Skip to main content

Taggar

​Matematik – roligt till 1000

​Matematik – roligt till 1000

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 15:10 CET

Sett till de senaste årens PISA-resultat är matematik något av en svaghet i den svenska skolan, och bilden av ämnet som något tråkigt och svårt är vanligt förekommande. Det vill lärarna på Vittra Kungshagen ändra på och under våren pågår en en storsatsning på matematik. Projektet, Matematik – roligt till 1000, syftar till att förändra synen på matematik och höja elevernas resultat i ämnet.

​Nytt Vittraverktyg ger bäst förutsättningar för lärande

​Nytt Vittraverktyg ger bäst förutsättningar för lärande

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 10:03 CEST

Nu lanserar Vittra verktyget, samtida undervisning, i samarbete med forskaren Ann S. Pihlgren. Verktyget är speciellt utvecklat för att vara ett stöd både vid planeringen av lektioner och i undervisningen i klassrummet och i barngruppen. På Vittradagen, den 20 maj, kommer alla medarbetare i Vittra att få testa det nya verktyget och se hur det kan inspirera och vara ett stöd i deras undervisning.

Vittra Vallentuna fick SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola

Vittra Vallentuna fick SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2016 22:36 CET

​Vittra Vallentuna är en av tre skolor som idag fick SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Ceremonin ägde rum på Rikskonferens Bättre Skola som just nu arrangeras i Stockholm. De andra två verksamheterna som fick utmärkelsen var Heldagsskolan Rullen och Framtidskompassen.

Vittra Vallentuna nominerad till kvalitetsutmärkelse

Vittra Vallentuna nominerad till kvalitetsutmärkelse

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2016 19:21 CET

I morgon delas kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola ut på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Utdelningen sker på Rikskonferens Bättre Skola som anordnas av SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling.

Vittra Vallentuna nominerad till kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Vittra Vallentuna nominerad till kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2015 10:49 CET

För tionde året i rad delar Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ ut kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. En av årets 8 nominerade skolor är Vittra Vallentuna norr om Stockholm.

På Vittra lyckas elever med utländsk bakgrund bättre än i övriga Skolsverige

På Vittra lyckas elever med utländsk bakgrund bättre än i övriga Skolsverige

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 17:47 CET

En av svensk skolas största utmaningar är att elever med utländsk bakgrund inte når kunskapsmålen i samma utsträckning som elever med svensk bakgrund. Det leder både till ökade kunskapsklyftor och att likvärdigheten i skolan minskar. Men det finns undantag. Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS lyckas elever med utländsk bakgrund långt bättre inom Vittras skolor jämfört med rikssnittet.

Kod på schemat under EU Code Week

Kod på schemat under EU Code Week

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2015 09:53 CEST

Under förra veckan hade tolv av Vittras skolor besök av gymnasieelever från NTI-gymnasiet och LBS som undervisade eleverna i programmering. I en allt mer digitaliserad värld är det viktigt att ha förståelse för programmering, eller ”framtidens språk” som det också kallas. Genom EU Code Week får elever lära sig mer om kodning redan i grundskolan.

Vittras meritvärde klart över rikssnittet

Vittras meritvärde klart över rikssnittet

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2015 09:38 CEST

Meritvärdena på Vittras skolor fortsätter att ligga en bra bit över rikets genomsnitt. 240,9 jämfört med 224,7. Två av Vittras skolor, Vittra Frösunda och Vittra Lidingö, placerar sig dessutom på listan bland de 100 bästa i landet.

Vittra Samset växer med nya lokaler

Vittra Samset växer med nya lokaler

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2014 08:00 CEST

De första spadtagen är tagna i byggandet av Vittra Samsets nya lokaler i Jönköping. Skolan som i dag har runt 50 barn och elever kan efter flytten ta emot över 400 i årskurserna F-9. Skolans rektor Eva Strandéus ser fram emot inflyttningen som är beräknad till hösten 2015.

Vittra Rösjötorp får Grön Flagg

Vittra Rösjötorp får Grön Flagg

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2014 15:59 CEST

Idag firar nästan 300 barn på Vittra Rösjötorp i Sollentuna att ett års arbete med miljö har givit resultat – en stor grön flagga från Håll Sverige Rent är belöningen. Det firades tidigare idag med en glad flaggceremoni på skolgården. - Barnen är väldigt stolta över allt de har åstadkommit och det är klart att vi vill fira det, säger Lubna Irfan, rektor på Rösjötorp.

Höga kunskapsresultat bland Vittras niondeklassare

Höga kunskapsresultat bland Vittras niondeklassare

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2014 10:18 CEST

Nästan nio av tio elever på Vittraskolorna når målen i samtliga ämnen. Drygt nio av tio blir behöriga till gymnasiet. Resultaten, som är för 2014, ligger en bra bit över tidigare års rikssnitt. Vittras måluppfyllelse låg 2014 på 86,4% och 92,6% av eleverna som gick ut nionde klass i våras nådde gymnasiebehörighet. Meritvärdet ligger på 232, en ökning från föregående års siffra på 225.

Carmen Blom ny verksamhetschef inom Vittra

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2014 13:28 CEST

Carmen Blom tillträder i augusti tjänsten som ny verksamhetschef inom Vittra. Hennes uppdrag blir att leda våra skolor i Stockholmsområdet och hon kommer att ingå i Vittras företagsledning. Hon har en bakgrund som framgångsrik rektor i Sollentuna kommun och kommer närmast från ett uppdrag som verksamhetschef för Södertälje kommuns grundskolor.