Skip to main content

Svagt första kvartal för nyföretagandet

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2012 08:30 CEST

Nyföretagandet minskade med 12,4 procent under första kvartalet 2012. Jämfört med inledningen på förra året har antalet nyregistrerade företag i år minskat mer och mer för varje månad. Dessutom ökar avregistreringarna. Det visar siffror som Visma sammanställt från Bolagsverket.

I januari stannade minskningen på 6,1 procent för att sedan öka till ett minus på 9,2 procent i februari och hela 22,4 procent i mars. Sedan årsskiftet har 19 206 nya företag registrerats i de fyra vanligaste företagsformerna – aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag – jämfört med 21 917 första kvartalet i fjol.

Aktiebolagen minskar mest
Nästan hela minskningen i år ligger på aktiebolag och enskilda firmor, medan handels- och kommanditbolagen har ökat nästan lika mycket som i fjol. De senare svarar å andra sidan också för merparten av ökningen av antalet avregistrerade företag. Under första kvartalet i år försvann 9 437 företag ur registren jämfört med 8 534 motsvarande period i fjol.

Nettotillskottet – nya företag minus avregistrerade – under första kvartalet blir därmed 9 769 företag. Jämfört med nettotillskottet på 13 383 företag motsvarande period i fjol är det en försämring med 27 procent.

Minskad effekt av regeländringar
Enligt Bolagsverket är utvecklingen rimlig med tanke på att effekterna av regeländringar under 2010 har avtagit. Som ett resultat av att kravet på aktiekapitalets storlek halverades den 1 april 2010 och att revisionsplikten i mindre aktiebolag avskaffades den 1 november 2010 fick Bolagsverket under 2011 in fler ärenden än vanligt.

− Regeländringarna för två år sedan gav positiva effekter på nyföretagandet och visar att politiska initiativ är viktiga för att stimulera utvecklingen av svenskt företagande. I förlängningen skapar de nya företagarna många nya arbetstillfällen.­­­ Samma positiva effekt på nyföretagandet som vi såg under förra året skulle regeringen exempelvis kunna få genom att komma med offensiva förslag på skatte- och anställningsområdena, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som levererar ekonomiprogram till småföretagen.

Kortare handläggningstider
En fördel med att nyregistreringarna blivit färre är att handläggningstiderna hos Bolagsverket gått ner till vad verket beskriver som normala nivåer. Det innebär att det tar cirka en vecka både för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag. 

• I den bifogade pdf-filen finns länsvis statistik för första kvartalen i år och i fjol.

För mer information, kontakta
Lars Fredell, pressansvarig hos Visma, 0708-39 69 25
Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs AB, 0470-70 60 39

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara, outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster. Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner. Koncernen har över 5 000 anställda, varav drygt 1 400 i Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 5 142 miljoner norska kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera