Skip to main content

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 10:28 CET

Ytterligare åtta forskare får halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri, för att stärka tillgången på duktiga forskare som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar.

Över 100 forskare beräknas under 2013-2017 få möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska internationella samarbeten. Inledningsvis satsas 225 miljoner kronor, varav 125 miljoner från VINNOVA och knappt 100 miljoner från EU-kommissionen.

VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.

I denna andra omgång får åtta forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

Cecilia Williams - Kungliga tekniska högskolan och University of Houston, US

Daniela Pappalardo - Kungliga tekniska högskolan och Università degli Studi di Salerno, Italy

Caterina Zanella - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och University of Trento, Italy samt Tekniska Högskolan i Jönköping

Stefan Karlsson - Glafo AB  och Otto-Schott-Institute of Materials Research, Germany

Samo Lasic - CR Development AB och Danish Research Center for Magnetic Resonance, Denmark

Narsis Kiani - Karolinska institutet och Dresden University, Germany

Masoud Daneshtalab - Kungliga tekniska högskolan och University of Turku, Finland

Masoumeh Ebrahimi - Kungliga tekniska högskolan och University of Turku, Finland


Programmet strävar även till att förstärka möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen är avsedd att ske i samarbeten mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.

Läs mer om Mobility for Growth på www.VINNOVA.se/mobility


För mer information:

Erik Litborn, 08-473 31 98, e- Erik.Litborn@VINNOVA.se

 

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy