Skip to main content

Ny satsning på testbäddar inom miljöteknik

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 09:14 CEST

Utveckling av testbäddar inom vågkraft, solenergi, lätta material, biobränslen och vattenrening i kustnära miljöer. Det är exempel på projekt som VINNOVA nu stödjer genom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.  

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar VINNOVA från 2013 och framåt på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Den första utlysningen omfattar totalt 41 miljoner kronor för perioden 2013-2015 och kompletterar VINNOVAs övriga miljötekniksatsningar genom stöd till utveckling av fler och effektivare testbäddar för svenska miljöteknikföretags behov av att testa och verifiera nya miljöinnovationer.

I en första omgång får 18 projekt dela på 9 miljoner kronor.

Följande 18 projekt har beviljats anslag till förstudier:

Solstaden - Testbädd för solceller i urban miljö, Stockholms kommun, 1 000 000

Pilotanläggning för ytbehandling av komposit- och multimaterial, Swerea IVF, Mölndal, 1 000 000

ELOV Energy-efficient LOw-emission Vehicle laboratory, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, 500 000

Öppen testbädd för energi- och miljödata, Umeå kommun, 500 000

Testområde för havsbaserad elproduktion, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, 500 000

Test Site Orust, Energi från havsströmmar, Falkung Miljö Energi AB, Göteborg, 250 000

Testbädd för energieffektiva transporter inom konstruktionsanläggningar, Volvo Technology AB, Göteborg, 300 000

Testbädd för vägtågsapplikationer, Volvo Technology AB, Göteborg, 300 000

Pilotanläggning för cellulosabaserad textilmassa från återvunna kläder, Innovatum AB, Trollhättan, 500 000

Demotest Skärgården, Norrtälje kommun, 500 000 

Pilotplats Cykel: Metodutveckling för robusta cykellösningar i innerstadsmiljö, KTH, Stockholm, 450
000

Göteborg, en testarena för akustiska åtgärder, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 279 000

Testbädd för hållbara kompositprodukter, Swerea SICOMP, Linköping, 500 000

ENDURO- Demonstrationsanläggning för industriell bioraffinaderiutveckling, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås, 430 000

Flyttbar demonstrationsfabrik för nanocellulosa,INNVENTIA, Stockholm, 500 000

Testbed GLAVA, GLAVA ENERGY CENTER, Karlstad, 320 000

Testbädd för hydrokemiska metallåtervinningsprocesser i pilotskala, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 422 000

Testbädd för nedspolning och avloppssystem, Swerea IVF,Mölndal, 500 000


Den 25 juni öppnar VINNOVA en ny ansökningsomgång inom utlysningen som stänger den 17 september.


För mer information:
Filip Kjellgren, handläggare, 08-473 32 36, Filip.Kjellgren@VINNOVA.se
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08 - 473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA.se


VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy