Skip to main content

Avloppslördag på Karlstad CCC

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 21:04 CET

Den 12 mars arrangeras Avloppslördag på Karlstad CCC. Det är en av Sveriges största utställningar om små avlopp för fastighetsägare. Ska du bygga nytt? Fungerar ditt avlopp som det ska? Har du fått krav på att ditt avlopp måste åtgärdas? Här får du en möjlighet att få svar på dina frågor.

Avloppslördagen avslutar den årliga nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, som i år arrangeras i Karlstad. Allmänheten bjuds in för att ta del av utställningen från VAK samt ställa frågor direkt till miljöinspektörer, träffa tillverkare och återförsäljare och få konsumentvägledning. Dagen arrangeras av VA-guiden tillsammans med Karlstad, Hammarö och Kristinehamns kommuner. Vi förväntar oss ett besöksantal på över tusen personer, säger Josefine Nilsson, Karlstads kommun.

Dagen innan, den 11 mars arrangeras ett annat heldagsprogram, Entreprenörsfredag. Den riktar sig till entreprenörer som redan gräver avlopp och dig som är intresserad av att sätta igång. Dagen är ett samarbete mellan VA-guiden och branschorganisationen Maskinentreprenörerna samt med Karlstads kommun. Som deltagare i Entreprenörsfredag erbjuds du också möjlighet att boka ett utställningsbord för att visa upp ditt företag på Avloppslördag. Där kan du informera fastighetsägare om era tjänster.

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp arrangeras 2016 för sjätte gången av VA-guiden.

Mer information om Avloppslördagen, Entreprenörsfredagen och konferensen i stort finns på www.VattenAvloppKretslopp.se


Kontakt

Projektledare för konferensen: Astrid Grinell 018-10 57 03, astrid.grinell@vaguiden.se

Pressackreditering: Mattias Mattsson 070-726 36 83, mattias.mattsson@vaguiden.se

Karlstads kommun: Josefine Nilsson, 054-540 4624, josefin.nilsson@karlstad.se

Visit Karlstad AB/Karlstad CCC: Mattias Nord, 0722-31 90 80, mattias.nord@visitkarlstad.se


Bildarkiv

Pressbilder finns på följande adress, ange VA-guiden som fotograf. http://www.vattenavloppkretslopp.se/nyheter-press/press/

Bild för Avlopplördag finner du här, ange Borås Energi och Miljö som fotograf. http://www.vattenavloppkretslopp.se/avloppslordag/

Visit Karlstad AB har till uppdrag att samordna och utveckla Karlstads attraktionskraft som kongress- och konferensstad. En viktig uppgift är att driva Karlstad CCC, ett av Nordens största kongress- och kulturhus, som invigdes i januari 2011.Visit Karlstad AB bildades 2009 och ägs av det lokala näringslivet (51 procent) och Karlstads kommun (49 procent).