Media-no-image

De som gått vidare i den tredje fasen i ansökningsprocessen för Vinnvård Fellows finns ute nu

Nyheter   •   2015-08-27 14:24 CEST

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen. Antalet sökande har gått från 27 till 11 personer. I slutet av september samlas dessa för sina sista intervjuer innan Vinnvårds styrelse sedan fattar besluten om vilka som antas.

Listan på de som gått vidare till steg 3, tidsplanen och mer information om Vinnvård Fellows ansökningsprocess finns på www.vinnvard.se/fellowship.

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen.

Läs vidare »
Wlpxc6a3h1cgcf5xhbek

Är det dags med en nollvision inom vården och omsorgen?

Nyheter   •   2015-07-03 13:32 CEST

Under Almedalen deltog ledande beslutsfattare i Vinnvårds och Vårdanalys seminarium om patientsäkerhet och om en nollvision inom vården.

Media-no-image

27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows

Nyheter   •   2015-06-04 14:55 CEST

Ansökningstiden för Vinnvård Fellow har gått ut och nu inleds arbetet med att bedöma alla ansökningar. 

- Vi är väldigt glada för att 27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows. Det ska bli väldigt spännande att läsa ansökningarna, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator Vinnvård.

Bedömningsarbetet sker i tre steg. Tidplanen finns beskriven på www.vinnvard.se/fellowship. Fortlöpande information kommer att publiceras på vår hemsida, tex beslut vilka som går vidare i de olika stegen samt vilka som ingår i de olika bedömargrupperna.

Den 3 juni stängde utlysningen av medel inom programmet Vinnvård Fellows. Nu påbörjas arbetet med att bedöma de 27 ansökningarna i tre steg. Först ut är en svensk bedömargrupp.

Läs vidare »
Media-no-image

Tum-EKG identifierar personer med förmaksflimmer kostnadseffektivt

Nyheter   •   2015-06-03 16:04 CEST

Tidigare Vinnvård forskning, FLIP Förmaksflimmer i primärvården, (som handlar om att upptäcka förmaksflimmer och behandla för att minska antalet strokefall), fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag publicerar Dagens Medicin en artikel om detta. Bra för sparat lidande och minskade kostnader att detta sprids och blir använt!

​Tidigare Vinnvård forskning, FLIP Förmaksflimmer i primärvården, (som handlar om att upptäcka förmaksflimmer och behandla för att minska antalet strokefall), fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag publicerar Dagens Medicin en artikel om detta. Bra för sparat lidande och minskade kostnader att detta sprids och blir använt!

Läs vidare »
Media-no-image

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Nyheter   •   2015-05-31 08:08 CEST

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium om patientsäkerhet. Vården skadar patienter och det sägs att 3 000 personer per år dör i onödan. Samtidigt verkar inte förutsättningarna finnas för att förbättra säkerheten. Till exempel visar en ny internationell studie att Sverige är sämre än andra länder på att låta patienter vara delaktiga i sin egen vård, vilket är en viktig förutsättning då allt mer vård görs av patienterna själva. Och en ännu opublicerad undersökning av förstalinjens chefer indikerar att de inte ser patienterna som viktiga drivkrafter i vårdens utveckling. Vi har tillsammans skapat ett system som inte är så säkert och effektivt som det skulle kunna vara. Det är nu hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. Andra branscher har gjort det. Inom trafiksäkerheten har nollvisionen varit vägledande för flera infrastrukturella satsningar.

På seminariet diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen av vård och omsorg.

Medverkande:
Kiku Pukk Härenstam, MD, Patientsäkerhetsexpert, Läkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Vinnvård Fellow
Dag Ström, Projektledare, MD, Vårdanalys
Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet
Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
m.fl.

Datum: torsdag 2 juli 2015
Tid: 8.30 - 9.30
Plats: O´learys/Ullman PR, Strandgatan 13, Nedervåningen, ingång från gården

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium om patientsäkerhet. Varje år skadas och dör tusentals personer av undvikbara vårdskador inom hälso- och sjukvården. En nollvision för den här typen av vårdskador borde vara det enda rätta för att öka patientsäkerheten, eller?

Läs vidare »
Media-no-image

International Forum on Quality and Safety in Healthcare söker talare

Nyheter   •   2015-05-19 18:01 CEST

Anmälan till att få tala eller ge förslag på talare till International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg är nu öppen. Rekommendationer och förslag till bra talare som fångar aktuella frågor och utmaningar inom områdena kvalitetsförbättring och patientsäkerhet sökes.

International Forum on Quality and Safety in Healthcares mål är att skapa ett program för 2016 som har en direkt koppling med patienter inom varje område. Talare som jobbat med tankeväckande perspektiv från både vårdpersonal och patienter, och de som tar hand om dem är särskilt eftertraktade.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare söker också nya evidensbaserade strategier för kvalitetsförbättring, eller nya verktyg och tekniker, som presenteras genom effektiva undervisningsmetoder och informationsmöten. Gärna från organisationer som driver projekt eller samarbetsinitiativ med intressanta resultat som är relevanta för en bredare internationell publik.

Anmälan till att få tala eller ge förslag på talare till International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg är nu öppen. Rekommendationer och förslag till bra talare som fångar aktuella frågor och utmaningar inom områdena kvalitetsförbättring och patientsäkerhet sökes.

Läs vidare »
Media-no-image

"Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete" - artikel i Läkartidningen

Nyheter   •   2015-04-30 10:52 CEST

Karin Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow och Drew Gaffney, professor, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA skriver i Läkartidningen. "För att en verksamhet ska kunna bedrivas säkert krävs att medarbetarna har både teknisk färdighet och icke-teknisk färdighet. Icke-tekniska färdigheter avser främst kommunikation, ledarskap, beslutsfattande, teamarbete, konflikthantering och återkoppling."

Karin Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow och Drew Gaffney, professor, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA skriver i Läkartidningen. "För att en verksamhet ska kunna bedrivas säkert krävs att medarbetarna har både teknisk färdighet och icke-teknisk färdighet. Icke-tekniska färdigheter avser främst kommunikation, ledarskap, beslutsfattande, teamarbete, konflikthantering och återkoppling."

Läs vidare »
Media-no-image

Utlysning av bidrag till fyra nya Vinnvård Fellows

Nyheter   •   2015-03-29 21:26 CEST

Vinnvård kommer under april att utlysa bidrag till fyra nya fellows. Exakt datum när utlysningen öppnar samt all annan information kring ansökan, bedömningsarbete och beslutstider m.m. kommer att komma inom kort. Utlysningstexten, som ligger till grund för ansökan, publiceras redan nu så att du kan förbereda dig och sprida den vidare till potentiella sökanden.

Vi avser att ge bidrag (1,5 miljoner kronor per fellow – 500 000 per år i 3 år) till fyra välmeriterade forskare som ges möjlighet att både producera ny forskning, utveckla sitt ledarskap och omsätta forskningserfarenheter till praktik och därmed förbättra vård och omsorg. Fellowshipet motsvarar en anställning på 50-60%. En grundtanke är att vi gärna ser att sökande delar sin tid mellan att bedriva forskning och att vara yrkesverksam inom den sociala omsorgen eller hälso- och sjukvården.

Ansökningar kommer att hanteras i Fortes ansökningssystem PRISMA. Mer information om detta kommer att publiceras på Vinnvårds och Fortes respektive hemsidor.

Alla frågor som rör Vinnvård, Vinnvård Fellows och innehållet i utlysningstexten besvaras av Staffan Arvidsson, staffan.arvidsson@vinnvard.se

Vinnvård kommer under april att utlysa bidrag till fyra nya fellows. Exakt datum när utlysningen öppnar samt all annan information kring ansökan, bedömningsarbete och beslutstider m.m. kommer att komma inom kort. Utlysningstexten, som ligger till grund för ansökan, publiceras redan nu så att du kan förbereda dig och sprida den vidare till potentiella sökanden.

Läs vidare »
Media-no-image

Digital nätverk tar tillvara på patienters erfarenheter

Nyheter   •   2014-12-21 20:18 CET

Peter Margolis, MD, PhD, är professor i pediatrik och chef för forskning vid James M. Anderson Center for Health System Excellence vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center gästade Sverige under första veckan i december. Hans arbete omfattar studier och tillämpning av kvalitetsförbättringsmetoder inom primär och specialistvården.

I början av hans karriär för 20 år sedan jobbade han deltid på två kliniker med patienter från olika samhällsklasser. De ekonomiska skillnaderna som gjorde sig påminda i behandling, mediciner och väntetid bland annat gjorde att Peter började intressera sig för hur man kan bygga enklare system för patienterna. Ett som kunde användas på alla kliniker och som kunde hjälpa till att förbättra processen för patienterna. Han kom i kontakt med ett projekt som tog honom inom området tarmsjukdomar. Det resulterade i hans nuvarande projekt ImproveCareNow.

Det är ett nätverk där man låter de kroniskt sjuka patienterna få vara med i vårdteamet och registrera deras upplevelser av bland annat behandlingar samt mediciner. Genom att ta tillvara på patienternas erfarenheter kunde de se märkbara resultat i antal symtomfria patienter.

Från att ha börjat på 8 sjukhus har ImproveCareNow vuxit till att idag verka på 70 specialistmottagningar som samverkar med varandra kring behandlingen av barn och unga med inflammatorisk tarmsjukdom. I detta nätverk finns närmare 500 läkare samt 19 000 patienter involverade.

Under torsdagen den 4 december 2014 höll Peter ett seminarium om sitt arbete och hur långt de kommit inom projektet ImproveCareNow.

Spridningen av projektet var ett av de största diskussionsämnena under seminariet. Peter menade på att de utnyttjade sociala medier, den lokala tidningen och höll även webinars för att nå så många intressenter som möjligt.

Peter talade om hur de genom denna spridning nådde personer från andra professioner som intresserade sig av projektet. På det viset har han och hans team fått kunskap och erfarenhet de annars inte hade fått möjlighet att ta del av.

”If you want to attract innovators you have to tell people what you’re doing. Give them a chance to join”

Projektet har fått stor positiv respons både från kliniker men också patienter och anhöriga. Peter kunde visa på hur patienterna själva blev en stor kraft som själva drev fram och delade med sig av förbättringar i sin vardag som de delade med sig av bland annat genom filmer.

Peter Margolis, MD, PhD, är professor i pediatrik och chef för forskning vid James M. Anderson Center for Health System Excellence vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center gästade Sverige under första veckan i december. Hans arbete omfattar studier och tillämpning av kvalitetsförbättringsmetoder inom primär och specialistvården.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu kan du skicka in ditt abstract till Utvecklingskraft

Nyheter   •   2014-11-21 10:17 CET

Alla exempel, stora som små är välkomna. Sista inlämningsdag för ditt abstract är torsdagen den 18 december 2014. I januari 2015 får de som skickat in svar på huruvida de blivit antagna.

Se länk för formulär samt mer information om Utvecklingskraft.

Alla exempel, stora som små är välkomna. Sista inlämningsdag för ditt abstract är torsdagen den 18 december 2014. I januari 2015 får de som skickat in svar på huruvida de blivit antagna.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Kommunikation
  • helena.conning@vinnvard.se
  • 08-54513557
  • 0708-758651

Om Vinnvård

Forskning för ständiga förbättringar i vård och omsorg.

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg - Varför Vinnvård?
Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ökande kostnader, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Det är den typ av forskning som Vinnvård satsar på. Vi behöver svara på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Adress

  • Vinnvård
  • c/o Vårdalstiftelsen, Adolf Fredriks Kyrkogata 15
  • 111 37 Stockholm

Länkar