Skip to main content

Miljonsatsning på 26 kvinnliga forskares karriärslyft Uppdaterad: 25 november 2011

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 09:16 CET

VINNOVA-programmet VINNMER ska förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen. Programmet riktar sig till disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. I denna sista omgång fördelas 67 Mkr till 26 lovande kvinnliga forskare som får upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö.

Närmare 154 disputerade forskare får nu under 2007-2015 möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska samarbeten. Sammanlagt satsas 600 miljoner kronor, varav drygt 300 miljoner från VINNOVA och drygt 50 miljoner från EU-kommissionen. VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen under tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. I denna sista omgång får ytterligare 26 personer sin forskarlön finansierad genom VINNMER.

Forskare som får medel:

Alyssa Joyce - Göteborgs Universitet, Cawthron Institute, New Zealand och Ostrea Sverige AB
Anna Ström – Chalmers och Unilever R&D Vlaardingen, The Netherlands
Annika Pohl - Uppsala universitet och Stockholms Universitet
Belen Martin-Matute - Stockholms universitet och Institute of Chemical Research in Catalonia, Spanien
Cecilia Eriksson - Uppsala Universitet och Hamamatsu University of Medicine, Japan, samt Denator AB
Elin Esbjörner – Chalmers och SLU Uppsala
Elisabeth Almer Boström - Göteborgs Universitet och Harvard Medical School, USA
Feifei Gao - Stockholms universitet och University of Caen, Frankrike
Lena Öhman - Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Danone Research och INRA, Frankrike
Linda Fredriksson - Karolinska institutet och University of Michigan Medicin School, USA
Malin Flodström Tullberg - Karolinska institutet och University of Tampere, Finland; Vactech Oy, Finland, samt Sanofi Pasteur, Frankrike
Maria Andersson - FOI och Linköpings universitet
Maria Axelsson - FOI och Linköpings universitet
Maria Eriksson - Karolinska institutet och National Institutes of Health (NIH), Bethesda, USA
Mia Dahlström - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Göteborgs Universitet
Naureen Ghafoor - Linköpings universitet och Universität des Saarland, Tyskland, and University of Cambridge, England
Olga Grinchtein - Ericsson AB och Uppsala Universitet
Paulina Nowicka - Karolinska institutet och University of Oxford, England
Rose-Mharie Åhlfeldt - Högskolan i Skövde och Karlstad Universitet
Sara Maad Sasane - Stockholms universitet, University of Surrey, England och Neurosearch AB
Tove Gustavi – FOI och KTH
Vanya Darakchieva - Linköpings universitet och J. W. Woollam Co, Inc. USA samt University of Nebraska, USA
Xiaoyang Wang - Göteborgs Universitet och Harvard Medical School, USA
Åsa Ericson - Luleå tekniska universitet och Lunds universitet
Åsa Kassman Rudolphi - Uppsala universitet och ABB Corporate Research
Åsa Sjöling - Göteborgs Universitet och International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh, China National Center for Preparedness, Detection, samt Control of Infectious Diseases (NCPDCID), China and Chinese Academy of Science, Kina

VINNMER ska bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid universitet, högskolor, centrumbildningar, forskningsinstitut och företag. VINNMER ska främst förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen är avsedd att ske i samarbeten mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.

VINNOVA arbetar nu med utformningen av ett nytt mobilitetsprogram Mobility for Growth som bygger på VINNMERs positiva erfarenheter. Utlysningar planeras att öppnas under våren 2012, se www.vinnova.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy