Skip to main content

Visit Karlstad först med Event Development Manager

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 10:58 CET

Det känns väldigt rätt, säger Mattias Nord, VD för Visit Karlstad. Vår verksamhet är redo för ett nytt steg, och vi har sett ett behov som inte tillgodoses genom någon av de traditionella tjänsterna inom branschen. Vi har sökt såväl nationellt som internationellt, men begreppet och arbetsmetoden saknar motsvarighet så långt vi kan bedöma. De insatser vi gjort hittills på området har gett oss bra respons, och det har gett oss tillräckligt på fötterna för att göra en rejäl och långsiktig satsning.

Jobbet går till Ulrika Samuelsson som tidigare arbetat som kongresschef på Karlstad CCC.

Jättespännande! Det här är ett helt nytt tänk där vi inte sitter med armarna i kors och väntar på att kunderna ska kontakta oss, utan tar ett större ansvar för att öka kunskapen och tillväxten i regionen, säger Ulrika Samuelsson, Event Development Manager på Visit Karlstad.

Ulrica har jobbat inom Visit Karlstad sedan 2010, och har varit med under uppstarten av Karlstad CCC i rollen som Kongresschef.

Ulrica har exakt rätt profil för det här uppdraget, säger Mattias Nord. Hon har kunskapen om genomförande av kongresser både från Karlstad CCC och från sitt tidigare jobb som projektledare på Nacka Strand. Dessutom har hon väldigt god förståelse för kommunikation, affärsnytta och marknadsföring från sin tid inom Löfbergs Lila AB, där hon jobbade med marknadskommunikation. Ulricas uppdrag kan bli helt avgörande för vår framtid, eftersom det ger oss en ny marknadsnytta, och jag är väldigt trygg i att det är just hon som ska jobba med det här.

Ska stärka organisationer och regionen

Jobbet som Event Development Manager handlar om att identifiera samarbetspartners och organisationer med spetskompetens inom något område, och hjälpa dessa att starta upp och arrangera en kongress, för att på så sätt kommunicera sin kunskap och stärka sin position.

Det finns ett antal områden där organisationer i Karlstad och Värmland har en unik position som kan användas för att bygga en kongress eller ett större affärsevenemang. Samtidigt vet vi att många har fullt upp med den egna verksamheten. Här kommer vi att föreslå hur en kongress kan vara till nytta och hur vi kan hjälpa till, säger Ulrika Samuelsson.

Redan nästa år kommer de första projekten att genomföras. Det handlar bland annat om ett par helt nya kongresser och event som ska öka Karlstads och Värmlands attraktionskraft. Målet är att genomföra tre kongresser under 2014 och att på sikt etablera fem stora och årligen återkommande möten.

För mer information:

Mattias Nord, vd, Visit Karlstad, tfn: 0722-31 90 80

Ulrica Samuelsson, Event Development Manager, tfn: 0705-20 98 80


Visit Karlstad har till uppdrag att samordna och utveckla Karlstads attraktionskraft som kongress- och konferensstad. En viktig uppgift är att driva Karlstad CCC, ett av Nordens största kongress- och kulturhus, som invigdes i januari 2011.Visit Karlstad bildades 2009 och ägs av det lokala näringslivet (51 procent) och Karlstads kommun (49 procent).