Skip to main content

21 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 08:52 CET

Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl, en modell för schemaläggning av parallella operationssalar och målgruppsanpassad hälsokommunikation för att öka vaccinationsgraden bland barn i områden med låg vaccinationstäckning. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

Projekten får finansiering genom utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet, där kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra aktörer får stöd för att planera, utveckla eller införa behovsdrivna innovativa lösningar i sina verksamheter. 

- Innovation erbjuder nya lösningar på välfärdens utmaningar och vi stödjer projekt i alla mognadsfaser, från planering av innovativa idéer till utveckling och användning av nyskapande lösningar. Projekten har stor potential att bidra både till bättre samhällsservice och ökad ekonomisk effektivitet, säger Nina Widmark, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

I denna omgång får 11 planeringsprojekt, 12 utvecklingsprojekt och 7 införandeprojekt stöd med sammanlagt 21 miljoner kronor.

Nästa omgång av utlysningen FRÖN öppnar våren 2016.

Läs mer: www.vinnova.se/fron

Planering
Digital Endpoint Adjudication, Landstinget i Uppsala län,
270 000
Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl, Avfallshantering Östra Skaraborg, 240 000
Effektiv utbildning med digitalt modersmålsstöd, Lapplands kommunalförbund, 304 000
Digital Mediebuss, Östergötlands läns landsting, 300 000
Nationellt system för insamling och analys av data för bättre övervakning av sjukdomar på sällskapsdjur och hästar, Statens veterinärmedicinska anstalt, 498 000
Verktyg för uppströmsanalys, VA SYD, 400 000
Länskulturskapare, Landstinget i Uppsala län, 110 000
Framtidens primärvård, Västerbottens läns landsting, 500 000
Grön Lots för innovativ utvecklig av Stockholms företagsområden, Stockholm Business Region Development AB, 350 000
Bär och svamp - Växtkraft i skogen, Skogsstyrelsen, 536 000
Nationellt samordnad innovationsupphandling av nya lösningar för positionering av patienter vid strålbehandling, Norrlands Universitetssjukhus, 500 000

Utveckling
Utveckling av D-Foot, ett eHälsoverktyg för riskgradering och undersökning av foten vid diabetes, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
375 000
Botkyrka YAP - en stödinsats för unga i riskzon, Botkyrka kommun, 1 024 000
Delaktig i ögonblicket - ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 819 000
Metodutveckling för förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data, Statistiska centralbyrån, 699 000
Matkasse i hemtjänsten, Lidköpings kommun, 632 000
Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata, Statens veterinärmedicinska anstalt, 791 000
Framtidens socialtjänst för unga, Sollentuna kommun, 452 000
Utveckling av en ny applikation för att stärka återfallsminskande programeffekter bland brottsdömda, Kriminalvården, 2 573 000
Utveckling av optimeringsmodell för schemaläggning av parallella operationssalar, Danderyds sjukhus AB, 1 480 000
Innovationsupphandling av betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 818 000
Effektiv insamling och analys av brottsplatsinformation för mängdbrott, Polismyndigheten, 1 174 000
Utveckling av SymBIOs-modellen, Akademiska Sjukhuset, 298 000

Införande
Människans scen fas II - Innovativt lärande forskning/ scenkonst, Kungliga Dramatiska Teatern, 800 000
IRIS, Insatser på rätt sätt i rätt Stund, Eskilstuna kommun,
401 000
Fleximat på sjukhus, Landstingets Sörmlands recept på bästa sjukhusmaten, Södermanlands läns landsting, 790 000
ATrAPP (ADHD Tracking Application), en applikation för monitorering av behandling vid ADHD, Stockholms läns landsting, 615 000
Konsten att skapa stad, Nacka kommun, 850 000
SVIPS - Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin, WeMind AB, 1 518 000
Målgruppsanpassad hälsokommunikation, Folkhälsomyndigheten, 407 000


För mer information:
Nina Widmark, 08 473 30 52, nina.widmark@VINNOVA.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy