Skip to main content

Taggar

Media no image

Vinnvård fellows deltar på Forte Talks

Nyheter   •   Feb 24, 2016 12:47 CET

Tre av våra Vinnvård fellows är föredragshållare under Forte Talks - Vetenskapligt samtal

Media no image

ATP, unikt utbildningsprogram för chefer, ledare kommer till Sverige, har du säkrat din plats?

Nyheter   •   Nov 02, 2015 09:32 CET

Välkommen till ett informationsmöte om programmet via webben med Brent James, kirurg och upphovsman till ATP, 4 november kl. 17-18! Kursstart 25-28 januari, 2016.

Media no image

Välkommen till seminarium om implementering 18 november med professor Gregory Aarons

Nyheter   •   Okt 14, 2015 11:52 CEST

Enheten för implementering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin arrangerar en seminarieserie. Syftet med seminarierna är att presentera den senaste forskningen om implementering och praktiska tillämpningar.​

Media no image

Sverige, vi har ett resultat! - Fyra nya Vinnvård Fellows!

Nyheter   •   Okt 13, 2015 13:19 CEST

​Vinnvårds styrelse har nu beslutat att anta fyra nya Vinnvård Fellows. - Detta är fyra personer som kommer att ha stor betydelse för att utveckla svensk hälso- och sjukvård och social omsorg. Vi är överväldiga av den drivkraft och den kompetens som den här gruppen har, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator.

Media no image

De som gått vidare i den tredje fasen i ansökningsprocessen för Vinnvård Fellows finns ute nu

Nyheter   •   Aug 27, 2015 14:24 CEST

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen.

Är det dags med en nollvision inom vården och omsorgen?

Är det dags med en nollvision inom vården och omsorgen?

Nyheter   •   Jul 03, 2015 13:32 CEST

Under Almedalen deltog ledande beslutsfattare i Vinnvårds och Vårdanalys seminarium om patientsäkerhet och om en nollvision inom vården.

Media no image

27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows

Nyheter   •   Jun 04, 2015 14:55 CEST

Den 3 juni stängde utlysningen av medel inom programmet Vinnvård Fellows. Nu påbörjas arbetet med att bedöma de 27 ansökningarna i tre steg. Först ut är en svensk bedömargrupp.

Media no image

Tum-EKG identifierar personer med förmaksflimmer kostnadseffektivt

Nyheter   •   Jun 03, 2015 16:04 CEST

​Tidigare Vinnvård forskning, FLIP Förmaksflimmer i primärvården, (som handlar om att upptäcka förmaksflimmer och behandla för att minska antalet strokefall), fortsätter att väcka uppmärksamhet. Idag publicerar Dagens Medicin en artikel om detta. Bra för sparat lidande och minskade kostnader att detta sprids och blir använt!

Media no image

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Nyheter   •   Maj 31, 2015 08:08 CEST

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium om patientsäkerhet. Varje år skadas och dör tusentals personer av undvikbara vårdskador inom hälso- och sjukvården. En nollvision för den här typen av vårdskador borde vara det enda rätta för att öka patientsäkerheten, eller?

Media no image

International Forum on Quality and Safety in Healthcare söker talare

Nyheter   •   Maj 19, 2015 18:01 CEST

Anmälan till att få tala eller ge förslag på talare till International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg är nu öppen. Rekommendationer och förslag till bra talare som fångar aktuella frågor och utmaningar inom områdena kvalitetsförbättring och patientsäkerhet sökes.

Media no image

"Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete" - artikel i Läkartidningen

Nyheter   •   Apr 30, 2015 10:52 CEST

Karin Pukk Härenstam, Vinnvård Fellow och Drew Gaffney, professor, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA skriver i Läkartidningen. "För att en verksamhet ska kunna bedrivas säkert krävs att medarbetarna har både teknisk färdighet och icke-teknisk färdighet. Icke-tekniska färdigheter avser främst kommunikation, ledarskap, beslutsfattande, teamarbete, konflikthantering och återkoppling."

Media no image

Utlysning av bidrag till fyra nya Vinnvård Fellows

Nyheter   •   Mar 29, 2015 21:26 CEST

Vinnvård kommer under april att utlysa bidrag till fyra nya fellows. Exakt datum när utlysningen öppnar samt all annan information kring ansökan, bedömningsarbete och beslutstider m.m. kommer att komma inom kort. Utlysningstexten, som ligger till grund för ansökan, publiceras redan nu så att du kan förbereda dig och sprida den vidare till potentiella sökanden.

Media no image

Digital nätverk tar tillvara på patienters erfarenheter

Nyheter   •   Dec 21, 2014 20:18 CET

Peter Margolis, MD, PhD, är professor i pediatrik och chef för forskning vid James M. Anderson Center for Health System Excellence vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center gästade Sverige under första veckan i december. Hans arbete omfattar studier och tillämpning av kvalitetsförbättringsmetoder inom primär och specialistvården.

Media no image

Nu kan du skicka in ditt abstract till Utvecklingskraft

Nyheter   •   Nov 21, 2014 10:17 CET

Alla exempel, stora som små är välkomna. Sista inlämningsdag för ditt abstract är torsdagen den 18 december 2014. I januari 2015 får de som skickat in svar på huruvida de blivit antagna.

Media no image

Ulrica von Thiele Schwarz projekt "Sustainability amid ongoing change" beviljad projektmedel från Forte

Nyheter   •   Okt 28, 2014 15:27 CET

Ulrica von Thiele Schwarz Vinnvård fellow, har tilldelats projektmedel från Forte för perioden 2015-2018, som huvudsökande, för projektet "Sustainability amid ongoing change: Illuminating the adaptation and adherence dilemma in the evidence-to-practice pathway."

Media no image

Sista anmälningsdag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice närmar sig

Nyheter   •   Sep 02, 2014 11:16 CEST

Den 5 september är den sista anmälningsdagen för att lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice.

Media no image

Skicka in dina förslag till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen!

Nyheter   •   Aug 26, 2014 15:45 CEST

Den 20-21 januari hålls den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister används för att förbättra vården sökes.

Media no image

Anders Anell utsedd till årets kommunalekonom

Nyheter   •   Aug 20, 2014 15:21 CEST

Kommunalekonomernas förening delade igår ut priset Årets kommunalekonom vid föreningens möte i Malmö. Anders Anell, professor i sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet, mottog priset. Patientinflytande är det ämne som intresserar honom mest.

Förbättringsresa till Storbritannien

Förbättringsresa till Storbritannien

Nyheter   •   Jun 18, 2014 14:29 CEST

Under två dagar besökte Vinnvård Fellows Manchester, Sheffiled och Salford. Under besöket träffade vi flera verksamheter och personer som arbetar med att ständigt förbättra vården i Storbritannien.

Media no image

Change Day Sverige - 4:e juni

Nyheter   •   Jun 03, 2014 15:12 CEST

Hur går det med ditt löfte? Om du inte hunnit lämna något gå in på www.changeday.se. Om du redan lämnat ett löfte kan du skicka in kommentarer och bilder till oss så publicerar vi dem. Du kan också göra inlägg och berätta på Change Day Sveriges facebooksida.