Plramwexktj1ocl8ke1k
Fbssrjr2fs5duideljec

Miljardsatsning på testmiljöer i offentlig verksamhet

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:53 CEST

​Vinnova satsar en miljard kronor under de kommande tio åren på testbäddar i offentlig verksamhet, där nya lösningar som möter samhällsutmaningar ska kunna utvecklas och testas. Satsningen ska bidra till att göra Sverige till en internationellt attraktiv testmarknad.

Vbf3wcjksdpokov4d3jx
Fbssrjr2fs5duideljec

Innovativa startups får stöd av Vinnova

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:09 CEST

Nu får 92 startup-bolag med innovativa affärsidéer dela på 27 miljoner från Vinnova. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande lösningar som kan nå marknaden och bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Wpluyjkvarhfjxndafiq
Fbssrjr2fs5duideljec

Drönare kan kartlägga växthusgaser

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 13:46 CEST

Kartläggning av växthusgaser, ny sökteknik vid lavinräddning och drönare som kan laddas i luften via kraftledningar och flyga långa uppdrag. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova i en ny satsning på framtidens drönare.

Mgyjkcco2zxb9fjd8ht1

Människorättsklinik ska ge utsatta grupper juridiskt stöd

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:57 CEST

En människorättsklinik som ger utsatta grupper juridiskt stöd, billiga bostäder som utformas utifrån de boendes behov och en nationell satsning på fysisk aktivitet i skolan för att förbättra barns skolprestationer och psykiska hälsa. Det är några av de 37 projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova.

E1dss2nmzpwjpydnfz6f
Fbssrjr2fs5duideljec

Elektriska flygplan ska möta klimatutmaningen

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 08:54 CEST

Nu ger Vinnova finansiering till ett projekt som ska planera för utveckling av elektriska flygplan i Sverige. Det är ett av flera nya innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Yex2hqu1jjd7od9swblw
Fbssrjr2fs5duideljec

Uppfinnare får hjälp med att testa sina idéer

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 10:08 CEST

Åtta organisationer får dela på 20 miljoner kronor av Vinnova för att hjälpa enskilda uppfinnare och innovatörer att testa sina idéer. Syftet är att hjälpa innovatörer att tidigt fatta beslut om hur de ska gå vidare.

Klcvkatqhmsubrdcru9v

Ny rapport om samverkan och ledarskap i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:38 CET

Att leda projekt och processer anses vara en svensk specialitet. I en ny studie från Vinnova av Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnvägar kartläggs ett exempel på innovativ samhällsplanering.

Diq8z8m25ytp1cwzwr2w
Fbssrjr2fs5duideljec

Ny satsning ska främja affärer med internationella forskningsanläggningar

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:04 CET

Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket satsar 30 miljoner under tre år på Big Science Sweden, en funktion som ska hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från stora internationella forskningsanläggningar.

Yx4gydw1pdvxurhqwzjn
Fbssrjr2fs5duideljec

Artificiell intelligens kan förutse sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 11:36 CET

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) går det att till exempel tidigt förutse hjärtsjukdomar hos enskilda och vilka patienter på sjukhus som löper risk att få bakterieinfektioner. Vinnova finansierar nu flera projekt som ska utveckla nya lösningar inom hälsa, vård och omsorg med hjälp av AI.

Bgllfdyywbf7otupshtz
Fbssrjr2fs5duideljec

Innovativa lösningar ska minska segregationen

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:57 CET

Vinnova satsar 25 miljoner på innovationslabb för att få fram nya metoder som kan minska segregationen. I ett av initiativen ska nyanlända utveckla och bygga småhus tillsammans med företag och kommuner. I ett annat ska unga tjejer från utsatta områden i Botkyrka ta fram lösningar för en mer jämställd utformning av den offentliga stadsmiljön.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • qodaniydelrobomp.holeflimberg@dzkzwiviufnnnzmyovzoa.se
  • 08- 473 30 53

Om Vinnova

Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Adress

  • Vinnova
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida