StemCare byter namn och grafisk profil

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 09:46 CEST

– Införlivas nu fullständigt med tyska moderbolaget Vita 34 som är Europas ledande stamcellsbank

Hösten 2015 så förvärvade Europas ledande stamcellsbank Vita 34 sin mindre konkurrent StemCare som grundades i Danmark 2003 och som har varit verksamma i Sverige sedan 2014. Sedan dess är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Nu byter även StemCare namn och grafisk profil till samma som sitt tyska moderbolag och införlivningen är därmed fullständig. I övrigt är organisatoriska förändringar redan genomförda och tjänsten samt servicen är av samma höga kvalité som tidigare.

– Detta känns som en naturlig utveckling av vår verksamhet. Eftersom vi redan arbetar som ett företag i vårt erbjudande gentemot marknaden när det gäller våra tjänster och service så blir det ännu tydligare att även arbeta under samma namn och med en gemensam grafisk profil, det säger Julie Illo Molin COO & QA Manager Norden för Vita 34.

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 145 000 prover lagrade och 30 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder. Vita 34 är också den enda stamcellsbanken i Tyskland som tillåts att lagra navelsträngsblod och vävnad i linje med Good Manufacturing Practice (GMP) riktlinjer. Verksamheten kunde öka antalet lagringar av navelsträngsvävnad kontinuerligt sedan produktens lansering och därmed stärka sin ledande position ytterligare på den viktiga hemmamarknaden i Tyskland. Vita 34 kommer framöver fortsätta att öka sin tillväxt genom att introducera nya produkter och därmed förbli en framträdande innovatör inom sitt fält i Europa. 2016 fick Vita 34 ett officiellt erkännande som ett av de hundra mest innovativa företagen i segmentet små och medelstora tyska företag.


För mer information kontakta:

Julie Illo Molin, COO & QA Manager, Vita 34 julie.molin@vita34.dktel. +45 28 91 48 30


Vad gör stamceller och vad kan Vita 34 erbjuda

Idag genomförs transplantationer av stamceller från navelsträngen på både barn och vuxna. I de flesta fall har det transplanterats med hjälp av donerade navelsträngsstamceller, ofta från syskon, för att behandla blodsjukdomar som exempelvis cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immunsystemet.
Enligt forskarna ligger den framtida potentialen i användandet av stamceller från navelsträngen inom reparativa/regenerativa behandlingsområden, såsom behandling av neurologiska skador och sjukdomar, till exempel autism och cerebral pares. För dessa typer av behandlingar är användandet av sparade stamceller inom familjen mycket värdefull, och vissa behandlingar kommer sannolikt att kräva egna stamceller.I Stockholm etablerar man centrum för regenerativ medicin på Karolinska Institutet baserat på tron på framtida användningsmöjligheter för stamceller.

I Sverige ska vi vara mycket stolta och glada över att vi har en nationell bank där man kan donera stamceller. Banken har dock en begränsning, genom att uppsamling bara görs på ett fåtal sjukhus i Sverige och endast under kontorstid. Det nationella registret kan vidare enbart erbjuda familjesparande i vissa fall, exempelvis till familjer som redan har ett sjukt barn och där mamman är gravid.Ska du som familj vara helt säker på att få tillgång till dina egna sparade celler, då är det privata alternativet den enda möjligheten.

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 145 000 prover lagrade och 30 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder. Vita 34 med tillhörande dotterbolag är en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på https://www.vita34.com

Hösten 2015 så förvärvade Europas ledande stamcellsbank Vita 34 StemCare. Sedan dess är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Nu byter även StemCare namn och grafisk profil till samma som sitt tyska moderbolag och införlivningen är därmed fullständig.

Läs vidare »

Vita 34 får Europapatent på bevarande av navelsträngsvävnad

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 07:53 CET

Europeiska patentverket har beviljat stamcellsbanken Vita 34 patent på behandling och kryo-bevarande av navelsträngsvävnad av de inneslutna cellerna. Det handlar om en metod för desinficering, förberedelser, bevaring, samt isolering av celler från navelsträngsvävnad. Patentet blir ytterligare ett erkännande av företagets ledande position inom området, och blir en viktig del för framtida läkemedelsutveckling. Stamceller från navelsträngsvävnad kommer att spela en betydelsefull roll i den individuella behandlingen av många brosk- och ledsjukdomar, i odling av ny vävnad och för regenerativ medicin, samt även i produktion av nya fungerande organ.

Implementeringen av denna avancerade teknik kräver stamceller från navelsträngsvävnad som är förberedda och lagrade på ett professionellt och korrekt sätt, så att celler med förmåga till specialisering och spridning kan utvecklas till brosk, ben, eller till och med hela organ för respektive patient efter år av bevarande.

Vita 34 är den enda tyska stamcellsbank som får lagra blod och vävnad från navelsträngen hos nyfödda barn för senare ansökan enligt gällande föreskrifter. Med det europeiska patentet, bekräftar företaget sin roll som ledare inom forskning och utveckling av medicinska förfaranden för att spela en avgörande roll när det gäller hälsa och förlängning av liv i framtiden.

– Patentet är ett bevis på att de investeringar vi gjort i våra forsknings- och utvecklingsarbeten är väl värda dessa. Vi är på rätt spår och kan fortsätta vår strategi för produktutveckling, vilket fortsätter att stärka vår position på marknaden, säger Dr. André Gerth, VD för Vita 34 AG.

Vita 34 är också den enda stamcellsbanken i Tyskland som tillåts att lagra navelsträngsblod och vävnad i linje med Good Manufacturing Practice (GMP) riktlinjer. Verksamheten kunde öka antalet lagringar av navelsträngsvävnad kontinuerligt sedan produktens lansering och därmed stärka sin ledande position ytterligare på den viktiga hemmamarknaden i Tyskland.

Vita 34 kommer framöver fortsätta att öka sin tillväxt genom att introducera nya produkter och därmed förbli en framträdande innovatör inom sitt fält i Europa. 2016 fick Vita 34 ett officiellt erkännande som ett av de hundra mest innovativa företagen i segmentet små och medelstora tyska företag.


För mer information kontakta:

Julie Illo Molin, Nordenchef & Kvalitetsansvarig, StemCare jumo@stemcare.dk, tel. +45 28 91 48 30

Karolina Förnvik, Läkare & Medical Advisor, StemCare kafo@stemcare.se, tel. +46 (0)790-27 45 17


StemCare A/S grundades i Danmark 2003 och har varit verksamma i Sverige sedan 2014. Sedan september 2015 är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.stemCare.se

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 145 000 prover lagrade och 30 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder.

StemCare A/S med tillhörande systerbolag är sedan september 2015 ett dotterbolag i den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Tysk stamcellsbank med svensk verksamhet stärker sin position som ledande inom lagringsteknik. Europeiska patentverket har beviljat stamcellsbanken Vita 34 patent på behandling och kryo-bevarande av navelsträngsvävnad av de inneslutna cellerna. Det handlar om en metod för desinficering, förberedelser, bevaring, samt isolering av celler från navelsträngsvävnad.

Läs vidare »

Framgångsrik transplantation samt behandling möjlig tack vare medvetna föräldrar, stamceller från en lillebror och Vita 34

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 07:51 CET

Framgångsrik transplantation samt behandling möjlig tack vare medvetna föräldrar, stamceller från en lillebror och Vita 34. I oktober började en mycket speciell praktikant arbeta på stamcellsbanken Vita 34’s huvudkontor; 16-åriga Jan Hömme, som har utvecklat ett stort intresse för forskning inom området stamceller och det av högst personliga skäl.

StemCare har en ny Medical Advisor i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 13:15 CEST

Läkaren Karolina Förnvik är ny Medical Advisor för StemCares verksamhet i Sverige och efterträder Henrik Lawaetz som gått vidare till andra uppdrag. Karolina Förnvik svarar här på varför hon brinner för forskning kring stamceller samt varför hon valt att arbeta med StemCare.

Förtydligande om möjligheten för familjer att spara stamceller privat

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 10:27 CEST

Efter några samtal från familjer och barnmorskor om möjligheten att spara stamceller privat förstår vi att det finns en osäkerhet vad som gäller. Frågan har varit om det är möjligt överhuvudtaget att spara stamceller privat i Sverige. Det korta svaret på frågan är JA, det är fullt möjligt, men det är inte förlossningarnas personal och resurser som används, de medverkar inte vid insamlingen.

Detta förtydligas nu på Karolinska Sjukhusets hemsida: "Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, följer Stockholms läns landstings rekommendationer att inte medverka till privat sparande av navelsträngsblod. Detta innebär att insamling av navelsträngsblod för detta ändamål inte sker med hjälp av vår personal, men medges vid våra förlossningsavdelningar då personal från den privata blodbanken sköter insamlandet av blod." Karolinska Sjukhusets webbsida 2016-04-06 – länk

På StemCare vet vi att förlossningsavdelningar redan är hårt belastade och vi har därför vår egen utbildade personal. Dessa kommer till sjukhuset och sköter insamling, samt transport av stamcellerna till vårt laboratorium dygnet runt årets alla dagar. Den offentliga sjukvården medverkar inte vid uppsamling av navelsträngsblod, då vi inte vill eller ska störa dess verksamhet. Utifrån våra kunders önskemål och efter deras godkännande tas ett litet prov från navelsträngen, som därefter slängs.

Stamceller gör nytta
Idag genomförs transplantationer av stamceller från navelsträngen på både barn och vuxna. I de flesta fall har det transplanterats med hjälp av donerade navelsträngsstamceller, ofta från syskon, för att behandla blodsjukdomar som exempelvis cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immunsystemet.
Enligt forskarna ligger den framtida potentialen i användandet av stamceller från navelsträngen inom reparativa behandlingsområden, såsom behandling av neurologiska skador och sjukdomar, till exempel autism och cerebral pares. För dessa typer av behandlingar är användandet av sparade stamceller inom familjen mycket värdefull, och vissa behandlingar kommer sannolikt att kräva egna stamceller.I Stockholm etablerar man centrum för regenerativ medicin på Karolinska Institutet baserat på tron på framtida användningsmöjligheter för stamceller.
I Sverige ska vi vara mycket stolta och glada över att vi har en nationell bank där man kan donera stamceller. Banken har dock en begränsning, genom att uppsamling bara görs på två sjukhus i Sverige och endast under kontorstid måndag till torsdag; Östra sjukhuset i Göteborg och på Huddinge sjukhus i Stockholm. Det nationella registret kan vidare enbart erbjuda familjesparande i vissa fall, exempelvis till familjer som redan har ett sjukt barn och där mamman är gravid.Ska du som familj vara helt säker på att få tillgång till dina egna sparade celler, då är det privata alternativet den enda möjligheten.


Kort om StemCare

StemCare är en privat dansk navelsträngsbiobank med kontor och representation i Malmö och Stockholm. Företaget har sedan 2003 samlat in och sparat cirka 15 000 stamcellsportioner. StemCare har gjort detta med en mycket högt kvalitetsnivå, och följt alla myndighetskrav och kvalitets-kontroller. StemCare är numera en del av Europas ledande navelsträngsbiobank Vita 34, som satsar mycket på forskning och utveckling, och som hittills har levererat ett 30-tal navelsträngsportioner till transplantationer. Läs mer på www.StemCare.se


För mer information kontakta:

Julie Illo Molin, Vice VD, kvalitetsansvarig, StemCare jumo@stemcare.dk, tel. +45 28914830

Henrik Lawaetz, läkare, life science-specialist, medical advicer, MB, MBA, StemCare hela@stemcare.se, tel. 0727-024694


StemCare A/S grundades i Danmark 2003 och har varit verksamma i Sverige sedan 2014. Sedan september 2015 är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 120 000 prover lagrade och 29 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder.

StemCare A/S med tillhörande systerbolag är sedan september 2015 ett dotterbolag i den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Efter några samtal från familjer och barnmorskor om möjligheten att spara stamceller privat förstår vi att det finns en osäkerhet vad som gäller. Frågan har varit om det är möjligt överhuvudtaget att spara stamceller privat i Sverige. Det korta svaret på frågan är JA, det är fullt möjligt, men det är inte förlossningarnas personal och resurser som används, det är StemCares egna barnmorskor.

Läs vidare »

Ny ledning för StemCare

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2016 10:59 CET

Skandinaviens ledande privata stamcellsbank StemCare köptes under hösten 2015 av tyska Vita34 som är Europas största stamcellsbank, vilket har föranlett ledningsförändringar.

StemCares VD sedan 2008, Lisbeth Juhl Christensen, avgår genom en ömsesidig överenskommelse och som en naturlig del av bolagets strategiska utveckling. Ny VD blir Vita34’s CEO Dr André Gerth. Det danska dotterbolaget StemCare instiftar även en ny befattning i form av vice direktör som tillträds av nuvarande kvalitetschefen Julie Molin.

Förändringen i ledningen sker efter att den första integrationen av bolagen nu är avklarad och att StemCares fortsatta verksamhet och kundbas är på plats.

- Det har varit en unik process i nästan åtta år och jag är stolt över att tillsammans med mina kollegor ha lyckats sätta stamceller från navelsträngen på dagordningen. Samtidigt är jag glad över att StemCare nu är en del av en större internationell grupp där de bästa förutsättningarna för bolagets fortsatta utveckling finns, säger Lisbeth Juhl Christensen.

- Jag vill tacka Lisbeth Juhl Christensen för hennes hårda arbete för StemCare. Hon är, tillsammans med duktiga kollegor, anledningen till StemCares starka expansion, och inte bara på den danska marknaden, men också genom strategiska allianser och samarbetsavtal med utländska stamcellsbanker. Att Vita34 med StemCare uppnått en solid plattform för vidare expansion på de nordiska marknaderna ska Lisbeth Juhl Christensen ha en stor del av äran för. Det säger Vita34s VD André Gerth.


För mer information kontakta: Julie Molin, vice direktör StemCare, +45 28 91 48 30 eller på jumo@stemcare.dk


StemCare A/S grundades i Danmark 2003 och har varit verksamma i Sverige sedan 2014. Sedan september 2015 är StemCare med tillhörande dotterbolag en del av den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 120 000 prover lagrade och 29 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder.

StemCare A/S med tillhörande systerbolag är sedan september 2015 ett dotterbolag i den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Skandinaviens ledande privata stamcellsbank StemCare köptes under hösten 2015 av tyska Vita34 som är Europas största stamcellsbank, vilket har föranlett ledningsförändringar. StemCares VD sedan 2008, Lisbeth Juhl Christensen, avgår genom en ömsesidig överenskommelse och som en naturlig del av bolagets strategiska utveckling. Ny VD blir Vita34’s CEO Dr André Gerth och ny vice vd är Julie Molin.

Läs vidare »

Möt Sofia Forslund, barnmorska och utbildningsansvarig för StemCare i Sverige

Nyheter   •   Dec 11, 2015 08:18 CET

Vi har intervjuat Sofia Forslund om hur en uppsamling av stamceller via navelsträngen går till, och vad som händer efter att man som blivande förälder har bestämt sig för att ta vara på denna unika möjlighet.

Unik service säkerställer korrekt uppsamling

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 08:11 CET

Det blir allt vanligare bland föräldrar att investera i uppsamling och bevaring av sitt barns stamceller. I Sverige finns det dels privata alternativ och dels en statlig national stamcellsbank som lagrar stamceller från navelsträngen. Dock är det stor skillnad på vad de olika privata stamcellsbankerna erbjuder samt hur de arbetar med uppsamlingen av stamcellerna i samband med födseln.

StemCare och Vita 34 driver tillväxten av den Skandinaviska marknaden för uppsamling och bevarande av stamceller

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2015 08:18 CET

Det tyska företaget Vita 34 AG med säte i Leipzig, börsnoterade på Frankfurtbörsen, har förvärvat verksamheten i StemCare Group, Skandinaviens ledande navelsträngsblodbank.


- Det är fantastiskt att ingå i Vita 34 gruppen som är en av världens ledande stamcellsbanker. Denna affär ger oss tillgång till den senaste forskning och tekniken inom detta snabbväxande område vilket ger oss möjligheten till att utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi fortsätter att erbjuda en värdefull och för Skandinavien en unik service till alla de föräldrar i Sverige som önskar att spara sina barns stamceller på privat väg. Vi är den enda aktören i Sverige som har egna barnmorskor som samlar upp stamcellerna i samband med förlossningen, vilket innebär en extra trygghet för föräldrarna och som dessutom avlastar den ordinarie vårdpersonalen i deras arbete. Det säger Lisbeth Juhl Christensen, VD för StemCare.

Den danska StemCare koncernen har över tretton års erfarenhet i Danmark av uppsamling och bevaring av stamceller samt verksamhet i Sverige sedan 2014, samt med kontor på Medeon i Malmö. StemCare besitter dessutom ett eget team av specialutbildade och engagerade barnmorskor i både Stockholm och Skåne. StemCare lagrar cirka 14 000 stamcellsenheter för kunder från Danmark, Sverige, Rumänien och Turkiet. Som en del av Vita34 gruppen kommer StemCare att fortsätta att driva utvecklingen av den Skandinaviska marknaden för uppsamling och bevarande av stamceller från navelsträngen. StemCares verksamhet fortsätter som förut, med administrationen, laboratorium och stamcellslagring i Köpenhamn samt den etablerade svenska avdelningen i Malmö.


Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 120 000 prover lagrade och 29 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder.


Kort om Stamceller

Idag används stamceller från navelsträngen primärt för att behandla blod- och blodrelaterade sjukdomar, vilket omfattar cancer, genetiska sjukdomar och sjukdomar i immun-systemet som tidigare traditionellt behandlades med benmärgstransplantationer. Dessa omfattar både elakartade och icke elakartade blod- och blodrelaterade sjukdomar.


För mer information kontakta:

Lisbeth Juhl Christensen, VD StemCare, +45 27 22 11 45 eller via ljch@StemCare.dk

Henrik Lawaetz, +46 (0)72-702 46 94 eller via hela@stemcare.se

StemCare A/S med tillhörande systerbolag är sedan september 2015 ett dotterbolag i den börsnoterade (på Frankfurtbörsen) tyska Vita 34 AG gruppen med säte i Leipzig. Läs mer på www.StemCare.se

Det tyska företaget Vita 34 AG med säte i Leipzig, börsnoterade på Frankfurtbörsen, har förvärvat verksamheten i StemCare Group, Skandinaviens ledande navelsträngsblodbank.

Läs vidare »

Vita 34 new owner of the Danish StemCare Group

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2015 16:05 CEST

The German company Vita 34 AG based in Leipzig, publicly listed at the Frankfurt Stock exchange, is taking over the business of StemCare Group, the leading Scandinavian cord blood bank.

Today the management board signed, the contract to take over all operations of the StemCare Group. The final takeover will take place after the fulfillment of all suspensive conditions, among them is the transfer of official permits.

The StemCare Group is currently storing about 14,000 stem cell units for clients from Denmark, Sweden, Romania and Turkey. As a part of the Vita34 group StemCare will continue its ambition of being a significant player in the Scandinavian market through a strengthened position.

Vita 34 is one of the world's largest stem cell banks with more than 120 000 samples stored, starting its operation back in 1997 in Germany. Today the company has operations in more than 20 countries. Stemcares's activities continue as before, with the administration, laboratory and stem cell storage in Gentofte and new established Swedish department in Malmo.

There will be additional press material released as soon as possible.


Press contacts StemCare Group:

Teddy Jakobsen, Chairman of the board StemCare Group, + 45 4050 3062

Lisbeth Juhl Christensen, Managing Director StemCare Group, + 45 2722 1145 or ljch@stemcare.dk

Om StemCare

StemCare grundades 2003 under namnet CopyGene A/S, men bytte 2008 namn till StemCare A/S efter uppköpet av stamcellsbanken StemCare Danmark A/S 2007. Fram till 2007 fanns det med andra ord två stamcellsbanker i Danmark. StemCare var under 2009 medgrundare till organisationen Cord Blood Europe (CBE). Föreningen är en sammanslutning av de ledande privata navelsträngsstamcellsbankerna i Europa. CBE arbetar för att främja medvetenheten om hur betydelsefullt det är att kunna använda stamceller från navelsträngen vid behandling av sjukdomar. Samtidigt utgör organisationen en plattform för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. I januari 2011 inledde StemCare ett forskningssamarbete med det DTU-ägda företaget Bioneer A/S. Projektet handlar om förökning av mesenkymala stamceller med syftet att upprätta ett rutinmässigt protokoll. Med ett sådant protokoll kan man odla stamcellerna så att även mindre insamlingar får ett högre cellantal. Just cellantalet är viktigt vid användningen av stamcellerna vid behandling av sjukdomar.

Visionen är att behandling med stamceller ska bli mer och mer utbredd och att läkarvetenskapen på ska kunna bota fler och fler sjukdomar med hjälp av de ursprungliga cellerna.


The German company Vita 34 AG based in Leipzig, publicly listed at the Frankfurt Stock exchange, is taking over the business of StemCare Group, the leading Scandinavian cord blood bank.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • COO & QA Manager
  • Verksamhetsansvarig Vita 34 Norden
  • juillilde.vwmoleliqcn@bbvidttayh34uf.dhlkce
  • +45 28 91 48 30
Julie Illo Molin, COO & QA Manager

Om Vita 34

Om Vita 34

Vita 34 är en av världens största stamcellsbanker med fler än 145 000 prover lagrade och 30 stycken genomförda behandlingar, där deras kunders sparade stamceller använts. Vita 34 började sin verksamhet redan 1997 i Tyskland. Idag har företaget verksamhet i över 20 länder. Vita 34 är också den enda stamcellsbanken i Tyskland som tillåts att lagra navelsträngsblod och vävnad i linje med Good Manufacturing Practice (GMP) riktlinjer. Verksamheten kunde öka antalet lagringar av navelsträngsvävnad kontinuerligt sedan produktens lansering och därmed stärka sin ledande position ytterligare på den viktiga hemmamarknaden i Tyskland. Vita 34 kommer framöver fortsätta att öka sin tillväxt genom att introducera nya produkter och därmed förbli en framträdande innovatör inom sitt fält i Europa. 2016 fick Vita 34 ett officiellt erkännande som ett av de hundra mest innovativa företagen i segmentet små och medelstora tyska företag.

Adress

  • Vita 34
  • Sauntesvej 13
  • DK-2820 Gentofte
  • Denmark

Länkar