Skip to main content

Höga kunskapsresultat bland Vittras niondeklassare

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 10:18 CEST

Nästan nio av tio elever på Vittraskolorna når målen i samtliga ämnen. Drygt nio av tio blir behöriga till gymnasiet. Resultaten, som är för 2014, ligger en bra bit över tidigare års rikssnitt.

– Vi har dessutom ökat från 2013, utvecklingen går åt helt rätt håll. Vi har fokuserat på att höja kunskapsnivån och på en systematisk uppföljning av varje elev, säger Susana Olsson Casas, VD på Vittra.

Vittras måluppfyllelse låg 2014 på 86,4% och 92,6% av eleverna som gick ut nionde klass i våras nådde gymnasiebehörighet. Meritvärdet ligger på 232, en ökning från föregående års siffra på 225.

– Det här är visserligen bra siffror, men vi har fortfarande en bit kvar till målet att lyckas med varje elev och vi är inte nöjda förrän vi når det målet. säger Susana Olsson Casas.

En viktig orsak till de goda resultaten är att arbetslagen på skolorna följer upp varje elevs kunskapsutveckling och skapar de förutsättningar som behövs för att kunna ge kontinuerligt stöd och rätt insatser också för de yngsta eleverna.

– Uppföljning är en viktig del i den utvärdering, analys och utveckling av undervisningen som bidrar till att elever lyckas med sina mål, säger Susana Olsson Casas.

Vittraskolorna strävar också efter ett brett erfarenhetsutbyte mellan de 26 skolorna.

– Vi arbetar aktivt med att lära av varandra och bli ännu tydligare med hur vi som organisation arbetar för högre kvalitet. Kunskapsresultaten är ett kvitto på att vi är på rätt väg här.

Vittraskolorna ingår i Nordens största skolkoncern AcadeMedia som har cirka 80 grundskolor.

För mer info, kontakta:
Susana Olsson Casas, VD, 070 2223077, susana.olssoncasas@vittra.se
Daniel Eskilson, vice VD, 073 365 00 52, daniel.eskilson@vittra.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy