Wuxhbvficss3vrzuupfq

Pressinbjudan: Nytt svensk-finskt samarbete inom IT och telekom

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 10:28 CET

Ett närmare samarbete mellan innovationsmyndigheterna i Finland och Sverige ska öka möjligheterna för de båda länderna att vara världsledande inom informations- och kommunikationsteknik även i framtiden. Frågan tas nu upp vid en konferens i Stockholm.

Media-no-image

VINNOVA satsar 90 miljoner på innovationscheckar

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 10:06 CET

VINNOVA satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

Varje check är värd 100 000 kronor och kan användas av företagen för att köpa in kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer. Det kan till exempel handla om utveckling av innovativa affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. De kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Syftet är att etablerade små och medelstora företag ska kunna pröva en idé som de annars inte skulle vidareutveckla.

VINNOVA har efter en utlysning beslutat att ge i uppdrag till ALMI, Coompanion och IUC att förmedla checkarna under perioden 2015-2017. Dessa aktörer har även tidigare haft uppdraget. De tre förmedlarna har valts ut eftersom de tillsammans täcker hela Sverige och alla branscher och har nätverk av innovationscoacher kopplade till sig. Patent- och registreringsverket (PRV) bidrar med utbildning och information för coacherna inom immaterialrätt.

Budgeten omfattar upp till 90 miljoner kronor, 30 miljoner per år. Det täcker både innovationscheckar och ersättning till förmedlare. Checkarna kommer att finnas tillgängliga från och med april.


För mer information:

Lena Nyberg, handläggare, 08-473 31 13, Lena.Nyberg@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

VINNOVA satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

Läs vidare »
Gyiosmathzgtp7jkcd16

Charlotte Brogren fortsätter som generaldirektör för VINNOVA

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 11:30 CET

​Regeringen har i dag beslutat att förlänga Charlotte Brogrens anställning som generaldirektör för VINNOVA från och med den 1 september 2015 till den 31 augusti 2018.

Media-no-image

Pressinbjudan: NASA landar i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 10:40 CET

Tisdag den 3 februari medverkar den amerikanska rymdstyrelsen NASA vid en VINNOVA-konferens för att berätta om hur de tar hjälp av allmänheten för att utveckla innovationer och hitta lösningar på problem.

För att lyckas med sitt uppdrag måste NASA innovera varje dag. De har därför öppnat upp sina innovationsprocesser och tagit hjälp av allmänhetens bästa problemlösare.

På tisdag arrangerar VINNOVA konferensen Pristävlingar som drivkraft för innovation, där Jeffrey Davis, M.D., Director, Human Health and Performance, och Elizabeth E. Richard, Senior Strategist, Wyle Science, Technology and Integration vid NASA berättar om hur de arbetar med öppen innovation.

Tid: Tisdag den 3 februari kl 10.00 (keynote speach)
Plats: Hotel Sheraton, Stockholm

Media är välkomna.

Konferensen kommer även att webbsändas.

Läs mer om konferensen här


För mer information:
Sebastian Axelsson, 08-473 31 71, sebastian.axelsson@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

​Tisdag den 3 februari medverkar den amerikanska rymdstyrelsen NASA vid en VINNOVA-konferens för att berätta om hur de tar hjälp av allmänheten för att utveckla innovationer och hitta lösningar på problem.

Läs vidare »
Duj05duvs3mfzdyeqwno

​Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 09:29 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse lägger parterna grunden för ett samarbete under de kommande tre åren.

Media-no-image

Nytt program för innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 10:49 CET

Från och med i år samlar VINNOVA stödet till innovation i små och medelstora företag i det nya programmet Innovationsprojekt i företag.

Det handlar om innovationsstöd riktat mot företag med upp till 250 anställda, som tidigare funnits i programmen Forska&Väx och VINN NU, som samlas i det nya programmet Innovationsprojekt i företag. Programmet har en budget på 150 miljoner kronor för 2015.

- Syftet med det nya programmet är att det ska bli enklare för företagen att hitta rätt och att vårt erbjudande ska bli tydligare och mer överskådligt, säger Kjell Håkan Närfelt, chefsstrateg på VINNOVA.

Företagen kan söka medel för innovativa utvecklingsprojekt som har möjlighet att nå framgång internationellt. Projekten ska vara i tidiga utvecklingsskeden, där det är svårt för företagen att hitta privat finansiering.

- I tidiga utvecklingsskeden är det osäkert och riskfyllt att satsa på innovativa projekt. Det gör att marknaden underinvesterar i denna typ av utvecklingsprojekt, genom vårt stöd kan utvecklingsprojekt genomföras som annars inte hade kommit igång, säger Kjell Håkan Närfelt.

Programmet är indelat i två delar, där den ena delen riktar sig till nystartade företag som kan få full finansiering med upp till en halv miljon kronor. I den andra delen kan alla typer av företag få finansiering av halva projektkostnaden med upp till fem miljoner kronor.

Ansökningar görs i konkurrens och VINNOVA anlitar externa branschkunniga experter för att bedöma vilka projekt som har störst potential.

I dag öppnade den första utlysningsomgången och ansökan måste göras senast den 24 mars. Fler utlysningsomgångar kommer under året.


För mer information:

Kjell Håkan Närfelt, 08-473 30 47, KjellHakan.Narfelt@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Från och med i år samlar VINNOVA stödet till innovation i små och medelstora företag i det nya programmet ”Innovationsprojekt i företag”.

Läs vidare »
Media-no-image

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 13:22 CET

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av VINNOVA inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar VINNOVA på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Höstens ansökningsomgång har resulterat i åtta nya projekt som får finansiering med sammanlagt 15,5 miljoner kronor. Fem av projekten avser etablering respektive tillgängliggörande av testbäddar medan övriga tre handlar om test och verifiering.

Testbäddsprojekt
Materialåtervinning av plast, Swerea IVF, Mölndal, 2 miljoner
Återvinning av cellulosabaserad textil, Innovatum AB, Trollhättan, 2,5 miljoner
Green Cleaning, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Lund, 2,2 miljoner
Testbädd för ytbehandling och fogning av komposit- och multimaterial, Swerea IVF, Mölndal, 1,7 miljoner
PhD-papper - Processer för Hög-Deformerbara Papper, INNVENTIA, Stockholm, 2,75 miljoner

Test- och verifieringsprojekt
Injektering av grönlutslam i gråbergsupplag (pilotskala), Bergskraft Bergslagen AB, Kopparberg, 1 miljon
Test av storskaligt designad ny teknik för rening och bättre återföring av fosfor från avloppsvatten, Bioptech AB, Stockholm, 1,2 miljoner
Pharem Filtration System för rening av organiska miljögifter, Pharem Biotech AB, Uppsala, 2,4 miljoner


För mer information:

Moa Eklund, handläggare, 08-473 32 89, Moa.Eklund@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av VINNOVA inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

11,5 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 08:55 CET

Ett nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken, en ny typ av ställning för plasthandskar för att minska bakteriekontaminering i vården och musik som ett verktyg i demensvården. Det är några av de projekt för innovation i offentligt finansierad verksamhet som får finansiering av VINNOVA. 

Projekten får finansiering genom utlysningen ”FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet”. De kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra aktörer som blivit beviljade medel får stöd för att planera, utveckla eller införa behovsdrivna innovativa lösningar i sina verksamheter.

- Det behövs mer innovation inom offentligt finansierad verksamhet för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar inom välfärden och för att vi ska få ut mer för skattepengarna. Innovation som utvecklar verksamheten kan bidra både till höjd kvalitet för medborgarna och till lägre kostnader, säger Nina Widmark, ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

I denna omgång får 9 planeringsprojekt, 11 utvecklingsprojekt och 1 införandeprojekt stöd med sammanlagt 11,5 miljoner kronor.

Planering
SIR - Screening-Insats-Remiss. Metodpaket för alkohol- och narkotikascreening, insatser samt remissförfarande, Stockholms läns landsting, BUP. 226 000 kronor.

Social Impact Bonds för att finansiera projekt kring hemmasittare, Magelungen, Utveckling AB. 400 000 kronor.

Handläggningsstöd för fastighetsbildning baserad på virtuella 3D-modeller, Lantmäteriet. 477 000 kronor.

Ungas röster, Sollentuna kommun, Socialkontoret. 56 000 kronor.

Minnesbryggan, Stiftelsen Östergötlands museum. 175 000 kronor.

Förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data en utvärdering, Statistiska centralbyrån. 350 000 kronor.

Nytt sätt att visualisera prognoser vid osäkra väderlägen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 315 000 kronor.

Lämplig bilförare efter skada/sjukdom - kan en kortare screening visa vägen, Mobilitetscentrum i Göteborg. 327 000 kronor.

Omvårdnadsintensiv, planering av en organisationsmodell för en ökad patientsäkerhet på akutsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 274 000 kronor.

Utveckling
Självservice i socialtjänsten, Luleå kommun. 369 000 kronor.

Gemensamma biljett- och betallösningar, Stockholms läns landsting. 2 000 000 kronor.

Som hand i handske, Karolinska Universitetssjukhuset. 158 000 kronor.

IVAN - Introducing value based psychiatry and reimbursement models, WeMind AB. 1 325 000 kronor.

IDA- Instant field Documentation system and Availability, Kalmar läns museum. 185 000 kronor.

Målgruppsanpassade verktyg för att hindra mässlingsutbrott i Rinkeby och Tensta, Folkhälsomyndigheten. 832 000 kronor.

SAMSAS fas 2 - smart och hållbar praktikprocess, Göteborgsregionens kommunalförbund. 745 000 kronor.

Nya Förbandslådan - att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet, Försäkringskassan. 532 000 kronor.

Status Östergötland, Östergötlands läns landsting. 1 013 000 kronor.

Skol- och samhällsutveckling genom Samverkan Skola-Lokalsamhälle, Vansbro Kommun. 399 000 kronor.

Bas- Arbetsmarknadsintroduktion, Södertälje kommun. 746 000 kronor.

Införande
Musik som verktyg i demensvården - en webbaserad utbildning, Lidingö kommun. 575 000 kronor.

Nästa omgång av utlysningen FRÖN öppnar i augusti 2015.


För mer information:

Nina Widmark, 08 473 30 52, nina.widmark@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Ett nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken, en ny typ av ställning för plasthandskar för att minska bakteriekontaminering i vården och musik som ett verktyg i demensvården. Det är några av de projekt för innovation i offentligt finansierad verksamhet som får finansiering av VINNOVA.

Läs vidare »
Media-no-image

Påminnelse: Är Sverige tillräckligt attraktivt för innovativa människor och företag?

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 09:24 CET

Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig innovativa människor och företag när den globala konkurrensen ökar? Den frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 2 december. En av de medverkande är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister.

Sverige rankas bland toppländerna när det gäller innovationskraft. Men den globala konkurrensen ökar och frågan är om Sverige är tillräckligt attraktivt för att kunna tävla om investeringar, företagsetableringar och talanger i framtiden? Vad kan Sverige lära av andra länder som är framgångsrika? Dessa frågor diskuteras på VINNOVAs årskonferens.

Mycket av den nya konkurrensen kommer från nya tillväxtländer och två av huvudtalarna är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister och Roberto dos Reis Alvarez från Brazilian Agency for Industrial Development.

Den nya regeringen i Sverige har också lånat idéer från Israel för sin innovationspolitik. Vid konferensen berättar Manuel Trajtenberg Chairman of Planning and Budgeting of Israeli' Higher Education om Israels recept för att trots sin lilla storlek bli ett av världens mest innovativa länder.

Medverkar gör även Sveriges framtidsminister Kristina Persson.

Läs hela programmet

Tid: tisdag 2 december, kl 10-16.30
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Media är välkomna. Möjlighet till enskilda intervjuer med medverkande kommer att finnas under dagen.

Konferensen webbsänds på www.VINNOVA.se


För mer information och anmälan för journalister:
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig innovativa människor och företag när den globala konkurrensen ökar? Den frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 2 december. En av de medverkande är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Är Sverige tillräckligt attraktivt för innovativa människor och företag?

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 13:04 CET

Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig innovativa människor och företag när den globala konkurrensen ökar? Den frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 2 december. En av de medverkande är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister.
 

Sverige rankas bland toppländerna när det gäller innovationskraft. Men den globala konkurrensen ökar och frågan är om Sverige är tillräckligt attraktivt för att kunna tävla om investeringar, företagsetableringar och talanger i framtiden? Vad kan Sverige lära av andra länder som är framgångsrika? Dessa frågor diskuteras på VINNOVAs årskonferens.

Mycket av den nya konkurrensen kommer från nya tillväxtländer och två av huvudtalarna är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister och Roberto dos Reis Alvarez från Brazilian Agency for Industrial Development.

Den nya regeringen i Sverige har också lånat idéer från Israel för sin innovationspolitik. Vid konferensen berättar Manuel Trajtenberg Chairman of Planning and Budgeting of Israeli' Higher Education om Israels recept för att trots sin lilla storlek bli ett av världens mest innovativa länder.

Medverkar gör även Sveriges framtidsminister Kristina Persson.

Läs hela programmet

Tid: tisdag 2 december, kl 10-16.30
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Media är välkomna. Möjlighet till enskilda intervjuer med medverkande kommer att finnas under dagen.

Konferensen webbsänds på www.VINNOVA.se


För mer information och anmälan för journalister:
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08-473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Är Sverige tillräckligt attraktivt för att locka till sig innovativa människor och företag när den globala konkurrensen ökar? Den frågan diskuteras på VINNOVAs årskonferens den 2 december. En av de medverkande är Sam Pitroda, tidigare rådgivare till Indiens premiärminister.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • daniel.holmberg@VINNOVA.se
  • 08- 473 30 53

Om VINNOVA

VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Adress

  • VINNOVA
  • Mäster Samuelsgatan 56
  • 101 58 Stockholm
  • Vår hemsida