Skip to main content

Utställningen #childmothers på Karlstad CCC

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2017 13:19 CET

Just nu hänger fotoutställningen #childmothers på Karlstad CCC. Varje år föder två miljoner flickor under 15 år barn. Med den internationellt uppmärksammade fotoutställningen #childmothers vill Plan International och FN:s befolkningsfond (UNFPA) bryta tystnaden kring de allra yngsta mammorna i världen och ge dem en röst.

Frågan om barn som föder barn är tabubelagd och diskuteras sällan på den internationella agendan. Men varje dag föder 5000 flickor under 15 år barn – ofta mot sin vilja och med risk för sitt liv. 70 000 flickor under 18 år dör varje år i samband med graviditet och förlossning. En ung flicka som föder barn får även sina framtidsplaner och drömmar kraftigt begränsade då hon ofta tvingas sluta skolan och gifta sig. Trots att problemet är globalt och får stora konsekvenser är de yngsta mammorna – under 15 år – ofta osynliga i statistiken och får sällan det stöd eller de förebyggande insatser de behöver.

Den Emmynominerade fotografen Pieter ten Hoopen och journalisten Sofia Klemming Nordenskiöld har träffat barnmammor från sju länder runt om i världen. Utställningen består av starka bilder, filmer och texter där 25 flickor med egna ord berättar om hur det är att vara ung mamma.

Utställningen finns i lobbyn på Karlstad CCC till den 18 december.

För mer information
Arman Teimouri, kommunikationschef
072 - 141 01 20

Visit Karlstad AB har till uppdrag att samordna och utveckla Karlstads attraktionskraft som kongress- och konferensstad. En viktig uppgift är att driva Karlstad CCC, ett av Nordens största kongress- och kulturhus, som invigdes i januari 2011.Visit Karlstad AB bildades 2009 och ägs av det lokala näringslivet (51 procent) och Karlstads kommun (49 procent).