Skip to main content

Vinnvårds Fellow Ulrica von Thiele Schwarz medverkar under Kvinnornas ledarskapsdag 2014

Nyhet   •   Maj 12, 2014 20:54 CEST

2014 års Kvinnornas ledarskapsdag hålls den 21 maj i Stockholm. Fokus i år ligger på behovet av ett visionärt ledarskap. Dagen behandlar frågor kring krav och förväntningar som ställs på chefer i dagens hälso- och sjukvård samt hur man i en ständig föränderlig organisation motiverar och leder medarbetare. Ulrica von Thiele Schwarz, docent i psykologi, tar upp dessa frågor utifrån aktuell teori samt empiri från ledarskaps- och annan hälso- och sjukvårdsforskning. 
Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera