Skip to main content

Ny satsning ska ta tillvara innovationer från patienter

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2016 09:07 CEST

Foto: Thomas Löfqvist

Idéer till innovativa lösningar från patienter i vården har hittills varit en outnyttjad resurs. Vinnova satsar nu på fyra pilotprojekt som ska fånga upp och sprida nya lösningar från patienter och deras anhöriga. Projekten finns i Skåne, Halland/Göteborg, Uppland och Norrbotten.

- Många patienter har idéer till nya lösningar som kan användas inom vården, bli kommersiella produkter eller på andra sätt komma till nytta, men hittills har det i stort sett inte utnyttjas. Projekten vi nu satsar på ska utveckla arbetssätt där patienternas idéer kan fångas upp, utvecklas och spridas, säger Alexander Alvsilver, handläggare på Vinnova.

Studier visar att mellan fem och sju procent av ett lands medborgare skapar innovationer på egen tid. Ett exempel är Louis Plante, en patient med cystisk fibros som märkte att besöket på en rockklubb påverkade hans andning. Vibrationerna från högtalarna hade en positiv effekt på lungorna. Han utvecklade en behandlingsmetod och ett instrument som nu finns på marknaden.

Projekten som får finansiering ska fånga upp lösningar från patienter och deras anhöriga inom områdena cancer, funktionsnedsättning, övervikt hos barn och unga samt för tidigt födda barn. Fyra projekt får dela på tre miljoner kronor:

Patientinnovationssluss Skåne, 800 000
Innovation Skåne AB med Funka Nu AB och Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne.
Projektet fokuserar på idéer från patienter/brukare med lättare och svårare funktionsnedsättningar genom att arbeta med både en entreprenörsväg och en licensieringsväg.
Kontakt Fred Kjellson, fred.kjellson@innovationskane.com, 076-648 60 76

Stödjande av patientinnovationer för en bättre hälsovård, 790 000
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Innovationsplattformen med Hallands läns landsting.
Projektet fokuserar på en pilotgrupp patienter, barn och ungdomar som genomgår behandling mot fetma. Arbetet genomförs i samverkan med Drottning Silvias Barnsjukhus (VGR) samt Region Halland.
Kontakt: Lina Strand Backman, lina.strand.backman@vgregion.se, 070-020 60 82

Idékraft, 540 000
Akademiska Sjukhuset, Uppsala.
Projektet fokuserar på anhöriga och föräldrar till för tidigt födda barn som tillbringar lång tid på neonatal-avdelningen.
Kontakt: Maria Jansdotter, maria.jansdotter@akademiska.se, 018-611 71 27

Brukar- och patientdriven innovation, 800 000
Norrbottens läns landsting i samarbete med Cancercentrum.
Ska testa, utveckla, utvärdera och anpassa arbetssätt för att nå cancerpatienter och deras anhöriga, stötta i utvecklingen av lösningar från prioriterad patientgrupp och arbeta med spridning.
Kontakt: Kerstin Lindström, kerstin.lindstrom@nll.se, 070-227 22 95


För mer information:
Alexander Alvsilver, 08-473 30 55, alexander.alvsilver@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.