Media no image

Pressinbjudan: Ny rapport om framgångsfaktorerna för svensk industri

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 11:12 CEST

Trots ett högt kostnadsläge har Sverige många internationellt framgångsrika tillverkningsföretag. Hur är det möjligt? Svaren ges i en ny rapport som Vinnova, IF Metall och Teknikföretagen presenterar den 28 september.

I debatten framhålls ofta det höga kostnadsläget i Sverige som ett hinder för konkurrenskraftig produktion. Trots det har vi många framgångsrika tillverkningsföretag som verkar på en global marknad.

Vad är det som gör att tillverkningsföretag i Sverige kunnat bli så framgångsrika trots det höga kostnadsläget?

Den 28 september arrangerar Vinnova, IF Metall och Teknikföretagen ett seminarium som ger en inblick i svensk produktions framgångsfaktorer. Då släpps också rapporten ”Den svenska flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion”.

Rapporten har samlat erfarenheter från det Vinnova-finansierade projektet ”Den svenska flaggskeppsfabriken”, där Teknikföretagen och IF Metall samarbetat med svenska företag som har produktion i Sverige.

Medverkar gör bland andra Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen, Ola Asplund, senior advisor, IF Metall, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova och Birgitta Södergren, Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet, som följt projektet och skrivit rapporten.

Tid: onsdag 28 september, 10-11.30
Plats: IF Metall, Glasblåsaren, Olof Palmes gata 11

Media är välkomna. Seminariet kommer även att webbsändas. Rapporten kan laddas ner på vinnova.se efter seminariet.


Mer information och anmälan för journalister:
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53, daniel.holmberg@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Trots ett högt kostnadsläge har Sverige många internationellt framgångsrika tillverkningsföretag. Hur är det möjligt? Svaren ges i en ny rapport som Vinnova, IF Metall och Teknikföretagen presenterar den 28 september.

Läs vidare »
Xwaqe34he6mh0zcel0vv
Fbssrjr2fs5duideljec

Ny innovationsmodell ska skapa fler life science-företag i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 09:37 CEST

​På uppdrag av regeringen satsar Vinnova på att utarbeta en ny modell där innovationer i etablerade företag ska kunna användas för att skapa nya tillväxtföretag inom life science. Nu inleds en pilotsatsning i samarbete med AstraZeneca.

Media no image

Ge lärosäten starkare drivkrafter att samverka

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 10:25 CEST

Vinnova har genomfört två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter hur de samverkar med det omgivande samhället. Nu redovisas resultatet av den andra piloten. En slutsats av testpiloterna är att det går att värdera lärosätenas samverkan. 

Vinnova har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som ska kunna användas i en framtida resursfördelningsmodell av basanslagen.

Modellen har testas i två piloter. I den andra piloten som nu genomförts har 60 miljoner kronor fördelats till 26 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i samverkan, som handlar om samverkansaktiviteter och resultat.

En slutsats av testpiloterna är att det går att värdera lärosätenas samverkansarbete.

- Det pågår ett engagerat utvecklingsarbete vid många universitet och högskolor, men lärosätena behöver få starkare drivkrafter att samverka. Det är viktigt både för stärka den vetenskapliga kvaliteten och för att forskning och utbildning ska komma till nytta i samhället, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Modellen som testats innebär att en del av medlen fördelats efter omdömen på samverkansarbetet. Vid fördelningen har även hänsyn tagits till lärosätenas storlek. Bedömningen, som gjorts av externa experter, har byggt på lärosätenas egna beskrivningar, intervjuer och enkäter till samverkansparter.

Fördelning av medel i testpilot 2 (avrundande belopp):

Blekinge tekniska högskola, 1,5 miljoner
Chalmers tekniska högskola, 3,2 miljoner
Göteborgs universitet, 2 miljoner
Högskolan i Borås, 2,3 miljoner
Högskolan Dalarna, 2,3 miljoner
Högskolan i Gävle, 1,5 miljoner
Högskolan i Halmstad, 2,2 miljoner
Högskolan i Jönköping, 2,3 miljoner
Högskolan Kristianstad, 2,2 miljoner
Högskolan Väst, 1,5 miljoner
Karlstads universitet, 2,3 miljoner
Karolinska institutet, 2 miljoner
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 1,5 miljoner
Kungl. Tekniska högskolan, 3,3 miljoner
Linköpings universitet, 3,2 miljoner
Linnéuniversitetet, 3 miljoner
Luleå tekniska universitet, 2,3 miljoner
Malmö högskola, 2,3 miljoner
Mittuniversitetet, 1,6 miljoner
Mälardalens högskola, 3 miljoner
Stockholms universitet, 2,6 miljoner
Sveriges lantbruksuniversitet, 2,5 miljoner
Södertörns högskola, 2,3 miljoner
Umeå universitet, 2,6 miljoner
Uppsala universitet, 2,1 miljoner
Örebro universitet, 2,3 miljoner

För mer information:
Maria Landgren, 08-473 31 56, maria.landgren@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​Vinnova har genomfört två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter hur de samverkar med det omgivande samhället. Nu redovisas resultatet av den andra piloten. En slutsats av testpiloterna är att det går att värdera lärosätenas samverkan.

Läs vidare »
Media no image
Fbssrjr2fs5duideljec

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 09:42 CEST

Ytterligare 15 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri. Programmet har nyligen anpassats efter företagens behov av kortare perioder av forskningsmeritering utomlands. 

- Det handlar om att skapa möjligheter för organisationer att arbeta med duktiga individer med internationell erfarenhet som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar. Det är viktigt för Sveriges fortsatta framgångsrika utveckling, säger Erik Litborn, som är ansvarig för programmet på Vinnova.

Vinnova finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst två år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. Drygt 100 forskare beräknas under 2013-2018 få möjlighet till vidare forskarmeritering genom programmet.

I denna sjunde omgång får 15 forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

Paul Sandulescu - ABB AB och Arts et Métiers PrisTech Lille, Frankrike
Ulrike Richter - Lunds universitet och H. Lundbeck A/S, Danmark
Neus Feliu Torres - Karolinska Institutet och Medcom Advance, Spanien samt Philipps University of Marburg, Tyskland
Miklas Scholz - Lunds universitet och The University of Salford, England
Zhibo Yan - Linköpings universitet och Nanjing University, Kina
Koustav Ganguly - Karolinska Institutet och SRM University, Indien
Nadim Morhell - Mercene Labs AB och MZP Tecnologia and The Nanoscience and Nanotechnology Institute (INN) of the Argentine National Atomic Energy Commission (CNEA), Argentina samt Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Francesco Enrichi - Luleå tekniska universitet och Università Ca' Foscari di Venezia, Italien samt Chalmers, Göteborg
Vyacheslav Kryzhanivskyy - Lunds universitet och Zhytomyr State Technological University, Ukraina samt Sandvik Coromant AB och Seco Tools AB
Xiao-Ke Liu - Linköpings universitet och University of Cambridge, England
Laura Baranello - Karolinska Institutet och National Cancer Institute (NCI), NIH, USA
Malwenn Lassudrie - Göteborgs Universitet och South Australian Research and Development Institute (SARDI), Australien
Shinya Kasai - Karolinska Institutet och Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Japan
Melissa Kovach - Karolinska Institutet och University of Michigan, USA
Nils Norlin - Karolinska Institutet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Tyskland

Programmet förstärker även möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen sker i internationella samarbetsprojekt mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.

Den sista utlysningen i programmet är nu öppen och stänger 13 september. Finansiering går att söka för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2018.

Läs mer om Mobility for Growth på www.vinnova.se/mobility

För mer information:
Erik Litborn, vinnova, 08-473 31 98, Erik.Litborn@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Läs vidare »
Jmhzrxjivzvf8vcclw0w
Fbssrjr2fs5duideljec

Minskad sårbarhet mot IT-attacker - ett av nio nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 08:58 CEST

​Nya metoder för bättre träffsäkerhet i diagnos av prostatacancer, automatiserad sortering för återvinning av textilier och ett projekt som ska göra det lättare att skydda verksamheter från IT-angrepp. Det är några av de nio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Media no image

Från allergivänliga pälsdjur till övervakning med ljudigenkänning

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 10:13 CEST

Rehabilitering av stroke-patienter i virtual reality, övervakning genom ljudigenkänning istället för kameraövervakning, ny metod som förhindrar allergi vid kontakt med pälsdjur och 3D-visualisering av bostadsprojekt över internet. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Genom utlysningen Innovationsprojekt i företag finansierar Vinnova innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

- Innovation i små och medelstora företag är viktigt för att skapa tillväxt, nya jobb och för att få fram lösningar som utvecklar samhället. Små företag har ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av innovationsprojekt med hög risk och där spelar vårt stöd en viktig roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Ett av projekten ska utveckla datorbaserad rehabilitering i hemmet för strokepatienter, med teknik gör det möjligt för patienten att styra en virtuell hand som om det vore patientens egen.

Ett annat projekt ska utveckla digital läxhjälp, där artificiell intelligens kombineras med mänskliga lärare, något som kan ge fler elever tillgång till läxhjälp.

Ett tredje exempel är ett projekt som ska utveckla en lösning där igenkänning av ljud kan användas för övervakning av till exempel bostäder eller offentliga platser, istället för kameraövervakning.

Andra exempel på projekt som får finansiering:

 •  Ny metod som neutraliserar allergen i djurpäls och därmed gör det möjligt för pälsdjursallergiker att vistas tillsammans med hundar och katter.
 • Språkutvecklingsplattform som ska bedöma elevers texter och analysera språklig förmåga.
 • En webbaserad plattform för 3D-visualisering av bostadsprojekt med många samtidiga användare.
 • Ny teknik för avisning som ger högre flygsäkerhet hos ultralätta flygplan.
 • Digital etikett som ger möjlighet att minska matsvinnet genom övervakning av status hos färskförpackade livsmedel.

 • Det är 84 projekt som får finansiering med sammanlagt 65 miljoner kronor. Se hela listan här


  För mer information:
  Carl Naumburg, 08-473 31 72, carl.naumburg@vinnova.se

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  Rehabilitering av stroke-patienter i virtual reality, övervakning genom ljudigenkänning istället för kameraövervakning, ny metod som förhindrar allergi vid kontakt med pälsdjur och 3D-visualisering av bostadsprojekt över internet. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

  Läs vidare »
  Bk8hbmnpofhh6kggryuz
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Färs på insekter och korv på lupin

  Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 08:51 CEST

  Färs på syrsor och mjölmask, ”ädelost” gjord på bönor och korv på svenskodlad lupin. Det är exempel på produkter som du i framtiden kan hitta i din livsmedelsbutik. I en ny satsning på att få fram klimatsmart protein finansierar Vinnova nu 15 olika projekt som ska ta fram ätbara och välsmakande prototyper.

  Media no image
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Matbank ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter

  Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 10:19 CEST

  En matbank som ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter, en digital plattform som ger dig möjlighet att donera till lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som du shoppar på nätet och en metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovas satsning på social innovation.


  Genom satsningen på social innovation finansierar Vinnova projekt som vill skapa sysselsättning, tillgängliggöra kunskap, främja sociala gemenskaper och öka människors livskvalitet genom inkludering.

  - Initiativen vi nu stödjer har potential att utveckla innovationer som ger samhällsnytta, sprids och kommer till användning. Men det handlar också om nya affärsmodeller och nya sätt att finansiera social verksamhet, säger Anna Edwall, som är ansvarig för utlysningen på Vinnova.

  Följande projekt får finansiering med mellan 300 000 och 500 000 kronor vardera för att utveckla och testa sociala innovationer:

  Our Normal, föreningen Familjevänner
  En digital kontaktförmedling som bidrar till ökat antal sociala kontakter mellan familjer med barn med funktionsvariationer. Ett match.com för familjer till barn med funktionsvariation!

  Diabetesberättelser – Pilot, Svenska diabetesförbundet tillsammans med ToldBy AB
  En digital, mobil stödtjänst som genom storytelling hjälper unga med diabetes att hantera de krisreaktioner som en diagnos innebär.

  Medicinsk tolk, Arildtuvan AB
  En tolkförmedling vill förbättra integrationen av vårdutbildade personer i asylprocessen och samtidigt höja kvaliteten på tolkningen i den svenska vården.

  Smart omsorg i Helsingborg, AB Helsingborgshem med Helsingborgs kommun
  Ett samarbete mellan allmännyttan och den kommunala omsorgen för användning av nya digitala omsorgstjänster i hemmet för att hantera det ökade vårdbehovet hos en åldrande befolkning.

  Språkcommunity för flyktingar och svenskar, Lingio AB, SUP46
  En språk-app och ett språkcommunity som möjliggör för personer med inhemsk språkkunskap att bli språkcoacher och hjälpa flyktingar i Europa att lära sig språket i sitt nya land. Initiativet drivs av Lingio AB.

  Uppskalning av Elevledarna, Didici Sverige, ProLab
  En metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat och samtidigt motverkar avhopp från skolan. Vinnova finansierar en uppskalning av projektet, som bland annat innefattar spridning till fler skolor.

  Stockholms Matbank, Stockholms Stadsmission, Matcentralen
  En central plattform och logistik för att distribuera matsvinn till ett stort nätverk av sociala verksamheter, och samtidigt skapa arbetstillfällen för personer som har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

  Plattform och digital mötesplats för gräsrotsprojekt, e-handel och online konsumenter, Hisekai
  En digital plattform och mötesplats som för samman gräsrotsorganisationer med webbutiker för att på så vis ge online-konsumenter möjlighet att följa, och donera till, lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som de shoppar på nätet.

  Aidhedge - för ett effektivt bistånd utan onödiga valutarisker, Azote AB
  Ett verktyg i form av en gratistjänst som hjälper välgörenhetsorganisationer att skydda sig från stora valutaförluster vid internationella pengatransaktioner. Initiativet drivs av Azote AB.


  För mer information
  Anna Edwall, 08-473 31 66, anna.edwall@vinnova.se

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  ​En matbank som ska dela ut matsvinn till sociala verksamheter, en digital plattform som ger dig möjlighet att donera till lokala gräsrotsorganisationer samtidigt som du shoppar på nätet och en metod där äldre elever hjälper yngre till bättre studieresultat. Det är några av de projekt som får finansiering genom Vinnovas satsning på social innovation.

  Läs vidare »
  Rnbknnqkcfntxozzmgun
  Fbssrjr2fs5duideljec

  Pressinbjudan: 1000 deltagare, 44 länder, 800 matchmaking-möten - EUREKA Innovation Week 2016

  Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 16:00 CEST

  Nästa vecka samlas över 1000 innovatörer och representanter för forskningsintensiva företag från 44 länder i Stockholm för att diskutera smarta städer och globala samarbeten. Konferensen arrangeras av det svenska ordförandeskapet för EUREKA.

  Mhbm9bfmigbtjjayjv8x
  Fbssrjr2fs5duideljec

  3D-printing av mänsklig hud – ett av 36 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

  Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2016 08:34 CEST

  En lösning för att framställa hud genom 3D-printing, ett nytt soldrivet vattenreningskoncept och insekter som ett näringsriktigt, smakligt och grönt alternativ för mat och djurfoder. Det är några av de 36 nya projekt som Vinnova finansierar genom programmet Utmaningsdriven innovation.

  Bilder & Videor 4 bilder

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniamel.holmbygerg@vijinnovbfdpeaa.se
  • 08- 473 30 53

  Om Vinnova

  Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

  Adress

  • Vinnova
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida