Skip to main content

Venue Retail Groups samtliga koncept live med e-handel och Order Management från Viskan

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 13:23 CET

Skobutikskedjan Rizzo samt Accents norska systerkoncept Morris, har i dagarna migrerat till e-handelsplattformen Viskan eStore och Order Management-systemet Viskan ETM för att öka försäljningen online och möta framtida krav på funktionalitet för omnikanal. Det är samma system som Accent gick live på strax före jul vilket gör att samtliga koncept nu är migrerade till Viskan.


Butikskedjor ett prioriterat segment för Viskan

Butikskedjor med e-handel är ett prioriterat segment för Viskan, som sedan tidigare har bl.a. MQ, Lager 157 och Hemtex som kunder. Det gör att Viskan ligger långt framme både vad gäller kompetens och funktionalitet för butikskedjor och omnikanal, vilket vägt tungt för Venue Retail Group vid valet av leverantör. Ett exempel på något man ser potential i framöver är möjligheten att leverera ut direkt från butik, vilket kommer att vara möjligt inom kort.

“På rekordkort tid har vi genomfört ett lyckat plattformsbyte för accent.se, rizzo.se och morris.no. Vi får nu ett bättre verktyg att sälja online samt driva trafik till våra butiker. Genom att vi använder samma system som andra ledande butikskedjor kan vi dessutom känna oss trygga i att vi har en leverantör som förstår våra behov och ett system som ligger i framkant med omnikanal både idag och i framtiden.”, säger Stephan Ebberyd, CFO samt tf. CIO på Venue Retail Group, som driver affärskoncepten Accent, Rizzo samt Morris.


Strömlinjeformad migreringsprocess

Viskan har under flera års tid haft stort fokus på att strömlinjeforma införande- och migreringsprojekt. Det är ett arbete som skett på många plan, både tekniskt och organisatoriskt. 

På det tekniska planet har Viskan moderniserat e-handelsplattformen eStore från grunden och skapat nya verktyg för att automatisera och snabba upp utvecklingsprocessen.

På det organisatoriska planet har projektmodellen förfinats, och roller och ansvarsfördelning har gjorts ännu tydligare.

Att alla projekt utvärderas enligt en standardiserad modell har gjort det lätt för Viskan att både identifiera vad som redan fungerar optimalt och var det finns förbättringspotential. Det har varit en viktig nyckel för att dels kunna utföra migreringen så snabbt som möjligt och dels störa den befintliga verksamheten så lite som möjligt under tiden.


“Det är naturligtvis en stor utmaning för både handlare och leverantör att på kort tid byta både e-handelsplattform och order management-system för tre koncept i snabb följd. Vi har lagt stora resurser på att utveckla såväl våra produkter som vår projektmodell, för att göra processen så snabb och smidig som möjligt för båda parter. Som projektledare är det extra roligt att se hur stor skillnad det gör både i time to market och kundnöjdhet.”, säger Claes Wettéus, Projektledare, Viskan.

Viskan Distanshandel är en totalleverantör inom E-handelssystem. Lösningarna, som bygger på E-handelsplattformen Viskan eStore och Order Management-systemet Viskan ETM, hanterar hela e-handelsflödet från säljande produktexponering till effektiva logistiklösningar. Det kan antingen köras som ett komplett affärssystem för e-handel eller pluggas in i befintlig systemflora genom öppna gränssnitt.

Viskan finns i distanshandelns huvudstad Borås med drygt 40 specialister inom e-handel och systemutveckling. Utöver det har man representation i Stockholm, utveckling i Kiev (Ukraina) och dotterbolag i Helsingfors (Finland).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera