Skip to main content

Taggar

90 miljoner till innovation i små och medelstora företag

90 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 12:28 CET

Nu får 43 små och medelstora företag och 100 startups finansiering av Vinnova för att utveckla innovationer och affärsidéer som kan bidra till hållbar tillväxt.

Ny satsning på högskolekurser för yrkesverksamma specialister

Ny satsning på högskolekurser för yrkesverksamma specialister

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:34 CET

Vinnova satsar nu på nio pilotprojekt där universitet och högskolor ska ta fram korta kurser för yrkesverksamma specialister. Ständig kompetensutveckling i arbetslivet blir allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Nationell satsning på precisionsmedicin ska ge fler patienter rätt behandling i rätt tid

Nationell satsning på precisionsmedicin ska ge fler patienter rätt behandling i rätt tid

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 11:01 CET

Nu växlar Sverige upp arbetet med precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och skapar ökade möjligheter för Sverige som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning.

Satsning på ledande innovationsmiljöer i Värmland, Östergötland och Västra Götaland

Satsning på ledande innovationsmiljöer i Värmland, Östergötland och Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 10:18 CET

Vinnova satsar på att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år och handlar om digitalisering av hälsotjänster, framtidens jordbruksteknologi och omställning till klimatledande processindustri.

Innovativa lösningar ska öka den digitala säkerheten

Innovativa lösningar ska öka den digitala säkerheten

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 14:28 CET

De första innovationsprojekten i en ny satsning på digital säkerhet och tillförlitlighet får nu finansiering av Vinnova. Bland annat utveckling av ett automatiskt system för att sudda ut ansikten från videoövervakning, digitala lås för e-handel och ett hemlarm med digital grannsamverkan.

Användning av AI kan minska dödligheten i hudcancer

Användning av AI kan minska dödligheten i hudcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 10:20 CEST

Tidigare upptäckt av pigmentförändringar som kan minska dödligheten i hudcancer, förbättrad diagnosticering av mental hälsa och automatisk klassificering av röntgenbilder i tandvården. Det är några projekt som Vinnova nu finansierar i en satsning på AI för bättre hälsa.

Satsning på innovation ska förebygga cyberattacker

Satsning på innovation ska förebygga cyberattacker

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 10:52 CEST

Vinnova satsar närmare 200 miljoner för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. Bakgrunden är det kraftigt ökade antalet cyberattackerna i Sverige.

59 miljoner till innovation i små och medelstora företag

59 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:00 CEST

Nu får 41 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag finansiering av Vinnova med sammanlagt 59 miljoner kronor. Flera av projekten handlar om artificiell intelligens, bland annat en AI-plattform som kan förklara innebörden och konsekvenser av avtal och ge juridiska rekommendationer.

Miljardsatsning på testmiljöer i offentlig verksamhet

Miljardsatsning på testmiljöer i offentlig verksamhet

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:53 CEST

​Vinnova satsar en miljard kronor under de kommande tio åren på testbäddar i offentlig verksamhet, där nya lösningar som möter samhällsutmaningar ska kunna utvecklas och testas. Satsningen ska bidra till att göra Sverige till en internationellt attraktiv testmarknad.

Innovativa startups får stöd av Vinnova

Innovativa startups får stöd av Vinnova

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 14:09 CEST

Nu får 92 startup-bolag med innovativa affärsidéer dela på 27 miljoner från Vinnova. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande lösningar som kan nå marknaden och bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Drönare kan kartlägga växthusgaser

Drönare kan kartlägga växthusgaser

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 13:46 CEST

Kartläggning av växthusgaser, ny sökteknik vid lavinräddning och drönare som kan laddas i luften via kraftledningar och flyga långa uppdrag. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova i en ny satsning på framtidens drönare.

Människorättsklinik ska ge utsatta grupper juridiskt stöd

Människorättsklinik ska ge utsatta grupper juridiskt stöd

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:57 CEST

En människorättsklinik som ger utsatta grupper juridiskt stöd, billiga bostäder som utformas utifrån de boendes behov och en nationell satsning på fysisk aktivitet i skolan för att förbättra barns skolprestationer och psykiska hälsa. Det är några av de 37 projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova.

Elektriska flygplan ska möta klimatutmaningen

Elektriska flygplan ska möta klimatutmaningen

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 08:54 CEST

Nu ger Vinnova finansiering till ett projekt som ska planera för utveckling av elektriska flygplan i Sverige. Det är ett av flera nya innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Uppfinnare får hjälp med att testa sina idéer

Uppfinnare får hjälp med att testa sina idéer

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 10:08 CEST

Åtta organisationer får dela på 20 miljoner kronor av Vinnova för att hjälpa enskilda uppfinnare och innovatörer att testa sina idéer. Syftet är att hjälpa innovatörer att tidigt fatta beslut om hur de ska gå vidare.

Ny rapport om samverkan och ledarskap i Sverigeförhandlingen

Ny rapport om samverkan och ledarskap i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 10:38 CET

Att leda projekt och processer anses vara en svensk specialitet. I en ny studie från Vinnova av Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnvägar kartläggs ett exempel på innovativ samhällsplanering.

Ny satsning ska främja affärer med internationella forskningsanläggningar

Ny satsning ska främja affärer med internationella forskningsanläggningar

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 09:04 CET

Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket satsar 30 miljoner under tre år på Big Science Sweden, en funktion som ska hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från stora internationella forskningsanläggningar.

Artificiell intelligens kan förutse sjukdomar

Artificiell intelligens kan förutse sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 11:36 CET

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) går det att till exempel tidigt förutse hjärtsjukdomar hos enskilda och vilka patienter på sjukhus som löper risk att få bakterieinfektioner. Vinnova finansierar nu flera projekt som ska utveckla nya lösningar inom hälsa, vård och omsorg med hjälp av AI.

Innovativa lösningar ska minska segregationen

Innovativa lösningar ska minska segregationen

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:57 CET

Vinnova satsar 25 miljoner på innovationslabb för att få fram nya metoder som kan minska segregationen. I ett av initiativen ska nyanlända utveckla och bygga småhus tillsammans med företag och kommuner. I ett annat ska unga tjejer från utsatta områden i Botkyrka ta fram lösningar för en mer jämställd utformning av den offentliga stadsmiljön.

41 miljoner till innovation i små och medelstora företag

41 miljoner till innovation i små och medelstora företag

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 10:02 CET

En produkt för kylbehandling av migrän, autentisering av bolån med hjälp av blockkedjeteknik och framtidens trygghetslarm som kan bidra till att olyckor undviks. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som nu får finansiering av Vinnova.

Flerspråkig digital tjänst ska hjälpa nyanlända nå målen i skolan

Flerspråkig digital tjänst ska hjälpa nyanlända nå målen i skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 10:09 CET

En innovativ flerspråkig digital pedagogisk tjänst som ska hjälpa nyanlända elever att nå målen i skolan, digitalisering av dricksvattenverk för säkrare vattenförsörjning och nya affärsmodeller som möjliggör återanvändning av möbler i stor skala. Det är några av de 14 projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.