Skip to main content

Byggnadspris till Karlstad CCC

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2011 07:03 CET

Karlstads kommuns stadsbyggnadspris går i år till SPP Fastigheter för byggandet av Karlstad CCC. Anläggningen är ett av Nordens största kongress- och kulturhus och invigdes i januari 2011.

- Vi lyfter naturligtvis på hatten och gratulerar SPP Fastigheter så mycket vi bara kan! Byggnadens utformning och läge har bidragit till att Karlstad CCC på kort tid blivit en populär mötesplats, säger Mattias Nord, vd på Visit Karlstad som driver Karlstad CCC.

Betydelsefull mötesplats
Stadsbyggnadspriset delas ut varje år och premierar väl utförd om-, till- eller nybyggnad inom Karlstads kommun. Priset delas ut till ägaren av byggnaden.

Juryns motivering löd: ”Karlstad Congress Culture Centre är vackert beläget invid Klarälvens forsande vatten. Byggnaden är på en gång monumental i sin storlek och karaktärskapande i sin utstrålning. Huset inbjuder med både själ och hjärta till en mycket händelserik och betydelsefull mötesplats för alla.”

För att priset ska kunna delas ut ska byggnaden ha goda arkitektoniska kvalitéer och visa en stadsbildsmässig helhetssyn. Byggnaden ska också visa hur man med rimlig investering kan nå goda sociala och kulturella resultat.

Fakta Karlstad CCC

  • Ägare: SPP Fastigheter (Storebrand)
  • Drivs av: Visit Karlstad
  • Investering: 420 miljoner kronor
  • Yta: 24 000 kvadratmeter
  • Kapacitet: 4 500 gäster
  • Möteslokaler: 18 stycken med plats för 1 600 till 10 personer 

Bilder:
Karlstad CCC: http://korta.nu/dhgjs
Karlstad CCC interiör: http://korta.nu/f7p4x

För mer information, kontakta:
Mattias Nord, vd, Visit Karlstad, tfn 0722-31 90 80

Visit Karlstad har till uppdrag att samordna och utveckla Karlstads attraktionskraft som kongress- och konferensstad. En viktig uppgift är att driva Karlstad CCC, ett av Nordens största kongress- och kulturhus, som invigdes i januari 2011.Visit Karlstad bildades 2009 och ägs av det lokala näringslivet (51 procent) och Karlstads kommun (49 procent).