Skip to main content

Stöd till fem FoU-projekt inom produktionsteknik

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:03 CEST

De första fem projekten inom FoU-programmet för produktionsteknik inom fordonsindustrin har nu fått klartecken för finansiering. Sammanlagt får de fem projekten stöd på nästan 25 miljoner kronor.

Satsningen är en del i det regeringsuppdrag om FoU-program inom produktionsteknik och fordonstelematik där VINNOVA, Nutek, Västra Götalandsregionen och industrin sammanlagt satsar 860 miljoner kronor. De första projekten inom fordonstelematik inleddes för några veckor sedan. Nu har även de första fem projekten inom FoU-programmet för produktionsteknik, MERA, fått finansiering.

- De här fem projekten är bara början. Vi har ett nytt programstyrelsemöte i november, då fler projekt kommer att få finansiering, säger Ulf Holmgren, VINNOVAs representant i programstyrelsen.

De fem projekten får offentlig finansiering på sammanlagt nästan 25 miljoner kronor. Den sammanlagda investeringen från näringsliv, universitet/högskola och det offentliga uppgår till nästan 66 miljoner kronor.

Det största projektet som får stöd i detta första skede är KUGG - som ska driva nätverk, utföra FoU och genomföra utbildning kring kuggteknik och kuggproduktion. Kuggväxlar är en nyckelkomponent i transmissioner, vilka står för en fjärdedel av tillverkningskostnaderna för person- och lastbilar. Projektet drivs av Scania CV, GM Powertrain Sweden och Fordonskomponentgruppen i samarbete med SVA, Leax, Arvin Meritor, Benzlers, Getrag, Erasteel Kloster, Componenta Albin, Swepart, Primateria, Sandvik Tooling, ITM vid KTH och Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Projektet får cirka 10 miljoner kronor i stöd och har en totalbudget på närmare 28 miljoner kronor.

- Beslutet är mycket glädjande och viktigt för att trygga kompetensutveckling för tillverkning av kugg, säger Ulf Bjarre, Scania Transmission.

De fyra mindre projekten som får stöd är:

3D-rullformning av höghållfasta komponenter med varierat tvärsnitt - som drivs av IVF Industriforskning och utveckling AB, Bendiro och Fordonskomponentgruppen i samarbete med Ortic, Ortic 3D, Saab Automobile, Volvo Personvagnar och IKEA of Sweden.

Utveckling av konkurrenskraften för Saab Automobiles produktion i Sverige, domän I och II - nya tillverkningsprocesser inom integrerad produktutveckling samt med virtuellt och digitalt stöd. Projektet drivs av Saab Automobile i samarbete med Innovatum AB, IVF och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Utveckling av konkurrenskraften för Saab Automobiles produktion i Sverige, domän IV - ett antal projekt för att snabbt utveckla och implementera metoder och verktyg som ökar effektiviteten inom produktion. Projektet drivs av Saab Automobile.

En ny produktionsmetod för falsning, PROFAL - som drivs av Volvo och Saab Automobile i samarbete med Korrosions- och metallforskningsinstitutet och Svensk Verktygsteknik.

VINNOVA fick i november 2004 i uppdrag av regeringen att lämna förslag till FoU-program inom områdena produktionsteknik och fordonstelematik. Detta för att möjliggöra en fortsatt konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige. Förslaget överlämnades till regeringen i mitten av mars och förhandlades sedan med berörda parter. Ett regeringsbeslut i början av juni innebar att avtal kunde undertecknas om gemensamma FoU-satsningar där staten, genom VINNOVA och Nutek, går in med 400 miljoner kronor under en fyraårsperiod. Utöver detta satsar Västra Götalandsregionen 30 miljoner kronor. Industrin går in med minst motsvarande belopp. Sammanlagt satsas alltså minst 860 miljoner kronor i de båda programmen. I augusti slöts avtal mellan VINNOVA, Nutek, Västra Götalandsregionen och industrin gällande två nationella FoU-program, dels inom produktionsteknik och dels inom fordons-IT och telematik. VINNOVA ansvarar för de två programmen.

För ytterligare information: Margareta Groth, programledare VINNOVA, telefon 08-473 31 83,
mailto:margareta.groth@VINNOVA.se
eller Magnus Wiktorsson, VINNOVA, telefon 08-473 30 45.
mailto:magnus.wiktorsson@VINNOVA.se

Kontaktperson KUGG: Ulf Bjarre, Scania CV AB.
mailto:ulf.bjarre@scania.com


Läs mer om MERA-programmet.
http://www.vinnova.se/Main.aspx?ID=1a0c3b35-959b-4c1f-8ba9-98381e1cce16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera