Skip to main content

Räck upp handen för lokal utveckling!

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 08:36 CEST

Mässa under Barnallergisektionens Höstmöte i Falun 22-23 september 2016. Foto: Ulrika Back Eriksson.

Visit Södra Dalarna vill visa hur mycket pengar en ”vanlig kongress” genererar och hur betydelsefullt det är för den lokala utvecklingen att fler blir ambassadörer för arrangemang på hemorten.

Falu Kommun uppdrar till Visit Södra Dalarnas evenemangsavdelning att locka fler konferenser och event till Falun. Vi arbetar också för att få fler personer, som årligen åker på konferenser i landet, att ta initiativet att ”räcka upp handen” och erbjuda att genomföra nästa konferens i Falun. Nedan är ett väldigt tydligt exempel på vad en sådan konferens genererar i pengar, men också känslan av stolthet i själva värdskapet.

Barnallergisektionens Höstmöte
Den 22-23 september genomfördes en kongress i Falun med 220 deltagare från Landskrona i söder till Östersund i norr. Det var Barnallergisektionens Höstmöte som intog Lugnetkyrkan konferens, under två dagar. Arrangör var Barnläkarföreningen – allergisektionen, tillsammans med Barnkliniken i Falun och Visit Södra Dalarna AB. I anslutning till mötet fanns även en mässa med 15 utställande läkemedelsföretag.

”Det är utmanande och lite skrämmande att ta på sig arrangörskapet för en nationell konferens. Det är dock viktigt att visa att vi utanför storstäderna också kan. Ha en god framförhållning. Vår kontakt och samarbetet med Visit Södra Dalarna AB, har varit ovärderligt för att vårt möte skulle bli så framgångsrikt. De har en fantastisk kunskap i arrangörskap och god lokalkännedom.” säger Jan Svedmyr, läkare och konferensgeneral.

Resultat
Hela mötet blev väldigt lyckat och alla var mycket nöjda med Falun som arrangörsstad och de lokala arrangörerna. Ur ekonomiskt perspektiv, kopplat till den lokala besöksnäringen, ger ett möte som detta ca 800 000 kr i turistekonomisk omsättning. Deltagarna genererar lokala intäkter genom anmälningsavgift/konferenskostnad, logi, restaurang, resor och shopping. Intäkter som skapar jobb i det lokala näringslivet.

Ditt nästa möte
Möten som dessa är oerhört viktiga för det lokala näringslivet! Att ta initiativ till värdskapet att arrangera större möten på hemmaplan borde därför göras oftare. Falun har bra faciliteter, god service samt den kompetens och erfarenhet som krävs för att genomföra stora konferenser och evenemang. Räck upp handen nästa gång du med! Tillsammans kan vi göra skillnad.


Mer information

Ulrika Back Eriksson, projektledare, Visit Södra Dalarna
Tel 023-830 23
ulrika@visitsodradalarna.se


Niclas Johansson, chef Möten & Evenemang, Visit Södra Dalarna
Tel 070-652 17 68
niclas@visitsodradalarna.se

Jan Svedmyr, Barnallergisektionens Höstmöte (gällande programinnehåll i konferensen)
jan.svedmyr@ltdalarna.se

Bilder från Barnallergisektionens Höstmöte, foto: Ulrika Back Eriksson

Visit Södra Dalarna AB ska, tillsammans med näringen och kommunerna i Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Säter, Smedjebacken och Vansbro, utveckla Den Södra Delen av Dalarna till en framgångsrik destination. Företagets verksamhet är inriktad på destinationsutveckling, marknadsföring, försäljning, etableringar och besöksservice inom turism, evenemang samt konferenser.

Visit Södra Dalarna AB ägs av Samverkan Visit Södra Dalarna ek. förening samt kommunerna i Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Föreningen äger 51% och kommunerna gemensamt 49%.

Visit Södra Dalarna AB har under 2014 inlett ett samarbete med Avesta Kommun och Hedemora Kommun gällande marknadsföring och destinationsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera