Skip to main content

Vinnvård fellows deltar på Forte Talks

Nyhet   •   Feb 24, 2016 12:47 CET

"Vad krävs för att Sverige ska bli mer jämlikt? Vilka vinster och möjligheter leder ett jämlikare Sverige till? Det är några av de frågor som lyfts när framstående internationella och svenska forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlas den 8-9 mars 2016 för att presentera och diskutera möjligheter och vinster med ett jämlikare Sverige."

Tre av våra Vinnvård fellows är föredragshållare under Forte Talks - Vetenskapligt samtal

8 mars 15:05 – 15:35
Förskolebarn med utvecklingsavvikelser: en rörig vårdprocess
Anna Sarkadi, Vinnvård fellow, MD, Associate Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

9 mars 11:15 – 11:45
Att följa och/eller anpassa evidens: Om dilemman i vårdens och omsorgens vardag
Ulrica von Thiele Schwarz, Vinnvård fellow i Improvement Science, Forskningsgruppsledare på Karolinska Institutet

9 mars 13:00 – 13:30
Emelie Heinz, PhD, Postdoc, Vinnvård fellow, Health Economist, Health Outcomes and Economic Evaluation Research Group, MMC, LIME, Karolinska Institutet, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services (SBU)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera