utvecklat prototyper får därför delta i ett smakprovningsevent i slutet av året, där gourmetkrögaren Tareq Taylor, känd bland annat som gästkock i tv-programmet Historieätarna, ingår i panelen. De vinnande projekten får möjlighet att söka en följdinvestering på upp till två miljoner för att utveckla prototypen vidare mot en färdig produkt.

  Här kan du läsa om utlysningen, som vänder sig till företag, ekonomiska föreningar, forskningsinstitut samt universitet och högskolor.


  För mer information:

  Sebastian Axelsson, 08-473 31 71, sebastian.axelsson@vinnova.se

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  Vinnova gör en ny satsning för att få fram klimatsmarta och hälsosamma alternativ till konventionell köttproduktion. Men för att slå igenom behöver maten också smaka gott. Därför ingår en smakprovning i satsningen, där gourmetkrögaren Tareq Taylor är en av de experter som ingår i panelen.

  Läs vidare »
  Media-no-image
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Nytt avtal ska stärka forskning och innovation inom svensk flygindustri

  Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2016 10:31 CET

  Onsdag den 17 februari tecknas avtal mellan det europeiska flygforskningsprogrammet Clean Sky och två svenska regioner: Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Avtalet ska stärka samarbetet mellan en av EU:s största miljö- och forskningssatsningar och de svenska framstående klustren inom flygindustrin – något som på sikt bidrar till tillväxt och nya jobb i Sverige.

  Clean Sky samfinansieras mellan industrin och EU och ska bidra till minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid och till minskat buller från flyget.

  Sverige har en framstående civil flygindustri, som främst finns i två regionala kluster: Östergötland, där Saab tillverkar flygplanstrukturer och system samt i Västra Götaland, där GKN tillverkar motorkomponenter. Både Saab och GKN är medlemmar på högsta nivån i Clean Sky.

  Clean Sky har inför framtiden valt att fokusera på samarbete med regioner som har en framstående flygindustri. Det inleddes under 2015 med regioner i Frankrike, Spanien och Italien och nu inleds samarbeten med Sverige med Västra Götalandsregionen och Region Östergötland.

  Avtalet är ett Memorandum of understanding (MoU), som ger regionerna möjlighet att matcha satsningar från Clean Sky med pengar från EU:s regionfonder och egna regionala medel. Något som kan leda till större satsningar på forskning och innovation i den svenska flygindustrin och till att fler företag får möjlighet att söka pengar för deltagande i Clean Sky-projekt.

  Den svenska flygindustrin ligger långt fram när det gäller till exempel utveckling av flygplansvingar med minskat luftmotstånd och motorkomponenter som ger högre verkningsgrad i flygmotorer, något som bidrar till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp från flyget. Det förstärkta samarbetet med Clean Sky kan bana väg för ytterligare satsningar på forskning och innovation inom flygindustrin i Sverige.

  Det nationella strategiska innovationsprogrammet Innovair, som Vinnova står bakom tillsammans med Energimyndigheten och Formas, har medverkat till att avtalet blir verklighet genom att föra dialog med Clean Sky.

  - Att regioner i Sverige får detta samarbete med Clean Sky är en bekräftelse på den svenska flygindustrins starka ställning och avtalet ger en möjlighet att stärka vår position ytterligare på en växande global marknad i framtiden. Inte minst skapas det ökade möjligheter för små och medelstora företag i regionerna att kunna bli en del av projekten, säger Anders Blom, programchef för Innovair.

  Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har ett regionalt tillväxtansvar för sina respektive geografiska områden som formuleras i regionala tillväxtstrategier. För båda regionerna ingår flygindustri och produktionsteknik som prioriterade områden.

  - Västra Götalandsregionen ser samarbetet med Clean Sky som en möjlighet för att skapa utveckling och industriell expansion inom sektorn och samtidigt bidra till att en mindre fossilberoende teknik kan sprids globalt, säger Fredrik Adolfsson, regional utvecklingsdirektör.

  - Region Östergötland ser detta som en viktig samverkansplattform för att möjliggöra medverkan och öka tillgången till utvecklingsmedel för företag i vår region samtidigt som det stärker upp de satsningar kring flygteknik som redan pågår, säger regionutvecklingsdirektör Andreas Capilla.


  Avtalet undertecknas vid en ceremoni på Vinnova onsdag den 17 februari, se webbsändningen här


  För mer information:

  Anders Blom, Innovair, 073-444 78 42, anders.blom@foi.se
  Ebba Lindegren, Vinnova, 08-473 32 46, ebba.lindegren@vinnova.se

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  Onsdag den 17 februari tecknas avtal mellan det europeiska flygforskningsprogrammet Clean Sky och två svenska regioner: Västra Götalandsregionen och Region Östergötland. Avtalet ska stärka samarbetet mellan en av EU:s största miljö- och forskningssatsningar och de svenska framstående klustren inom flygindustrin – något som på sikt bidrar till tillväxt och nya jobb i Sverige.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 4 bilder

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@vinnova.se
  • 08- 473 30 53

  Om Vinnova

  Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  Adress

  • Vinnova
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida