Skip to main content

Sverige har högre turismintäkter än Sydafrika, Kroatien och Mexiko

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 09:00 CEST

Sverige klättrar i inkomstligan för internationell turism och rankas på plats 21 i världen, före länder som Sydafrika, Kroatien, Brasilien och Mexiko. Det är tre placeringar bättre än året före och den klart högsta placeringen av de nordiska länderna. I en europeisk jämförelse behåller Sverige en tionde plats. Det visar UNWTO:s färska rapport över världens starkaste turistekonomier 2011. 

Sveriges ställning som ett allt starkare besöksmål för utländska resenärer håller i sig. En färsk rapport från FN:s turistorganisation UNWTO visar att Sverige klättrade från 24:e till 21:a plats bland världens länder med de största intäkterna från utländsk turism under 2011. Bland Europas länder behåller Sverige sin tiondeplats, före exempelvis Kroatien och Portugal och strax efter Grekland och Nederländerna.

-          De flesta siffror har pekat åt samma håll de senaste åren – att Sveriges attraktion som destination och som land växer och börjar tävla med de mer etablerade resmålen, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden. Intäkterna från utländsk turism i Sverige är nästan 100 miljarder kronor, vilket är mer än både järn- och stålexporten och personvagnsexporten. Men det behövs fler internationellt gångbara destinationer och upplevelser i Sverige för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta.

USA är det land i världen som har störst intäkter från turism, följt av Spanien, Frankrike och Kina. Sverige (plats 21) har mer än dubbelt så stora intäkter som Danmark (plats 41) och Norge (plats 46), och nästan fyra gånger så stora intäkter som Finland.

-          Resenärernas allmänna inställning till länder får allt större betydelse för resebesluten. För Sveriges del driver exempelvis vår kreativa livsstil, svensk design, film, musik, litteratur och mat på intresset att besöka Sverige, fortsätter Thomas Brühl.  

Under 2011 var svensk turismexport, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, värd 98,8 miljarder kronor (källa Tillväxtverket). UNWTO:s lista baseras på Riksbankens uppgifter om export av resevaluta, 90,2 miljarder kronor, det vill säga turismexporten minus värdet av transporter till Sverige.

 

Fakta

Intäkter från internationell turism
25 största länderna i världen. Rankingen avser intäkter från besökares direkta utlägg i landet samt tjänster de köpt före resan. Intäkterna inkluderar inte kostnad för transporter till Sverige.

 1. USA
 2. Spanien
 3. Frankrike
 4. Kina
 5. Italien
 6. Tyskland
 7. Storbritannien
 8. Australien
 9. Macao
 10. Hong Kong
 11. Thailand
 12. Turkiet
 13. Österrike
 14. Malaysia
 15. Singapore
 16. Schweiz
 17. Indien
 18. Kanada
 19. Grekland
 20. Nederländerna
 21. Sverige
 22. Sydkorea
 23. Mexiko
 24. Ryssland
 25. Portugal

41. Danmark46. Norge

20 största länderna i Europa. Rankingen avser intäkter från besökares direkta utlägg i landet samt tjänster de köpt före resan. Intäkterna inkluderar inte kostnad för transporter till Sverige.

 1. Spanien
 2. Frankrike
 3. Italien
 4. Tyskland
 5. Storbritannien
 6. Österrike
 7. Schweiz
 8. Grekland
 9. Nederländerna
 10. Sverige
 11. Portugal
 12. Belgien
 13. Polen
 14. Kroatien
 15. Tjeckien
 16. Danmark
 17. Ungern
 18. Norge
 19. Irland
 20. Luxemburg


För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Bitte Olsson, Corporate Communications Manager på VisitSweden, tel 0705-25 04 56, bitte.olsson@visitsweden.com

 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy