Skip to main content

Taggar

Tag / nyanlända

​Vittra Väsbys rektor på workshop om språk och nyanlända elever

​Vittra Väsbys rektor på workshop om språk och nyanlända elever

Nyheter   •   Jan 29, 2016 13:15 CET

Hur skolor i Sverige ska jobba för att ta emot nyanlända elever på bästa sätt är en fråga som diskuteras flitigt just nu. I veckan deltog Anna Cederwall, rektor på Vittra Väsby, i en workshop med fokus på hur samhället med gemensamma krafter kan hitta de bästa strategierna och lösningarna.

På Vittra lyckas elever med utländsk bakgrund bättre än i övriga Skolsverige

På Vittra lyckas elever med utländsk bakgrund bättre än i övriga Skolsverige

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 17:47 CET

En av svensk skolas största utmaningar är att elever med utländsk bakgrund inte når kunskapsmålen i samma utsträckning som elever med svensk bakgrund. Det leder både till ökade kunskapsklyftor och att likvärdigheten i skolan minskar. Men det finns undantag. Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS lyckas elever med utländsk bakgrund långt bättre inom Vittras skolor jämfört med rikssnittet.