Skip to main content

Svenskt-kinesiskt samarbete om miljöinnovationer

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 09:22 CET

Nio projekt får nu stöd inom programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer för att bedriva forskning och utveckling i samarbete med aktörer i Kina. VINNOVA och Energimyndigheten finansierar projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor.

Genom att svenska företag och andra aktörer bedriver forskning- och utveckling tillsammans med aktörer i andra länder, kan Sveriges globala konkurrenskraft stärkas samtidigt som projekten bidrar till en hållbar utveckling. Fokus inom programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer ligger på samverkan med nya tillväxtländer.

Inom utlysningen för samarbete med aktörer i Kina har VINNOVA och Ministry of Science and Technology i Kina har genomfört parallella utlysningar i respektive land. Energimyndigheten medverkar i utlysningens energirelaterade del.


Nio projekt får finansiering med sammanlagt 40 miljoner kronor:

Utveckling och demonstration av teknologi för recirkulerande aquakultur system i Kina, Wallenius Water AB
 
Effektiv återvinning för en miljövänlig produktion av aluminium, Swerea KIMAB AB
 
Ny teknik för transparenta fönsterskikt för CIGS-solceller, Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper 
 
Smart mobilkommunikation för miljövänlig IKT, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för signaler och system 
 
Stabilisering och optimering av ´back-fill´ i gruvor med gruvindustrins restprodukter (BackFillStab), Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 
 
Cooperation and development of clean Thermal system for New Energy Vehicles, Reformtech Heating Technologies AB 
 
Forskningssamarbete för att stärka industri för cellulosabaserad etanol och biogasproduktion, Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Västerås 
 
Grönt Korrosionsskydd - ett svensk-kinesiskt samarbetsprojekt, KTH 

To develop high energy efficiency and small-scale bioenergy combine in Jilin: innovation and demonstration, Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för biomassateknologi och kemi


För mer information:
Ciro Vasquez, VINNOVA, 08-473 31 30
Sven Risberg, Energimyndigheten, 016-544 21 16 

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera