Malmö Stad inför trygghetslarmsystem från Viser

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2020 14:22 CET

Malmö Stad har upphandlat nytt ramavtal avseende trygghetslarmsystem till sina särskilda boenden. Staden har totalt 42 boenden med ett varierat behov av nya system.

Avtal är tecknat med Viser AB som fått förtroendet att leverera sin trygghetsplattform som funktionstjänst. Den nya trygghetsplattformen möjliggör de senaste funktionerna inom digitalisering av vård- och omsorg.

Så här säger Helen Martinsson avdelningschef, särskilda boenden inom Malmö Stad:

Ramavtalet avser primärt att ersätta dagens trygghetslarm men vi har även fokuserat på att få en komplett funktionstjänst där leverantören har hela ansvaret för funktionen, tillgängligheten och supporten. Därutöver att det är en modern systemplattform som tillgängliggör dagens och morgondagens digitala stödverktyg inom vård- och omsorg såsom AI, digital tillsyn, positionering och integrationer

De första boendena installerades under december 2019 och en utrullningsplan ligger för övriga aktuella boenden under 2020.

Etableringen av de första boendena har bara varit positiv, projekten har levererat enligt plan och verksamheterna är mycket nöjda med det nya trygghetssystemet som varit efterlängtat” säger Helen.

Kontakt:

Robert Green, VD Viser AB
robert.green@viser.se
+46768400276

Helen Martinsson, Avdelningschef, Särskilda boenden, Malmö Stad
helen.martinsson@malmo.se

VISER erbjuder medvetna kunder inom vård och omsorg moderna IT-stödsystem i syfte att uppnå en effektiv och trygg vardag. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.

Kontakt:

Robert Green, VD Viser AB
robert.green@viser.se
+46768400276

Malmö Stad inför senaste generationens trygghetssystem från Viser på sina särskilda boenden inom staden. Staden har för närvarande 42 boenden varav de första boendena är i drift och en införandeplan ligger för utvalda prioriterade boenden under 2020.

Läs vidare »

Alvesta kommun inför mobil larmhantering i hemtjänsten

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2019 11:57 CEST

Alvesta kommun upphandlade under våren 2019 nya trygghetslarm till sina vård- och omsorgstagare och under en vecka i september byttes alla trygghetslarm ut mot nya generationens trygghetslarmshubbar hemma hos kommunens drygt femhundra vård- och omsorgstagare. Samtidigt införde kommunen en ny trygghetsplattform från Viser AB och ett helt nytt arbetssätt med mobil larmhantering.

Den nya trygghetsplattformen innebär att kommunens hemtjänstpersonal själva hanterar hela larmkedjan utan central larmmottagningstjänst. Syftet har varit att öka kvalitén för omsorgstagaren och ge personalen de bästa förutsättningarna att arbeta effektivt och ge omsorgstagaren den bästa möjliga vård- och omsorgen.

Så här säger Senada Hodzic, verksamhetschef på Omsorgsförvaltningen:

I Alvesta kommun jobbar vi aktivt med det kontinuerliga kvalitetsarbetet och behöver samtidigt jobba effektivare och smartare för att möta det ökande antalet vård- och omsorgstagare.

När det var dags att upphandla nytt trygghetslarmsystem gick vi ut i en förfrågan till leverantörerna som fick möjligheten att presentera vad marknaden hade att erbjuda. Det blev snabbt uppenbart att en lösning med mobil larmhantering hade stora fördelar både ur kvalité- och arbetsmiljöaspekter.

Att införa ett helt nytt sätt att arbeta i en stor organisation är alltid en utmaning. Personalen var, till en början, inte odelat positiv men efter bara några dagars användning blev fördelarna uppenbara för personalen som kan arbeta effektivt och närmre omsorgstagaren.

Den positiva responsen från kommunens äldre har inte heller låtit vänta på sig.

Vi har bara fått positiv återkoppling från brukarna. Att omsorgstagaren får direktkontakt med personalen i hemtjänsten upplevs som en ökad trygghet och högre servicenivå”, säger Senada.

Viser AB erbjuder medvetna kunder inom vård och omsorg moderna IT-stödsystem i syfte att uppnå en effektiv och trygg vardag. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus. 

Läs mer här: www.viser.se

Kontakt:

Robert Green, VD Viser AB
robert.green@viser.se

Senada Hodzic, Verksamhetschef, Omsorgsförvaltningen, Alvesta Kommun
senada.hodzic@alvesta.se

Alvesta kommun ändrar sitt arbetssätt och inför mobil larmhantering och byter samtidigt ut kommunens drygt femhundra trygghetslarm mot nya generationens trygghetslarmshubbar hos samtliga omsorgstagare i hemtjänsten. Syftet är att öka kvalitén för omsorgstagaren och ge personalen de bästa förutsättningarna att arbeta effektivt och ge omsorgstagaren den bästa möjliga vård- och omsorgen.

Läs vidare »

Landskrona Stad – Tillsynskameror i äldreboende

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 15:51 CET

Landskrona Stad har tilldelat Viser AB ansvaret att tillhandahålla kameratillsynssystemet på Suellsgatans äldreboende i Landskrona. Projektet är ett pilotprojekt som förhoppningsvis kommer rendera ut i att fler äldreboenden inför liknande lösningar.

Pilotprojektet är initierat utifrån att öka kvalitén och säkerheten för våra boende. Tillsyn på natten utförd av personal för personer med demenssjukdom stör ofta den enskildes nattsömn. Att bli väckt på natten i samband med tillsyn skapar oro för den enskilde och en sämre nattsömn vilket också kan ge en ökad risk för fall. Att personalen istället kan säkerställa att allt är OK utan att behöva störa, bidrar till en ökad trygghet och ostörd nattsömn för våra gäster vilket ger dem ökad livskvalitét” – säger Ingrid L Borgström på Landskrona Stad

Tillsynssystemet tillhandahålls som en komplett funktionstjänst från Viser som tillser tillgänglighet och funktion dygnet runt. Landskrona stad har således inte behövt investera i någon specifik teknik eller utrustning utan allting tillhandahålls som tjänst. Pilotprojektet löper initialt 12 månader med möjlighet till förlängning.

Viser AB erbjuder IT-baserade trygghetssystem inom vård och omsorg samt industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.

Kontakt:

Robert Green, VD Viser AB
robert.green@viser.se

Ingrid L Borgström, Landskrona Stad
ingrid.l.borgström@landskronastad.se

Landskrona Stad etablerar tillsynskameror som funktionstjänst på ett av sina äldreboenden. Det är totalt 45 kameror i rummen som ska öka tryggheten och höja kvalitén för de äldre under framförallt nattetid.

Läs vidare »

Alvesta kommun – Trygghetssystem som tjänst

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 13:32 CEST

Alvesta kommun tilldelade under april Viser ansvaret att etablera nytt trygghetslarmsystem på sju av kommunens äldreboenden. Systemen tillhandahålls som tillgänglighetsgaranterad funktionstjänst dygnet runt för att säkerställa kvalitén och tryggheten för de boende.

Upphandlingen är gjord med prioritet på de boendes säkerhet i första hand men även användarvänlighet, verksamhetsstöd och utvecklingsmöjligheter var viktiga parametrar i utvärderingen av ett modernt och verksamhetskritiskt stödsystem. Funktionstjänsten löper sex år från etablering av respektive boende.

Första boendet etablerades under våren och resterande boende etableras successivt under hösten 2016 samt 2017.

Kontakt:

Robert Green, VD Viser AB robert.green@viser.se

Britt-Marie Gustavsson, Omsorgsförvaltningen bm.gustavsson@alvesta.se

Birgitta Andersson, Projektledare/Enhetschef birgitta1.andersson@alvesta.se

Viser AB erbjuder IT-baserade trygghetssystem inom vård och omsorg samt industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.

Alvesta kommun har upphandlat trygghetslarmsystem som tjänst till sju av sina äldreboenden. 330 personer i kommunens äldreboenden får en tryggare vardag och personalen en effektivare och bättre arbetsmiljö.

Läs vidare »

Trygghetslarm som bredbandstjänst i Stockholms Stad

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2014 15:55 CEST

Inom Stockholms Stad pågår ett arbete att fiberansluta samtliga vård- och äldreboende.
Sätra Vård- och Omsorgsboende i Skärholmen är bland de första som fått fiberanslutningen levererad, vilket möjliggör att den boende själv kan välja vilken tjänsteleverantör av telefon, internetkapacitet och tv-kanaler man vill prenumerera på - utöver detta finns trygghetslarmsystemet från Viser AB levererat som molntjänst i bredbandsnätet till alla boende. 

Fokus i upphandlingen har i första hand varit trygghet för boende och anhöriga men på Sätra finns också krav på ett modernt och effektivt hjälpmedel för personalen som tillika är ett systemstöd för att kunna utveckla verksamheten.
Spårbarheten i systemet och att detaljerat kunna mäta inställelsetider, vårdtider och andra nyckeltal möjliggör ett viktigt faktabaserat underlag för det kontinuerliga förbättringsarbetet. 

På Sätra Vård- och Omsorgsboende är förväntningarna stora på systemet och effekterna av bättre arbetsmiljö för personalen samt ökad trygghet för de boende. - ”I vårt arbete med att ständigt förbättra kvalitén i äldreomsorgen är det glädjande att öka säkerhet och trygghet för de äldre, och också för närstående” berättar Andreas Thorstensson, avdelningschef, Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Gunnel Altin, strateg och upphandlingsansvarig fyller i ”Genom vår innovationsupphandling med övergång från analog till digital teknik öppnar vi upp för en bättre välfärdsservice till våra medborgare”.  

Systemet levereras som en molntjänst från Viser AB som också ansvarar för funktion och tillgänglighet av tjänsten. Hela systemet övervakas kontinuerligt ända ut till minsta tillbehör i varje boenderum.

Läs mer på: www.viser.se

Kontakt:
Robert Green, VD Viser AB  
robert.green@viser.se 

Gunnel Altin, Strateg och upphandlingsansvarig, Skärholmens stadsdelsförvaltning gunnel.altin@stockholm.se 

Andreas Thorstensson, avdelningschef Skärholmens stadsdelsförvaltning
andreas.thorstensson@stockholm.se

Viser AB erbjuder IT-baserade trygghetslarmsystem till vård och industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.

Sätra Vård- och Omsorgsboende inom Stockholms Stad är först ut med trygghetslarm levererat som tjänst i bredbandsnätet. Precis som telefoni-, internet- och tv-tjänster kan trygghetslarmsystem från Viser AB levereras som molntjänst i bredbandsnätet till alla anslutna boende.

Läs vidare »

Kavat Vård integrerar medicinhanteringssystem med trygghetslarmsystem från Viser AB

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2014 13:54 CET

Kavat Vård använder trygghetslarm från Viser och parternas gemensamma ambition att utveckla verksamhetsstödet har lett till integrationen med Appvas MCSS. 

Integrationen förenklar för personalen som kan arbeta i sin vanliga Android-telefon som enda verktyg och det har både effektiviserat och säkrat hanteringen av dagliga arbetsuppgifter. 

- MCSS är helt rätt för vår verksamhet som fokuserar på att möta kundens önskemål i alla delar förklarar Catharina Tavakolinia, VD på Kavat Vård. Hos oss är det individens önskemål och inte schemalagda rutiner eller standardblanketter som ska forma dagen. Men det är klart att det ställer stora krav på våra medarbetare som behöver mycket information om kundens önskemål och preferenser kring såväl HSL- som SoL-insatser.  

Att få all information i mobilen som även hanterar det digitala trygghetslarmet från Viser skapar enkelhet och trygghet för medarbetarna. Att få påminnelser och instruktioner ökar säkerheten avsevärt.

För mer information kontakta:
Robert Green, VD Viser AB robert.green@viser.se
Ulrika Kjellberg, VD Appva AB, ulrika.kjellberg@appva.se
Catharina Tavakolina, VD Kavat Vård AB, catharina.tavakolinia@kavatvard.se

Viser AB erbjuder IT-baserade trygghetslarmsystem till vård och industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.

Kavat Vård bedriver äldreomsorg sedan 2006 och har drygt 300 boendeplatser på sju olika boenden i Storstockholm. Verksamheten präglas av en tydlig verksamhetsidé, en väl förankrad värdegrund och ett enormt engagemang för de äldre hos medarbetare, ledning och ägare.

Läs vidare »

Nacka Seniorcenter Sofiero integrerar Medication and care support system med befintligt trygghetslarmsystem

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2013 17:08 CEST

Som ett led i det fokuserade utvecklingsarbetet har Seniorcenter Sofiero inom Nacka Kommun implementerat Medication and care support system (MCSS) från Appva och integrerat det med det befintliga IT-baserade trygghetslarmsystemet från Viser.

MCSS är ett realtidsbaserat it-system som stödjer alla de insatser som verksamheten dagligen utför såsom medicindelning, viktkontroller, nutrition och sjukgymnastik. Alla insatser som är beslutade och ordinerade ska dokumenteras och innehålla så väl instruktioner om utförandet som om brukarens egna önskemål.

Integrationen mellan systemen förenklar för personalen som kan arbeta i sin vanliga Android-telefon som enda verktyg och det har således både effektiviserat och säkrat hanteringen av dagliga arbetsuppgifter.

-Min förväntan på systemet är flera förklarar Marika Westerblom, verksamhetschef på Seniorcenter Sofiero. All verksamhetsutveckling handlar i grunden om att först mäta för att sedan utveckla. Systemet mäter alla centrala delar av vårt arbete och efterhand kommer vi att kunna välja att förändra baserat på utfall. En annan förväntan som redan infriats är att den administrativa belastningen på medarbetarna har minskat. Alla vill verkligen göra ett så bra arbete som möjligt och nu har vi med integrationen av systemen från Appva och Viser fått ett effektivt verktyg till hjälp.

Kontakt: Peter Bokström (AO Care), Viser AB 0768-400 279
Robert Green (VD) Viser AB 0768-400 276

Viser AB erbjuder IT-baserade trygghetssystem till vård och industri. Tjänsterna erbjuds som komplett funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad funktionalitet - alltid med kundernas verksamhetskrav och affärsnytta i fokus.

Som ett led i det fokuserade utvecklingsarbetet har Seniorcenter Sofiero inom Nacka Kommun implementerat Medication and care support system (MCSS) från Appva och integrerat det med det befintliga IT-baserade trygghetslarmsystemet från Viser.

Läs vidare »

Viser AB lanserar Trygghetslarmsystem med kostnadsfria rumsapparater

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2012 16:49 CEST

Ofta är de fasta installationerna kostnadsdrivande och VISER lanserar därför ny teknologi som minimerar eller helt eliminerar behovet av fasta rumsapparter i boendet.
Förutom den uppenbara kostnadsbesparingen förenklar och snabbar det upp personalens hantering av närvaromarkering oavsett var den boende befinner sig.

Teknologin möjliggör även enkel aktivitetsdokumentation i syfte att följa upp bl.a. vårdtid och aktivitetstyp per boende
- och, det bästa av allt, det sker utan merarbete för personalen.

Kontakta Peter Bokström på 040-28 72 79 eller peter.bokstrom@viser.se så berättar han gärna mer om hur ni kan:

- Minimera kostnaderna genom att eliminera behovet av fasta rumsapparater
- Öka mobiliteten och möjliggöra rörelsefrihet för de boende
- Markant öka effektiviteten hos personalen utan extra arbetsinsats
- Enkelt kunna följa upp verksamheten för personalplanering och trygghet för boende, anhöriga och personal.

Viser ansvarar som alltid för funktion och tillgänglighet, dygnet runt – Enkelt, Tryggt och Professionellt

Vår affärsidé

Viser erbjuder medvetna företag och organisationer nätverksbaserade videobevaknings- och trygghetslösningar med kostnadseffektiv och framtidssäker funktionalitet - vi är experter från analys till totalt funktionsansvar.


Med ny teknik förändrar Viser användandet av traditionella rumsapparater i vårdmiljöer (tex. äldreboenden).

Läs vidare »

Sveriges första äldreboende med multiradiolösning!

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2010 14:13 CET

Viser AB levererar Sveriges första multiradiolösning till vård- och omsorgsbolaget Kavat Vårds tre nya anläggningar.
Multiradiolösningen mRadio™ levererar ”tyst vårdmiljö”. Tillsammans med BXOs överordnade LAS™-server som hanterar larminformationen mellan trygghetslarmet och det lokala GSM-nätet är det ett av de främsta öppna larmkoncepten på marknaden.


- Tidigare har kunden inte kunnat välja bland olika leverantörer av tillbehör, säger Peter Bokström säljansvarig för Care på Viser AB.
Med Vidar-konceptet får vi ändring på detta.
Nu får kunderna äntligen valfrihet med avseende på vilka tillbehör som man kan använda!
Vi utgår från kundens perspektiv, lyssnar på kunden och gör en behovsanalys, sedan skapar vi den önskade lösningen, säger Peter vidare. Normalt i branschen är att leveratörerna har en färdig lösning med modellen "-take it or leave it". 
- Denna bransch har inte ändrats så mycket på de sista 10-15 åren, man trycker på en larmknapp och det plingar till på något ställe!

Vi har tagit hjälp av nya tekniska lösningar samt våra kunskaper från andra säkerhetsområden och dessa lyfter vi nu in till vård- och omsorgsbranschen. Vi utgår från hur man hanterar övervakning och hur larm presenteras, vi förbättrar och förenklar gränssnittet mellan teknik och användare. Lösningen har dessutom full spårbarhet så man snabbt kan söka eventuella felkällor eller handhavandefel.

Allt detta har vi på Viser kunnat åstadkomma genom att lyssna på kunden och koppla ihop önskemålen med utvecklingsbolaget BXO. Alla larm visas i realtid i mobiltelefonerna med Point-to-Point övervakning, vilket särskiljer sig från traditionella trygghetslarms lösningar.

Projektet är igång sedan början av 2010 då Kavat vård implementerade lösningen i ett av deras exklusiva vård- och omsorgsboenden. Äldreomsorgens "Hilton", boendet Brahem, öppnades på Östermalm i Stockholm och innefattar integration av trygghetslarm och brandlarm. All larmvisning sker i realtid direkt i mobiltelefonens display samt med möjlighet att få ut larm till avdelningsdatorerna. Systemet kommer att ha redundans på larmöverföringen via de nationella mobilnäten, vilket är unikt.


Med de moderna larmlösningarna finns det möjlighet att effektivisera
arbetet genom att rätt larm går till rätt person i rätt tid, och höjer samtidigt livskvalitet och trygghet för brukarna - inga pipande och blinkande displayer. Med den nya teknikens hjälp får man bort institutionsprägeln på äldreboendet.

Utförlig larmloggning och statistikmöjligheter finns för Kavat Vårds verksamhet. Mobilerna gör personalen mer tillgänglig, även för de anhöriga. Alla gränssnitt som kunden kommer i kontakt med är i välbekant PC-miljö och med enkla klick-funktioner.

Läs mer om Mobil Larmhantering här.

För mer information om lösningen kontakta:

Kavat Vård AB
Kent Edström
Projektansvarig
telefon: 08 580 047 04
rnamn.efternamn@kavatvard.se
www.kavatvard.se

Viser AB

Peter Bokström
telefon: 076 840 02 79
förnamn.efternamn@viser.se
www.viser.se

BXO Solutions AB
Bengt Strömberg
telefon: 070 638 33 38
förnamn.efternamn@bxo.se
www.bxo.se

Mer om Viser AB
Viser erbjuder medvetna kunder helhetslösningar designade för optimal säkerhetsprofil.
Vi är oberoende rådgivare från analys till färdig lösning.
www.viser.se

Viser AB levererar Sveriges första multiradiolösning till vård- och omsorgsbolaget Kavat Vårds tre nya anläggningar. Multiradiolösningen mRadio™ levererar ”tyst vårdmiljö”. Tillsammans med BXOs överordnade LAS™-server som hanterar larminformationen mellan trygghetslarmet och det lokala GSM-nätet är det ett av de främsta öppna larmkoncepten på marknaden.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

21 Jan hela dagen

MVTe 2020

2020-01-212020-01-22
Kistamässan

Bilder & Videor , 1 video

Om Viser AB

VISER - Digitala stödsystem inom vård- och omsorg

VISER erbjuder medvetna kunder inom vård och omsorg moderna IT-stödsystem i syfte att uppnå en effektiv och trygg vardag. Systemen erbjuds som Funktionstjänst där Viser har hela ansvaret och levererar en garanterad systemfunktion för en fast månadsavgift.

Kunderna är i huvudsak kommuner och privata företag inom vård och omsorgsbranschen. Marknaden är primärt Sverige och utgår från Malmö där driftcentret sköter övervakning, drift och support på kundsystemen dygnet runt.

Viser är ett värderingsstyrt företag och våra värdeord genomsyrar allting vi åtar oss i stort och i smått.

- Professionalism
- Pålitlighet
- Passion

Adress

  • Viser AB
  • Vattenverksvägen 64
  • 212 43 Malmö
  • Sweden
  • Vår hemsida