Skip to main content

Utländska resenärers utlägg ökar i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 09:59 CEST

Utländska besökare lägger helst sina pengar på shopping, restauranger och caféer i Sverige. Totalt spenderar resenärer som stannar flera dagar i Sverige i genomsnitt 750 kronor per dag, medan endagsbesökare gör av med ännu mer: 876 kronor. I går presenterade Tillväxtverket siffror för vad utländska besökare spenderar under sin vistelse i Sverige och VisitSweden, som marknadsför destinationen Sverige utomlands, välkomnar resultatet. 

-       De utländska besökarnas utlägg i Sverige har ökat markant på tio år, vilket är betydelsefullt för de svenska turistföretagen men också för Sveriges ekonomi, säger Thomas Brühl, vd för VisitSweden. 2002 spenderade flerdagsbesökarna 624 kronor i genomsnitt per dag mot dagens 750 kronor. Att shopping och restaurangbesök är populärt bland dem som kommer hit stämmer också väl med vad VisitSwedens egna analyser av potentiella resenärer säger.

VisitSweden marknadsför varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser till besökare i 12 länder i världen. Marknadsföringen riktas till utvalda målgrupper, exempelvis trendkänsliga finska par utan barn, som reser till Stockholm för att njuta av konserter, utställningar och ekologisk shopping.

-       Med undersökningen får vi ytterligare en pusselbit i arbetet att förfina Sverigemarknadsföringen, fortsätter Thomas Brühl. Att exempelvis finländska endagsbesökare spenderar så mycket under besöket och har en stor betydelse för turismomsättningen har vi redan anat, men får nu bekräftat svart på vitt. Att amerikanska flerdagsbesökare i Sverige är den grupp som spenderar mest slås nu också fast, men här står inte övernattande finländare och norrmän långt efter.

 

Tillväxtverket genomförde undersökningen IBIS, Internationella Besökare I Sverige under hela 2011. Både endags- och flerdagsbesökare har tillfrågats i intervjuundersökningen, som genomfördes med hjälp av intervjuformulär vid ett stort antal platser vid Sveriges gränser. Mer information om undersökningen finns på www.tillvaxtverket.se.

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Maria Ziv, Director of Marketing VisitSweden, tel 0703-97 72 29, maria.ziv@visitsweden.com
Bitte Olsson, Corporate Communication Manager VisitSweden, tel 0705-25 04 56, bitte.olsson@visitsweden.com

 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.)

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.