G3zfevimh2u2yxrgmcdv
Fbssrjr2fs5duideljec

Satsning på artificiell intelligens inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:32 CEST

Vinnova satsar på projekt som ska utveckla beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Fördelarna kan bland annat bli blixtsnabba och träffsäkra diagnoser med förslag på individanpassad behandling.

Cwogvsrfiyehtdvbc33i
Fbssrjr2fs5duideljec

Stora affärsmöjligheter på acceleratormässa i Köpenhamn

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 11:30 CEST

I samband med världens största acceleratormässa i Köpenhamn 14-17 maj lanseras satsningen Big Science Sweden som ska ge chansen för fler svenska företag att göra affärer med stora internationella forskningsanläggningar. Svenska företag är underrepresenterade som leverantörer trots att Sverige investerar mycket i anläggningarna.

Oqdkdqobktfdmbmflrnb
Fbssrjr2fs5duideljec

Tre svenska startup-bolag vässar klorna Silicon Valley

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 09:32 CEST

Under våren flyttar tre svenska startup-bolag till Silicon Valley för att delta i acceleratorprogrammet TechINCubator, TINC. På plats får entreprenörerna möjlighet att utveckla sina strategier och möta potentiella kunder, partners och investerare i en miljö som fostrat några av världens mest framgångsrika bolag.

Myfwhvaubrwzugxolx8k
Fbssrjr2fs5duideljec

Från slit och släng till återanvändning av byggmaterial i industriell skala

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 14:54 CEST

Återanvändning av byggmaterial i industriell skala, metoder för att kunna göra affärer på internetdata och samtidigt ta hänsyn till användarnas integritet och ett labb för jämlikare vård och hälsa i socialt utsatta områden. Det är några av de 13 projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Media no image
Fbssrjr2fs5duideljec

Spjutspetslösningar för framtidens digitaliserade industri

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 14:42 CEST

Sex projekt får nu finansiering av Vinnova som ska bana väg för framtidens digitaliserade industri. Det handlar om bland annat artificiell intelligens, big data, deep learning, automation och additiv tillverkning. I projekten samarbetar några av Sveriges viktigaste industriföretag tillsammans med forskningsinstitut och universitet.

Satsningen ingår i ett regeringsuppdrag för digitalisering av industrin och kopplar även till regeringens strategiska samverkansprogram för uppkopplad industri och nya material.

- Projekten ska bidra till att svensk industri kan ta en tätposition inom digitalisering, något som är nödvändigt för vår framtida konkurrenskraft, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

De sex projekten får sammantaget finansiering med 22 miljoner kronor under två år, industriföretagen som deltar bidrar med minst lika mycket:

Smart gjutgods, Swerea Swecast i samarbete med Acreo, SKF, Husqvarna, 3,1 miljoner
Projektet ska leverera nya robusta och kostnadseffektiva sensorer som är integrerade i gjutgods och ett tillhörande sensorsystem. Något som ska möjliggöra digitaliserad styrning och övervakning av maskiner och konstruktioner i utsatta, svårtillgängliga och avlägsna miljöer.
Projektledare: Raul Carlsson, raul.carlsson@swerea.se,


Deep process learning, 2,9 miljoner, RISE SICS Västerås, i samarbete med FindIT, Peltarion, Billerudkorsnäs, Pulpeye
Projektet ska visa hur deep learning kan användas för att ta nästa automationssteg i processindustrin. Det kommer visa den svenska industrin hur analys av stora datamängder kan ge stora utvecklingssteg inom processoptimering.
Projektledare: Elina Vartiainen, elina.vartiainen@ri.se


Unika koncept med hjälp av AI, Swerea IVF i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Kongsberg Automotive, Autotube Group, 4,4 miljoner
Projektet ska utveckla digitala verktyg och metoder som med hjälp av artificiell intelligens ska generera unika och radikalt nya produktkoncept. Inom projektet ska man skapa en miljö där digitala och kreativa metoder för konceptgenerering kan samverka mot målet att ta fram nya och optimerade lösningar.
Projektledare: Mikael Ström, Mikael.Strom@swerea.se


Deep neural networks in fashion, Stockholms Universitet i samarbete med bland andra Svenska moderådet och företag i modebranchen, 2 miljoner
Deep neural networks (DNN) är en spjutspetsteknologi som gör att datorer kan lära sig att hitta mönster i mycket stora datamängder. Metoden innefattar exempelvis bildklassificering och röstigenkänning och ska i det här projektet appliceras i modeindustrin. Målet är att mer exakt och snabbare än i dag kunna identifiera konsumenttrender, vilket ska göra det möjligt att bättre möta efterfrågan och minska överproduktionen.
Projektledare: Oskar Juhlin, oskarj@dsv.su.se


Automatiserad design av produktionsutrustning, Linköpings Universitet i samarbete med ABB, Swerea, Volvo PV, Etac Supply Center, Strömsholmen, XPerdi, 3,4 miljoner
Projektet ska visa på nyttan med implementerad designautomation för hanteringen av säkerhet och sensorik (läran om människor kan uppleva genom sina sinnen). Genom att öka automatiseringsgraden i produktionsberedningen kan nya teknologier nyttjas effektivare. Framtidens produktionssystem måste på ett säkert sätt kunna hantera nya och intelligenta lösningar som exempelvis kollaborativa robotceller samt wearables i form av smarta textilier och bärbar elektronik.
Projektledare: Kerstin Johansen, kerstin.johansen@liu.se,


Uppkoppling och tillståndsmätning, Swerea IVF i samarbete med Uddeholms, Carpenter, Brogren, Gestamp, Acreo, Siemens, XMReality, Proximion, 6,3 miljoner
Projektet ska kombinera additiv tillverkning med fiberoptiska sensorer och visualisering av tillståndsdata i realtid. Informationen ska användas för att förebygga haverier och olyckor samt för att underlätta service och underhåll.
Projektledare: Seyed Hosseini, seyed.hosseini@swerea.se


För mer information:
Annika Zika-Viktorsson, 08-473 30 59, annika.zika-viktorsson@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Sex projekt får nu finansiering av Vinnova som ska bana väg för framtidens digitaliserade industri. Det handlar om bland annat artificiell intelligens, big data, deep learning, automation och additiv tillverkning. I projekten samarbetar några av Sveriges viktigaste industriföretag tillsammans med forskningsinstitut och universitet.

Läs vidare »
Lljkazws2zx9lxzusdaj
Fbssrjr2fs5duideljec

3D-printade måltider för äldre kan leda till minskad undernäring

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:55 CEST

3D-printade måltider till äldre som kan anpassas till individens behov, ny teknik för produktion av grönt flygbränsle och en ny sensorteknik inom stroke-behandling. Det är några av de 24 nya projekt som Vinnova finansierar genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Gehx4pghblijiyrvwwtf
Fbssrjr2fs5duideljec

58 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 09:34 CET

​En ny lösning som ger glesbygden tillgång till biobränsle, snabbare upptäckt av globala säkerhetsrisker med hjälp av artificiell intelligens och en ny billigare teknik för digitalisering av bykontor i tillväxtländer. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Media no image
Fbssrjr2fs5duideljec

Sopkök ska laga mat åt skolelever

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 12:58 CET

Ett sopkök som ska laga skolmat på råvaror som annars skulle slängas, ett verktyg där elever kan träna källkritik av digitala medier och en digital jobbplattform för att öka antalet anställda med funktionsvariation. Det är några projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova. 

Genom satsningen på social innovation finansierar Vinnova projekt som vill minska utanförskap, skapa sysselsättning hos utsatta grupper, tillgängliggöra kunskap och öka människors livskvalitet genom inkludering.

- Vi vill möjliggöra innovativa lösningar, nya smarta varor, tjänster och processer som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar, säger Andreas Netz, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Följande 20 projekt får finansiering med mellan 200 000 och 300 000 kronor vardera för att utveckla och testa sociala innovationer:

Arbetsmarknad

My Dream Now, Creador AB
Metodik med stöd av mobilapp och spellogik, för elevers kontakt och verkliga möten med arbetslivet.

Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden, Happyr AB
Ska skapa en digital jobbplattform och arbetssätt som medverkar till att öka antalet anställda med funktionsvariation.

Hållbarhet

Uthyrning av möbler mellan privatpersoner, Refurnish the world AB
Ska bygga en marknadsplats för möbler där målet är att minska resursslöseriet genom att möjliggöra för privatpersoner att hyra möbler.

Dubbelvinsten, Ny Collective JKPG
Ska ta fram ett digitalt hjälpmedel som stödjer arbetsgivare att praktiskt driva hållbarhetsengagemang hos sina anställda.

Grow Platform, F.P. LAB ekonomisk förening, The Foodprint LAB
Vidareutveckla och validera den digitala matchningstjänsten Grow Platform som tillgängliggör mark, kunskap och verktyg för stadsodling för att öka den lokala matförsörjningen i och kring storstäder över hela världen.

Plattform för evidensbaserad social impact, Novospection AB
Plattform som tillåter företag och investerare att bedöma hållbarhet och agera hållbart utifrån Agenda 2030

Sopköket - skolluncher i Fryshuset Husby, Sopköket Kommanditbolag
Utveckling och test av Sopköket, som ska laga högkvalitativ skolmat på råvaror som annars skulle slängas och skapa nya jobbtillfällen.

Kvarterslådan, Systrarna Hagman Sång och Mat AB
Projektet ska testa Kvarterslådan som är ett alternativt sätt att producera och konsumera mat i staden och på samma gång skapa sysselsättning för människor utanför arbetsmarknaden genom arbetsträning och enkla jobb.

Sunabler, Ennocode AB
Sunabler vill utveckla och testa en equity crowdfunding-plattform för finansiering av privata hus solcellstak.


Hälsa

Friluftshälsa, Dotank, AB
Ett hållbart koncept för rehabilitering av utbrändhet i naturen, baserat på forskning och kommersiella friluftstjänster.

Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi och e-hälsoverktyg, Förbundet S:t Lukas, S:t Lukasstiftelsens institut
Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi med hjälp av e-hälsoverktyg.


Integration

DIY Ideathon - en verktygslåda för idéutveckling och social innovation, Another Tomorrow AB
Ska utveckla en verktygslåda för idéutveckling och social innovation för nyanlända.

Myrornas Repair innovation, Frälsningsarmén, Myrorna
Ska möjliggöra för individer inskrivna i etableringsuppdraget att uppnå egen försörjning på marknaden för reparation och sömnad.

Kullag(r)et - som får hjulen att snurra, Oden och Frejas fixartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening
Forum för lärande, skapande och processer som ökar invandrares anställningsbarhet och som främjar företags rekryteringsmöjligheter främst mot bristyrken inom metallbearbetning.

Social integration genom digitalt tillgängliggörande av barnböcker på förskolor/skolor, Kidsread AB
Digitalt tillgängliggöra barnböcker på flera språk i förskolor och skolor för att motverka skolsegregationens negativa effekter.


Övrigt

Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter, Civil Rights Defenders
Ska utveckla en modell för samarbete mellan människorättsorganisationer och universitet som stärker tillgången till mänskliga rättigheter för utsatta grupper i samhället.

Lingua, Äldrekontakt
Koncept för regelbundet återkommande telefonträffar för isolerade äldre, och äldre i riskzonen för social isolering.

Nyhetsgranskaren - ett digitalt verktyg för kritisk nyhetsläsning hos ungdomar och lärare, Vetenskap & Allmänhet VA
Ska utveckla och validera ett digitalt verktyg för elever och lärare att träna källkritik i digitala medier.

Access All Areas, Passalen
Vill möjliggöra för eventarrangörer att skapa evenemang som är tillgängliga för människor med funktionsvariation

Värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa, Consupedia AB
App och webbsida där användaren har tillgång till konsumtionsrelaterad information som ger möjlighet att enkelt skapa sig ett konsumtionsmönster som speglar egna värderingar.


För mer information:
Andreas Netz, 08-473 30 86, andreas.netz@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Ett sopkök som ska laga skolmat på råvaror som annars skulle slängas, ett verktyg där elever kan träna källkritik av digitala medier och en digital jobbplattform för att öka antalet anställda med funktionsvariation. Det är några projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova. 

Läs vidare »
Media no image
Fbssrjr2fs5duideljec

Ny satsning på forskningsmiljöer i världsklass stärker Sveriges attraktionskraft

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 12:30 CET

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning inom bland annat sensorteknik, resurseffektiva fordon, additiv tillverkning och biologiska läkemedel.

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Satsningen utgör en del i regeringens initiativ med strategiska samverkansprogram.

På det sättet ska ny kunskap och ny teknik föras ut via näringsliv eller andra delar av samhället och bidra till utvecklingen av nya produkter, processer och tjänster.
Satsningen ska också göra Sverige mer attraktivt för kunskapsintensiva företag.

- Tillgång till bra forskningsmiljöer och möjligheter till samarbeten med universitet spelar en viktig roll för Sveriges möjligheter att behålla och attrahera kunskapsintensiva företag. Tidigare erfarenhet visar tydligt att den här typen av samarbeten stärker innovationsförmågan i företagen som deltar, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Varje kompetenscentrum får finansiering från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor per år under fem år, maximalt 36 miljoner. Utöver det bidrar universiteten och företagen som deltar med lika mycket vardera.

Följande nya kompetenscentrum får finansiering:

FunMat-II, Linköpings universitet
Forskning inom högpresterande material med ytor som optimerats på nanonivå för verktyg, bränsleceller och batterier.
Projektledare: Magnus Odén

Kompetenscentrum för additiv tillverkning – metall, Chalmers tekniska högskola
Forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning (3D-printing) av avancerade metalliska komponenter.
Projektledare: Eduard Hryha

Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO Kungliga tekniska högskolan
Ett centrum som genom sin forskning ska möjliggöra att biologiska läkemedel kan produceras i stor skala, genom ett väl sammansatt konsortium anses de ha stora möjligheter att bli internationellt ledande.
Projektledare: Veronique Chotteau

Centrum för III-Nitrid teknologi, Linköpings universitet
Ska leda till ny teknologi som kan förbättra högfrekvens- och högeffektskomponenter, vilket kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar med utsläpp av växthusgaser och det ökande beroendet av mobil data.
Projektledare: Vanya Darakchieva

Digital Cellulose Center, ACREO SWEDISH ICT AB
Forskning inom området digital cellulosa, där cellulosa kombineras med elektroaktiva material som möjliggör cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen och som samtidigt är miljömässigt hållbart.
Projektledare: Göran Gustafsson

Linköping Center for Sensor Informatics and Control (LINK-SIC), Linköpings universitet
Ska bedriva industriinriktad forskning inom sensorinformatik och reglerteknik. Centrets vision är att bidra till utveckling inom svensk systembyggande industri, vilken är avgörande för landets tillväxt och ekonomiska hållbarhet.
Projektledare: Svante Gunnarsson

VINNWATER, Luleå tekniska universitet
Visionen är att utveckla banbrytande, forskningsbaserade dagvattenlösningar, som minimerar föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag, och som fångar de möjligheter som dagvattenavrinning kan erbjuda.
Projektledare: Maria Viklander

Centre for ECO2 Vehicle Design - Resurseffektiva fordon för ett hållbart samhälle, Kungliga tekniska högskolan
ECO2 är en forskningsmiljö där alla Sverigebaserade fordonstillverkare är samlade för att skapa kompetens, metoder och kunskap som är nödvändig för att utforma resurseffektiva fordon.
Projektledare: Jenny Jerrelind


För mer information:
Lena Eckerdal Rimsten, 08-473 31 24, lena.eckerdalrimsten@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning inom bland annat sensorteknik, resurseffektiva fordon, additiv tillverkning och biologiska läkemedel.

Läs vidare »
Agsss0dspr8fxs2g1c0n
Fbssrjr2fs5duideljec

Vinnova satsar 35 miljoner på innovativa startups

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 13:53 CET

117 startup-bolag med innovativa affärsidéer får dela på 35 miljoner från Vinnova i en ny satsning. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande lösningar som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@vinnova.se
  • 08- 473 30 53

Om Vinnova

Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • Vinnova
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida