90 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 12:28 CET

Nu får 43 små och medelstora företag och 100 startups finansiering av Vinnova för att utveckla innovationer och affärsidéer som kan bidra till hållbar tillväxt.

Ny satsning på högskolekurser för yrkesverksamma specialister

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:34 CET

Vinnova satsar nu på nio pilotprojekt där universitet och högskolor ska ta fram korta kurser för yrkesverksamma specialister. Ständig kompetensutveckling i arbetslivet blir allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Nationell satsning på precisionsmedicin ska ge fler patienter rätt behandling i rätt tid

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 11:01 CET

Nu växlar Sverige upp arbetet med precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och skapar ökade möjligheter för Sverige som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning.

Satsning på ledande innovationsmiljöer i Värmland, Östergötland och Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 10:18 CET

Vinnova satsar på att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år och handlar om digitalisering av hälsotjänster, framtidens jordbruksteknologi och omställning till klimatledande processindustri.

Innovativa lösningar ska öka den digitala säkerheten

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 14:28 CET

De första innovationsprojekten i en ny satsning på digital säkerhet och tillförlitlighet får nu finansiering av Vinnova. Bland annat utveckling av ett automatiskt system för att sudda ut ansikten från videoövervakning, digitala lås för e-handel och ett hemlarm med digital grannsamverkan.

Användning av AI kan minska dödligheten i hudcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 10:20 CEST

Tidigare upptäckt av pigmentförändringar som kan minska dödligheten i hudcancer, förbättrad diagnosticering av mental hälsa och automatisk klassificering av röntgenbilder i tandvården. Det är några projekt som Vinnova nu finansierar i en satsning på AI för bättre hälsa.

Satsning på innovation ska förebygga cyberattacker

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 10:52 CEST

Vinnova satsar närmare 200 miljoner för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. Bakgrunden är det kraftigt ökade antalet cyberattackerna i Sverige.

59 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:00 CEST

Nu får 41 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag finansiering av Vinnova med sammanlagt 59 miljoner kronor. Flera av projekten handlar om artificiell intelligens, bland annat en AI-plattform som kan förklara innebörden och konsekvenser av avtal och ge juridiska rekommendationer.

Miljardsatsning på testmiljöer i offentlig verksamhet

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:53 CEST

​Vinnova satsar en miljard kronor under de kommande tio åren på testbäddar i offentlig verksamhet, där nya lösningar som möter samhällsutmaningar ska kunna utvecklas och testas. Satsningen ska bidra till att göra Sverige till en internationellt attraktiv testmarknad.

Innovativa startups får stöd av Vinnova

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:09 CEST

Nu får 92 startup-bolag med innovativa affärsidéer dela på 27 miljoner från Vinnova. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande lösningar som kan nå marknaden och bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • dafxnizmelkj.hvmolgqmbfterhog@ndvipnnnvpovsga.idseim
  • 08- 473 30 53

Om Vinnova

Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Adress

  • Vinnova
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida