Media-no-image

Sista anmälningsdag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice närmar sig

Nyheter   •   2014-09-02 11:16 CEST

Den 5 september är den sista anmälningsdagen för att lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice.

Det är den andra konferensen kring evidensbaserad praktik som hålls i Bergen den 3-4 februari 2015. Under konferensen kommer man att ta upp de bästa forskningsresultaten och uppmärksamma de sätt man kan hjälpa och involvera patienter, praktiker och politiker kring de olika beslut som fattas inom vården. 


Den 5 september är den sista anmälningsdagen för att lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice.

Läs vidare »
Media-no-image

Skicka in dina förslag till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen!

Nyheter   •   2014-08-26 15:45 CEST

Den 20-21 januari hålls den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister används för att förbättra vården sökes. Det kan vara inom områden som kunskapsstyrning, uppföljning, förbättringsarbete, forskning och lärande. 

Förslagen kan vara pågående eller avslutade arbeten i verksamheter inom forskning, omsorg, hälso- och sjukvård. Exempel kan vara arbete kring datakvalitet, validering, integration, resultatdata, täckningsgrad och patientmedverkan.

Bidragen ska skickas in senast den 19 september.


Den 20-21 januari hålls den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister används för att förbättra vården sökes.

Läs vidare »
Media-no-image

Anders Anell utsedd till årets kommunalekonom

Nyheter   •   2014-08-20 15:21 CEST

Kommunalekonomernas förening delade igår ut priset Årets kommunalekonom vid föreningens möte i Malmö. Anders Anell, professor i sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet var den som mottog priset. 

– Frågor om vårdval och patientinflytande har alltid intresserat mig. När det gäller patientinflytande har jag börjat intressera mig för medfinansiering av vården. Det kan till exempel vara om en patient ska göra en starroperation. I de allra flesta landsting får patienten en lins som kan fokusera på ett avstånd. Men det finns multifokala linser som är mycket dyrare. I vissa landsting kan patienter få dessa inopererade om de betalar mellanskillnaden själva. Det väcker frågor om rättvisa. säger Anders Anell.


Kommunalekonomernas förening delade igår ut priset Årets kommunalekonom vid föreningens möte i Malmö. Anders Anell, professor i sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet, mottog priset. Patientinflytande är det ämne som intresserar honom mest.

Läs vidare »
Jbve1wcmtuownxiajmax

Förbättringsresa till Storbritannien

Nyheter   •   2014-06-18 14:29 CEST

Under två dagar besökte Vinnvård Fellows Manchester, Sheffiled och Salford. Under besöket träffade vi flera verksamheter och personer som arbetar med att ständigt förbättra vården i Storbritannien.

Media-no-image

Idag är det Change Day i Sverige!

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 09:03 CEST

Nu är vi snart 600 som har lovat att förändra något till det bättre inom hälso- och sjukvård och omsorg. Fler lär det bli för idag är det Change Day i Sverige och på många håll lämnas löften!

Några löften:
Jag lovar att göra allt jag kan för att skapa en lugn levande och trygg atmosfär för de personer jag bemöter/möter med demenssjukdom.

Jag lovar att arbeta för att alla patienter i Luleå kommun ska få en så trygg, personlig, patientsäker och evidensbaserad vård och behandling som bara är möjlig.

Att ta tillvara på synpunkter och erfarenheter från patienter som kommer fram i de månatliga intervjuerna göra dessa till kvalitets och förbättringsarbeten.

- Det har varit intressant att se hur detta sakta har spridit sig över landet, att allt fler har börjat våga berätta vad de vill förändra och att de sett möjligheten att alla kan göra något. Mitt löfte för dagen blir att fortsätta arbeta för att Change Day blir en kraft som utvecklas och återkommer nästa år, säger Helena Conning, projektledare Change Day.

Att få känna sig delaktig i en positiv förändring direkt i sin egen vardag är stort. Att dessutom få se sina egna idéer förverkligas är ännu större. Genom initiativet Change Day finns det nu möjlighet att medverka till att genomföra en förändring. Alla löften samlas och kommer att på olika sätt följas upp och presenteras från den 4 juni och framåt.

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något.

Lämna ditt löfte här: www.changeday.se

Change Day har öppet till den 4 juli för att ta emot löften!

Ur programmet för dagen:

Jackie Lynton NHS och Change Day Storbritannien pratar på Famnas Utvecklingssamtal i Stockholm.

Landstinget i Jönköping samlar in löften på tre sjukhus, Ryhov i Jönköping, Eksjö och i Värnamo.

www.changeday.se kommer filmer, bilder och kommentarer läggas upp under dagen!

På Change Days facebooksida kan alla som vill göra inlägg med bilder och texter om hur det går med deras löften.


Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg – Varför Vinnvård?

Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Vi behöver hitta svar på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Nu är vi snart 600 som har lovat att förändra något till det bättre inom hälso- och sjukvård och omsorg. Fler lär det bli för idag är det Change Day i Sverige och på många håll lämnas löften!

Läs vidare »
Media-no-image

Change Day Sverige - 4:e juni

Nyheter   •   2014-06-03 15:12 CEST

Hur går det med ditt löfte? Om du inte hunnit lämna något gå in på www.changeday.se. Om du redan lämnat ett löfte kan du skicka in kommentarer och bilder till oss så publicerar vi dem. Du kan också göra inlägg och berätta på Change Day Sveriges facebooksida.

Vi vill gärna veta hur det går så hör av dig til mig!
Helena Conning
helena.conning@vinnvard.se
0706-936674

Hur går det med ditt löfte? Om du inte hunnit lämna något gå in på www.changeday.se. Om du redan lämnat ett löfte kan du skicka in kommentarer och bilder till oss så publicerar vi dem. Du kan också göra inlägg och berätta på Change Day Sveriges facebooksida.

Läs vidare »
Media-no-image

Vill du prata om hur vi kan förbättra vården och omsorgen och öka interaktionen mellan forskning och praktik?

Nyheter   •   2014-06-03 14:17 CEST

Vinnvård kommer även i år att finnas på plats i Almedalen även om vi inte arrangerar några egna evenemang. Vi träffar gärna dig som är intresserad av förbättringar inom vård och omsorg och om hur ökad interaktion mellan forskning och praktik kan vara en del av detta.

Vinnvård har de senaste åren satsat 100 miljoner kronor på 20 praktiknära forskningsprojekt runt om i landet. Dessa visar upp resultat som lett till bättre hälsa, minskat lidande och sparade miljoner. Just nu driver vi ett utvecklingsprogram för framtida ledare inom vård och omsorg, Vinnvård Fellows. En av våra fellows, Karin Pukk Härenstam, deltar i Helesplans seminarium den 2 juni "För att förbättra och veta - var ska jag leta?".

Hör av dig om du vill veta mer!

Staffan Arvidsson, 0708-34 23 93

Vinnvård kommer även i år att finnas på plats i Almedalen även om vi inte arrangerar några egna evenemang. Vi träffar gärna dig som är intresserad av förbättringar inom vård och omsorg och om hur ökad interaktion mellan forskning och praktik kan vara en del av detta.

Läs vidare »
Media-no-image

Lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice.

Nyheter   •   2014-05-26 15:33 CEST

Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice har nu öppnat för att ta emot bidrag inför konferensen. 

Det är den andra konferensen kring evidensbaserad praktik som hålls i Bergen den 3-4 februari 2015. Under konferensen kommer man att ta upp de bästa forskningsresultaten och uppmärksamma de sätt man kan hjälpa och involvera patienter, praktiker och politiker kring de olika beslut som fattas inom vården. Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice har nu öppnat för att ta emot bidrag inför konferensen.

Läs vidare »
Vuvbyrhdp8ikwriatox8

Change Day Sverige - 4 juni närmar sig!

Nyheter   •   2014-05-23 14:15 CEST

Vad händer den 4 juni? Sverige får besök av Jackie Lynton som arbetat med Storbritanniens Change Day. Hon kommer bland annat att prata på Famnas Utvecklingssamtal 4 juni om drivkrafter för förändringar. Om du vill inspireras och få ideér om hur ni kan förändra och förbättra hos er är det bara anmäla sig.

Media-no-image

Vinnvård Fellows på Utvecklingskraft

Nyheter   •   2014-05-14 21:23 CEST

Utvecklingkraft har i år temat Design för medskapande lärande. Fellowsarna Johan Thor och Ulrica von Thiele Schwarz delade med sig av sin forskning. 

Johan presenterade hur användning av nationella kvalitetsregister kan bidra till förbättringar inom hälso- och sjukvården. Ulrica pratade om balansen mellan anslutning och anpassning för att få hållbar resultat. En av gästerna under seminariet var forskaren Marjorie Godfrey från The Dartmouth Institute. Utvecklingkraft har i år temat Design för medskapande lärande. Fellowsarna Johan Thor och Ulrica von Thiele Schwarz delade med sig av sin forskning.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Kommunikation
  • helena.conning@vinnvard.se
  • 08-54513557
  • 0708-758651

Om Vinnvård

Forskning för ständiga förbättringar i vård och omsorg.

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg - Varför Vinnvård?
Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ökande kostnader, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Det är den typ av forskning som Vinnvård satsar på. Vi behöver svara på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Adress

  • Vinnvård
  • c/o Vårdalstiftelsen, Adolf Fredriks Kyrkogata 15
  • 111 37 Stockholm

Länkar