Skip to main content

Branscherna som är mest digitala i landet

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 15:18 CET

Offentlig sektor är den bransch som placerar sig högst när det kommer till organisationens digitaliseringsgrad. Men på den privata sidan hamnar finans, försäkring och fastigheter också i branschtoppen. Det visar Vismas Digitaliseringsindex där 1 200 vd:ar och ekonomichefer rankat den egna organisationens digitaliseringsgrad.

– Digitaliseringen sveper över alla branscher och formar om organisationers interna processer likväl som kunderbjudande. Den digitala resan är lika viktig internt som externt. Det finns fortfarande en outnyttjad potential att digitalisera internt för att reducera manuell handläggning och spara tid och resurser, säger Carola Lissel, vd för Visma Software AB.

Av alla branscher har offentlig sektor högst digitaliseringsgrad. Här når index upp till hela 52 procent. Andra som också placerar sig högt är organisationer inom finans, fastighetsverksamhet, detaljhandel och kommunikation.

Lägst digitaliseringsgrad finns inom transport, utbildning, byggverksamhet samt hotell- och restaurangbranschen.

– I toppen finns branscher som drivit digitaliseringen under en längre tid. Många av dem jobbar mot en slutkonsument som efterfrågar digitala lösningar och hela verksamheten rör sig därför mer naturligt dit. I botten är branscher som upplevt stora omställningar senaste åren med pressad lönsamhet och knappa medel att kunna genomföra digitaliseringsprojekt, säger Carola Lissel.


Rankning - så digitala är Sveriges branscher

Listan nedan är en rangordning av SNI-koderna som är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra bl.a. företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar. *

1. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring: 52 %

2. Finans- och försäkringsverksamhet: 48 %

3. Fastighetsverksamhet: 46 %

4. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar: 44 %

4. Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar: 44%

4. Informations- och kommunikationsverksamhet: 44 %

7. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering: 41 %

8. Annan serviceverksamhet: 40%

8. Försörjning av el, gas, värme och kyla: 40 %

8. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster: 40 %

11. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik: 39%

11. Tillverkning: 38 %

11. Vård och omsorg; sociala tjänster: 38%

Sveriges digitaliseringsindex 38 %

14. Parti- och provisionshandel utom med motorfordon: 37%

15. Hotell- och restaurangverksamhet: 35%

16. Byggverksamhet: 33 %

16. Utbildning: 33 %

18. Transport och magasinering: 28%

19. Jordbruk, skogsbruk och fiske: 27 %

20. Kultur, nöje och fritid: 25 %

*Branscher som har för få svarande företag har exkluderats från ovanstående lista


Om Vismas Digitaliseringsindex 2016:
Vismas Digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och automatisering av ekonomiska och administrativa processer i både privat och offentlig sektor. Resultatet baseras på en kvantitativ undersökning genomförd under juli 2016 med omkring 1200 svarande vd:ar och ekonomichefer i företag och kommuner. Respondenterna fick gradera på en skala noll till 100 procent hur digitala och automatiserade de anser sina organisationer vara avseende sju frågor om centrala ekonomiska och administrativa processer.

Läs hela rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

För mer information kontakta
Carola Lissel, vd för Visma Software, 070-426 61 16, carola.lissel@visma.com

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.