Överklagan kring bygglov avvisas

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 15:02 CEST

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom angående det kommunala fastighetsbolaget Vöfabs bygglov för nya Växjö station och kommunhus.

Det var förra veckan som beslut kom från länsstyrelsen att bygglovet för källaren ska upphävas och att ärendet visas åter till byggnadsnämnden i Växjö kommun, för fortsatt handläggning. Vöfab överklagade det beslutet, men dagens dom från Mark- och miljödomstolen avvisade Vöfabs överklagande. Vöfab kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen.

Det var för att starta byggnationen av Växjö station och kommunhus som det kommunala fastighetsbolaget Vöfab tidigare i år ansökte om bygglov för att kunna börja med byggnadens källare. Parallellt har arbetet med hela byggnadens utformning fortsatt. Anledningen till att dela upp bygglovet var att hushålla med resurser och vinna tid. Vöfab fick ett godkänt bygglov för källaren, från byggnadsnämnden. Men detta överklagades alltså.

Vöfabs ansökan om domvilla ligger hos kvar Mark- och miljööverdomstolen för behandling. Domvilla innebär att den beslutade instansen har gjort ett allvarligt fel.

Vöfab är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar lokaler såsom skolor, förskolor, kontor och kultur- och idrottsarenor i Växjö stad. Vi äger cirka 130 fastigheter i varierande ålder och standard och har under de senaste tio åren utvecklats från att vara en fastighetsförvaltare till att också bli en stor byggherre. Vi har många spännande projekt igång både i vårt befintliga fastighetsbestånd och nybyggnationer.

I genomsnitt vistas cirka 30 000 människor i alla åldrar dagligen i våra fastigheter. Vårt syfte är därför att skapa miljöer för människor att växa i genom livet.

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom angående det kommunala fastighetsbolaget Vöfabs bygglov för nya Växjö station och kommunhus. I förra veckan beslutade länsstyrelsen att bygglovet för källaren ska upphävas och ärendet visades åter till byggnadsnämnden, för fortsatt handläggning. Vöfab överklagade beslutet, men dagens dom från Mark- och miljödomstolen avvisade Vöfabs överklagande.

Läs vidare »

Vöfab säljer Bergundaskolan i Växjö till GBJ Bygg AB

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 14:15 CEST

Vöfab har gjort en utvärdering av de fem anbud som kommit in för köp av fastigheten Snöflingan 10 och 14, gamla Bergundaskolan i Växjö. Valet föll på GBJ Byggs anbud på 30,1 miljoner kronor. Parterna kommer därmed att gå vidare med att teckna en avsiktsförklaring för att genomföra försäljningen.

Vöfab säljer Bergundaskolan

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 13:17 CET

Idag påbörjar Vöfab försäljningen av kvarteret Snöflingan 10 och 14, gamla Bergundaskolan i Växjö. Turerna har varit flera inför en försäljningen. Detaljplanen har överklagats, men vid årsskiftet vann planen laga kraft och kan inte överklagas vidare. Ett hinder för försäljning har också varit fladdermöss som haft sin hemvist i skolans gymnastiksal, men nu finns inga fladdermöss kvar.

Vöfab säljer kommunhuset i Växjö till Växjöbostäder

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 12:50 CET

Vöfab har gjort en utvärdering av inkomna anbud för köp av fastigheten Ansgarius 15, nuvarande kommunhus och Vöfabs kontor. Idag har Vöfabs styrelse beslutat att ge styrelseordförande och VD i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med Växjöbostäder om försäljningen. Planen är att Växjöbostäder ska skapa nya bostäder på fastigheten.

Vöfab köper Kampagården

Nyheter   •   Dec 15, 2017 13:31 CET

Politiska beslut är nu tagna att Vöfab från och med årsskiftet köper fastigheten Kampagården av Växjöbostäder. Kampagården som ligger vid området Kampen vid Växjösjön används idag som bostäder för människor enligt nya bosättningslagen. Planen är nu att vi börjar utreda för att bygga om lokalerna till en förskola med plats för cirka 150 barn.

Förskolan Saga i Växjö är klar för inflyttning

Nyheter   •   Dec 08, 2017 13:23 CET

Nu står förskolan Saga klar för inflyttning och de första barnen med sin personal kommer att flytta in efter årsskiftet. Förskolan ligger på Bäckaslövsområdet i Växjö och är byggd i trä enligt Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Stor miljöhänsyn har tagits vid byggnationen och det är Vöfabs tredje byggnad som fått certifieringen Miljöbyggnad. Denna gång enligt nivån SILVER.

Nu säljer Vöfab Växjö kommunhus

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 13:05 CET

I samband med att beslut togs i kommunfullmäktige att bygga nytt stads- och stationshus i Växjö beslutades också att nuvarande kommunhus ska säljas. I fastigheten ingår även Vöfabs kontor. Vi har därför påbörjat arbetet med försäljningen. Till detta har vi anlitat företaget Catella, som i början av december går ut med anbudsinbjudan. Anbudstiden går ut den 20 januari 2018.

Klartecken till nytt stads- och stationshus i Växjö

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 11:42 CET

Kommunfullmäktige i Växjö har sagt ja till ett nytt stads- och stationshus i Växjö. En majoritet röstade för förslaget. Nu planerar Vöfab, som är byggherre, för att genomföra byggnationen. Samtidigt påbörjar vi arbetet med att sälja nuvarande kommunhus, eftersom beslutet även innebär att cirka 250 nya bostäder kan byggas där kommunhuset ligger idag.

Ett första steg i byggprocessen är att bygglovsansökan för den tillfälliga stationen lämnas in och planen är att bygget av en tillfällig station startar i januari. I april rivs nuvarande resecentrum och sedan börjar vi bygga det nya stads- och stationshuset.

Preliminär tidsplan för projektet

November 2017

Bygglovsansökan lämnas in för byggnation av tillfällig station.

Januari - mars 2018

Ett tillfälligt stationshus byggs på västra delen av stationsområdet, vid Västerbron.

April 2018

Nuvarande resecentrum rivs och vi börjar bygga det nya stads- och stationshuset.

Årsskiftet 2020/2021

Det nya stads- och stationshuset står klart.

Vöfab är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar lokaler såsom skolor, förskolor, kontor och kultur- och idrottsarenor i Växjö stad. Vi äger cirka 130 fastigheter i varierande ålder och standard och har under de senaste tio åren utvecklats från att vara en fastighetsförvaltare till att också bli en stor byggherre. Vi har många spännande projekt igång både i vårt befintliga fastighetsbestånd och nybyggnationer.

I genomsnitt vistas cirka 25 000 människor i alla åldrar dagligen i våra fastigheter. Vårt syfte är därför att skapa miljöer för människor att växa i genom livet.

Kommunfullmäktige i Växjö har sagt ja till ett nytt stads- och stationshus i Växjö. En majoritet röstade för förslaget. Nu planerar Vöfab, som är byggherre, för att genomföra byggnationen. Samtidigt påbörjar vi arbetet med att sälja nuvarande kommunhus, eftersom beslutet även innebär att cirka 250 nya bostäder kan byggas där kommunhuset ligger idag.

Läs vidare »

Klartecken till ny förskola i Växjö

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 11:07 CET

Växjö kommunfullmäktige har sagt ja till att Vöfab får bygga en ny förskola på Välludden i Växjö. Vi planerar nu för en byggstart efter årsskiftet. Förskolan, som redan fått namnet Vallviken, kommer att ha plats för 80 barn fördelat på fem avdelningar. Om allt går enligt planerna kommer de första barnen börja på förskolan drygt ett år efter byggstart.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd
  • Chjjribzstfverky.Cbjarxplsrtsovtn@hovonmfawmb.tzsehd
  • 0470-411 14

Om VÖFAB

Vi skapar miljöer för människor att växa i genom livet

Vöfab är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar lokaler såsom skolor, förskolor, kontor och kultur- och idrottsarenor i Växjö stad. Vi äger cirka 130 fastigheter i varierande ålder och standard och har under de senaste tio åren utvecklats från att vara en fastighetsförvaltare till att också bli en stor byggherre. Vi har många spännande projekt igång både i vårt befintliga fastighetsbestånd och nybyggnationer.

I genomsnitt vistas cirka 25 000 människor i alla åldrar dagligen i våra fastigheter. Vårt syfte är därför att skapa miljöer för människor att växa i genom livet.

Adress

  • VÖFAB
  • Nygatan 34
  • 352 31 Växjö
  • Sweden