Användning av AI kan minska dödligheten i hudcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 10:20 CEST

Tidigare upptäckt av pigmentförändringar som kan minska dödligheten i hudcancer, förbättrad diagnosticering av mental hälsa och automatisk klassificering av röntgenbilder i tandvården. Det är några projekt som Vinnova nu finansierar i en satsning på AI för bättre hälsa.

Satsning på innovation ska förebygga cyberattacker

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 10:52 CEST

Vinnova satsar närmare 200 miljoner för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. Bakgrunden är det kraftigt ökade antalet cyberattackerna i Sverige.

59 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:00 CEST

Nu får 41 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag finansiering av Vinnova med sammanlagt 59 miljoner kronor. Flera av projekten handlar om artificiell intelligens, bland annat en AI-plattform som kan förklara innebörden och konsekvenser av avtal och ge juridiska rekommendationer.

Miljardsatsning på testmiljöer i offentlig verksamhet

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:53 CEST

​Vinnova satsar en miljard kronor under de kommande tio åren på testbäddar i offentlig verksamhet, där nya lösningar som möter samhällsutmaningar ska kunna utvecklas och testas. Satsningen ska bidra till att göra Sverige till en internationellt attraktiv testmarknad.

Innovativa startups får stöd av Vinnova

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:09 CEST

Nu får 92 startup-bolag med innovativa affärsidéer dela på 27 miljoner från Vinnova. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande lösningar som kan nå marknaden och bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Drönare kan kartlägga växthusgaser

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 13:46 CEST

Kartläggning av växthusgaser, ny sökteknik vid lavinräddning och drönare som kan laddas i luften via kraftledningar och flyga långa uppdrag. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova i en ny satsning på framtidens drönare.

Människorättsklinik ska ge utsatta grupper juridiskt stöd

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:57 CEST

En människorättsklinik som ger utsatta grupper juridiskt stöd, billiga bostäder som utformas utifrån de boendes behov och en nationell satsning på fysisk aktivitet i skolan för att förbättra barns skolprestationer och psykiska hälsa. Det är några av de 37 projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova.

Elektriska flygplan ska möta klimatutmaningen

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 08:54 CEST

Nu ger Vinnova finansiering till ett projekt som ska planera för utveckling av elektriska flygplan i Sverige. Det är ett av flera nya innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Uppfinnare får hjälp med att testa sina idéer

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 10:08 CEST

Åtta organisationer får dela på 20 miljoner kronor av Vinnova för att hjälpa enskilda uppfinnare och innovatörer att testa sina idéer. Syftet är att hjälpa innovatörer att tidigt fatta beslut om hur de ska gå vidare.

Ny rapport om samverkan och ledarskap i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:38 CET

Att leda projekt och processer anses vara en svensk specialitet. I en ny studie från Vinnova av Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnvägar kartläggs ett exempel på innovativ samhällsplanering.

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • dajonicrelpa.htgolvvmbjderurg@agvibtnnssovdsa.whseoj
  • 08- 473 30 53

Om Vinnova

Vinnova utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör vi främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och till forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Adress

  • Vinnova
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida