Media no image

Vinnvård fellows deltar på Forte Talks

Nyheter   •   Feb 24, 2016 12:47 CET

"Vad krävs för att Sverige ska bli mer jämlikt? Vilka vinster och möjligheter leder ett jämlikare Sverige till? Det är några av de frågor som lyfts när framstående internationella och svenska forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlas den 8-9 mars 2016 för att presentera och diskutera möjligheter och vinster med ett jämlikare Sverige."

Tre av våra Vinnvård fellows är föredragshållare under Forte Talks - Vetenskapligt samtal

8 mars 15:05 – 15:35
Förskolebarn med utvecklingsavvikelser: en rörig vårdprocess
Anna Sarkadi, Vinnvård fellow, MD, Associate Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

9 mars 11:15 – 11:45
Att följa och/eller anpassa evidens: Om dilemman i vårdens och omsorgens vardag
Ulrica von Thiele Schwarz, Vinnvård fellow i Improvement Science, Forskningsgruppsledare på Karolinska Institutet

9 mars 13:00 – 13:30
Emelie Heinz, PhD, Postdoc, Vinnvård fellow, Health Economist, Health Outcomes and Economic Evaluation Research Group, MMC, LIME, Karolinska Institutet, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services (SBU)

Tre av våra Vinnvård fellows är föredragshållare under Forte Talks - Vetenskapligt samtal

Läs vidare »
Media no image

ATP, unikt utbildningsprogram för chefer, ledare kommer till Sverige, har du säkrat din plats?

Nyheter   •   Nov 02, 2015 09:32 CET

Välkommen till ett informationsmöte om programmet via webben med Brent
James, kirurg och upphovsman till ATP, 4 november kl. 17-18!

Kursstart 25-28 januari, 2016.Intermountain Healthcare är en av de ledande sjukvårdsorganisationerna i världen tack vare att man lyckats förena ökande kvalitet och bättre kostnadskontroll. En nyckelingrediens i dess angreppssätt är ledarutvecklingsprogrammet ATP (Advanced Training Program). Genom mångåriga kontakter har vi i Sverige nu fått möjlighet att erbjuda programmet här för seniora ledare i hälso- och sjukvården. Information om programmet finns i bifogad pdf och på webben.

Dela gärna informationen med kolleger!

Välkommen till ett informationsmöte om programmet via webben med Brent James, kirurg och upphovsman till ATP, 4 november kl. 17-18! Kursstart 25-28 januari, 2016.

Läs vidare »
Media no image

Välkommen till seminarium om implementering 18 november med professor Gregory Aarons

Nyheter   •   Okt 14, 2015 11:52 CEST

Verktyg för anpassning och följsamhet av evidensbaserade metoder – Hur kan evidensbaserade metoder, riktlinjer och vårdplaner anpassas?

Professor Gregory Aarons är en klinisk och organisatorisk psykolog vid institutionen för psykiatri vid University of California, San Diego. Prof. Aarons forskning fokuserar på att identifiera faktorer som påverkar ett framgångsrikt genomförande av evidensbaserade metoder och vårdkvalitet inom hälso- och sjukvården. 

På seminariet kommer följande att tas upp:

 • Anpassning och följsamhetens roller i implementering av evidensbaserade metoder, riktlinjer och vårdplaner
 • Bakgrunden till verktyget
 • Verktygets innehåll
 • Verksamheters erfarenheter av att ha arbetat med verktyget

Datum: 18/11, 15.00-16.15

Plats: Widerströmska huset (vid Karolinska Institutet), Tomtebodavägen 18A, Solna

Lokal: Wangari, plan 1

Seminarierna är kostnadsfria men kräver på grund av ett begränsat antal platser anmälan till implementering@sll.se
Läs mer i den bifogade inbjudan.

Enheten för implementering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin arrangerar en seminarieserie. Syftet med seminarierna är att presentera den senaste forskningen om implementering och praktiska tillämpningar.​

Läs vidare »
Media no image

Sverige, vi har ett resultat! - Fyra nya Vinnvård Fellows!

Nyheter   •   Okt 13, 2015 13:19 CEST

Vinnvårds styrelse har nu beslutat att anta fyra nya Vinnvård Fellows.

- Detta är fyra personer som kommer att ha stor betydelse för att utveckla svensk hälso- och sjukvård och social omsorg. Vi är överväldiga av den drivkraft och den kompetens som den här gruppen har, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator.

De påbörjar sitt arbete inom Vinnvård Fellows i början på 2016 och programmet pågår i tre år. De antagna är:

Emelie Heintz - ”Värdering av hälsotillstånd för bättre beslutsfattande inom svensk hälso- och sjukvård”
Elin Larsson - ”Jämlik sexuell och reproduktiv folkhälsa – Innovativt samarbete mellan akademi och myndighet”
Martin Rejler - ”På väg mot ett lärande hälso- och sjukvårdssystem”
Anna Sarkadi - ”Use it or lose it – Barns hjärnor som samhällsinvestering”

Mer information om respektive fellow kommer inom kort att publiceras på Vinnvårds hemsida.

​Vinnvårds styrelse har nu beslutat att anta fyra nya Vinnvård Fellows. - Detta är fyra personer som kommer att ha stor betydelse för att utveckla svensk hälso- och sjukvård och social omsorg. Vi är överväldiga av den drivkraft och den kompetens som den här gruppen har, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator.

Läs vidare »
Media no image

De som gått vidare i den tredje fasen i ansökningsprocessen för Vinnvård Fellows finns ute nu

Nyheter   •   Aug 27, 2015 14:24 CEST

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen. Antalet sökande har gått från 27 till 11 personer. I slutet av september samlas dessa för sina sista intervjuer innan Vinnvårds styrelse sedan fattar besluten om vilka som antas.

Listan på de som gått vidare till steg 3, tidsplanen och mer information om Vinnvård Fellows ansökningsprocess finns på www.vinnvard.se/fellowship.

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen.

Läs vidare »
Wlpxc6a3h1cgcf5xhbek

Är det dags med en nollvision inom vården och omsorgen?

Nyheter   •   Jul 03, 2015 13:32 CEST

Under Almedalen deltog ledande beslutsfattare i Vinnvårds och Vårdanalys seminarium om patientsäkerhet och om en nollvision inom vården.

Media no image

27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows

Nyheter   •   Jun 04, 2015 14:55 CEST

Ansökningstiden för Vinnvård Fellow har gått ut och nu inleds arbetet med att bedöma alla ansökningar. 

- Vi är väldigt glada för att 27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows. Det ska bli väldigt spännande att läsa ansökningarna, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator Vinnvård.

Bedömningsarbetet sker i tre steg. Tidplanen finns beskriven på www.vinnvard.se/fellowship. Fortlöpande information kommer att publiceras på vår hemsida, tex beslut vilka som går vidare i de olika stegen samt vilka som ingår i de olika bedömargrupperna.

Den 3 juni stängde utlysningen av medel inom programmet Vinnvård Fellows. Nu påbörjas arbetet med att bedöma de 27 ansökningarna i tre steg. Först ut är en svensk bedömargrupp.

Läs vidare »
Media no image

Tum-EKG identifierar personer med förmaksflimmer kostnadseffektivt

Nyheter   •   Jun 03, 2015 16:04 CEST

Tidigare Vinnvård forskning, FLIP Förmaksflimmer i primärvården, (som handlar om att upptäcka förmaksflimmer och behandla för att minska antalet strokefall), fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag publicerar Dagens Medicin en artikel om detta. Bra för sparat lidande och minskade kostnader att detta sprids och blir använt!

​Tidigare Vinnvård forskning, FLIP Förmaksflimmer i primärvården, (som handlar om att upptäcka förmaksflimmer och behandla för att minska antalet strokefall), fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag publicerar Dagens Medicin en artikel om detta. Bra för sparat lidande och minskade kostnader att detta sprids och blir använt!

Läs vidare »
Media no image

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Nyheter   •   Maj 31, 2015 08:08 CEST

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium om patientsäkerhet. Vården skadar patienter och det sägs att 3 000 personer per år dör i onödan. Samtidigt verkar inte förutsättningarna finnas för att förbättra säkerheten. Till exempel visar en ny internationell studie att Sverige är sämre än andra länder på att låta patienter vara delaktiga i sin egen vård, vilket är en viktig förutsättning då allt mer vård görs av patienterna själva. Och en ännu opublicerad undersökning av förstalinjens chefer indikerar att de inte ser patienterna som viktiga drivkrafter i vårdens utveckling. Vi har tillsammans skapat ett system som inte är så säkert och effektivt som det skulle kunna vara. Det är nu hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. Andra branscher har gjort det. Inom trafiksäkerheten har nollvisionen varit vägledande för flera infrastrukturella satsningar.

På seminariet diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen av vård och omsorg.

Medverkande:
Kiku Pukk Härenstam, MD, Patientsäkerhetsexpert, Läkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Vinnvård Fellow
Dag Ström, Projektledare, MD, Vårdanalys
Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet
Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
m.fl.

Datum: torsdag 2 juli 2015
Tid: 8.30 - 9.30
Plats: O´learys/Ullman PR, Strandgatan 13, Nedervåningen, ingång från gården

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium om patientsäkerhet. Varje år skadas och dör tusentals personer av undvikbara vårdskador inom hälso- och sjukvården. En nollvision för den här typen av vårdskador borde vara det enda rätta för att öka patientsäkerheten, eller?

Läs vidare »
Media no image

International Forum on Quality and Safety in Healthcare söker talare

Nyheter   •   Maj 19, 2015 18:01 CEST

Anmälan till att få tala eller ge förslag på talare till International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg är nu öppen. Rekommendationer och förslag till bra talare som fångar aktuella frågor och utmaningar inom områdena kvalitetsförbättring och patientsäkerhet sökes.

International Forum on Quality and Safety in Healthcares mål är att skapa ett program för 2016 som har en direkt koppling med patienter inom varje område. Talare som jobbat med tankeväckande perspektiv från både vårdpersonal och patienter, och de som tar hand om dem är särskilt eftertraktade.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare söker också nya evidensbaserade strategier för kvalitetsförbättring, eller nya verktyg och tekniker, som presenteras genom effektiva undervisningsmetoder och informationsmöten. Gärna från organisationer som driver projekt eller samarbetsinitiativ med intressanta resultat som är relevanta för en bredare internationell publik.

Anmälan till att få tala eller ge förslag på talare till International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg är nu öppen. Rekommendationer och förslag till bra talare som fångar aktuella frågor och utmaningar inom områdena kvalitetsförbättring och patientsäkerhet sökes.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikation
 • helenaztbxmzwo.crwonniwhng@vincsnvard.huse
 • 08-54513557
 • 0708-758651

Om Vinnvård

Forskning för ständiga förbättringar i vård och omsorg.

Att våga möta utmaningarna inom vård och omsorg - Varför Vinnvård?
Vårt samhälle, och inte minst vård och omsorg, står inför stora utmaningar de närmaste åren. En åldrande befolkning, ökande kostnader, ny teknik och ökade förväntningar från patienter och brukare ställer nya krav på en bättre och effektivare vård och omsorg. För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med praktiken, patienterna och brukarna vågar pröva och ompröva i vardagen. Det är den typ av forskning som Vinnvård satsar på. Vi behöver svara på: Hur kan vi leverera högkvalitativ vård och omsorg vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt?

Adress

 • Vinnvård
 • c/o Vårdalstiftelsen, Adolf Fredriks Kyrkogata 15
 • 111 37 Stockholm

Länkar