Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Pressmeddelanden   •   2015-12-16 09:05 CET

Ytterligare 18 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri. Programmet har nyligen anpassats efter företagens behov av kortare perioder av forskningsmeritering utomlands. 

- Det handlar om att stärka tillgången på duktiga individer med internationell erfarenhet som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar. Det är viktigt för Sveriges framtida utveckling, säger Erik Litborn, som är ansvarig för programmet på Vinnova.

Vinnova finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst två och ett halvt år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.

Över 150 forskare beräknas under 2013-2018 få möjlighet till vidare forskarmeritering genom programmet.

I denna sjätte omgång får 18 forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

Kari Saarinen - ABB AB och University of Jyväskylä, Finland
Christian Fredriksson - Luossavaara-Kiirunavaara AB och The University of Adelaide, Australien
Maria Nyberg - Högskolan i Kristianstad och Copenhagen House of Food, Danmark
Changlian Zhu - Göteborgs Universitet och Biotecan, Kina
Sharafat Ali – Linnéuniversitetet och Corning Incorporated, Corning, USA
Simone Fabiano - Linköpings universitet och Polyera Scorporation, USA samt Taiwan
Junfang Wu - Umeå universitet och AcureOmics AB samt Wuhan Zhongke Metaboss Technology Company Limited, Kina
Seán Barry - Linköpings universitet och Carleton University, Canada
Sai Bai - Linköpings universitet och University of Oxford, England
Reza Hosseinpourpia – Linnéuniversitetet och Georg-August-Universität-Göttingen, Tyskland
Inacrist Geronimo - Sveriges Lantbruksuniversitet och University of Kentucky, USA
Henrietta Nielsen - Stockholms universitet och Mayo Clinic College of Medicine, USA
Sinisa Bjelic – Linnéuniversitetet och University of Washington, USA
Volker Hans Haase - Karolinska Institutet och Vanderbilt University, USA
Kalep Filli - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Chalmers samt MAUTECH, Nigeria
Jim Lund - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och The Arctic University of Tromsö, Norge, Göteborgs Universitet samt NovaHep AB
Cecilia Andersson - Lunds universitet och Imperial College, England
Lily Yang - Kungliga Tekniska Högskolan och Single Quantum B.V., Nederländerna samt Delft Institute of Technology, Nederländerna

Programmet förstärker även möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen sker i internationella samarbetsprojekt mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.


För mer information:
Erik Litborn, Vinnova, 08-473 31 98, erik.litborn@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Ytterligare 18 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

28 forskare får stöd för att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

Pressmeddelanden   •   2015-12-15 08:44 CET

Genom en ny satsning från Vinnova får 28 personer som arbetar med forskning och innovation möjlighet att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Projekten som får finansiering ger möjligheter för personer som arbetar med forskning och innovation vid företag, forskningsinstitut, offentlig verksamhet eller universitet/högskola att vistas i upp till tre månader hos en organisation i en annan sektor.

- Satsningen är inte bara till nytta för de personer som nu får denna möjlighet utan är lika viktig att skapa en ökad samverkan mellan organisationerna. Personrörlighet är ett effektivt sätt att överföra kunskap och kompetens mellan olika delar av samhället som stärker innovationsförmåga och konkurrenskraft, säger Christian Hansen, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Vinnova står för upp till 50 procent av lönekostnaderna under vistelsen plus resekostnader, maximalt 300 000 kronor.


Följande projekt får finansiering:

Tobias Andersson Granberg, Linköpings universitet, till Carmenta CoordCom AB
Peter Axelberg, Högskolan i Borås, till Metrum Sverige AB
Bertil Berggren, ABB, till KTH
Dierk Bormann, ABB, till KTH
Sjoerd Bosga, ABB, till KTH
Markus Broström, Umeå universitet, till Umeå Energi AB
Magnus Burman, KTH, till Scania
Lars Drugge, KTH, till Volvo AB
Jan Erik Moström, Umeå universitet, till Cinnober AB
Henrik Fahlander, Karolinska Universitetssjukhuset, till CellProtect NordicPharmaceuticals
Eleonor Fransson, Högskolan i Jönköping, till Länssjukhuset Ryhov
Anna Gunulf Åberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, till Skogsstyrelsen
Fredrik Henriksson, Linköpings universitet, till Volvo Cars
Jan Johansson, Swerea IVF, till Torsby kommun
Åsa Kassman Rudolphi, Uppsala universitet, till ABB
Jonathan Lilliedahl, Högskolan i Jönköping, till Statens skolinspektion
Peter Lowenhielm, Sveriges tekniska forskningsinstitut, till Västra Götalandsregionen
Markus Moll, Karolinska Institutet, till Folkhälsomyndigheten
Pernilla Mårtensson, Högskolan i Jönköping, till Jönköpings kommun
Jelena Olsson, Sveriges tekniska forskningsinstitut, till Stena Metall
Marjam Ott, Uppsala universitet, till Alpha Biotech
Zhibo Pang, ABB, till KTH
Luca Peretti, ABB, till KTH
Frida Sandberg, Lunds universitet, till Gambro Lundia AB
Shiva Sander Tavallaey, ABB, till KTH
Anna Sténs, Umeå universitet, till Norra skogsägarna
Mats Svensson, Chalmers, till Folksam
Mikael Unge, ABB, till KTH


För mer information:
Christian Hansen, 08-473 31 12, christian.hansen@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​Genom en ny satsning från Vinnova får 28 personer som arbetar med forskning och innovation möjlighet att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Från mobil röntgenutrustning till uppkopplade mjölkkor

Pressmeddelanden   •   2015-12-10 10:00 CET

En högeffektiv röntgenkälla som genom minskad storlek gör röntgenutrustning mer mobil, ny teknik som revolutionerar musikläggning av mobilfilm och den uppkopplade kon som kan öka mjölkproduktionen. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Genom utlysningen Innovationsprojekt i företag finansierar Vinnova innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

- Innovation i små och medelstora företag är viktigt för att långsiktigt skapa tillväxt och för att få fram nya lösningar som bidrar till samhällsutvecklingen. Samtidigt har små företag ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av innovationsprojekt med hög risk och där spelar vårt stöd en viktig roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Ett av projekten är utvecklingen av en högeffektiv röntgenkälla som genom minskad storlek kan göra röntgenutrustning mer mobil, som gör att den enklare kan användas för exempelvis medicinska diagnoser i fält och för säkerhetskontroller på flygplatser.

Ett annat exempel är ny teknik för musikläggning av mobilfilm, som vanliga användare ska kunna ha nytta av genom att musik levereras som automatiskt anpassas för varje videoklipp.

Ytterligare ett exempel är den uppkopplade kon. Genom att övervaka funktionen i
Våmmen, en av kons magar, möjliggör tekniken individuell utfordring vilket bidrar till att optimera mjölkproduktionen.

Bland projekten finns också flera som bidrar till bättre undervisning och lärande hos elever med hjälp av digitala verktyg, bland annat för språk och matematik.

Andra exempel:

 • Algoritmisk sparrådgivare som sänker småspararnas kostnader.
 • Målsökande borttagningsmedel för klotter och graffiti.
 • Smartphone-app som hjälper människor att fatta rätt beslut i vardagen för ett klimatsmartare samhälle.
 • Ny innovativ behandling av svår smärta vid infektion.
 • Innovativ giftfri skadedjursbekämpning för framtidens uthålliga jordbruk.

Totalt får 96 projekt finansiering med 90 miljoner kronor. Se hela listan här


För mer information:
Carl Naumburg, programledare, 08-473 31 72, carl.naumburg@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​En högeffektiv röntgenkälla som genom minskad storlek gör röntgenutrustning mer mobil, ny teknik som revolutionerar musikläggning av mobilfilm och den uppkopplade kon som kan öka mjölkproduktionen. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

21 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Pressmeddelanden   •   2015-12-08 08:52 CET

Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl, en modell för schemaläggning av parallella operationssalar och målgruppsanpassad hälsokommunikation för att öka vaccinationsgraden bland barn i områden med låg vaccinationstäckning. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

Projekten får finansiering genom utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet, där kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra aktörer får stöd för att planera, utveckla eller införa behovsdrivna innovativa lösningar i sina verksamheter. 

- Innovation erbjuder nya lösningar på välfärdens utmaningar och vi stödjer projekt i alla mognadsfaser, från planering av innovativa idéer till utveckling och användning av nyskapande lösningar. Projekten har stor potential att bidra både till bättre samhällsservice och ökad ekonomisk effektivitet, säger Nina Widmark, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

I denna omgång får 11 planeringsprojekt, 12 utvecklingsprojekt och 7 införandeprojekt stöd med sammanlagt 21 miljoner kronor.

Nästa omgång av utlysningen FRÖN öppnar våren 2016.

Läs mer: www.vinnova.se/fron

Planering
Digital Endpoint Adjudication, Landstinget i Uppsala län,
270 000
Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl, Avfallshantering Östra Skaraborg, 240 000
Effektiv utbildning med digitalt modersmålsstöd, Lapplands kommunalförbund, 304 000
Digital Mediebuss, Östergötlands läns landsting, 300 000
Nationellt system för insamling och analys av data för bättre övervakning av sjukdomar på sällskapsdjur och hästar, Statens veterinärmedicinska anstalt, 498 000
Verktyg för uppströmsanalys, VA SYD, 400 000
Länskulturskapare, Landstinget i Uppsala län, 110 000
Framtidens primärvård, Västerbottens läns landsting, 500 000
Grön Lots för innovativ utvecklig av Stockholms företagsområden, Stockholm Business Region Development AB, 350 000
Bär och svamp - Växtkraft i skogen, Skogsstyrelsen, 536 000
Nationellt samordnad innovationsupphandling av nya lösningar för positionering av patienter vid strålbehandling, Norrlands Universitetssjukhus, 500 000

Utveckling
Utveckling av D-Foot, ett eHälsoverktyg för riskgradering och undersökning av foten vid diabetes, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
375 000
Botkyrka YAP - en stödinsats för unga i riskzon, Botkyrka kommun, 1 024 000
Delaktig i ögonblicket - ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 819 000
Metodutveckling för förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data, Statistiska centralbyrån, 699 000
Matkasse i hemtjänsten, Lidköpings kommun, 632 000
Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata, Statens veterinärmedicinska anstalt, 791 000
Framtidens socialtjänst för unga, Sollentuna kommun, 452 000
Utveckling av en ny applikation för att stärka återfallsminskande programeffekter bland brottsdömda, Kriminalvården, 2 573 000
Utveckling av optimeringsmodell för schemaläggning av parallella operationssalar, Danderyds sjukhus AB, 1 480 000
Innovationsupphandling av betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 818 000
Effektiv insamling och analys av brottsplatsinformation för mängdbrott, Polismyndigheten, 1 174 000
Utveckling av SymBIOs-modellen, Akademiska Sjukhuset, 298 000

Införande
Människans scen fas II - Innovativt lärande forskning/ scenkonst, Kungliga Dramatiska Teatern, 800 000
IRIS, Insatser på rätt sätt i rätt Stund, Eskilstuna kommun,
401 000
Fleximat på sjukhus, Landstingets Sörmlands recept på bästa sjukhusmaten, Södermanlands läns landsting, 790 000
ATrAPP (ADHD Tracking Application), en applikation för monitorering av behandling vid ADHD, Stockholms läns landsting, 615 000
Konsten att skapa stad, Nacka kommun, 850 000
SVIPS - Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin, WeMind AB, 1 518 000
Målgruppsanpassad hälsokommunikation, Folkhälsomyndigheten, 407 000


För mer information:
Nina Widmark, 08 473 30 52, nina.widmark@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl, en modell för schemaläggning av parallella operationssalar och målgruppsanpassad hälsokommunikation för att öka vaccinationsgraden bland barn i områden med låg vaccinationstäckning. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

Läs vidare »
Nnnxiwiu21jgczczmkcr
Fbssrjr2fs5duideljec

Årets innovationstalanger utsedda

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 16:08 CET

Hållbarhet, mångfald och nytänkande har varit en röd tråd för årets innovationstalanger. Vinnarna visar bredden på vad en innovatör är idag. Utmärkelsen delades ut av en namnkunnig jury på Veckans Affärers Framtidsdag den 1 december.

Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Satsning på testbäddar inom miljöteknik

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 08:38 CET

Nu får sex projekt finansiering av Vinnova för att utveckla testbäddar där miljöteknikbolag ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Projekten finns i Kristinehamn, Stockholm, Helsingborg, Jönköping och Norrtälje. 

Det handlar om stöd till utveckling av testbäddar där miljöteknikföretag i Sverige ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Med dessa som plattform kan nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas som bidrar till hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.


Följande sex projekt får finansiering:

LignoCity Testbädd för ligninseparation och förädling
LignoBoost Demo AB, Kristinehamn, 5 miljoner
Utveckling av existerande infrastruktur för ligninseparation till en testbädd där företag inom bioekonomiområdet kan skala upp förädlingsprocesser av lignin från skogsråvara.

KTH Live-In Lab - Testbädd för boende- och byggrelaterade miljöinnovationer
KTH, Stockholm, 4,8 miljoner
Testbädd i verklig miljö på KTH Campus för verifiering och utveckling av innovativa produkter, tjänster och processer inom bygg- och boendesektorn.

Testbädd för industriell vattenrening vid Hammarby Sjöstadsverket
IVL, Stockholm, 4,7 miljoner
Genom tillgängliggörande och uppgradering av Hammarby Sjöstadsverket skapas en testbädd för test av tekniker för industriell vattenrening.

RECO LAB (Recovery Lab, Sweden)
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, Helsingborg, 4 miljoner
Inom ett stort stadsförnyelseprojekt i Helsingborg skapas en testbädd inom vatten och avfall i direkt anslutning till en modern sorterande utvecklingsanläggning.

Vidareutveckling av internationell test- och demonstrationsanläggning mot hållbara gjutna komponenter
Swerea SWECAST AB, Jönköping, 2 miljoner
Utveckling av befintlig test- och demonstrationsmiljö till en testbädd för tekniker och system för hållbara gjutna komponenter.

Testbäddar dricksvatten- Demotest Skärgård
Campus Roslagen AB, Norrtälje, 2,5 miljoner
Uppbyggnad av en testbädd som möjliggör tester av innovativa lösningar för småskalig vattenrening.


För mer information:
Moa Eklund, handläggare, 08-473 32 89, Moa.Eklund@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nu får sex projekt finansiering av Vinnova för att utveckla testbäddar där miljöteknikbolag ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Projekten finns i Kristinehamn, Stockholm, Helsingborg, Jönköping och Norrtälje.

Läs vidare »
Nnnxiwiu21jgczczmkcr
Fbssrjr2fs5duideljec

Prins Daniel och innovationsministern delar ut ny utmärkelse för innovationstalanger den 1 december

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 14:31 CET

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom den nya utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör. Utmärkelsen Innovationstalangerna är ett samarbete med veckans affärer och delas ut på tidningens Framtidsdag den 1 december i närvaro av en namnkunnig jury.

Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Innovation ska ge snabbare etablering av nyanlända

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 11:51 CET

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Projekten får finansiering genom en ny satsning där ideella organisationer, företag och offentlig sektor kunnat söka medel för att utveckla nya lösningar och samarbeten som kan minska den sociala utsattheten för människor på flykt eller som kan bidra till snabbare och bättre etablering i Sverige för nyanlända.

- Projekten ska testa nya idéer i verkligheten och om resultaten blir lyckade ska lösningarna kunna spridas och användas i större skala. Vi ser att det finns många bra idéer som har potential att göra stor nytta både för samhället och för enskilda människor, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Följande 16 projekt får finansiering med sammanlagt 10 miljoner kronor:

Ett innovativt verktyg för snabbare och mer kostnadseffektiva insatser i flyktingkriser, Lunds universitet, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, 445 000
Projekt som ska vidareutveckla och testa innovativt verktyg som kan förbättra UNHCR:s krisinsatser.

Innanförskapsakademin - att riva murar och att bygga gemenskap En modell för framgångsrik etablering av nyanlända, Mittuniversitetet, Avdelningen för samhällsvetenskap, 1 145 000
Ska pröva en ny modell där nyanlända och arbetslösa ungdomar introduceras till arbetsmarknaden genom anpassade insatser där praktik varvas med teori.

Snabbspår till jobb i Sverige för utländska akademiker med flyktingstatus, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB, 725 000
Ska erbjuda nyanlända utländska akademiker en utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm i kombination med en praktikplats på ett företag verksamt i Sverige.

Råd- och Stödportalen för ensamkommande barn och unga och personer som har uppdrag med och för dem, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, 1 015 000
Ska erbjuda utbildning, råd och stöd till ensamkommande, gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare och kontaktpersoner via en webbplats.

Tidig integration av utrikesfödda akademiker, Incluso AB, 290 000
Modell för att integrera nyanlända akademiker på arbetsmarknaden, som anpassas för att nå individer redan innan de erhållit uppehållstillstånd.

PUPIE, Clusterland and Sweden AB, 705 000
PUPIE - Pop Up Program for International Entrepreneurs - är ett acceleratorprogram för nyanlända utlandsfödda entreprenörer, för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland i ett tidigt skede.

Att skapa en tryggare väg, från traumatiserad flykting till etablering i svenska samhället, Sveriges Lantbruksuniversitet, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, 850 000
Ska utveckla och anpassa en metod för naturbaserad rehabilitering för flyktingar med psykiska krigstrauma och erbjuda deltagarna plats för arbetsträning i företag.


Utveckling av skalbar modell och teknisk plattform för Invitationsdepartementets ambassadörer, föreningen Invitationsdepartementet, 380 000
Sammanför människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska över en hemlagad middag.

Sport Open, Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle, 270 000
Samarbetsprojekt mellan idrottsforskare och integrationsforskare för att utveckla metodik för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända.

Snabbt till svensk högskoleexamen som alternativ till validering av utländsk examen, Lunds universitet, LU Open, 500 000
Ska utveckla snabb väg för att tillgodoräknande av svensk högskoleexamen genom att personer med utländsk examen under en kort tid bli del av ett studiesammanhang på ett svenskt lärosäte.

Bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor: Ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för säkrare migration, Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen, 465 000
Ska ta fram ett innovativt och vetenskapligt baserat beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor, för rättssäkrare migration.

For our future, Internationella kvinnoföreningen – LRC för kvinnor i Malmö, 540 000
Ska testa en innovativ modell för samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och fem föreningar inom ideell sektor i Malmö för att minska den sociala utsattheten hos ensamkommande flyktingbarn som placeras i familjehem via anknytning (EBO).

Kompetensmatchning av nyanlända med högskoleexamen, Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Välfärd, 250 000
Ska pröva en modell för hur kommunerna inom Göteborgsregionen kan arbeta med att minska rekryteringsproblem inom vissa högskoleyrken genom att matcha kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända och med asylsökande med relevant högskolekompetens.

KomMigration, Frontit AB, 570 000
Ett verktyg för kommunikation via sms-meddelanden, som kan användas av frivilligorganisationer, där erfarenheter och specifikationer sedan kan användas av myndigheter med ansvar för mottagande och etablering av invandrare.

Språkkraft, Språkkraft, ideell förening, 990 000
Projekt där ideella föreningar tillsammans med innovativa edtech- och spelföretag ska öka etableringshastigheten i Sverige genom bland annat en Läscoach app som stödjer läsutveckling.

Engineer to Engineer, Ingenjörer utan gränser, 845 000
Projekt för att identifiera engelsktalande personer med ingenjörskompetens bland nyanlända och ge möjlighet till trainee-tjänster hos teknikföretag och myndigheter i Västra Götaland.För mer information:

Anna Edwall, 08-473 31 66, anna.edwall@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Matchning av kommunernas rekryteringsbehov med nyanlända som har högskolekompetens, ett program för att fånga upp personer som har varit företagare i sitt hemland och utveckling av ett innovativt beslutsstöd för bedömning av asylsökandes utsagor. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Närmare 80 miljoner till utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 13:22 CET

Nya metoder som minskar risken för smittspridning i livsmedel, lösningar för biologisk mångfald i städer och storskaligt test av kretsloppsbaserad produktion för att ta tillvara spillvärme. Det är några av de tio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Vinnova har inom programmet Utmaningsdriven innovation identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige har goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar: informationssamhället, hållbara attraktiva städer, framtidens hälsa och sjukvård och hållbar industriell utveckling.

Nu får tio projekt finansiering med sammanlagt närmare 80 miljoner kronor inom programmet. Bland projekten finns flera exempel på hur företag och offentliga verksamheter samarbetar för att möta relevanta samhällsproblem.

- Det behövs nya former av samarbeten för att möta viktiga samhällsutmaningar. Förutom att förbättra, förenkla och utveckla nya samhällstjänster, så kan projekten även leda till nya lösningar som i framtiden kan exporteras och bidra till att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Finansiering ges till projekt i tre olika steg inom Utmaningsdriven innovation. Vinnova satsar nu sammanlagt 71,9 miljoner kronor på nio projekt inom det andra steget i programmet och 6,5 miljoner kronor på ett projekt inom det tredje steget.

Projekten drivs i form av samarbeten mellan flera aktörer, där finansieringen från Vinnova utgör mellan 40 och 50 procent av den totala budgeten.


Framtidens hälsa och sjukvård


Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan
, 10 miljoner
Smittspridning genom livsmedel är kostsamt för samhället men svårt att hantera med dagens analysmetoder. 14 parter under ledning av Joakim Håkansson och SP (Steg 2).

Nya metoder att förebygga och behandla vävnadsförlust och infektion kring benförankrade implantat, 5,7 miljoner
Behovet ökar vad gäller att utveckla bättre implantat (”reservdelar”) för att både minska lidandet för patienterna och kostnaderna för samhället. 12 parter under ledning av Sarunas Petronis och SP (Steg 2).


Hållbara attraktiva städer


BiodiverCit
y, 6,5 miljoner
Ska utveckla innovationer för bättre biologisk mångfald och klimat i städer. 30 parter under ledning av Annica Kruuse och Malmö stad (Steg 3).

Hållbara och attraktiva stationssamhällen, 7,2 miljoner
Projektet ska vända trenden där lokala resor i stationsnära samhällen i stor utsträckning sker via bil, så att miljön förbättras och marken används effektivare. 24 parter under ledning av Jenny Arnell och Göteborgsregionens kommunalförbund (Steg 2).

DenCity, 10 miljoner
Tar ett brett grepp på transporter i städer genom att matcha hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller, med krav på en levande stadsmiljö utifrån boendes och yrkesverksammas krav. 18 parter under ledning av Maria Lindholm och Lindholmen Science Park (Steg 2).

Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät, 9,6 miljoner
Ledningsnäten utgör en viktig del av städers infrastruktur men idag är möjligheterna begränsade att bedöma och åtgärda problem på VA- och fjärrvärmeledningar utan att utföra omfattande och kostsamma grävarbeten. 17 parter under ledning av Jesper König och Sweden Water Research (Steg 2).

Hållbar innemiljö för fritid i staden – Simhallar, 9,1 miljoner
Simhallar utgör en viktig samhällskomponent men de vittrar sönder i stor utsträckning, projektet möter denna utmaning genom att utveckla innovativa lösningar för såväl renovering som nybyggnation av simhallar.
19 parter under ledning av Ylva Edwards och CBI Betonginstitutet (Steg 2).


Informationssamhället


Inomhustäckning för mobilkommunikation i moderna energieffektiva byggnader
, 5,4 miljoner
Det är mycket viktigt med energieffektiva byggnader men acceptans och förståelse för detta minskar när energieffektiviseringen leder till att vissa funktioner och samhällstjänster fungerar dåligt. 10 parter under ledning av Mikhail Popov och Acreo Swedish ICT (Steg 2).


Hållbar industriell utveckling


Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan),
4,7 miljoner
Ska effektivisera resursutnyttjande och samordning i byggindustrin och återvinningsbranschen. 8 parter under ledning av Anna Fredriksson och Linköpings universitet (Steg 2).

Kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk, 10 miljoner
Ska bidra till en hållbar livsmedelsindustri genom att utveckla storskalig kretsloppsbaserad produktion där spillenergi (s k restflöden) tas tillvara. 8 parter under ledning av Christoffer Schönbeck och Findus Sverige (Steg 2).


För mer information:
Daniel Rencrantz, 08-473 31 84, Daniel.Rencrantz@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Nya metoder som minskar risken för smittspridning i livsmedel, lösningar för biologisk mångfald i städer och storskaligt test av kretsloppsbaserad produktion för att ta tillvara spillvärme. Det är några av de tio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Läs vidare »
Media-no-image
Fbssrjr2fs5duideljec

Pressinbjudan till Vinnovas årskonferens ”Samverkan - är det viktigt för Sverige?”

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 09:32 CET

På Vinnovas årskonferens den 17 november diskuterar vi hur satsningar på samverkansprogram inom forskning och innovation kan stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till lösningar på globala samhällsutmaningar. Medverkar gör bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg, företrädare för innovationssverige och internationella experter.

Flera länder har på senare år gjort stora satsningar på program där näringsliv, offentlig sektor och akademi samverkar inom forskning, utveckling och innovation för att stärka konkurrenskraft och utveckla lösningar som kan möta globala samhällsutmaningar. 

I Sverige har Vinnova varit med och startat samverkansprogrammen Utmaningsdriven innovation och Strategiska innovationsområden. Hur långt har de svenska programmen kommit och vad kan vi lära av andra länder som gjort liknande satsningar? Dessa frågor diskuterar vi under årskonferensen.

Medverkar gör bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Lisa Lindström, vd på Doberman som också är medlem i näringsministerns advisory board och Keith Hodgkinson som arbetar med innovationspolicy åt den brittiska regeringen.

Läs hela programmet


Tid: Tisdag den 17 november, 10-16.30
Plats: Stockholm Waterfront

Media är välkomna.

Konferensen webbsänds på www.vinnova.se


För mer information och anmälan för journalister:
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53, Daniel.Holmberg@vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​På Vinnovas årskonferens den 17 november diskuterar vi hur satsningar på samverkansprogram inom forskning och innovation kan stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till lösningar på globala samhällsutmaningar. Medverkar gör bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg, företrädare för innovationssverige och internationella experter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • dayxniel.holmbgierboypsbg@bjfsbvvinnlkovima.se
 • 08- 473 30 53

Om Vinnova

Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

 • Vinnova
 • Mäster Samuelsgatan 56
 • 101 58 Stockholm
 • Vår hemsida